Telefon

Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu

Platí pro některé trhy.

Aktualizováno 1/21/2020

Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu

Platí pro některé trhy.

Vytočte kontaktní číslo, nechte si přečíst nahlas zprávy nebo nadiktujte stručné zprávy pomocí hlasových příkazů do telefonu připojeného pomocí Bluetooth.

Pokud chcete specifikovat kontakt v telefonním seznamu, povel rozpoznávání hlasu musí zahrnovat kontaktní informace, které se zadají do telefonního seznamu. Pokud kontakt, např. Robyn Smith, má několik čísel telefonu, lze uvést rovněž kategorii čísla, např. Doma nebo Mobil: "Call Robin Smith Mobil".

Stiskněte a řekněte jeden z následujících povelů:

  • "Call [contact] (kontakt)" - vytočí se vybraný kontakt z telefonního seznamu.
  • "Call [telefonní číslo]" - vytočí se telefonní číslo.
  • "Recent calls" - zobrazí se seznam volání.
  • "Read message" - přečte se zpráva. Pokud je k dispozici více zpráv, vyberte zprávu, která se má přečíst.
  • Uživatelé "Message to [contact] (kontakt)" by měli vyslovit stručnou zprávu. Zpráva bude zopakována nahlas a uživatel může vybrat její odeslání

    Zprávy přes vozidlo lze odesílat jen u některých telefonů.

    nebo úpravu. Aby tato funkce fungovala, vozidlo musí být připojeno k internetu.

Poznámka

Funkci rozpoznávání hlasu nepodporují všechny systémové jazyky. Jazyky s podporou této funkce jsou v seznamu dostupných systémových jazyků zvýrazněné symbolem . Podrobnější informace naleznete v části o nastavení rozpoznávání hlasu.


Pomohlo to?