Testovací metody vycházející z reálných dopravních podmínek

Z nových metod testování budou těžit především spotřebitelé, protože laboratorní měření dle standardu WLTP bude věrněji odrážet reálnou spotřebu paliva vozu.
WLTP NEDC
Teplota při startování* Studený Studený
Doba cyklu 30 min. 20 min.
Poměr doby, kdy vůz stojí 13 % 25 %
Délka cyklu 23,25 km 11 km
Rychlost Průměr: 46,5 km/h – Maximum: 131 km/h Průměr: 34 km/h – Maximum: 120 km/h
Hnací síla Průměr: 7,5 kW – Maximum: 47 kW Průměr: 4 kW – Maximum: 34 kW
*Teplota při testování v laboratorních podmínkách byla snížena z rozpětí 20 °C až 30 °C na požadovanou hodnotu 23 °C s teplotní korekcí (bude upřesněna), která reprezentuje teplotu v místním prostředí.