XC90 Twin Engine

2020 Early

Video

Přehrávání DivX®

Aktualizováno 1/21/2020

Přehrávání DivX®

Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat zakoupené filmy DivX Video-on-Demand (VOD).

V horním zobrazení stiskněte Nastavení.

Klepněte na VideoDivX® VOD a zjistěte registrační kód.

Další informace najdete na vod.divx.com, kde můžete registraci dokončit.


Pomohlo to?