Online služby

5 Výsledky

Sdílení dat u profilu řidiče

Aktualizováno 5/22/2019

Pokud začnete používat nový profil řidiče, nastavení sdílení dat pro profil budou nastavena na standardní nastavení vozidla a budou deaktivovány.

Volvo ID

Aktualizováno 5/22/2019

Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup pomocí jediného uživatelského jména a hesla k celé řadě služeb.

video

Vytváření a registrace účtu Volvo ID

Aktualizováno 6/12/2019

Connected Safety

Aktualizováno 5/22/2019

Connected Safety

Není k dispozici na všech trzích.

Connected Safety předává informace mezi vašim vozidlem a jinými vozidly přes internetData jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.. Smyslem této funkce je upozornit řidiče, že vpředu na vozovce může být potenciálně nebezpečná situace.

Funkce Connected Safety může informovat řidiče o tom, zda některé vozidlo vpředu aktivovalo výstražné blikače nebo detekovalo kluzkou vozovku. Informace o kluzké vozovce může být vydána také, pokud kluzký povrch zjistí vaše vlastní vozidlo.

Connected Safety může řidiči pomoci s následujícím:

  • Alarm v případě výstražných blikačů
  • Alarm v případě kluzké vozovky

Pokud kluzkou vozovku detekuje vaše vozidlo, kromě vás, řidiče, bude systém přes internet informovat také řidiče ostatních vozidel.

Ve vozidlech s head-up displejem se zde zobrazí také výstražné symboly pro Connected Safety.

Poznámka

Komunikace Connected Safety mezi vozidly funguje pouze u vozidel vybavených funkcí, která je aktivována.

Alarm v případě výstražných blikačů

Pokud blikají výstražné blikače na vašem vozidle, tato informace může být odeslána do vozidel, která se blíží k místu, kde se vaše vozidlo nachází.

P5-1617-Connected Safety symbol Hazard Light

Pokud se vaše vozidlo blíží k vozidlu, kterému blikají výstražná světla, na přístrojové desce se objeví tento symbol.

Pokud se vaše vozidlo nachází v blízkosti vozidla s blikajícími výstražnými světly, symbol zdvojnásobí svou velikost.

Alarm v případě kluzké vozovky

Pokud vaše vozidlo detekuje horší adhezi mezi pneumatikami a povrchem vozovky, tyto informace se vyšlou do vozidel, která se blíží k místu, kde se nachází vaše vozidlo.

P5-1617-Connected Safety symbol Slippery Road

Pokud se aktivovala výstraha před náledím, na přístrojové desce se objeví tento symbol, když se vozidlo přiblíží k úseku vozovky s náledím, přičemž toto platí pro vaše vozidlo a ostatní vozidla, která přijala tuto informaci přes systém Connected Safety.

Pokud se přibližující vozidlo nachází blízko úseku s kluzkým povrchem, symbol na přístrojové desce ve vozidle zdvojnásobí svou velikost.

Varování

  • Funkce představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
  • Řidiči doporučujeme přečíst všechny kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezeními funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat.
  • Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

Pomohlo to?

Sdílení dat u služeb

Aktualizováno 5/22/2019

Pokud jste neaktivovali sdílení dat pro online službu nebo pro stažené aplikace, můžete to udělat, když je spouštíte na středovém displeji. Pokud se jedná o první spuštění služby nebo proběhla resetace na tovární nastavení nebo byl aktualizován jistý software, je nutné schválit podmínky Volvo pro online služby.