Připojení telefonu

Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth

Aktualizováno 1/21/2020

Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth

Telefon lze automaticky připojit k vozidlu přes Bluetooth. Telefon musí být připojen k vozidlu poprvé.

Automaticky lze připojit jen dva naposledy připojené telefony.

Bluetooth v telefonu aktivujte dříve, než vozidlo přepnete do polohy zapalování I.

Přepněte vozidlo do polohy zapalování I nebo do vyšší polohy.

Telefon se připojí.


Pomohlo to?