Bezpečnost a výkon

60 let bezpečnostního pásu

Protože moderní bezpečnostní pás letos slaví své 60. narozeniny, podíváme se na to, jak tato inovace automobilky Volvo Cars vytvořila z našeho světa bezpečnější místo pro všechny. V inovování na poli bezpečnosti hodláme pokračovat i po vstupu do nové éry osobní dopravy.

TEXT: LEO WILKINSON

Nils Bohlin: inženýr automobilky Volvo, který přispěl k záchraně milionu životů

Jednoduchý úkon, který spočívá v přetažení bezpečnostního pásu přes tělo a zacvaknutí jeho spony do úchytu, se při nasedání do vozu již stal naší druhou přirozeností. Se vší pravděpodobností věnujeme mnohem větší pozornost výběru hudby, kterou chceme poslouchat, nebo zadávání adresy do satelitní navigace. Nicméně je pravdou, že tento všem dobře známý prvek hraje mnohem významnější roli, než se zdá na první pohled. V roce 2019 oslaví tříbodový bezpečnostní pás již 60 let od doby, kdy se stal vůbec poprvé standardní součástí výbavy sériově vyráběného vozu. Představila ho právě automobilka Volvo Cars pro své modely Amazon 121 a PV544.

Přestože jsme v dnešních moderních vozech obklopeni ocelovými bezpečnostními klecemi z oceli s vysokou pevností, celou řadou airbagů, důmyslně navrženými deformačními zónami a sofistikovanými systémy aktivní bezpečnosti, tříbodový bezpečnostní pás i nadále stojí v boji s extrémními silami působícími v případě nárazu v první linii. Ačkoliv je jeho základní design stále vylepšován, žádný jiný bezpečnostní prvek neměl za posledních šedesát let v automobilovém průmyslu tak velké zásluhy na záchraně lidských životů a snížení počtu a závažnosti zranění jako právě bezpečnostní pás. Slovy amerického úřadu pro bezpečnost silničního provozu NHTSA: „Zapnutí bezpečnostního pásu je tím nejefektivnějším samostatným úkonem, který můžete vykonat, abyste se chránili pro případ dopravní nehody.“

Inovace formovaná leteckým průmyslem
Mužem stojícím za moderním tříbodovým bezpečnostním pásem byl inženýr automobilky Volvo Cars, Nils Bohlin. Protože ve svém předchozím zaměstnání pracoval Nils Bohlin jako letecký inženýr, který se podílel na vývoji katapultovacích sedadel, dobře věděl, jaké síly v případě nárazu působí na lidské tělo. Po svém nastoupení do společnosti Volvo Cars byl Bohlin pověřen prací na zlepšení silniční bezpečnosti, přičemž bylo jeho prvním úkolem zdokonalit design bezpečnostního pásu.

V této době vyvíjeli různí výrobci rozmanité dvoubodové a tříbodové bezpečnostní pásy a automobilka Volvo Cars již ve svých vozech používala dvoubodové bezpečnostní pásy. Nicméně Bohlin viděl, že má tato technologie potenciál ke zlepšení. Zaměřil se na navržení bezpečnostního pásu, který by dokázal lépe zajistit tělo a současně byl v kontaktu s nejsilnějšími částmi těla, jako jsou hrudník a pánev. „Uvědomil jsem si, že je nutné udržet trup i spodní část těla pevně na místě, což znamená, že by měla jedna část pásu vést přes hrudník a druhá přes kyčle,“ uvedl tenkrát Nils Bohlin.

Protože v té době nebylo používání bezpečnostního pásu povinné, zaměřil se také na to, aby ho bylo možné co nejsnáze nastavit a využívat, čímž se zvýšila pravděpodobnost, že se s ním budou lidé připoutávat. „Šlo o to najít nejjednodušší řešení,“ uvedl onehdy. „Pokud by ho lidé nepoužívali, bylo by jedno, jak moc je efektivní.“

Dar světu
Bohlinův design byl natolik úspěšný, že se od té doby v zásadě příliš nezměnil. Lotta Jakobsson, senior technická ředitelka specializující se v Centru bezpečnosti společnosti Volvo Cars na prevenci zranění, na toto téma říká: „Dosud se nikomu nepodařilo bezpečnostní pás nahradit. Proto stále zůstává tím nejdůležitějším bezpečnostním prvkem v automobilu. V porovnání s jinými bezpečnostními funkcemi je unikátní především tím, že zajišťuje ochranu při všech typech dopravních nehod. Jedná se o zásadní bezpečnostní prvek.“

Jako ocenění za svůj příspěvek ke zlepšení globální silniční bezpečnosti byl Nils Bohlin v roce 1989 uveden do Síně slávy v kategorii Bezpečnost a zdraví a v roce 2002 se dostal do Síně slávy v kategorii Národní vynálezci. Bohlinova inovace byla tak významná nejen kvůli efektivitě jeho designu, ale také protože se automobilka Volvo rozhodla nechat patent volně k dispozici ve prospěch všech automobilových výrobců.

„Bohlin dotáhl geometrii tříbodového bezpečnostního pásu do dokonalosti a navrhl také sponu umožňující posunování pásu,“ vysvětluje Lotta. „A právě toto řešení jsme poskytli ostatním. V souladu s přístupem společnosti Volvo Cars, která se zaměřuje především na člověka, tento krok pomohl udělat svět o něco bezpečnějším místem pro všechny.

Ačkoliv se odhady liší, čísla naznačují, že vynález tříbodového bezpečnostního pásu od roku 1959 zachránil více než milion životů a u milionů dalších lidí přispěl ke snížení závažnosti jejich zranění v důsledku autohavárie. Michiel van Ratingen, generální tajemník organizace Euro NCAP zabývající se testováním vozidel z hlediska bezpečnosti, uvádí: „Tříbodový bezpečnostní pás zůstává v celosvětovém měřítku bezpečnostní technologií číslo jedna. Ať si vezmete jakékoliv místo na světě, standardní zavedení bezpečnostních pásů a legislativy, která je stanovila jako povinnou výbavu, významně přispělo k výraznému snížení počtu vážných a smrtelných zranění řidičů a ostatních členů jejich posádky. A co více, vynález tříbodového bezpečnostního pásu umožnil představení dalších bezpečnostních inovací od airbagů až po dětské zádržné systémy, ze kterých mají při každodenním cestování v automobilech prospěch všichni lidé.“

Tříbodový bezpečnostní pás zůstává v celosvětovém měřítku bezpečnostní technologií číslo jedna.

MICHIEL VAN RATINGEN, GENERÁLNÍ TAJEMNÍK ORGANIZACE EURO NCAP

Neustálý pokrok na poli bezpečnosti
Ačkoliv se pás a spona, které běžně využíváte, za všechny ty roky příliš nezměnily, samotná technologie bezpečnostního pásu prochází průběžnou evolucí. Společnost Volvo Cars se i nadále drží v popředí tohoto vývoje, který vychází z technologického pokroku a také z informací, které společnost získává díky svému jedinečnému zkoumání reálných dopravních nehod.

První průlom přišel v roce 1969 s představením obousměrného navíječe bezpečnostního pásu, který pomáhá eliminovat prověšení bezpečnostního pásu a současně nabízí vyšší komfort. V roce 1971 bylo přidáno upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy, které bylo o rok později představeno pro tříbodové bezpečnostní pásy zadních sedadel.

Dalším klíčovým prvkem, který přispěl k vylepšení bezpečnostního pásu, je předpínač, jehož úkolem je v případě dopravní nehody přitáhnout bezpečnostní pás i přesto, že má daný cestující na sobě silnou vrstvu oblečení. První exemplář tohoto bezpečnostního pásu představila společnost Volvo Cars v roce 1987, přičemž pokračovala v dalším ladění této technologie. Dnes je tento bezpečnostní pás k dispozici pro sedadla ve všech řadách vozů Volvo. Roku 1996 zaznamenaly svůj debut omezovače zatížení, jejichž smyslem je snížit pravděpodobnost zranění horní části těla v důsledku nadměrného tlaku. Od začátku 21. století došlo k celé řadě dalších vylepšení, která zahrnují upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy pro všechna sedadla a předpínače bezpečnostních pásů, které se aktivují v případě převrácení vozu, kdy pomáhají udržet cestující na svém místě.

V současnosti je většina nových vozů Volvo u předních sedadel vybavena bezpečnostními pásy s elektrickým navíjením. Tyto bezpečnostní pásy se přitáhnou již v momentě, kdy hrozí nebezpečí dopravní nehody, aby byli cestující v případě nárazu zajištěni v té nejlepší možné poloze. Protože se jedná o obousměrnou funkci, lze ji aktivovat dříve a častěji než je tomu u konvenčních předpínačů.

Pokud k autohavárii nakonec nedojde, přitažené bezpečnostní pásy se opět uvolní do normální polohy. Jestliže je dopravní nehoda neodvratitelná, spojí se dohromady dvě technologie, které zajistí tu nejlepší možnou ochranu. Kromě toho, že tato funkce předvídá čelní a zadní náraz, se elektricky navíjené bezpečnostní pásy aktivují také v případě, kdy systém zaznamená, že vůz neúmyslně opouští vozovku. V kombinaci s unikátní strukturou sedadel pohlcujících energii nárazu se jedná o celosvětově první funkci, která přispívá ke snížení závažnosti zranění vzniklých v důsledku jednoho z nejčastějších typů dopravních nehod.

Nová éra cestování
Již se těšíme na vzrušující budoucnost, v níž budou mít autonomně řízená vozidla potenciál vnést na silnice mnohem větší bezpečí, ale jakou úlohu zde budou hrát bezpečnostní pásy? Koncepční vůz Volvo 360c představený v roce 2018 nabízí jedno řešení. Volvo 360c, které předjímá alternativu k leteckému cestování první třídou, představuje koncept s plně autonomním řízením, který nabízí možnost místo řízení relaxovat, pracovat nebo spát. Inženýři společnosti Volvo Cars, kteří se specializují na bezpečnost, zkoumali, jaký mohou mít různé polohy spících cestujících vliv na jejich bezpečnost, přičemž vyvinuli prototyp speciální bezpečnostní přikrývky, jež by měla plnit stejný účel jako bezpečnostní pás.

„Bezpečnostní přikrývka sleduje Vaši polohu, které se přizpůsobuje, aby bylo zajištěno, že je v kontaktu s nejsilnějšími částmi Vašeho těla,“ říká Lotta Jakobsson. „Toto opatření vychází z principů stanovených Nilsem Bohlinem, které jsou zde nicméně aplikovány na osoby cestující vleže.“

V současné době slouží Volvo 360c jako „konverzační spouštěč“, který má odstartovat diskusi na téma, jakým směrem by se v následujících letech mohly vyvíjet automobily. Ačkoliv uvedený koncept nenabízí odpovědi na všechny otázky, rozhodně je jisté, že bez ohledu na to, co přinese budoucnost, zůstane bezpečnost i nadále v jádru všeho, co automobilka Volvo Cars dělá. Dokonce i po vstupu do sedmé dekády své existence bude bezpečnostní pás v nějaké formě stále představovat jednu z nejdůležitějších bezpečnostních funkcí v našich vozech.

Design pro vyšší bezpečnost: čtyři věci, které jste o bezpečnostním pásu nevěděli

• Organizace hodnotící po celém světě bezpečnost odhadují, že zapnuté bezpečnostní pásy snižují u cestujících na předních sedadlech riziko smrtelného zranění o přibližně 50 %.

• Německý patentový úřad jmenoval tříbodový bezpečnostní pás jedním z osmi patentů, které měly v rozmezí let 1885 až 1985 největší vliv na lidstvo.

• Čísla zveřejněná americkým úřadem pro bezpečnost silničního provozu NHTSA říkají, že bezpečnostní pásy v USA každoročně zachrání přibližně 15 000 lidí.

• Společnost Volvo Cars představila svou charakteristickou sponu s nápisem „Since 1959“ (Od roku 1959) v roce 2014 ve Volvu XC90. Nyní se jedná o součást výbavy všech modelů řady 90.