Telefon

Spravování telefonních hovorů

Aktualizováno 9/29/2020

Spravování telefonních hovorů

Práce s hovory ve vozidle na telefonu připojeném prostřednictvím Bluetooth.

P5/P6-1746-Phone ongoing call

Ilustrativní obrázek.

Telefonování

Otevřené vnořené zobrazení pro telefon.

Zvolte hovor z historie hovorů, nebo zadejte číslo pomocí klávesnice nebo ze seznamu kontaktů. Seznam kontaktů můžete prohlížet a prohledávat. Pokud chcete přidat kontakt do položky Oblíbené, klepněte v seznamu kontaktů na .

Pokud chcete telefonovat, stiskněte .

Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

Volat můžete také na základě historie hovorů přes nabídku aplikací, která je přístupna z klávesnice na volantu vpravo .

Konferenční hovory

Během hovoru:

Stiskněte tlačítko Přidat hovor.

V historii hovorů, v oblíbených nebo v seznamu kontaktů zvolte, kam chcete volat.

V historii kontaktů klepněte na záznam/řádek nebo v seznamu kontaktů klepněte na vedle kontaktu.

Pokud chcete přepnout mezi účastníky, klepněte na Prohodit hovor.

Pokud chcete ukončit aktivní hovor, klepněte na .

Konferenční hovory

Během aktivních konferenčních hovorů:

Pokud chcete propojit aktivní hovory s více účastníky, klepněte na Spojit hovor.

Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

Příchozí hovory

Příchozí hovory jsou zobrazovány na displeji řidiče a na středovém displeji. Správa hovoru se provádí pomocí klávesnice na volantu vpravo nebo pomocí středového displeje.

Klepněte na Přijmout/Odmítnout.

Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

Příchozí hovor během aktivního hovoru

Klepněte na Přijmout/Odmítnout.

Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

Soukromý hovor

Během aktuálního hovoru stiskněte tlačítko Soukromí a vyberte nastavení:

  • Přepnout na mobilní telefon - funkce handsfree je odpojená a hovor pokračuje v mobilním telefonu.
  • Pouze řidič - vypne se mikrofon ve střeše na straně spolujezdce a hovor pokračuje pomocí funkce handsfree vozidla.

Poznámka

Některé telefony vyžadují, aby hlasitost Bluetooth na telefonu byla manuálně nastavena na 100 % - jen tak bude hlasitost audia ve vozidle dostatečně vysoká. Toto nastavení se musí provést pro každý z připojených telefonů. Nastavení se upravuje jednou pro telefonní hovory a jednou pro streamovaná média. Systém si nastavení zapamatuje a při dalším připojení telefonu se nastavení nemusí opakovat.


Pomohlo to?