IntelliSafe Standard

Bezpečnost podle automobilky Volvo

Systémy, které definují automobilovou bezpečnost

Vysoké standardy

Pod názvem IntelliSafe se skrývá standardní bezpečnostní výbava všech nových vozů Volvo. Vysoká úroveň bezpečnostních systémů a funkcí všech nových vozů Volvo je zásadním předpokladem k naplnění naší vize bezpečnosti, jejímž smyslem je snížit množství rizikových situací, ke kterým dochází v silničním provozu. Seznamte se blíže s některými z našich klíčových funkcí.

Volvo Intellisafe MY20 – Rozsah dostupnosti funkcí (PDF)

City Safety

Systém City Safety dokáže včas rozpoznat potenciální nebezpečí, načež Vám pomůže se mu vyhnout, a tím chrání nejen lidi ve Vašem voze, ale i ty mimo něj. Společnost Volvo Cars byla první automobilkou, která představila tento typ bezpečnostního systému jako standardní výbavu všech svých nových vozů. Systém City Safety prostřednictvím radarové a kamerové technologie bez ohledu na to, zda je den či noc, rozpoznává jiná vozidla, cyklisty, chodce a velká zvířata, jako jsou například losi, sobi nebo koně. Jestliže systém City Safety identifikuje bezprostředně hrozící nebezpečí kolize a Vy na jeho varování včas nezareagujete, může začít automaticky brzdit, aby předešel srážce nebo alespoň zmírnil její dopad.

Pokud je rozdíl v rychlosti mezi vozem Volvo a vozidlem před ním do 50 km/h, lze kolizi zabránit i v případě, že nebudete na varování reagovat. Pokud je rozdíl v rychlostech vyšší, dojde alespoň ke zmírnění dopadu kolize. Systém City Safety, kterým jsou vybaveny některé z našich vozidel, zahrnuje také funkci Podpora řízení, jejímž úkolem je pomoci Vám s úhybným manévrem, aby byl zásah co nejefektivnější a nebezpečnější.

Aktivní a propojené bezpečnostní systémy

Náš přístup k bezpečnosti je unikátní. Již od sedmdesátých let minulého století podrobně studujeme dopravní nehody a na základě získaných informací vyvíjíme rozmanité funkce a systémy za účelem zmírnění následků kolizí, zlepšení pozornosti řidiče nebo upozornění na rychlostní limity. Naše systémy Upozornění na kluzkou silnici a Upozornění na výstražná světla dokonce umožňují i komunikaci mezi jednotlivými vozidly, která se díky tomu mohou vzájemně upozornit na potenciální nebezpečí.

Pochopili jsme, jaké jsou nejčastější příčiny srážek dvou vozidel a dopravních nehod, v nichž figuruje pouze jedno vozidlo, a na základě toho jsme vyvinuli systémy, které pomáhají zmírnit důsledky celé řady dopravních situací s potenciálem skončit kolizí nebo neúmyslným sjetím vozu ze silnice.

Ochranné bezpečnostní systémy

Základem našeho přístupu k bezpečnosti je pomáhat předcházet dopravním nehodám ještě před tím, než k nim dojde, nebo alespoň zmírnit jejich následky. Pro případy, kdy je kolize neodvratitelná, máme technologie, které z hlediska celkových následků znamenají obrovský rozdíl.

Bezpečnostní klec

Aby zůstal v případě dopravní nehody prostor pro cestující doslova nedotčen, jsou naše auta ve všech ohledech silnější. Kompletní bezpečnostní klec obklopující posádku je vyrobena ze za tepla tvářené vysokopevnostní oceli, přičemž je zkonstruována tak, aby zajistila pasažérům maximální ochranu při všech typech dopravních nehod.

Airbagy

Vozy značky Volvo jsou vybaveny rozmanitými airbagy, které precizně spolupracují s bezpečnostními pásy. Smyslem airbagů je chránit posádku vozu v případě dopravní nehody. Airbagy zahrnují airbag řidiče integrovaný ve volantu, airbag předního spolujezdce umístěný v palubní desce, kolenní airbag, boční airbagy představené automobilkou Volvo v roce 1994 a nafukovací clony.

Sedadla

Naše současná generace sedadel se může pochlubit konstrukcí vyrobenou z oceli s různou pevností, která cestujícím zajišťuje bezpečnost i komfort. Velkou bezpečnostní výhodou těchto sedadel je jejich schopnost absorbovat v prostoru mezi sedákem a konstrukcí energii způsobenou nárazem, což přispívá ke snížení rizika poranění páteře. Díky mechanické deformaci sedadla je pohlcena velká část vertikálních sil, které vznikají v důsledku tvrdého přistání v terénu. Jedná se o zásadní součást Systému preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky.

Bezpečnostní pásy

Věděli jste, že tříbodovými bezpečnostními pásy začala jako první vybavovat svá vozidla právě automobilka Volvo Cars? Jedná se o inovaci, kterou vynalezl inženýr automobilky Volvo Nils Bohlin v roce 1959, tedy celé roky před tím, než začaly být běžnou součástí většiny automobilů. Volvo rovněž patří k průkopníkům v používání bezpečnostních pásů na zadních sedadlech a v použití tříbodového bezpečnostního pásu na zadním sedadle uprostřed. Bezpečnostní pás zadního sedadla je životně důležitý nejen pro cestujícího, který jej používá, ale také pro cestujícího na sedadle před ním.
Tříbodový bezpečnostní pás představuje pro lidstvo jeden z nejvýznamnějších vynálezů a rozhodně patří mezi nejdůležitější ochranné bezpečnostní prvky ve voze.

Přečtěte si o naší tradici ve vývoji bezpečnostních inovací více

Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky

Tato technologie dokáže na základě informací z vyspělého systému senzorů vozidla rozpoznat situaci, kdy dochází k neúmyslnému sjetí vozu ze silnice. Pokud je daná situace vyhodnocena jako riziková, přitáhnou se bezpečnostní pásy předních sedadel, aby byly cestující zajištěni ve správné poloze.