Online služby

Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat

Aktualizováno 11/10/2020

Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat

Při prvním spuštění některých služeb a aplikací se může zobrazit vyskakovací okno Smluvní podmínky a Sdílení dat.

Smyslem je informovat o podmínkách a požadavcích na uživatele Volvo a o problematice sdílení dat. Akceptováním sdílení dat uživatel souhlasí s tím, že některá data jsou odesílána z vozidla. To je nezbytné k tomu, aby některé služby a aplikace fungovaly v plném rozsahu.

Ve výchozím nastavení je sdílení dat pro online služby a aplikace deaktivovánoNeplatí pro Volvo On Call *.. Aby bylo možné ve vozidle používat jisté online služby a aplikace, sdílení dat se musí aktivovat. Sdílení dat lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji nebo při spuštění služeb či aplikací na středovém displeji.

Sdílení dat a ochrana soukromí

Od aktualizace softwaru v listopadu 2017 je k dispozici nastavení ochrany soukromí a sdílení dat pro online služby a sdílené aplikace. Tato nastavení najdete pod položkou Soukromí a data v nabídce nastavení na středovém displeji vozidla.

Zde si vyberete online služby, které jsou povoleny pro stahování dat. Zde lze rovněž deaktivovat sdílení dat pro stažené aplikace. Upozorňujeme, že služby a aplikace nelze používat tak, jak chcete, pokud sdílení dat je deaktivováno.

Po tovární resetaci nebo, například, po návštěvě servisu a aktualizaci softwaru, je někdy nutné nastavení sdílení dat resetovat na výchozí nastavení. V tomto případě znovu aktivujte sdílení dat pro online služby a stažené aplikace.

Poznámka

Nastavení ochrany soukromí a sdílení údajů je pro každý profil řidiče jedinečné.


Pomohlo to?