Apple CarPlay

Nastavení pro Apple® CarPlay®*

Aktualizováno 1/21/2020

Nastavení pro Apple® CarPlay®*

Nastavení připojeného zařízení iOS s funkcí CarPlayApple a CarPlay jsou registrované obchodní známky, které vlastí Apple Inc..

Automatické spuštění

V horním zobrazení stiskněte Nastavení.

Pokračujte na KomunikaceApple CarPlay a zvolte nastavení:

  • Zaškrtněte políčko - po připojení USB kabelu se CarPlay spustí automaticky.
  • Zrušte zaškrtnutí políčka - po připojení USB kabelu se CarPlay nespustí automaticky.

Pokud vozidlo používá více osob, například u sdíleného vozidla, je nutné upozornit, že současně lze připojit maximálně 20 zařízení iOS ze seznamu. Jakmile je seznam plný a přidá se nové zařízení, nejstarší zařízení se vymaže.

Pokud chcete seznam vymazat, nastavení se musí resetovat na středovém displeji (nastavení od výrobce).

Hlasitost systému

V horním zobrazení stiskněte Nastavení.

Klepněte na ZvukHlasitost systému a nastavení upravte následovně:

  • Hlasové ovládání
  • Hlas. navádění Navi
  • Tón vyzvánění

Pomohlo to?