Online služby

Dopravní informace v reálném čase

Platí pro některé trhy.

Aktualizováno 1/21/2020

Dopravní informace v reálném čase

Platí pro některé trhy.

Když je vozidlo připojeno k internetu, řidič má přístup k podrobným dopravním informacím (RTTIReal Time Traffic Information) o přetížení dopravy, uzavřených cestách a o čemkoliv, co může mít vliv na dobu trvání jízdy.

Pokud byla aktivována služba RTTI, informace o dopravních incidentech a dopravě budou průběžně získávány z internetové služby. Jakmile vozidlo požaduje informace o dopravním toku, současně se načtou anonymní data o dopravním toku v místě, kde se vozidlo nachází, což využívá tato služba. Anonymní data jsou odesílána pouze, když je aktivována funkce RTTI. Pokud služba aktivována není, data nebudou k dispozici.

Někdy je nutné službu aktivovat znovu, například, po některých aktualizacích softwaru, po návštěvě servisu nebo po vytvoření nového profilu řidiče.

Aktuální dopravní informace se zobrazují v navigačním systému* pro dálnice, hlavní cesty a cesty mimo město a také pro některé trasy spojující města.

Množství dopravních informací zobrazovaných na mapě závisí na vzdálenosti od vozidla. Tyto informace se zobrazují pouze do cca 120 km (75 mil) od polohy vozidla.

Na mapě se jako obvykle zobrazuje text a symboly. Dopravní tok ukazuje, jak rychle se doprava pohybuje po cestě v závislosti na maximální rychlosti. Dopravní tok se zobrazuje na mapě na každé straně cesty jednou barevnou čárou pro daný směr jízdy.

  • Zelená - plynulý provoz.
  • Oranžová - pomalá doprava.
  • Červená - dopravní zácpa/hustý provoz/nehoda.
  • Černá - cesta je zavřená.

Poznámka

Dopravní informace nejsou k dispozici ve všech zemích/oblastech.

Oblasti pokrytí dopravních informací jsou průběžně rozšiřovány.


Pomohlo to?