Služby

Lisabonská loděnice závodu VOR

Abyste zdolali čtyři oceány, šest kontinentů a 46 000 námořních mil, potřebujete loď, které můžete důvěřovat. Pro námořníky, kteří se utkají v ročníku 2017-18 závodu Volvo Ocean Race, existuje jen jediné místo, kde najdou potřebné zkušenosti a odborné znalosti. Tím je lisabonská loděnice závodu VOR.

Lodě soutěžící v ročníku 2014-15 závodu Volvo Ocean Race si prošly námořním peklem. Námořníci na jejich palubách v honbě za získáním každé vteřiny, která by jim dopomohla k náskoku, z nich bez ohledu na povětrnostní podmínky chtěli vytěžit maximum až na pokraji jejich limitů. Proti nárokům, které na ně byly kladeny, vypadá lov Moby Dicka jako pokojná projížďka v parku. Jednalo se o velmi tvrdý test námořních schopností. Po skončení závodu zůstaly lodím na památku jizvy získané v bitvách. Náročný charakter závodu Volvo Ocean Race však nepřipouští, aby si lodě „lízaly rány“ příliš dlouho. Během méně než dvou let bylo nutné celou flotilu kompletně opravit a vybavit novými díly, aby byla připravena k nástupu na startovní čáru.

Začíná další závod. Tentokrát nebudou lodě soupeřit jedna s druhou, ale budou muset absolvovat závod s časem. Změní se také místo konání závodu. Volné moře zcela nečekaně nahradí prostředí starého rybího trhu v portugalském Lisabonu.

Zrození konceptu loděnice

Starý přístavní rybí trh asi zrovna není místem, kde byste očekávali, že najdete flotilu těch nejfuturističtějších námořních plachetnic na světě. Ale vzhledem k dlouhým dokům s vysokými střechami, které připomínají hangáry, a blízkosti moře toto nepředpokládané místo působí jako by bylo pro koncept loděnice závodu VOR přímo stvořeno.

Koncept loděnice závodu VOR byl představen v rámci ročníku 2014-15 závodu Volvo Ocean Race. Společné servisní a opravárenské zázemí bylo vytvořeno za účelem ladění, údržby a opravování flotily nově navržených lodí Volvo Ocean 65, které si v daném ročníku odbyly svou závodnickou premiéru. Po pravdě řečeno byl právě nový jednotný design lodí důvodem, proč bylo možné přijít s konceptem loděnice. Jestliže mohly lodě sdílet stejné designové řešení, proč by nemohly sdílet i stejné servisní zázemí?

“Jednotný design nám umožnil sestavit celý protokolový systém popisující způsoby servisování lodí,“ vysvětluje Neil Cox, který v loděnici závodu VOR zastává funkci manažera oprav. „Protože jsou všechny lodě identické, je mnohem snazší mít na skladě všechny potřebné díly. Vlastně by se dalo říci, že nám to umožnilo vytvořit servisní prostředí, které se velmi podobá automobilovému servisu. Zákazník nám svěří svou loď s vědomím, že s ní budeme zacházet v souladu s těmi nejpřísnějšími standardy a on si ji vyzvedne ve skvělém stavu”.

Opravy ve stylu značky Volvo

Způsob, jakým se v loděnici závodu VOR přistupuje k servisu lodí, se velmi podobá způsobu, jakým je v autorizovaných servisech pečováno o vozy značky Volvo. Je pravda, že je zde o něco složitější logistika - dobrá, o dost složitější logistika - ale princip je zcela stejný.

Každý ze soutěžních týmů je informován o přesném datu předání lodě do loděnice. Ihned po tom, co loď dorazí, začne servisnímu týmu loděnice 15týdenní intenzivní pracovní cyklus. Základní tým loděnice závodu VOR tvořený 30 členy zahrnuje loďaře, výrobce plachet, elektrikáře, konstruktéry, odborníky na komunikaci a další experty. Členové týmu pocházejí z celého světa, přičemž je každý z nich odborníkem ve svém oboru a navíc se může pochlubit zkušenostmi z předchozích ročníků závodu Volvo Ocean Race. U každé lodě, která vstoupí do loděnice, má tým pouhých 15 týdnů na opravu a přestavbu, aby loď odpovídala stejným standardům a specifikacím jako když byla vyrobena.

Naší prací je poskytnout námořníkům pocit, že se na svou loď mohou spolehnout.

Neil Cox

Manažer oprav, Loděnice Volvo Ocean Race

Každodenní práce

Opravit a nově vybavit jednu loď v souladu s požadovanými specifikacemi během 15 týdnů je skutečně velkou výzvou. Tým loděnice závodu VOR však nemá na starosti jen jednu loď, ale každoročně jich musí dokončit osm, přičemž musí být všechny v identickém stavu včas připraveny k předání. V průběhu nejintenzivnější fáze obnovení původního stavu se stává, že tým pracuje i na pěti různých lodích, které se nacházejí v odlišných stádiích servisních prací, naráz. Může to znít hrozivě, ale pro tým loděnice závodu VOR je to každodenní chléb.

Jednou z osob, které ví vše o výzvách, kterým může tým během opravy lodě čelit, je manažer oprav, Neil Cox. „Občas může být nápor zdrcující dost podobně jako při vlastním závodu,“ podotýká Neil. „Tým se však dá rychle dohromady a vrátíme se zpět ke svému kurzu.“

„Naší prací je poskytnout námořníkům pocit, že se na svou loď mohou spolehnout. Na konci dne nejsou ti kluci jen kousek od břehu. Ale závodí na otevřeném moři. Proto jim musíme poskytnout pocit jistoty, že mohou svou loď dotlačit až na pokraj jejích limitů.“

Ale jak může tým loděnice dosáhnout svého cíle a připravit flotilu identických lodí, které svým posádkám poskytnou potřebnou sebejistotu a šanci zvítězit, za tak krátkou dobu?"

Projekt realizovaný s vášní

Projekt rekonstrukce lodí má extrémně nabitý rozvrh s několika milníky, kterých je třeba dosáhnout, aby bylo možné dokončit všechny práce včas. Aby mohli maximálně využít čas, který mají k dispozici, je celý 15týdenní cyklus rozdělen na pět dílčích stádií, z nichž každé trvá tři týdny. Za práci v rámci každého ze stádií je zodpovědný jiný tým. „Všichni pracujeme v týmech a víme, že vždy po třech týdnech je nutné dokončit určitý okruh prací, aby se loď mohla přesunout do další servisní fáze - dohnat vše později není možné,“ vysvětluje Neil.

První stádium rekonstrukce spočívá v hledání závad, diagnostice a zajištění potřebných oprav. Lodě jsou do loděnice závodu VOR dodávány s podrobným seznamem závad, které je třeba odstranit a které znamenají čas nad rámec standardních údržbových prací. Aby technici nepřehlédli nějakou závadu pod povrchem, využívá se při kontrole lodi také ultrazvukový detektor závad. Po dokončení diagnostické fáze jsou z lodi odstraněny všechny díly až nezbude nic než karbonová skořepina.

„Vyndáme hydrauliku, odstraníme palubní zařízení, vyjmeme všechny elektrické komponenty a dáme pryč instalaci - nezůstane tam prakticky nic,“ říká Neil. „Jakmile je vše odstraněno, pečlivě jednotlivé komponenty označíme a uložíme. Poté mohou začít vlastní opravárenské práce.“ Přestože se většina oprav provádí přímo na místě, některé součástky odesíláme zpět k původnímu výrobci. Vzhledem k vysoké úrovni odbornosti týmu nicméně není na lodi jediný komponent, o který by se místní lodní technici nedokázali v případě nutnosti postarat.

1/8

Oceánský nástřik

Ihned po dokončení fáze oprav se loď přesune k fázi dva, kterou je stříkací kabina, kde loď získá nový „one design“ vzhled. Poté je zde fáze tři, která se nese ve znamení opětovného složení lodi téměř do původní podoby.

„Ve stádiu rekonstrukce se lodě znovu stávají jachtami Volvo Ocean 65,“ uvádí Neil. V tomto okamžiku je každý díl, který byl v průběhu první fáze před šesti týdny demontován a u nás nebo výrobcem následně opraven a otestován, instalován zpátky na loď. To znamená, že je koncem devátého týdne sestavena skoro celá loď s výjimkou kormidel, stěžně a kýlu.“

Závěrečná etapa a co se děje pak

Následující tři týdny loď stráví v zázemí, kde jsou všechny lodě váženy a poté označeny specifickým dekorem daného týmu. Kompletně označená loď vstupuje do finální fáze rekonstrukce, jejímž smyslem je uvést jachtu zpět do provozu. V rámci fáze uvedení do provozu vezme technický tým loď mimo zastřešenou loděnici a začne s instalací komunikačních zařízení, jako jsou např. antény. Poté je loď zvednuta jeřábem a připevněna ke kýlu, kde zůstane po dobu dvou dnů, kdy dochází k nastavení řídicích systémů, montování kormidel a k závěrečnému dovybavení lodi, aby jí bylo možné spustit na vodu. V následujícím týdnu je loď vybavena lanovím a plachtovím, načež je připravena ke spuštění na vodu.

První dva dny na vodě slouží k provádění rozmanitých testů, během kterých se prověřuje správná funkce např. hydrauliky, elektroniky a kýlu, aby si byl tým loděnice jistý, že je loď plně připravena k vyplutí. V polovině poslední třítýdenní fáze dorazí námořní posádka, která si loď převezme. Koncem 15. týdne je loď písemně předána a všichni v loděnici obrátí svou pozornost k další lodi v řadě, což se opakuje až do chvíle, kdy jsou všechny jachty připraveny na závod.

Práce týmu loděnice nicméně opravou všech lodí nekončí. Po úspěšném dokončení všech rekonstrukčních prací, začíná etapa, které Neil říká „cirkus na kolečkách.“ „Cirkus na kolečkách“ jsou dvě efektivní mobilní verze loděnice, které sledují celý závod na jeho trase kolem světa a v případě potřeby jsou připraveny zasáhnout, aby se při opravách dosáhlo maximální efektivity. Funkce mobilních loděnic připomíná svou podstatou závodní pit stopy, kde se v závislosti na náročnosti předchozí etapy závodu provádí potřebné servisní práce.

Z pohledu posádky

A co lidé, pro které se v příštích osmi měsících stanou tyto lodě domovem - námořníci samotní? Jakou nejdůležitější věc dá loděnice jim? Zeptali jsme se veterána závodu Volvo Ocean Race, který absolvoval již tři ročníky, Martina Strömberga, co od loděnice potřebuje, aby mohl s lodí dosáhnout nejlepších výsledků.

“Během závodu Volvo Ocean Race potřebujete mít v loď naprostou důvěru. Proto je tím nejdůležitějším, co mi loděnice jakožto námořníkovi závodu VOR dává, pocit klidu.

Krupobití při cestě z rodného města automobilky Volvo Cars, Göteborgu, Martinovi jasně ukázalo, jak moc je důležité mít něco odolného a spolehlivého, co Vás bude chránit před skrytými nástrahami hlubokého moře.

„Když se plavíte uprostřed noci, všude kolem je černočerná tma a kolem Vás hučí vítr, potřebujete se spolehnout na to, že tím vším Vaše loď projde. Musíte vědět, že je Vaše loď bezpečná. Naštěstí se mohu spolehnout na to, že technici v loděnici perfektně odvedli svou práci a loď, kterou jsme od nich dostali, je 100% spolehlivá,“ prohlašuje Martin.

Vašim zkušenostem a odborným znalostem nemůže nikdo složit větší poklonu než posádka, která je ochotná doslova svěřit své životy do Vašich rukou. A přesně to dělají námořníci jako Martin, když přijímají takovou výzvu pro člověka, jakou je závod Volvo Ocean Race, a tím svěřují své životy do rukou techniků v loděnici.

Nuže, jaké má Neil v tomto ohledu pocity? „Po dokončení všech prací loď vracíme s jistotou, že je vše v pořádku. A doufáme, že se bude na její palubě posádka cítit stejně jistě jako my,“ odpovídá. Nemyslím si, že je zde prostor pro pochyby.

Volvo Personal Service

Volvo Personal Service