Projděte si návod k obsluze

XC90 Twin Engine
2020 Early

Online služby

11 Výsledky

Connected Safety (Připojená bezpečnost)

Aktualizováno 1/21/2020

Connected Safety (Připojená bezpečnost) předává informace mezi vašim vozidlem a jinými vozidly přes internet. Smyslem této funkce je upozornit řidiče, že vpředu na vozovce může být potenciálně nebezpečná situace.

Apps

Aktualizováno 1/21/2020

Zobrazení aplikací obsahuje aplikace (apps), které nabízejí přístup k některým službám vozidla.

Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat

Aktualizováno 1/21/2020

Při prvním spuštění některých služeb a aplikací se může zobrazit vyskakovací okno Smluvní podmínky a Sdílení dat.

Aktivace a deaktivace sdílení dat

Aktualizováno 1/21/2020

Sdílení dat, které je zapotřebí pro služby a aplikace, lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji.

Sdílení dat u služby Volvo On Call

Aktualizováno 6/5/2020

Sdílení dat u služby Volvo On Call je standardně aktivováno. To znamená, že nemusíte sdílení dat pro tuto službu při nákupu nového vozu nebo, například, při továrním resetování, aktivovat sami.

Sdílení dat u profilu řidiče

Aktualizováno 1/21/2020

Sdílení dat u profilu řidiče

Pokud začnete používat nový profil řidiče, nastavení sdílení dat pro profil budou nastavena na standardní nastavení vozidla a budou deaktivovány.

Pokud začnete používat nový profil řidiče, sdílení dat se musí aktivovat pro online služby, které budou profil používat. To platí rovněž, pokud jste původně aktivovali sdílení dat pro online služby v ostatních profilech řidiče.

V některých případech, po návštěvě servisu nebo po aktualizaci softwaru lze některá nastavení ve vozidle resetovat na standardní nastavení. Jelikož nastavení sdílení dat je pro jednotlivé profily řidiče jedinečné, sdílení dat se musí pro každý z profilů znovu aktivovat samostatně.

Poznámka

Když si kupujete Volvo, prodejce vám zpravidla pomůže s nastavováním vašeho vozidla a projde s vámi, jako zákazníkem, jednotlivé možnosti nastavení. To může, mimo jiné, znamenat, že sdílení dat bylo v době předání již aktivováno pro připojené služby v novém vozidle.

Pokud potom začnete používat nový profil řidiče, nastavení sdílení dat pro nový profil bude deaktivováno a musí se aktivovat pro připojené služby, které se budou používat. To platí rovněž pro nastavení sdílení dat u stažených aplikací.

Kontrola, jaký profil řidiče se používá

Nastavení sdílení dat může mít v různých profilech řidiče ve vašem vozidle různý vzhled. Například, u jednoho profilu lze sdílení dat aktivovat pouze pro jednu online službu, zatímco u jiného profilu je funkce aktivována pro všechny služby a stahované aplikace.

Pokud máte pocit, že některé aplikace nebo online služby ve vašem vozidle nefungují správně, například, pokud se opakovaně objevuje žádost o povolení sdílení dat pro některé funkce, zkontrolujte, jaký profil řidiče je aktivní, a prověřte služby, pro které má profil aktivované sdílení dat.

Profil řidiče můžete změnit v části Profil v horním zobrazení na středovém displeji.

Kdykoliv můžete nastavit, že sdílení dat bude aktivováno pro požadované online služby, které chcete mít k dispozici v profilu řidiče. Pokud jsou však nastavení profilu chráněna a uložena, všechny provedené změny budou dočasné. Důvodem je skutečnost, že u všech nastavení chráněného profilu řidiče se při vypnutí a uzamknutí vozidla obnoví naposledy uložená hodnota.

Pokud chcete uložit změny provedené v chráněném profilu řidiče, přejděte na středovém displeji na NastaveníSystémJízdní profilyUpravit profil a klepnutím uložte změny pro profil v dolní části obrazovky.


Pomohlo to?

Sdílení dat u služeb

Aktualizováno 1/21/2020

Pokud jste neaktivovali sdílení dat pro online službu nebo pro stažené aplikace, můžete to udělat, když je spouštíte na středovém displeji. Pokud se jedná o první spuštění služby nebo proběhla resetace na tovární nastavení nebo byl aktualizován jistý software, je nutné schválit podmínky Volvo pro online služby.

Volvo ID

Aktualizováno 7/12/2020

Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup pomocí jediného uživatelského jména a hesla k celé řadě služeb.

Vytváření a registrace účtu Volvo ID

Aktualizováno 7/12/2020

Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby. Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí stránky volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call , Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu a až potom bude možné používat různé služby Volvo ID.

Dopravní informace v reálném čase

Aktualizováno 1/21/2020

Když je vozidlo připojeno k internetu, řidič má přístup k podrobným dopravním informacím (RTTI) o přetížení dopravy, uzavřených cestách a o čemkoliv, co může mít vliv na dobu trvání jízdy.

Volvo On Call*

Aktualizováno 6/5/2020

Volvo On Call umožňuje přímý kontakt s vozidlem a dodatečný komfort a pomoc 24 hodin denně.