Projděte si návod k obsluze

XC90 Twin Engine
2020 Early

Online služby

11 Výsledky

Connected Safety (Připojená bezpečnost)

Aktualizováno 1/21/2020

Connected Safety

Není k dispozici na všech trzích.

(Připojená bezpečnost)

Connected Safety (Připojená bezpečnost) předává informace mezi vašim vozidlem a jinými vozidly přes internetData jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.. Smyslem této funkce je upozornit řidiče, že vpředu na vozovce může být potenciálně nebezpečná situace.

Funkce Connected Safety (Připojená bezpečnost) může informovat řidiče o tom, zda některé vozidlo vpředu aktivovalo výstražné blikače nebo detekovalo kluzkou vozovku. Informace o kluzké vozovce může být vydána také, pokud kluzký povrch zjistí vaše vlastní vozidlo.

Connected Safety (Připojená bezpečnost) může řidiči pomoci s následujícím:

  • Alarm v případě výstražných blikačů
  • Alarm v případě kluzké vozovky

Pokud kluzkou vozovku detekuje vaše vozidlo, kromě vás, řidiče, bude systém přes internet informovat také řidiče ostatních vozidel.

Ve vozidlech s head-up displejem se zde zobrazí také výstražné symboly pro Connected Safety (Připojená bezpečnost).

Poznámka

Komunikace Connected Safety (Připojená bezpečnost) mezi vozidly funguje pouze u vozidel vybavených funkcí, která je aktivována.

Alarm v případě výstražných blikačů

Pokud blikají výstražné blikače na vašem vozidle, tato informace může být odeslána do vozidel, která se blíží k místu, kde se vaše vozidlo nachází.

P5-1617-Connected Safety symbol Hazard Light

Pokud se vaše vozidlo blíží k vozidlu, kterému blikají výstražná světla, na přístrojové desce se objeví tento symbol.

Pokud se vaše vozidlo nachází v blízkosti vozidla s blikajícími výstražnými světly, symbol zdvojnásobí svou velikost.

Alarm v případě kluzké vozovky

Pokud vaše vozidlo detekuje horší adhezi mezi pneumatikami a povrchem vozovky, tyto informace se vyšlou do vozidel, která se blíží k místu, kde se nachází vaše vozidlo.

P5-1617-Connected Safety symbol Slippery Road

Pokud se aktivovala výstraha před náledím, na přístrojové desce se objeví tento symbol, když se vozidlo přiblíží k úseku vozovky s náledím, přičemž toto platí pro vaše vozidlo a ostatní vozidla, která přijala tuto informaci přes systém Connected Safety (Připojená bezpečnost).

Pokud se přibližující vozidlo nachází blízko úseku s kluzkým povrchem, symbol na přístrojové desce ve vozidle zdvojnásobí svou velikost.

Varování

  • Funkce představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
  • Řidiči doporučujeme přečíst všechny kapitoly v Uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezeními funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat.
  • Funkce podpory řidiče nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

Pomohlo to?

Apps

Aktualizováno 1/21/2020

Zobrazení aplikací obsahuje aplikace (apps), které nabízejí přístup k některým službám vozidla.

Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat

Aktualizováno 1/21/2020

Při prvním spuštění některých služeb a aplikací se může zobrazit vyskakovací okno Smluvní podmínky a Sdílení dat.

Aktivace a deaktivace sdílení dat

Aktualizováno 1/21/2020

Sdílení dat, které je zapotřebí pro služby a aplikace, lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji.

Sdílení dat u služby Volvo On Call

Aktualizováno 6/5/2020

Sdílení dat u služby Volvo On Call je standardně aktivováno. To znamená, že nemusíte sdílení dat pro tuto službu při nákupu nového vozu nebo, například, při továrním resetování, aktivovat sami.

Sdílení dat u profilu řidiče

Aktualizováno 1/21/2020

Pokud začnete používat nový profil řidiče, nastavení sdílení dat pro profil budou nastavena na standardní nastavení vozidla a budou deaktivovány.

Sdílení dat u služeb

Aktualizováno 1/21/2020

Pokud jste neaktivovali sdílení dat pro online službu nebo pro stažené aplikace, můžete to udělat, když je spouštíte na středovém displeji. Pokud se jedná o první spuštění služby nebo proběhla resetace na tovární nastavení nebo byl aktualizován jistý software, je nutné schválit podmínky Volvo pro online služby.

Volvo ID

Aktualizováno 7/12/2020

Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup pomocí jediného uživatelského jména a hesla k celé řadě služeb.

Vytváření a registrace účtu Volvo ID

Aktualizováno 7/12/2020

Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby. Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí stránky volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call , Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu a až potom bude možné používat různé služby Volvo ID.

Dopravní informace v reálném čase

Aktualizováno 1/21/2020

Když je vozidlo připojeno k internetu, řidič má přístup k podrobným dopravním informacím (RTTI) o přetížení dopravy, uzavřených cestách a o čemkoliv, co může mít vliv na dobu trvání jízdy.

Volvo On Call*

Aktualizováno 6/5/2020

Volvo On Call umožňuje přímý kontakt s vozidlem a dodatečný komfort a pomoc 24 hodin denně.