Online služby

11 Výsledky

Connected Safety (Připojená bezpečnost)

Aktualizováno 1/21/2020

Connected Safety (Připojená bezpečnost) předává informace mezi vašim vozidlem a jinými vozidly přes internet. Smyslem této funkce je upozornit řidiče, že vpředu na vozovce může být potenciálně nebezpečná situace.

Apps

Aktualizováno 1/21/2020

Zobrazení aplikací obsahuje aplikace (apps), které nabízejí přístup k některým službám vozidla.

Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat

Aktualizováno 1/21/2020

Při prvním spuštění některých služeb a aplikací se může zobrazit vyskakovací okno Smluvní podmínky a Sdílení dat.

Aktivace a deaktivace sdílení dat

Aktualizováno 1/21/2020

Sdílení dat, které je zapotřebí pro služby a aplikace, lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji.

Sdílení dat u služby Volvo On Call

Aktualizováno 1/21/2020

Sdílení dat u služby Volvo On Call je standardně aktivováno. To znamená, že nemusíte sdílení dat pro tuto službu při nákupu nového vozu nebo, například, při továrním resetování, aktivovat sami.

Sdílení dat u profilu řidiče

Aktualizováno 1/21/2020

Pokud začnete používat nový profil řidiče, nastavení sdílení dat pro profil budou nastavena na standardní nastavení vozidla a budou deaktivovány.

Sdílení dat u služeb

Aktualizováno 1/21/2020

Pokud jste neaktivovali sdílení dat pro online službu nebo pro stažené aplikace, můžete to udělat, když je spouštíte na středovém displeji. Pokud se jedná o první spuštění služby nebo proběhla resetace na tovární nastavení nebo byl aktualizován jistý software, je nutné schválit podmínky Volvo pro online služby.

Volvo ID

Aktualizováno 1/21/2020

Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup pomocí jediného uživatelského jména a hesla k celé řadě služeb.

video

Vytváření a registrace účtu Volvo ID

Aktualizováno 1/21/2020

Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby. Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí stránky volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call, Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu a až potom bude možné používat různé služby Volvo ID.

Dopravní informace v reálném čase

Aktualizováno 1/21/2020

Dopravní informace v reálném čase

Platí pro některé trhy.

Když je vozidlo připojeno k internetu, řidič má přístup k podrobným dopravním informacím (RTTIReal Time Traffic Information) o přetížení dopravy, uzavřených cestách a o čemkoliv, co může mít vliv na dobu trvání jízdy.

Pokud byla aktivována služba RTTI, informace o dopravních incidentech a dopravě budou průběžně získávány z internetové služby. Jakmile vozidlo požaduje informace o dopravním toku, současně se načtou anonymní data o dopravním toku v místě, kde se vozidlo nachází, což využívá tato služba. Anonymní data jsou odesílána pouze, když je aktivována funkce RTTI. Pokud služba aktivována není, data nebudou k dispozici.

Někdy je nutné službu aktivovat znovu, například, po některých aktualizacích softwaru, po návštěvě servisu nebo po vytvoření nového profilu řidiče.

Aktuální dopravní informace se zobrazují v navigačním systému* pro dálnice, hlavní cesty a cesty mimo město a také pro některé trasy spojující města.

Množství dopravních informací zobrazovaných na mapě závisí na vzdálenosti od vozidla. Tyto informace se zobrazují pouze do cca 120 km (75 mil) od polohy vozidla.

Na mapě se jako obvykle zobrazuje text a symboly. Dopravní tok ukazuje, jak rychle se doprava pohybuje po cestě v závislosti na maximální rychlosti. Dopravní tok se zobrazuje na mapě na každé straně cesty jednou barevnou čárou pro daný směr jízdy.

  • Zelená - plynulý provoz.
  • Oranžová - pomalá doprava.
  • Červená - dopravní zácpa/hustý provoz/nehoda.
  • Černá - cesta je zavřená.

Poznámka

Dopravní informace nejsou k dispozici ve všech zemích/oblastech.

Oblasti pokrytí dopravních informací jsou průběžně rozšiřovány.


Pomohlo to?

Volvo On Call*

Aktualizováno 1/21/2020

Volvo On Call umožňuje přímý kontakt s vozidlem a dodatečný komfort a pomoc 24 hodin denně.