Tipy k použití aplikace Pilot Assist

Tipy k použití aplikace Pilot Assist

Pilot Assist je komfortní funkce, která zasahuje do řízení a pomáhá udržovat vzdálenost k vozidlu vpředu. Nejdříve budete mít možná trochu divný pocit, když Pilot Assist pomáhá ovládat vozidlo, a možná budete muset s funkcí Pilot Assist ujet několik kilometrů, abyste se s touto funkcí dokonale seznámili. Dále uvádíme několik užitečných tipů k použití funkce Pilot Assist.

Seznámení s funkcí Pilot Assist

Když budete používat Pilot Assist poprvé, doporučujeme projet se v klidném dopravním provozu po dálnici. Systém Pilot Assist je navržen tak, aby fungoval optimálně po suchých dálnicích se zřetelnými jízdními pruhy a plynulou dopravou.

Udělejte si dost času na to, abyste se s funkcí seznámili. Po chvíli pochopíte, jak funguje, a poznáte situace, kdy vám Pilot Assist může pomoci. Je důležité, abyste věnovali pozornost své jízdě a nechali ruce na volantu. Za bezpečnou jízdu, a to i když používáte Pilot Assist, nesete odpovědnost vždy vy.

16w49 - Support site - Pilot assist Road marks - SPA

Pilot Assist nabízí zvýšenou míru komfortu na rovných cestách se zřetelným značením jízdních pruhů.

Instruktážní videa

Videa o funkci Pilot Assist a o aktivaci a použití této funkce si můžete prohlédnout zde:

Pilot Assist, část 1

Pilot Assist, část 2

V případě softwaru Sensus Connect z května 2017 nelze Pilot Assist aktivovat, pokud je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs, nosič na jízdní kola apod.

V zatáčkách a na křižovatkách cest

Pilot Assist umožňuje interakci s vámi, řidičem. Proto byste měli být připraveni intenzivněji zasáhnout do řízení, a to především v zatáčkách. Nečekejte na vozidlo, než zasáhne do řízení. Proveďte sami nezbytný manévr.

Pokud se blížíte k sjezdu nebo ke křižovatce, jeďte k jízdnímu pruhu, který chcete následovat - Pilot Assist vás informuje, kam máte jet.

Pilot Assist se pokouší udržet vozidlo uprostřed jízdního pruhu

Jakmile Pilot Assist pomáhá řídit, pokouší se udržet vozidlo uprostřed mezi viditelným značením jízdních pruhů. Aby jízda byla plynulejší, doporučujeme nechat vozidlo vyhledat si správnou polohu. Vždy můžete intenzivněji zasáhnout do řízení upravit tak polohu vozidla. Je skutečně důležité zajistit bezpečnou polohu vozidla v jízdním pruhu.

Pokud máte pocit, že Pilot Assist vede vozidlo způsobem, který není vzhledem k dopravní situaci vhodný, nebo takovým způsobem, že chcete řídit vůz sami, stačí vypnout Pilot Assist nebo pomocí tlačítek na volantu přepnout na adaptivní tempomat(Adaptive Cruise Control - ACC). Aktivní Pilot Assist můžete přepnout na aktivní adaptivní tempomat stisknutím tlačítka s šipkou vlevo na volantu. Pokud chcete Pilot Assist aktivovat znovu, stiskněte na volantu tlačítko s šipkou vpravo.

Jak poznám, že Pilot Assist pomáhá s řízením?

Jakmile je symbol volantu na displeji řidiče nebo na displeji Head-upVýbava na přání. Neplatí pro XC40. zelený, Pilot Assist pomáhá řídit. Pokud je symbol volantu šedý, asistence v řízení není k dispozici. Pokud Pilot Assist pomáhá s řízením, zřetelně to ve volantu cítíte. Vždy můžete vozidlo řídit sami způsobem odlišným od způsobu, jakým řídit vůz Pilot Assist. V tomto případě budete cítit ve volantu po celou dobu, kdy je Pilot Assist aktivní, mírný odpor.

16w49 - Support site - Pilot assist grey and green steering wheel - SPA

Jakmile symbol volantu na displeji řidiče svítí zeleně, Pilot Assist vám pomáhá s řízením (obrázek 2 vpravo).

Asistence řízení se může kdykoliv vypnout a zapnout

Nezapomeňte: asistence řízení se může kdykoliv a bez předchozího upozornění vypnout a zapnout. Důvodem může být, například, že značení jízdních pruhů není dostatečně zřetelné a systém je nevidí.

Soustřeďte se na řízení a držte ruce na volantu

Dále je důležité, abyste byli během jízdy vždy aktivní a ostražití - Pilot Assist nedokáže posoudit všechny situace a funkce se může vypnout a zapnout bez předchozího upozornění. Pokud systém zjistí, že nemáte ruce na volantu, ozve se zvuková výstraha a na displeji řidiče se objeví výstražná textová zpráva. Pokud nereagujete na požadavek, Pilot Assist se vypne.

Aktivace/deaktivace Pilot Assist

Funkci lze snadno aktivovat/deaktivovat rolováním symbolu Pilot Assist pomocí tlačítek s šipkami na volantu. Potom tlačítkem na volantu spusťte Pilot Assist.

Zde je stručně popsána funkce. Podrobné informace a důležitá varování apod. najdete v uživatelské příručce pro váš model vozidla.

Dostupnost funkce se může lišit v závislosti na trhu a modelu.

Některé systémy patří do standardní výbavy, jiné systémy - do příplatkové výbavy. To se pro různé trhy, modelové roky a modely vozidla může lišit.

Zde popsaná funkce představuje doplněk - nezvládne vždy každou situaci.

Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních předpisů a pravidel nese vždy řidič.

Model vozidla/modelový rok

Modely XC90 a XC90 Twin Engine od modelového roku 2016 dále

Modely S90, V90 a V90 Cross Country od modelového roku 2017 dále

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine a S90 Twin Engine od modelového roku 2018 dále

Vozy V60 modelového roku 2019 a novější vozy

Článek se vztahuje k:

Model vozidla/modelový rok

Modely XC90 a XC90 Twin Engine od modelového roku 2016 dále

Modely S90, V90 a V90 Cross Country od modelového roku 2017 dále

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine a S90 Twin Engine od modelového roku 2018 dále

Vozy V60 modelového roku 2019 a novější vozy

Uvedeno pod tématy

Použití vašeho vozidla

Související informace

Pilot Assist a asistent jízdního pruhu

 Ohodnoťte, jak byl tento článek užitečný

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description