Projděte si návod k obsluze

XC90 Twin Engine
2020 Early

Online služby

11 Výsledky

Connected Safety (Připojená bezpečnost)

Aktualizováno 1/21/2020

Connected Safety (Připojená bezpečnost) předává informace mezi vašim vozidlem a jinými vozidly přes internet. Smyslem této funkce je upozornit řidiče, že vpředu na vozovce může být potenciálně nebezpečná situace.

Apps

Aktualizováno 1/21/2020

Zobrazení aplikací obsahuje aplikace (apps), které nabízejí přístup k některým službám vozidla.

Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat

Aktualizováno 1/21/2020

Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat

Při prvním spuštění některých služeb a aplikací se může zobrazit vyskakovací okno Smluvní podmínky a Sdílení dat.

Smyslem je informovat o podmínkách a požadavcích na uživatele Volvo a o problematice sdílení dat. Akceptováním sdílení dat uživatel souhlasí s tím, že některá data jsou odesílána z vozidla. To je nezbytné k tomu, aby některé služby a aplikace fungovaly v plném rozsahu.

Ve výchozím nastavení je sdílení dat pro online služby a aplikace deaktivovánoNeplatí pro Volvo On Call*.. Aby bylo možné ve vozidle používat jisté online služby a aplikace, sdílení dat se musí aktivovat. Sdílení dat lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji nebo při spuštění služeb či aplikací na středovém displeji.

Sdílení dat a ochrana soukromí

Od aktualizace softwaru v listopadu 2017 je k dispozici nastavení ochrany soukromí a sdílení dat pro online služby a sdílené aplikace. Tato nastavení najdete pod položkou Soukromí a data v nabídce nastavení na středovém displeji vozidla.

Zde si vyberete online služby, které jsou povoleny pro stahování dat. Zde lze rovněž deaktivovat sdílení dat pro stažené aplikace. Upozorňujeme, že služby a aplikace nelze používat tak, jak chcete, pokud sdílení dat je deaktivováno.

Po tovární resetaci nebo, například, po návštěvě servisu a aktualizaci softwaru, je někdy nutné nastavení sdílení dat resetovat na výchozí nastavení. V tomto případě znovu aktivujte sdílení dat pro online služby a stažené aplikace.

Poznámka

Nastavení ochrany soukromí a sdílení údajů je pro každý profil řidiče jedinečné.


Pomohlo to?

Aktivace a deaktivace sdílení dat

Aktualizováno 1/21/2020

Sdílení dat, které je zapotřebí pro služby a aplikace, lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji.

Sdílení dat u služby Volvo On Call

Aktualizováno 6/5/2020

Sdílení dat u služby Volvo On Call je standardně aktivováno. To znamená, že nemusíte sdílení dat pro tuto službu při nákupu nového vozu nebo, například, při továrním resetování, aktivovat sami.

Sdílení dat u profilu řidiče

Aktualizováno 1/21/2020

Pokud začnete používat nový profil řidiče, nastavení sdílení dat pro profil budou nastavena na standardní nastavení vozidla a budou deaktivovány.

Sdílení dat u služeb

Aktualizováno 1/21/2020

Pokud jste neaktivovali sdílení dat pro online službu nebo pro stažené aplikace, můžete to udělat, když je spouštíte na středovém displeji. Pokud se jedná o první spuštění služby nebo proběhla resetace na tovární nastavení nebo byl aktualizován jistý software, je nutné schválit podmínky Volvo pro online služby.

Volvo ID

Aktualizováno 7/12/2020

Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup pomocí jediného uživatelského jména a hesla k celé řadě služeb.

Vytváření a registrace účtu Volvo ID

Aktualizováno 7/12/2020

Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby. Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí stránky volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call , Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu a až potom bude možné používat různé služby Volvo ID.

Dopravní informace v reálném čase

Aktualizováno 1/21/2020

Když je vozidlo připojeno k internetu, řidič má přístup k podrobným dopravním informacím (RTTI) o přetížení dopravy, uzavřených cestách a o čemkoliv, co může mít vliv na dobu trvání jízdy.

Volvo On Call*

Aktualizováno 6/5/2020

Volvo On Call umožňuje přímý kontakt s vozidlem a dodatečný komfort a pomoc 24 hodin denně.