Online služby

Aktivace a deaktivace sdílení dat

Aktualizováno 11/10/2020

Aktivace a deaktivace sdílení dat

Sdílení dat, které je zapotřebí pro služby a aplikace, lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji.

Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.

Stiskněte SystémSoukromí a data.

Zvolte aktivaci nebo deaktivaci sdílení dat pro jednotlivé služby a všechny aplikace.

Pokud sdílení dat nebylo pro online službu nebo stažené aplikace aktivováno, lze to provést při jejich spuštění na středovém displeji. Pokud se jedná o první spuštění služby nebo proběhla resetace na tovární nastavení nebo byl aktualizován jistý software, musí schválit podmínky Volvo pro online služby. Upozorňujeme, že sdílení dat bude poté aktivováno pro ostatní služby a aplikace, u kterých bylo sdílení již schváleno.

Poznámka

Po návštěvě servisu Volvo možná budete muset znovu aktivovat sdílení dat tak, aby online služby a aplikace opět fungovaly.


Pomohlo to?