Volvo's first seatbelt

Dědictví a tradice inovací

V každé generaci byla značka Volvo průkopníkem.

Nils Bohlin with Volvo seatbelt

1959 – Tříbodový bezpečnostní pás

Na světě je jen málo lidí, kteří zachránili tolik životů jako inženýr Volva, Nils Bohlin, který v rámci sériové výbavy modelu PV544 představil tříbodové bezpečnostní pásy. Podle odhadů zachránil tento vynaléz od té doby přibližně milion lidských životů, protože společnost Volvo Cars ponechala svá patentová práva volně k dispozici, takže z nich mohli mít výhody úplně všichni.

1972 – Dětská bezpečnostní autosedačka obrácená proti směru jízdy

Pamatujete se na první obrázky kosmonautů, jak leží během startu na zádech, aby se vyrovnali s přetížením? A to byl i hlavní princip, ze kterého vycházely naše dětské autosedačky obrácené proti směru jízdy. Díky tomuto řešení dochází k rozložení zatížení a minimalizaci rizika úrazu. Pokud jde o bezpečnost dětí, přišli jsme v roce 1976 s další inovací v podobě dětského podsedáku a následně v roce 1990 s integrovaným výklopným podsedákem zabudovaným přímo do sedadla vozu.

Front of vintage Volvo

1976 – Lambda sonda

Lambda sonda je jedním z dalších přínosů společnosti Volvo Cars k zajištění čistějšího životního prostředí. Toto malé zařízení o velikosti prstu - ve skutečnosti jde o čidlo sledující přítomnost kyslíku - nám umožnilo snížit škodlivé emise ve výfukových plynech o 90 %. A po téměř 40 letech používá Lambda sondu prakticky každý vůz s benzínovým motorem.

1991 – Systém ochrany proti bočnímu nárazu

Další velký krok přinášející vyšší bezpečnost přišel se systémem SIPS na ochranu proti bočnímu nárazu (Side Impact Protection System). Jde o nedílnou součást stavby vozu, která je tvořena velmi pevnou konstrukcí doplněnou materiály pohlcujícími nárazovou energii pronikající do interiéru, příčníkem v oblasti podlahy a dokonce i vyztuženými sedadly. V roce 1994 jsme ve vývoji tohoto systému pokračovali dalším světovým prvenstvím, bočními airbagy.

Volvo side impact protection seat
Volvo whiplash protection system

1998 – Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře

Hyperflexe krku je bolestivé a potenciálně velmi nákladné poranění. Je také velmi časté, a proto jsme se soustředili na snížení rizik poranění při nehodách v malé rychlosti. Tento systém zahrnuje velmi robustní hlavové opěrky (umístěné těsně za hlavou sedící osoby) a promyšlenou konstrukci sedačky, která při nehodě rovnoměrně rozkládá nárazové síly. Výsledkem je snížení rizika dlouhodobých zdravotních problémů na polovinu.

1998 – Nafukovací clona

Dalším mezníkem ve zvyšování bezpečnosti vozů Volvo jsou nafukovací clony. Jedná se o airbagy zabudované do stropního polstrování kabiny po celé délce interiéru; v případě bočního nárazu se airbag nafoukne za pouhých 25 tisícin vteřiny, přičemž dokáže pohltit 75% energie pohybu hlavy vymrštěné na stranu.

Volvo inflatable curtain 1998
2002 Volvo roll over protection system (ROPS)

2002 – Systém ochrany proti a při převrácení vozu (RSC a ROPS)

S rostoucí popularitou vozů kategorie SUV jsme si uvědomili, že přišel čas zavést další bezpečnostní inovaci - ochranu proti převrácení vozidla. Na tento problém jsme se podívali ze dvou směrů. Nejprve jsme zlepšili stabilitu našich vozů SUV pomocí vyspělé elektroniky v rámci Systému řízení boční stability (Roll Stability Control) a dále jsme vylepšili bezpečnostní konstrukci automobilu pomocí ultra pevné bórem legované oceli v oblasti střechy.

2003 – Informační systém monitorující mrtvý úhel (BLIS)

Když řidič přejíždí do jiného jízdního pruhu a nevšimne si vozidla ukrytého v mrtvém úhlu výhledu, může mít chvilková nepozornost katastrofické následky. Proto jsme se rozhodli, že by naše Vozy měly zohledňovat i toto riziko - náš systém BLIS pomocí kamer a radaru sleduje vozidla jedoucí v mrtvém úhlu podél Vašeho vozu směrem dozadu. Pokud se ve Vašem mrtvém úhlu nachází jiný vůz, v prostoru příslušného vnějšího zpětného zrcátka se rozsvítí výstražná kontrolka, která Vám poskytne dostatek času zareagovat.

Volvo blind spot information system (blish)
Volvo city safety

2008 - City Safety

Máme zde i některé udivující statistiky - na 75 % všech hlášených nehod proběhne v rychlosti do 30 km/h a v polovině případů nárazu do vozidla zezadu nestihl řidič druhého vozu ani šlápnout na brzdu. A zde jsme si uvědomili skvělou příležitost, jak můžeme pomoci - náš systém City Safety na základě rozpoznávání laserovými paprsky sleduje, zda hrozí náraz do vozidla vpředu, a pokud řidič sám nezabrzdí, systém zastaví vůz automaticky. Tento systém funguje až do rychlosti 50 km/h.

2010 – Systém detekce chodců s funkcí automatického brzdění plnou brzdnou silou 

Přejeme si, aby naše bezpečnostní inovace pomáhaly nejen posádkám našich vozů, ale také lidem v jejich okolí. Proto jsme vyvinuli systém využívající radar a kamery, jenž varuje řidiče v případě, že někdo zkříží dráhu jeho vozu. Pokud řidič sám nezareaguje, systém automaticky zabrzdí. Jde o skutečně podstatný posun v bezpečnosti; v USA je 11 % všech úmrtí v automobilové dopravě způsobeno sražením chodce, v Evropě je to 14 % a v Číně dokonce děsivých 26 %.

Volvo pedestrian detection with full auto brake
Volvo Systém preventivní ochrany

2014 – Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky

Příčinou poloviny dopravních nehod s fatálními následky je ve Spojených státech amerických neúmyslné sjetí vozu ze silnice. Automobilka Volvo se proto opět stala průkopníkem ve zkoumání tohoto typu autohavárií, za které obvykle mohou únava řidiče, špatné povětrnostní podmínky nebo nepozornost řidiče. Při vyvíjení potřebných bezpečnostních systémů jsme kladli důraz na to, aby byli cestující dobře zajištěni v optimální jízdní pozici, přičemž jsme představili unikátní sedadla absorbující energii nárazu, která mohou zmírnit případná poranění páteře.

2016 - Systém propojené bezpečnosti

Společnost Volvo Cars definovala zcela nový typ silničního bezpečnostního systému pro svět vozidel. Naše nejnovější inovace, Upozornění na kluzkou silnici a Upozornění na výstražná světla, umožňují prostřednictvím cloudu sdílet mezi jednotlivými vozidly kritické informace, díky čemuž jsou řidiči s předstihem upozorněni na kluzké silniční úseky nebo na vozidla se zapnutými výstražnými světly, aby měli čas na adekvátní reakci.

Volvo Online bezpečnost