Stahování a instalace aktualizací softwaru OTA

Všechny aktualizace softwaru na dálku (OTA) se skládají ze dvou fází: fáze stahování a fáze instalace.

Tento článek platí pro modely s integrovaným systémem Google.

 Poznámka

  • Pokud je vaše vozidlo aktualizováno na verzi softwaru 2.11 nebo novější, můžete instalaci naplánovat.
  • Na středovém displeji se mohou vyskytovat drobné textové rozdíly v závislosti na modelu vozidla.

Stahování aktualizací OTA

Software se stahuje na pozadí, když je vozidlo připojeno k internetu.1 Doba stahování závisí na velikosti softwaru.

Automatické stahování softwaru můžete povolit na středovém displeji.
Přejděte do menu iCup-2037-Settings symbol > Systém > Aktualizace softwaru.
Povolte Automatické stahování softwaru.

Pokud nechcete automatické stahování softwaru povolit, zobrazí se při každém nástupu do vozidla oznámení s dotazem, zda je možné software stáhnout.

Instalace aktualizací OTA

Po stažení softwaru se na středovém displeji vozidla zobrazí oznámení spolu s pokyny, jak postupovat.

Můžete se rozhodnout, zda instalaci spustíte okamžitě nebo později. Pokud se rozhodnete instalaci odložit, můžete oznámení znovu snadno najít přejetím prstem od horní části displeje směrem dolů, čímž získáte přístup k oznámením.

Na středovém displeji stiskněte Nainstalovat nyní. Opusťte vozidlo a zamkněte dveře.

Po dokončení instalace se na středovém displeji a v aplikaci Volvo Cars zobrazí oznámení.

Přístup do vašeho vozidla se v průběhu instalace nedoporučuje. Je dobré instalovat aktualizaci přes noc, protože její dokončení může trvat až 90 minut.

 Poznámka

Předpoklady pro zahájení instalace OTA:
  • U plně elektrických vozidel musí být úroveň nabití vysokonapěťové baterie alespoň 40 %.
  • U plug-in hybridů není instalace softwaru během nabíjení možná. Pokud je však vozidlo plně nabité a nabíjecí kabel je stále připojen k vozidlu, instalace softwaru může pokračovat.
  • Vozidlo musí být uzamčeno.

Upozorňujeme, že během instalace nemůžete s vozidlem jezdit.

 Důležité

  • Přístupem do vozidla během instalace hrozí přerušení nebo ukončení instalace. To může způsobit problémy s funkcemi vozidla.
  • Pokud potřebujete naléhavě získat přístup do vozidla, musíte použít planžetu klíče. Důvodem je, že během instalace je vypnuta dálková funkce přívěsku klíče. Více informací o otevírání vozidla pomocí planžety klíče najdete v uživatelské příručce.

 Poznámka

  • Pokud instalace není úspěšná, kontaktujte prosím svého prodejce Volvo.
  • Pokud máte jakékoliv problémy s instalací aktualizace OTA nebo jakékoliv jiné problémy s vozidlem, neváhejte a kontaktujte zákaznickou službu Volvo Cars (telefonicky nebo přes aplikaci Volvo Cars) nebo svůj autoservis Volvo.

Platí pro modely

Plně elektrický C40, modelový rok 2022 a následující

S60, S60 Recharge, modelový rok 2023 a následující

S90, S90 Recharge, modelový rok 2022 a následující

V60, V60 Recharge, V60 Cross Country, modelový rok 2023 a následující

V90, V90 Recharge, V90 Cross Country, modelový rok 2022 a následující

Plně elektrický XC40 Recharge Pure Electric, modelový rok 2021 a následující

XC40 (mild hybrid), modelový rok 2023 a následující

XC60, XC60 Recharge, modelový rok 2022 a následující

XC90, XC90 Recharge, modelový rok 2023 a následující

  1. 1 Pokud vaše vozidlo nebylo aktualizováno softwarem verze 2.9 nebo novějším, lze software stahovat pouze během jízdy. Pokud přerušíte jízdu dříve, než se software stáhne, bude pokračovat při příští jízdě.

Pomohlo to?