Připojení telefonu

Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth

Aktualizováno 11/10/2020

Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth

Pokud chcete volat, posílat a přijímat zprávy, bezdrátově přehrávat hudbu z vozidla a připojit vozidlo k internetu, připojte k vozidlu telefon s aktivovaným systémem Bluetooth.

Najednou můžete mít připojena dvě zařízení Bluetooth. V tomto případě se jedno zařízení používá pouze pro bezdrátové přehrávání. Automaticky se připojí naposledy připojený telefon, který lze použít k telefonování a bude odesílat a přijímat hovory/texty, přehrávat média a zajišťovat připojení k internetuNastavení lze rovněž upravovat manuálně pod položkou Nastavení.. To, jaký telefon se bude používat, lze změnit v části Zařízení Bluetooth přes nabídku nastavení v horním zobrazení středového displeje. Váš mobilní telefon musí mít Bluetooth a musí podporovat tethering.

Po prvním připojení/zaregistrování zařízení přes Bluetooth, nemusí být zařízení již viditelné/detekovatelné. Stačí, když je aktivován Bluetooth. Do vozidla lze uložit maximálně 20 připojených zařízení Bluetooth.

Pokud máte nové zařízení a to má stejný název jako zařízení, které bylo dříve připojeno k vozidlu, můžete nejdříve ze seznamu dříve připojených zařízení vymazat staré zařízení. Potom se nové zařízení připojí jako obvykle.

To lze provést dvěma způsoby. Buď můžete vyhledat telefon z vozidla nebo můžete vyhledat vozidlo z telefonu.

1. možnost - vyhledání telefonu z vozidla

Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes Bluetooth.

Na středovém displeji otevřete dlaždici telefonu.

  • Pokud k vozidlu není telefon připojen, klepněte na Přidat telefon.
  • Pokud je k vozidlu připojen telefon, klepněte na Změnit . Ve vyskakovacím okně klepněte na Přidat telefon.

Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth. Jakmile jsou detekována nová zařízení, seznam se aktualizuje.

Klepněte na název telefonu, který se má připojit.

Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve vozidle odpovídá kódu v telefonu. V tomto případě přijměte kódy v obou místech.

Přijměte nebo odmítněte jakékoli možnosti telefonních kontaktů a zpráv v telefonu.

Poznámka

  • U některých telefonů musí být aktivována funkce zpráv.
  • Některé telefony nejsou zcela kompatibilní a může se stát, že nebudou zobrazovat ve vozidle kontakty a zprávy.

2. možnost - vyhledání vozidla z telefonu

Na středovém displeji otevřete dlaždici telefonu.

  • Pokud k vozidlu není telefon připojen, klepněte na Přidat telefonNastavit vozidlo jako viditelné.
  • Pokud je k vozidlu připojen telefon, klepněte na Změnit . Ve vyskakovacím okně klepněte na Přidat telefonNastavit vozidlo jako viditelné.

Aktivujte v telefonu Bluetooth.

Vyhledejte v telefonu zařízení Bluetooth.

Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth.

Zvolte v telefonu název vozidla.

Ve vozidle se zobrazí vyskakovací okno pro připojení. Potvrďte připojení.

Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve vozidle odpovídá kódu zobrazenému v externím zařízení. V tomto případě přijměte kódy v obou místech.

Přijměte nebo odmítněte jakékoli možnosti telefonních kontaktů a zpráv v telefonu.

Poznámka

  • U některých telefonů musí být aktivována funkce zpráv.
  • Některé telefony nejsou zcela kompatibilní a může se stát, že nebudou zobrazovat ve vozidle kontakty a zprávy.

Poznámka

Pokud bude aktualizován operační systém telefonu, může dojít k přerušení připojení telefonu. V tomto případě vymažte telefon z vozidla a potom jej znovu připojte.


Pomohlo to?