IntelliSafe Surround

Technologie, které Vás chrání

Vaše vstupenka do světa, kde budete mít absolutní přehled

Bezpečnost 360°

Sada IntelliSafe Surround je tvořena celou řadou funkcí na vysoké technologické úrovni, které byly stvořeny, aby Vás podporovaly ve Vaší roli řidiče. Jedná se o sadu bezpečnostních funkcí, které Vás prostřednictvím podpory řízení a funkce automatického brzdění podrží ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujete, čímž Vás zajistí dostatek sebejistoty a klid na duši.

Volvo Intellisafe MY20 – Rozsah dostupnosti funkcí (PDF)

Informační systém monitorující mrtvý úhel (BLIS) s asistentem řízení

Se systémem BLIS, díky němuž budete mít mnohem lepší přehled o ostatních vozidlech kolem Vás, budete měnit jízdní pruhy v dálničním provozu bezpečně a sebejistě. Jedná se o inovaci, která prostřednictvím radarových senzorů dokáže rozpoznat vozidla přibližující se zezadu v pravém či levém jízdním pruhu a upozorní Vás na jejich přítomnost.

Jakmile systém BLIS zjistí, že se k Vám po Vaší levé nebo pravé straně zezadu blíží jiný vůz, rozsvítí se jako varování kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku na příslušné straně, která zůstane rozsvícena, dokud není prostor ve Vašem mrtvém úhlu prázdný. Jestliže aktivujete směrové světlo na znamení odbočení do jízdního pruhu, ve kterém se k Vám přibližuje jiné vozidlo, kontrolka začne blikat. Smyslem této technologie je informovat Vás v kritických okamžicích o riskantní situaci a pomoci Vám při předjíždění předcházet kolizím s jinými vozidly. Součástí systému BLIS je nyní také asistent řízení, který Vám v případě potřeby poskytne pomyslnou pomocnou ruku.

Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem s funkcí automatického brzdění

Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem zvýší při couvání ven z parkovacího místa Vaše povědomí o případných účastnících silničního provozu za Vámi. Systém, který dokáže rozpoznávat cyklisty, chodce a jiná vozidla, Vám pomůže bezpečně vycouvat i z míst, kde máte omezený rozhled. Radarové jednotky integrované v zadním nárazníku dokážou prohledat prostor do vzdálenosti až 30 m nalevo i napravo od zádi vozu a zachytit přibližující se vozidla, která by Vám zkřížila cestu. Cyklisty a chodce dokáže systém rozpoznat v kratším dosahu. Řidič je na potenciální nebezpečí upozorněn výstražným zvukem z levého nebo pravého reproduktoru v závislosti na tom, z jaké strany se přibližuje rozpoznaný objekt, a také vizuální výstrahou zobrazenou na displeji středové konzoly.

Mimo to, že Vám Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem pomůže snáze a bezpečněji vycouvat ven z parkovacího místa, zvýší také bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu, jako jsou cyklisté a chodci.

Varování před kolizí zezadu

Náraz vozidla přijíždějícího zezadu je jedním z nejčastějších typů kolizí. Abychom Vám pomohli předcházet tomuto typu dopravních nehod, vytvořili jsme systém Varování před kolizí zezadu, který vychází z radarové technologie.

Pokud se k Vám zezadu přibližuje nějaké jiné vozidlo a systém na základě výpočtů zjistí, že hrozí nebezpečí nárazu, pokusí se řidiče přibližujícího se vozidla upozornit na nebezpečnou situaci rychlým blikáním výstražných světel. Jestliže je kolize nevyhnutelná, systém Varování před kolizí zezadu nechá chvíli před nárazem přitáhnout bezpečnostní pásy předních sedadel. V případě, že vůz při nárazu stojí, aktivuje systém také brzdy, aby nedošlo k dalším nárazům a posádka byla vystavena menší zátěži.

Naše bezpečnostní pásy myslí dopředu

Naše bezpečnostní pásy mohou být vybaveny elektrickým obousměrným navíječem bezpečnostního pásu, jehož úkolem je v případě bezprostředně hrozícího nárazu zavčasu zajistit těla cestujících na předních sedadlech ve stabilní poloze. Tato na přání dostupná funkce vyvine tah v oblasti ramene cestujícího, přičemž je v případě potřeby podpořena pyrotechnickým napínačem bezpečnostního pásu. Jestliže k dopravní nehodě nakonec nedojde, bezpečnostní pás se automaticky uvolní.