Stahování mapy pro aplikaci Sensus Navigation

Stahování mapy pro aplikaci Sensus Navigation

MapCareTM je služba umožňující aktualizovat mapy ve vozech Volvo vybavených aplikací Sensus Navigation. Mapy se aktualizují ve dvou krocích. Nejdříve se mapa stáhne do paměti USB. Potom se mapa z paměti USB zavede do vozidla. V tomto článku popisujeme konkrétní postup.

Příprava

Mapa se musí stáhnout na prázdnou paměť USB (32 GB) s formátováním FAT32. Pokud nemáte paměť USB po ruce, můžete si mapu stáhnout jinak. Potom budete muset zkopírovat všechny soubory později na prázdnou paměť USB.

Program ke stahování mapy

Ke stahování mapy se používá program nainstalovaný na vašem počítači. Tento program vám pomáhá stáhnout velký mapový soubor a umožní stahování přerušit a pokračovat v něm později.

Aktualizování mapy

Pokud zvolíte své vozidlo a modelový rok v položce nabídky "vozidla", zpřístupníte informace pro dané vozidlo. V záložce pro software a stahování najdete aktuální aktualizace související s konkrétním navigačním systémem. Klikněte na požadovanou aktualizaci a potom postupujte podle dále uvedených pokynů.

Upozorňujeme:

  • Doba potřebná k přenosu mapových dat z paměti USB do vozidla se liší v závislosti na velikosti těchto dat. Aktualizaci lze provádět během jízdy. Navigační systém lze použít k aktualizaci regionu mapy. K aktualizaci celého trhu na mapě, např. EU, však nelze navigační systém během aktualizace použít. Pokud instalace není při vypnutí vozidla dokončena, bude se v aktualizaci pokračovat při další jízdě.
  • Aktualizace map se zastaví, pokud se systém infotainment vypne nebo pokud se vytáhne paměť USB a aktualizace není ještě dokončena. Aktualizace pokračuje automaticky, jakmile se systém znovu zapne nebo jakmile se znovu zasune paměť USB.
  • Až vypnete vozidlo, počkejte po ukončení přenosu chvíli a až potom vytáhněte USB paměť. Tím se zajistí správné nainstalování mapy.
  • Pokud zjistíte, že mapa nebyla nainstalována správně, nejdříve se můžete pokusit nainstalovat menší mapu z jiné země (např. Izrael) a potom můžete zkusit nainstalovat požadovanou mapu.
  • Pokud chcete aktualizovat svůj navigační systém s jinou mapou, než je již v systému, kontaktujte prodejce Volvo a zjistěte, zda je to vůbec možné.

Pokyny

Klikněte na příslušnou oblast v části "Stáhnout pro Mac" nebo "Stáhnout pro Windows".

Chcete-li nainstalovat program ke stahování mapy, klikněte na tlačítko "Spustit".

Chcete-li stáhnout mapu na USB nebo na hard disk v počítači, klikněte na tlačítko "Nové stahování".

Před nainstalováním mapy do vozu můžete zkontrolovat, zda data byla správně stažena/zkopírována na USB - v programu pro stahování map stiskněte tlačítko "Kontrolovat stahování".

Vezměte paměť USB se staženou mapou do svého vozidla a zapněte systém infotainment.

Vložte paměť USB do portu USB.

P3/P4 - Support site - MapUpdate - USB

Poloha tohoto portu se může lišit v závislosti na modelu vozidla.

Automaticky se spustí automatizace map. Systém infotainment vás informuje o čase aktualizace a požádá vás, abyste potvrdili, zda chcete pokračovat.

Stiskněte OK/MENU. Spustí se aktualizace mapy a zobrazí se "postupová lišta".

P3/P4 - Support site - MapUpdate - started

Probíhá aktualizace map.

Po dokončení aktualizace vytáhněte paměť USB.

Pokud během aktualizace map nastaly problémy, kontaktujte svou zákaznickou podporu nebo prodejce Volvo.

Nedoporučujeme používat mobilní připojení přes mobilní zařízení/telefony během stahování a v situacích, kdy může být u předplatného omezeno měsíční množství stahovaných dat v GB.

Model vozidla/modelový rok

S60, V60, XC60 modelového roku 2014 (2013, týden 46) vybavená systémem Sensus Navigation

Modely vozů modelového roku 2015 a novější modely vybavené systémem Sensus Navigation

Systém

Sensus Navigation

Článek se vztahuje k:

Model vozidla/modelový rok

S60, V60, XC60 modelového roku 2014 (2013, týden 46) vybavená systémem Sensus Navigation

Modely vozů modelového roku 2015 a novější modely vybavené systémem Sensus Navigation

Systém

Sensus Navigation

Uvedeno pod tématy

Mapy a navigace

Související informace

MapCareTM

 Ohodnoťte, jak byl tento článek užitečný

Děkujeme za hodnocení.

DCS Thanks Description