Vliv naší společnosti

Projekt Omtanke v našem podání představuje usilování o minimalizaci negativního vlivu našeho podnikání na okolní prostředí a také snahu dosáhnout prostřednictvím našich aktivit změn, které budou mít pozitivní dopad. To zahrnuje nejen snížení škodlivého vlivu naší výroby na životní prostředí, ale také ochranu zdraví lidí pracujících ve společnosti Volvo Cars a zajištění dobré pracovní kultury v rámci společnosti.

Závazek

Klimaticky neutrální provoz od roku 2025

Díky programu udržitelného rozvoje Omtanke se stane společnost Volvo Cars za méně než deset let výrobcem s neutrální uhlíkovou stopou. K tomu jí pomůže zavedení energeticky efektivního provozu a zásobování v rámci všech jejích výrobních aktivit.

Sofia Boyagi, senior ředitelka pro globální ochranu životního prostředí

Efektivní podnikání v oblasti zdrojů

“Naše síť odborníků na efektivní využívání energií pracuje na hledání nových cest, jak optimálně pracovat s různými zdroji energie v našich závodech a kancelářských budovách po celém světě. Povinností odpovědného výrobce automobilů je usilovat při navrhování, výrobě a provozu každého z vozů Volvo o co nejmenší vytěžování přírodních zdrojů.”

Závazek

Již žádná vážná či smrtelná zranění ve společnosti Volvo Cars

Součástí našich každodenních návyků je udržovat bezpečnost na pracovišti. Naše zaměstnance podporujeme v tom, aby navzájem sdíleli osvědčené postupy, snažili se neustále rozšiřovat své znalosti a zvyšovali svou odbornost. Klademe si náročné cíle v oblasti sledování rizik a bezpečného chování a naši kulturu bezpečného chování posilujeme prostřednictvím školení Lean Leadership a nového zdravotního programu Global Health Promotion.

Michael Gustavsson, senior ředitel pro zdraví a bezpečnost

Bezpečné a příjemné pracovní podmínky

“Péče o naše zaměstnance je jednou z klíčových hodnot, které ve společnosti Volvo Cars vyznáváme. Náš závazek, na jehož základě chceme udělat pracovní rizika a úrazy záležitostmi dob minulých, je podporován naší silnou pracovní kulturou.”

Závazek

Pracovní kultura podporující rozmanitost a inkluzi

Do konce tohoto desetiletí by měla být skupina našich vrcholových manažerů nejméně ze 35 % tvořena lidmi, kteří nepocházejí ze Švédska, a 35 % našich vedoucích pozic by měly zastávat ženy, což by byl největší podíl v automobilovém průmyslu.

Katarina Matson, senior expertka na kulturu a diverzitu

35 % lídrů rozmanitých národností a 35 % ženských lídrů do roku 2020

“V současném hluboce globálním a propojeném světě by mělo naše vedení pokračovat v prosazování dynamického, zdvořilého a inkluzivního pracovního prostředí, které vítá všechny osobnosti bez ohledu na pohlaví nebo národnost.”