Aktualizace softwaru

4 Výsledky

Upravené symboly start/stop

Funkce start/stop motor dočasně vypne, když zastavíte, a podle potřeby motor potom automaticky nastartuje.

Modernizovaný středový displej

Počínaje upgradem systému Sensus Connect v květnu 2017 získal středový displej ve vašem voze Volvo nový a intuitivní vzhled. Navigace, multimediální přehrávač a zobrazení médií byly aktualizovány a jejich použití je nyní jednodušší. Nastavení a tlačítka, která se používají často, byla zvýrazněna, takže je má řidič snáz k dispozici.

Aktualizovaný vzhled varovných zpráv pro Pilot Assist, tempomat, adaptivní tempomat a omezovač rychlosti

V případě aktualizace softwaru uvolněného v květnu 2018 byl vzhled některých varovných zpráv aktualizován pro následující funkce: Pilot Assist, tempomat (CC), adaptivní tempomat (ACC) a omezovač rychlosti (SL).

Aktualizace softwaru

Aktualizováno 3/5/2020

Aktualizace softwaru

Volvo neustále vyvíjí systémy ve svých vozidlech i poskytované služby. Po aktualizaci softwaru ve vašem vozidle budete mít přístup k řadě nových funkcí a vylepšení. Pokud autorizovaný prodejce Volvo provádí servis vašeho vozidla, můžete si software ve svém voze Volvo aktualizovat na nejnovější verzi.

Poznámka

Funkčnost po provedení upgradu se může pro různé trhy, modely, modelové roky a výbavy lišit.

Aktualizace od března 2020 včetně

 • Platí pro S90/V90, modelový rok konec 2017 a 2018: Úpravy v optimalizaci systému řízení motoru.
 • Platí pouze pro USA, S90/V90/XC90 od modelového roku 2018 včetně, S90Long od modelového roku konce 2018 včetně, S60/V60 od modelového roku 2019 včetně: Úpravy v optimalizaci systému řízení motoru.
 • Platí pro XC90 od modelového roku 2020 včetně: Úpravy v optimalizaci systému řízení převodovky.

Aktualizace od března ledna 2020

 • Platí pro XC60/XC90 od modelového roku 2018 včetně, XC40, S60/V60 a S90/V90 od modelového roku 2019 včetně: Úprava optimalizace systému řízení motoru.

Aktualizace od listopadu 2019 včetně

 • Platí pro model Twin Engine: Během výpočtu správné doby dobíjení se na displeji řidiče zobrazí --:--.
 • Neplatí pro XC40: Všechna vozidla Twin Engine s palivovou nádrží 60 nebo 70 litrů mají novou hodnotu limitu, při kterém se rozsvítí výstražná kontrolka paliva. Tato hodnota se změní z 50 km na 90 km.
 • Platí pro XC40: Úprava počítaného dojezdu - výsledné hodnoty, například pro jízdu ve zhuštěném provozu, jsou stabilnější.
 • Ve výchozím nastavení v paměti je dešťové čidlo nastaveno na "Zapnuto".
 • Platí pro XC90/XC60 B4/B5 od modelového roku 2020 včetně: Na displej řidiče byl přidán symbol baterie upozorňující na probíhající rekuperaci ve vozidle.
 • Umístění zpráv bylo upraveno - všechny zprávy jsou na displeji snáz vidět.
 • Neplatí pro XC40: Nová zpráva, která upozorní na probíhající kalibraci automatické parkovací brzdy.
 • Bylo upraveno upozornění pro plnění AdBlue z 4,5 na 6,5 litrů.
 • Systém infotainment:
  • Upravená logika u aktualizací map online.
  • Platí od modelového roku 2018

   XC40 a XC60 od modelového roku 2019 včetně.

   včetně: Nový integrovaný signál zvonění.
  • Upravené rozpoznávání hlasu pro jména z telefonního seznamu bez ohledu na jazyk.
  • Platí pro Mexiko, Nový Zéland a Turecko: Korekce časové zóny.
  • Byla odstraněna opakovaně se objevující zpráva o předplatném Sirius.
  • Úpravy celkové funkčnosti systému infotainment.
  • Platí pro vozidla se systémem High Performance Pro (Harman Kardon): Nová funkce Vehicle Noise Compensation automaticky upravuje hlasitost audiosystému a kompenzuje tak při vyšších rychlostech větší hlučnost ventilátoru a hluk větru.
  • Nové funkce v aplikaci Spotify: Daily Mixes a Pin-pairing, které umožní automatické přihlášení ve vozidle. Další informace najdete na webové stránce Spotiy.
 • Úpravy v optimalizaci systému řízení motoru.

Aktualizace od října 2019 včetně

 • Platí pro Evropu a Čínu od modelového roku 2018 včetně, nikoliv XC40, a XC40, modelový rok 2019: Úprava optimalizace systému řízení motoru.
 • Platí pro S90, V90, S60, V60 od modelového roku 2019 včetně a XC90, XC60, XC40 od modelového roku 2018 včetně: Úprava optimalizace systému převodovky.

Aktualizace od července 2019 včetně

 • Úpravy v optimalizaci systému převodovky AWD

  All Wheel Drive

  .
 • Úpravy v optimalizaci systému řízení motoru.
 • Úpravy v optimalizaci systému převodovky

Aktualizace od dubna 2019 včetně

 • Vylepšená logika pro upozornění na zapnutí bezpečnostního pásu na zadním sedadle. Signál přestane znít, když vozidlo zastaví, a opět se rozezní, když se vozidlo rozjede.
 • Platí pouze pro Evropu a USA: pro zvýšení všeobecné kvality našich vozidel byly nainstalovány nové analytické funkce Volvo Data Analytics. Tato funkce spotřebovává malé množství plánovaných dat vozidla.
 • Upravená optimalizace systému infotainment za účelem kompenzace hluku motoru. Lze slyšet mírně pozměněný zvuk.
 • Upravená reakce systému Pilot Assist. Za jistých podmínek volant mírně vibruje, když se odpojí asistence řízení Pliot Assist, adaptivní tempomat zůstává aktivní. Používají se stejné vibrace jako u asistenta jízdního pruhu, když se vozidlo chystá vyjet ze svého jízdního pruhu.
 • Neplatí pro Twin Engine: Upravené zprávy na displeji řidiče (12") pro funkci Start/Stop. Byl doplněn symbol start/stop a byl odstraněn text "Připraven" a "Vypnuto".
 • Platí pouze pro Evropu: funkce Connected Safety (Připojená bezpečnost) bude k dispozici pro více trhů.
 • Aktualizace Apple CarPlay:
  • Zjednodušené spouštění po připojení iPhone.
  • Vizuální oznámení příchozí SMS, jakož i další oznámení z iPhone.
  • Zlepšená lokalizace při používání mapových služeb Apple CarPlay v Číně.
 • Upravený software v TuneIn, bude fungovat více kanálů.
 • Upravené vyhledávání bodů zájmu (POI

  Bod zájmů

  ) v navigačním systému.
 • Úprava funkčnosti a stability systému infotainment.
 • Pro uživatele je k dispozici nový časovač pro přibližovací osvětlení vozidla. Používalo se 30 sekund, nyní je díky změně k dispozici 120 sekund.
 • Úpravy v optimalizaci systému řízení motoru.
 • Úpravy v optimalizaci systému převodovky
 • Neplatí pro XC40: Aktualizovaný software, který umožní lepší reakci řízení a méně vibrací.

Aktualizace od března 2019 včetně

 • Neplatí pro XC40 a XC40 Twin Engine: Úprava optimalizace systému řízení motoru.
 • Komunikace mezi vozidlem a aplikací Volvo On Call se zlepšila v oblasti varování při nízké hladině paliva.

Aktualizace od listopadu 2018 včetně

 • Úpravy v optimalizaci systému převodovky
 • Platí pro model Twin Engine: Vozidlo nejde nastartovat, pokud je připojen dobíjecí kabel.
 • Aktualizace aplikace Spotify. Nová funkcionalita: Byla přidána možnost přidávání a odstraňování skladeb ze seznamu oblíbených. Upravené zobrazení playlistů s informacemi na seznamech. Upravená funkce rolování. Obecné opravy chyb.
 • Aktualizace aplikace Yelp. Nová funkcionalita: Nyní lze zobrazit počet revizí. Obecné opravy chyb.
 • Aktualizace aplikace TuneIn. Obecné opravy chyb.
 • Aktualizace aplikace Weather. Obecné opravy chyb.
 • Znovu je k dispozici možnost deaktivovat systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TMPS

  Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách

  pomocí aplikace „Stav vozidla“ na středovém displeji

  Platí pouze pro některé trhy

  .
 • Aktualizace seřízení bederní opěrky a bočních opěr, které se nastavuje a ukládá do profilu řidiče. Podpěry se seřizují před uzamknutím dveří pomocí klíče propojeného s profilem. Dále se seřizují ještě jednou, když se vozidlo nastartuje, přičemž se zohlední skutečný tlak, který vyvíjí řidič usazený do sedadla.
 • Profily řidiče: Seznam profilů řidiče byl aktualizován a obsahuje nyní informace tak, aby souhrn byl přehlednější. Pokud je s profilem propojen klíč, vytiskne se v seznamu pod názvem profilu. Aby ukládání změn do chráněného profilu řidiče bylo snazší, je v aktivním profilu přidáno do nabídky zkratek pro profily řidiče tlačítko "Uložit".
 • S vozidlem lze nyní odjet, když je elektrická parkovací brzda deaktivována, i když je aktivní "automatické přidržení" a řidič není připoután bezpečnostním pásem.
 • Hlasové ovládání: Obecné úpravy a vylepšení, včetně vylepšené funkčnosti/výkonnosti hledání POI

  Point Of Interest

  a korekce série audio řetězců/povelů.

Aktualizace od října 2018 včetně

 • Úpravy v optimalizaci systému řízení motoru
 • Platí pro XC40: U všech benzínových motorů došlo ke změně výchozí hodnoty, kdy otáčkoměr přepne do červeného pole, z 6500 na 6000 ot/min.
 • Díky úpravám se zvýšila kvalita a zlepšila funkčnost aplikace Spotify: playlisty jsou nahrávány efektivněji, k dispozici jsou podrobné informace a byly celkově opraveny chyby.
 • Díky úpravám se zvýšila kvalita a zlepšila funkčnost aplikace TuneIn. Obecné opravy chyb. Byla aktualizována ikona TuneIn.
 • Nová funkce v aplikaci Yelp. Možnost objednat si stůl přímo v aplikaci. Je k dispozici automatické dokončení vyhledávání restaurací. Obecné opravy chyb.

Aktualizace od května 2018 včetně

 • Platí pro model Twin Engine: Byla prodloužena doba, po kterou je otevřen oddělovací ventil palivové nádrže.
 • Aktualizace funkce ztmavení zpětných zrcátek na vozidle, která se významně liší mezi jednotlivými polohami Světlo, Normální a Tma. Další informace k tématu Automatické ztlumení zpětného zrcátka najdete v příručce k vozidlu.
 • Byl aktivován systém Soukromí a data. Obecně se ve voze nepoužívá funkce aktivace a deaktivace sdílení dat. Sdílení dat se místo toho aktivuje a deaktivuje pouze individuálně pro konkrétní připojené služby a stažené aplikace.
 • Aktualizovaný vzhled a struktura některých zpráv pro systém Pilot Assist, adaptivní tempomat, tempomat a omezovač rychlosti.
 • Asistent jízdních pruhů (Lane Keeping Aid, LKA), aktualizace a změna fungování systému snímajícího, zda řidič má ruce na volantu a aktivně řídí nebo neřídí, což je předpokladem k fungování této funkce. To poznáte podle nepatrné změny, když se na displeji řidiče objeví varování. Varování se někdy aktivuje rychleji a někdy pomaleji. Smyslem je přitom lepší adaptace na různé podmínky.
 • Kvůli novým požadavkům Euro NCAP upozornění na zapnutí bezpečnostního pásu je déle aktivní, pokud bezpečnostní pás není připoután a vozidlo nestojí.
 • Neplatí pro XC40 a XC40 Twin Engine: U některých modelů došlo ke změně umístění dopravních značek na head-up displeji, když se používá navigační systém a navádění není aktivní. Pokud je navigační trasa aktivována, dopravní značky jsou nyní vidět pouze vpravo.
 • Neplatí pro Čínu: S ohledem na komfort nelze Pilot Assist aktivovat, pokud je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs, nosič na jízdní kola nebo podobné zařízení.
 • Hlasové ovládání: Obecné úpravy a zlepšení, včetně lepšího rozpoznávání všech jazyků, lepšího rozpoznávání přímo od začátku pro jazyky angličtina

  UK English

  , němčina a mandarínská čínština a zlepšení výslovnosti u syntézy řeči v případě mandarínské čínštiny.

Tento článek lze aplikovat na


Pomohlo to?