Projděte si návod k obsluze

XC90 Twin Engine
2020 Early

Online služby

11 Výsledky

Connected Safety (Připojená bezpečnost)

Connected Safety (Připojená bezpečnost) předává informace mezi vašim vozidlem a jinými vozidly přes internet* . Smyslem této funkce je upozornit řidiče, že vpředu na vozovce může být potenciálně nebezpečná situace.

Apps

Zobrazení aplikací obsahuje aplikace (apps), které nabízejí přístup k některým službám vozidla.

Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat

Při prvním spuštění některých služeb a aplikací se může zobrazit vyskakovací okno Smluvní podmínky a Sdílení dat.

Aktivace a deaktivace sdílení dat

Sdílení dat, které je zapotřebí pro služby a aplikace, lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji.

Sdílení dat u služby Volvo On Call

Sdílení dat u služby Volvo On Call je standardně aktivováno. To znamená, že nemusíte sdílení dat pro tuto službu při nákupu nového vozu nebo, například, při továrním resetování, aktivovat sami.

Sdílení dat u profilu řidiče

Pokud začnete používat nový profil řidiče, nastavení sdílení dat pro profil budou nastavena na standardní nastavení vozidla a budou deaktivovány.

Sdílení dat u služeb

Pokud jste neaktivovali sdílení dat pro online službu nebo pro stažené aplikace, můžete to udělat, když je spouštíte na středovém displeji. Pokud se jedná o první spuštění služby nebo proběhla resetace na tovární nastavení nebo byl aktualizován jistý software, je nutné schválit podmínky Volvo pro online služby.

Volvo ID

Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup pomocí jediného uživatelského jména a hesla k celé řadě služeb.

Vytváření a registrace účtu Volvo ID

Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby. Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí stránky volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call * , Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu a až potom bude možné používat různé služby Volvo ID .

Dopravní informace v reálném čase

Když je vozidlo připojeno k internetu, řidič má přístup k podrobným dopravním informacím (RTTI* ) o přetížení dopravy, uzavřených cestách a o čemkoliv, co může mít vliv na dobu trvání jízdy.

Volvo On Call *

Volvo On Call * umožňuje přímý kontakt s vozidlem a dodatečný komfort a pomoc 24 hodin denně.