Nabídka výbavy pro Volvo V40

Objevte možnosti výbavy pro Volvo V40.

Choose category:
IntelliSafe Standard
Ochranná kostra
Image2
Ochranná kostra

Karosérie vašeho vozu Volvo poskytuje maximální možnou ochranu při nehodách všech typů. Řidič i cestující jsou chráněni extrémně pevnou ochrannou kostrou a ke zmírnění účinků nárazu slouží přední a zadní deformační zóny. Odolná ochranná kostra zajišťuje, že prostor posádky zůstává při nehodě co nejvíce chráněn a pokud možno bez deformací. Její hlavní část je vyrobena z borové oceli – jednoho z nejodolnějších druhů oceli. Spolu s přední a zadní deformační zónou a zádržnými technologiemi v interiéru vozu toto řešení napomáhá k zajištění bezpečnosti posádky Volva při nárazech všech typů. Při bočním nárazu náš systém ochrany při bočním nárazu SIPS™ rozvádí síly vznikající při nárazu do co největší části karosérie vozu, čímž dále napomáhá snížit riziko zranění. A při nehodách s převrácením vozu chrání posádku silná střešní konstrukce.

Nafukovací clona
Image2
Nafukovací clona

Při šikmém čelním nebo bočním nárazu pomáhá nafukovací clona chránit hlavy obou cestující na předních sedadlech a cestujících na krajních zadních sedadlech. Zůstává nafouknutá ještě několik sekund a poskytuje prodlouženu ochranu při případných následných nárazech.

Konstrukce přední části vozu absorbující energii
Image2
Konstrukce přední části vozu absorbující energii

Unikátní geometrie čelní konstrukce a podélné ocelové vzpěry ve dveřích pomáhají rozptýlit energii nárazu z přední na zadní část vozu, což snižuje účinky nárazu na řidiče a cestující. Vaši ochranu dále posiluje kompaktní, příčně orientovaná instalace motoru, ponechávající maximum místa pro deformaci a pohlcování energie.

Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači zatížení
Image2
Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači zatížení

Hlavním bezpečnostním prvkem uvnitř vozu jsou tříbodové bezpečnostní pásy s inovovanou technologií Volvo. Při nárazu nebo převrácení předpínače během zlomku sekundy přitáhnou bezpečnostní pásy k tělu cestujících na předních a na krajních zadních sedadlech a zadrží je na místě. Poté se pásy mírně povolí, aby neškrtily. Znamená to také, že řidič a spolujezdec na předním sedadle jsou kontrolovaně zachyceni airbagy. Aby byla zajištěna maximální ochrana pro vás i vaše pasažéry, bezpečnostní pásy navíc interagují i se sloupkem volantu a doplňkovými technologiemi, jako jsou například boční airbagy nebo nafukovací clona.

Airbag pro chodce
Image2
Airbag pro chodce

Airbag pro chodce pomáhá zmírnit následky srážky mezi vaším vozem a chodcem. Pokud by došlo ke srážce, bude aktivován systém u zadního okraje kapoty spolu s airbagem, který zajišťuje ochranu v dolní části čelního okna. To spolu s deformační zónou přední části vozidla a kapoty zmírňuje závažnost zranění chodce při nárazu. Airbag pro chodce je aktivní při rychlostech od 20 do 50 km/h.

Předem připravené zádržné prvky
Image2
Předem připravené zádržné prvky

Když vaše Volvo zaznamená bezprostředně hrozící srážku, automaticky připraví airbagy a bezpečnostní pásy na očekávanou sílu nárazu. To spolu s deformačními zónami a tuhou konstrukcí karosérie poskytuje nelepší možnou ochranu při menších a středně závažných čelním nárazech.

City Safety
Image2
City Safety

Systém City Safety přispívá k pohodové jízdě v pomalu se pohybujícím městském provozu. Neustále sleduje výskyt stojících či pomalu jedoucích vozidel před vámi a v případě potřeby automaticky zabrzdí, pokud je to nutné k zabránění srážce. Systém City Safety dokáže zaznamenat bezprostředně hrozící srážku při rychlostech do 50 km/h (ve dne i v noci) a může také zabránit kolizi mezi vámi a vozidlem jedoucím vpředu při rozdílu rychlostí do 15 km/h.

Ochrana zranitelných účastníku silničního provozu
Image2
Ochrana zranitelných účastníku silničního provozu

Námi vyvinutá unikátní technologie airbagu pro chodce pomáhá zmírnit následky střetu s nechráněnými účastníky silničního provozu. Pro další zmírnění následků střetu s nechráněnými účastníky silničního provozu, je přední část vozidla mírně zaoblená, světlomety jsou zabudované tak, aby lícovaly s karosérií a kapota absorbuje energii, čímž funguje jako deformační zóna.

Brzdy s ABS a hydraulickým brzdovým asistentem (Hydraulic Brake Assist) a pohotovostními brzdami (Ready Alert Brakes)
Image2
Brzdy s ABS a hydraulickým brzdovým asistentem (Hydraulic Brake Assist) a pohotovostními brzdami (Ready Alert Brakes)

K pocitu jistoty a bezpečí při řízení jsou nejdůležitější účinné brzdy. Teprve v nouzové situaci se pozná, co opravdu dovedou brzdy s výkonnými kotouči a protiblokovacím systémem. Pokud byste nezabrzdili s dostatečnou intenzitou, hydraulický brzdový asistent zajistí maximum brzdového účinku za vás. Podobně v případě, kdy náhle zvednete nohu z plynového pedálu, nebo pokud senzory detekují překážku před vozidlem, systém pohotovosti brzd (Ready Alert Brakes) okamžitě přiblíží brzdové destičky k brzdovým kotoučům za účelem zkrácení brzdné dráhy. Elektronický systém rozložení brzdného účinku zajišťuje správné rozložení brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravu v závislosti na zatížení vozu a stavu vozovky.

Elektronické řízení stability, ESC
Image2
Elektronické řízení stability, ESC

Funkce ESC pro elektronické řízení stability pomáhá optimalizovat adhezní vlastnosti a minimalizovat riziko smyku při všech rychlostech a za všech podmínek. Kompenzací nedotáčivosti a přetáčivosti také přispívá k bezpečnějšímu a zábavnějšímu projíždění zatáček. Funkce elektronického řízení stability dokáže detekovat potenciální nebezpečí smyku a přijmout opatření k jeho odvrácení tím, že sníží výkon motoru nebo také přibrzdí příslušná kola. Navíc zaznamená možnou tendenci vozu k převrácení a omezuje riziko ztráty trakce při nouzových manévrech a jízdě do prudkých zatáček. A konečně, pokud zabrzdíte na povrchu s rozdílným třením na jedné straně vozu, vůz automaticky zatočí v přiměřené míře na opačnou stranu, což vám pomůže zachovat stabilitu. Náš systém řízení trakce v zatáčkách (CTC) s vektorováním točivého momentu umožňuje ještě ostřejší průjezd zatáčkami, měně nedotáčivosti, výkonnější zrychlení, což vše slibuje dynamičtější jízdu a více zábavy za volantem. Pracuje tak, že přibrzdí vnitřní kola v okamžiku, kdy začínají ztrácet přilnavost, přičemž přenese výkon na vnější kola. Další inovační technologií je logika regulace nedotáčivosti, která o další krok snižuje tendence vozidla k rovnému průjezdu zatáčkami, a umožňuje tak stabilnější a dynamičtější jízdu v zatáčkách. A pokud máte náladu na dynamičtější jízdu s ještě lepším pocitem kontroly nad vozem, zvolte režim Sport, v němž je vypojena funkce snižování výkonu motoru a do určité míry umožněn kontrolovaný prokluz zadních kol.

Nouzová brzdová světla a varovná výstraha
Image2
Nouzová brzdová světla a varovná výstraha

Nouzová brzdová světla pomáhají upozornit řidiče vozidel za vámi v případě, že jste v nouzové situaci nuceni velmi prudce zabrzdit. Tato funkce se aktivuje při rychlostech vyšších než 50 km/h. Dokáže rozpoznat rozdíl mezi běžným a tzv. panickým brzděním v nouzové situaci. Při nouzovém brzdění budou brzdová blikat frekvencí čtyřikrát za sekundu, což vyšle vzadu jedoucím řidičům jasný vzkaz potencionálního nebezpečí vepředu. Po zpomalení pod 10 km/h přestanou brzdová světla blikat a zapnou se Vaše výstražná světla.

Automatické brzdění po kolizi
Image2
Automatické brzdění po kolizi

Pomáhá zmírnit riziko většího poškození a poranění osob po kolizi, např. po srážce s jiným vozidlem či sražení osob. Vaše Volvo začne automaticky brzdit v okamžiku, kdy jsou aktivovány předpínače bezpečnostních pásů nebo airbag.

ROPS™ – systém ochrany při převrácení vozidla
Image2
ROPS™ – systém ochrany při převrácení vozidla

Při nehodách s převrácením vozu chrání posádku speciální střešní konstrukce. Zároveň systém ROPS™ okamžitě aktivuje předpínače bezpečnostních pásů a nafukovací clonu, což jsou prvky, které poskytují cestujícím na předních a na zadních krajních sedadlech další ochranu.

Systém ochrany při bočních nárazech SIPS™
Image2
Systém ochrany při bočních nárazech SIPS™

Systém ochrany při bočních nárazech SIPS™ napomáhá k ochraně posádky vozu při bočním nárazu. Ocelová kostra karosérie – spolu s rámy předních sedadel – odvádí rázové síly vznikající při bočním nárazu směrem od členů posádky do jiných částí karosérie. Extrémně pevná boční konstrukce pomáhá odolat silnému bočnímu nárazu – i nárazu způsobenému větším vozidlem. Nafukovací clona a airbagy na předních sedadlech spolupracují se systémem SIPS™ a přispívají k posílení ochrany cestujících na předních sedadlech. Vzadu chrání systém SIPS™ a nafukovací clony cestující na krajních zadních sedadlech.

Bezpečnostní sloupek řízení
Image2
Bezpečnostní sloupek řízení

Sloupek řízení je pokročilou součástí bezpečnostního systému, jehož horní i dolní část se při čelním nárazu kontrolovaným způsobem zhroutí, což přispívá k ochraně řidiče.

Boční airbagy
Image2
Boční airbagy

Při bočních nárazech se okamžitě nafouknou boční airbagy, které chrání hruď a boky řidiče a spolujezdce vpředu. Boční airbagy jsou umístěny v ideálním místě v opěradlech předních sedadel.

Airbagy s dvoustupňovým plněním, řidiče a předního spolujezdce
Image2
Airbagy s dvoustupňovým plněním, řidiče a předního spolujezdce

Přední airbagy spolu s bezpečnostními pásy pomáhají chránit vaši hlavu, obličej a hruď v případě čelního nárazu. Jde také o inteligentní prvky: airbagy kvůli optimální ochraně přizpůsobí úroveň nafouknutí síle nárazu. Pokud se jedná o malý náraz, kdy není použití airbagů nutné, aktivuje v případě potřeby systém pouze předpínače bezpečnostních pásů. Aby bylo možné na přední sedadlo spolujezdce upevnit dětskou sedačku, lze airbag spolujezdce snadno odpojit vypínačem.

Opěrky hlavy
Image2
Opěrky hlavy

Opěrky hlavy vašeho Volva nabízejí vynikající ochranu bez ohledu na výšku pasažéra či na to, zda sedí vepředu nebo vzadu. A zadní prostřední opěrku hlavy je možné úplně zasunout do opěradla, aby měl řidič lepší výhled dozadu. Pro další zlepšení výhledu lze stisknutím tlačítka (volitelná výbava) sklopit také krajní opěrky hlavy na zadních sedadlech. Opěrky hlav ve sklopené poloze brání usednutí cestujících, takže je nutné je nejprve zvednout do vzpřímené polohy.

Interiér absorbující energii
Image2
Interiér absorbující energii

Všechny panely a strany dveří jsou vycpané materiály absorbujícími energii, aby se snížilo riziko zranění cestujících ve vozidle.

Výstražný trojúhelník
Image2
Výstražný trojúhelník

Tento lehký výstražný trojúhelník odrážející světlo v širokém úhlu zvýší vaši bezpečnost stejně jako bezpečnost cestujících a dalších účastníků silničního provozu. Díky chytré konstrukci stojí rovně i v silném větru a na kluzkém povrchu.

Složený výstražný trojúhelník nezabere mnoho místa a lze jej pohodlně uložit do vlastního pouzdra.

Lékárnička
Image2
Lékárnička

S touto praktickou lékárničkou si můžete být jisti, že s sebou máte vše potřebné pro případ nouze. Uložíte ji pohodlně do zavazadlového prostoru a najdete v ní široký výběr obvazů. Obsah lékárničky je rozdělen do více přihrádek, v nichž potřebné pomůcky snadno uvidíte.

Systém IntelliSafe Surround zahrnuje IntelliSafe Standard a následující technologie:
Systém sledování bdělosti řidiče
Image2
Systém sledování bdělosti řidiče

Systém Driver Alert Control vás decentně upozorní v případě, že váš styl jízdy začne vykazovat známky nesoustředěnosti nebo únavy. V případě potřeby vydá varovný zvukový signál a na přístrojové desce zobrazí zprávu s doporučením, abyste si udělali přestávku. Aktivuje se při rychlostech vyšších než 65 km/h. Kamera sleduje situaci před vozem, zatímco systém sledování bdělosti řidiče současně monitoruje vaše reakce při řízení a porovnává je s vašim běžným stylem řízení.

Informační systém dopravních značek
Image2
Informační systém dopravních značek

Informační systém dopravních značek vám neustále poskytuje aktuální informace o omezeních platných v daném silničním úseku. Detekuje omezení rychlosti, zákazy předjíždění i různé typy dodatkových tabulek a zobrazuje značky přímo na displeji řidiče. Ve vozech s výbavou Sensus Navigation systém využívá také informace o omezení rychlosti z map. Informační systém dopravních značek vás také může upozornit na překročení povolené rychlosti trojím zablikáním.

Informační systém BLIS™ pro eliminaci mrtvého úhlu a systém varování před křížením cesty jiným vozidlem
Image2
Informační systém BLIS™ pro eliminaci mrtvého úhlu a systém varování před křížením cesty jiným vozidlem

Zkratka BLIS™ označuje systém, který vás upozorní, pokud se v tzv. mrtvém úhlu nachází jiné vozidlo nebo se rychle přibližuje zezadu. Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem vás při couvání z úzkého parkovacího prostoru upozorní, pokud by se z některé strany blížila jiná vozidla, chodci nebo cyklisté. Systém BLIS™ navíc poskytuje podporu, pokud musíte v hustém provozu přejíždět mezi pruhy. V případě potřeby vás upozorní světelným signálem v levém nebo pravém zpětném zrcátku. Radarová čidla na zádi neustále monitorují slepé úhly a rozsáhlý prostor za vozem. Funkce BLIS™ pracuje v různém počasí a světelných podmínkách, ve dne i v noci. Systém se aktivuje, jakmile rychlost vozu překročí 12 km/h, a reaguje na téměř všechny typy vozidel, včetně motocyklů. Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem vás upozorní zvukovým varovným signálem z levého či pravého zadního reproduktoru a také grafickým varovným signálem na středovém displeji. Radarové senzory na zádi vozu dokážou rozpoznat vozidla přijíždějící ze strany na vzdálenost až 30 metrů. Na kratší vzdálenosti dokážou zaznamenávat také cyklisty a chodce a upozorňovat na ně, což se hodí zejména v hustě zalidněných oblastech.

Systém BLIS™ s funkcí varování před křížením cesty jiným vozidlem je součástí technologie IntelliSafe Surround.

Lane Keeping Aid (systém udržování vozidla v jízdním pruhu)
Image2
Lane Keeping Aid (systém udržování vozidla v jízdním pruhu)

Začnete-li se odchylovat od směru, může vás naše technologie Lane Keeping Aid upozornit na nebezpečí nebo může v případě potřeby jemně zasáhnout pomocí posilovače řízení a pomoci vám s udržením vozidla v pruhu. Tato funkce používá kameru s pokročilou verzí vysokého rozlišení ke sledování značení jízdních pruhů a rovněž pomáhá monitorovat polohu vozu na silnici. Pokud se dostanete příliš blízko k dělicí čáře mezi pruhy, systém jemně stočí vozidlo zpět, aby je pomohl udržet v jízdním pruhu. Pokud přesto nechtěně překročíte značení jízdního pruhu, budete na to upozorněni haptickými vibracemi ve volantu nebo výstražným zvukem. Pokud značení jízdního pruhu přejedete úmyslně se zapnutým ukazatelem směru, systém Lane Keeping Aid se neaktivuje. Systém pracuje při rychlostech od 65 do 200 km/h.

Systém IntelliSafe Pro zahrnuje IntelliSafe Standard, IntelliSafe Surround a následující technologie:
Varování před kolizí s automatickou brzdou a detekce chodců a cyklistů
Image2
Varování před kolizí s automatickou brzdou a detekce chodců a cyklistů

Vůz Volvo Vás může varovat a automaticky zasáhnout, pokud hrozí bezprostřední kolize s jiným vozidlem, chodcem nebo cyklistou před Vámi. Naše technologie pro odvrácení kolize, která je aktivní při rychlostech nad 4 km/h, Vás varuje zvukovými a vizuálními výstrahami, pokud se přiblížíte příliš blízko k vozidlu jedoucímu před Vámi nebo pokud Vám do cesty vstoupí chodci nebo vjedou cyklisté. Pokud nereagujte a kolize je neodvratná, aktivuje se plné brzdění, aby vám pomohlo odvrátit nebo zmírnit náraz. Radar s dosahem 150 metrů umístěný za mřížkou chladiče nepřetržitě monitoruje vzdálenost k vozidlu jedoucímu před Vámi a digitální kamera za čelním sklem určuje, jaké objekty jsou před Vámi. Za denního světla dokáže detekovat také stojící nebo pohybující se chodce a cyklisty, kteří se přesouvají stejným směrem jako Vy. Pokud Vám do cesty náhle vstoupí chodec nebo vybočí cyklista, anebo vozidlo před Vámi náhle zabrzdí (nebo zastaví), a systém varování před kolizí detekuje, že existuje pravděpodobnost kolize, upozorní Vás na nutnost reagovat blikající kontrolka na čelním okně doprovázená zvukovým alarmem. Tato technologie navíc podporuje řidičem iniciované brzdění prednatlakováním brzd za účelem co možná největšího zkrácení brzdné dráhy. Pokud nereagujte na varování a kolize je neodvratná, vozidlo začne okamžitě brzdit plnou brzdnou silou.

Adaptivní tempomat a asistent v koloně
Image2
Adaptivní tempomat a asistent v koloně

Adaptive Cruise Control, tedy adaptivní tempomat, je podpůrným partnerem pro uvolněnější jízdu při cestách. Pomůže vám udržovat přednastavenou bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel při všech rychlostech až do 200 km/h. V pomalé městské dopravě přejde systém Adaptive Cruise Control do funkce* s režimem ECO a automaticky přizpůsobí Vaši rychlost rychlosti vozidla jedoucího vepředu, přičemž Vám pomáhá uspořit palivo udržováním plynulé jízdy s menší potřebou prudkého přidávání plynu. Z klidu stačí stisknout tlačítko nebo sešlápnout plynový pedál, aby Váš vůz plynule následoval vozidlo jedoucí před Vámi. Při rychlosti vyšší než 30 km/h zvolte požadovanou rychlost a minimální časový interval od vozidla jedoucího před Vámi. Když radarový snímač detekuje pomalejší vozidlo před Vámi, rychlost jízdy se automaticky přizpůsobí tomuto vozidlu. A když je silnice volná, vozidlo obnoví svou zvolenou rychlost. Je-li adaptivní tempomat vypnutý a vozidlo před vámi se přiblíží na příliš krátkou vzdálenost, aktivuje funkce systému upozornění na bezpečný odstup výstražnou kontrolku v dolní části čelního okna, aby vám tak pomohla udržet bezpečný odstup. Kdykoli se Vám zachce, můžete několikasekundovým stisknutím tlačítka Adaptive Cruise Control zapnout běžný tempomat.

*Funkce Queue Assist a zastavení a rozjezdu z rychlosti 0 až 30 km/h vyžaduje automatickou převodovku Geartronic™.

Zahrnuje také funkci varování před kolizí s automatickou brzdou a detekce chodců a cyklistů.

Preventivní bezpečnost
Systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách
Image2
Systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách

Náš systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách vás na displeji řidiče okamžitě upozorní na podhuštěnou pneumatiku a pomůže vám tak zajistit bezpečné ovládání vozu. Systém je aktivní od rychlosti 30 km/h.

LED denní světla
Image2
LED denní světla

Tato stylová LED světla pro denní svícení, integrovaná do spojleru, se za denního světla automaticky aktivují a posílí tak viditelnost vašeho vozu. Pokud je nutné osvítit silnici tlumenými halogenovými světly, zapnou se automaticky. Pouze v kombinaci s halogenovými světlomety.

LED světlomety
Image2
LED světlomety

Naše značkové designové LED světlomety propojují atraktivní vzhled s bezkonkurenční šířkou a délkou světelné stopy. Přidáte-li navíc technologii Driver Alert System, funkce Active High Beam se postará o tlumení světel a posílí tak váš komfort i kvalitu osvětlení. Během dne působí výrazné světlovody ve tvaru kladiva jako světla pro denní svícení, která vůz více zviditelňují. V případě potřeby se automaticky zapnou potkávací světlomety. Díky funkci Active High Beam (součást naší technologie Driver Alert System) můžete nechat dálková světla trvale zapnutá; když potkáte nebo dojedete jiné vozidlo, světlomety automaticky přepnou mezi dálkovými a potkávacími světly tak, abyste měli stále optimální výhled a přitom neoslňovali druhé. Navíc jsou inteligentní: při vjezdu do města dálková světla zhasnou, ale při míjení osvětlených objektů zůstanou rozsvícená. LED světla jsou navíc extrémně energeticky nenáročná a vydrží bez snížení jasu po celou dobu životnosti vozidla, čímž přispívají ke snížení provozních nákladů a k lepší palivové hospodárnosti vozidla.

LED osvětlení s aktivními světly pro zatáčení
Image2
LED osvětlení s aktivními světly pro zatáčení

Tyto moderní LED světlomety vlastní konstrukce vám přinášejí ještě vyšší svítivost a dosah. Za tmy s nimi také lépe uvidíte do zatáček – při otočení volantem se světlomety naklopí tak, aby osvětlily křivku vozovky před vámi. Během dne působí výrazné světlovody ve tvaru kladiva jako světla pro denní svícení, která vůz více zviditelňují. V případě potřeby se automaticky zapnou potkávací světlomety. Díky funkci Active High Beam (součást naší technologie Driver Alert System) můžete nechat dálková světla trvale zapnutá; když potkáte nebo dojedete jiné vozidlo, světlomety automaticky přepnou mezi dálkovými a potkávacími světly tak, abyste měli stále optimální výhled a přitom neoslňovali druhé. Navíc jsou inteligentní: při vjezdu do města dálková světla zhasnou, ale při míjení osvětlených objektů zůstanou rozsvícená. LED světla jsou navíc extrémně energeticky nenáročná a vydrží bez snížení jasu po celou dobu životnosti vozidla, čímž přispívají ke snížení provozních nákladů a k lepší palivové hospodárnosti vozidla.

Halogenové osvětlení s regulací sklonu
Image2
Halogenové osvětlení s regulací sklonu

Díky výkonným halogenovým světlům si můžete vychutnat vynikající rozhled za všech světelných podmínek. A pokud přidáte naši technologii Driver Alert System s funkcí Active High Beam, nemusíte dálková světla vůbec vypínat. Blíží-li se z protisměru jiný vůz, systém samočinně přepne z dálkových světel na potkávací, aby vám poskytl optimální výhled bez oslňování ostatních řidičů. Navíc jsou inteligentní: při vjezdu do města dálková světla zhasnou, ale při míjení osvětlených objektů zůstanou rozsvícená.

Náhradní kolo pro dojetí
Image2
Náhradní kolo pro dojetí

Toto rezervní kolo, určené pro dočasné použití a maximální rychlost 80 km/h, vám ve voze ušetří místo i hmotnost. Sada pro Vaše pohodlí zahrnuje hever, klíč na matice kol a textilní vak pro uložení plnohodnotného kola.

Ochranná bezpečnost
Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikace Volvo On Call propojí vaše Volvo s vaším smartphonem, z kterého je pak můžete ovládat na dálku. Tímto způsobem můžete před jízdou zapnout vyhřívání kabiny, zkontrolovat stav auta, zjistit, kde je, odeslat pokyny do navigace, zamknout nebo odemknout dveře a mnoho dalšího. Před odchodem z domova můžete vůz vytopit na dálku, zapnete-li ze svého smartphonu parkovací vytápění. Volvo On Call vám také umožní synchronizovat místa schůzek mezi osobním kalendářem a navigačním systémem, který vás na ně dovede. Můžete si zde pohodlně vést záznamy o služebních cestách a ukládat je do deníku jízd.
Pokud píchnete pneumatiku, zůstanete stát s poruchou nebo se octnete v nouzové situaci, pouhým stisknutím tlačítka přivoláte pomoc. A pokud dojde k vystřelení airbagů nebo k aktivaci předpínačů bezpečnostních pásů, do servisního střediska Volvo On Call bude automaticky odesláno upozornění. Volvo On Call vás může upozornit také na pokus o vloupání a dokáže váš vůz sledovat přes satelit.

Jako bonus nabízí Volvo On Call stabilní internetové připojení přes střešní anténu vozu, takže vaše Volvo poslouží všem pasažérům jako Wi-Fi hotspot.

Aplikace Volvo On Call je k dispozici pro váš smartphone, iPad a nositelná zařízení jako Apple Watch, Android Wear nebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládáním. Lze ji používat také na PC se systémem Windows 10 a je kompatibilní s tlačítky Flic.

Dětské bezpečnostní zařízení
Vypínač airbagu spolujezdce
Image2
Vypínač airbagu spolujezdce

Tímto vypínačem můžete snadno odpojit airbag spolujezdce, pokud chcete na přední sedadlo nainstalovat dětskou sedačku proti směru jízdy. Vypínač je přístupný pouze při otevřených dveřích. Na vypnutí airbagu jste upozorněni zprávou, která se zobrazí na displeji středové konzoly.

Elektricky ovládaná dětská bezpečnostní pojistka dveří
Image2
Elektricky ovládaná dětská bezpečnostní pojistka dveří

Elektricky ovládaná dětská bezpečnostní pojistka dveří umožňuje pohodlně zamknutí zadních dveří a zadních elektricky ovládaných oken ze sedadla řidiče a zabránit tak možnosti jejich otevření zevnitř.

Zabezpečení
Alarm
Image2
Alarm

Alarm pomáhá chránit vaše Volvo na parkovišti a odhánět nezvané návštěvníky. Reaguje i na pohyb ve voze, na rozbití okénka či v případě, že vám někdo pokusí ukrást kola nebo odtáhnout celé auto. Aktivuje se automaticky při zamknutí vozu a je napojen na dveře, kapotu a zadní výklopné dveře. Náklonové čidlo odradí zloděje od vyheverování auta s úmyslem ukrást kola nebo vůz odtáhnout; blokovací funkce „deadlock“ znemožní otevření dveří zevnitř, je-li auto zamčeno zvenčí. Snímač pohybu, snímač náklonu a funkci blokování lze vypnout, aby bylo možné nechat v zaparkovaném a uzamčeném vozidle pasažéry nebo domácí mazlíčky.

Nouzový alarm
Image2
Nouzový alarm

V nouzové situaci můžete pro přivolání pozornosti použít nouzové tlačítko na dálkovém ovládání. Pro zapnutí výstražných světel a klaksonu stiskněte a podržte tlačítko minimálně po dobu 3 sekund nebo je stiskněte dvakrát.

Dálkově ovládaný systém centrálního zamykání
Image2
Dálkově ovládaný systém centrálního zamykání

Boční dveře i dveře zavazadlového prostoru můžete bezpečně a šikovně zamykat a odmykat pomocí dálkového ovladače. A když odcházíte od vozu (nebo k němu přicházíte), můžete všechna okénka zavřít (nebo naopak otevřít) jediným stisknutím tlačítka. Dveře zavazadlového prostoru lze odemknout samostatně, což přispívá k větší bezpečnosti. Tak máte přístup do zavazadlového prostoru, aniž by někdo další mohl zvenku otevřít kterékoli boční dveře.

Automatické zamykání dveří
Image2
Automatické zamykání dveří

Pro posílení osobní bezpečnosti je možné nastavit automatické zamykání dveří v okamžiku, kdy se rozjedete. Nebo alternativně jejich rychlé uzamknutí z předních sedadel pomocí tlačítky zamykání. V případě nehody pro vaši bezpečnost Volvo dveře opět automaticky odemkne, aby byl umožněn přístup zvenčí do vozu.

Startování bez klíče
Image2
Startování bez klíče

Přistoupíte-li k vozu se svým dálkovým ovladačem, funkce startování bez klíče vám umožní nastartovat motor prostým otočením startéru při sešlápnutém brzdovém pedálu.

Komplexní zamykání a zavírání
Image2
Komplexní zamykání a zavírání

Pokud jste při vystoupení z vozu zapomněli zavřít boční okna, můžete je pohodlně zavřít na dálku dálkovým ovladačem. Stejně tak je lze otevřít i před příchodem k vozu, aby se kabina před nastoupením posádky vyvětrala.

Imobilizér a zámky chránicí před odcizením
Image2
Imobilizér a zámky chránicí před odcizením

Nejenže zámky dveří odolají většině pokusů o násilné vniknutí, ale elektronický imobilizér také znemožní nastartování motoru bez správného dálkového ovladače. A i kdyby se potenciální zloděj dostal do vašeho vozu oknem, systém „deadlock“ (z volitelného příslušenství) znemožní otevření dveří zevnitř.

Osobní komunikátor (Personal Car Communicator) s bezklíčovým ovládáním vozu
Image2
Osobní komunikátor (Personal Car Communicator) s bezklíčovým ovládáním vozu

Toto praktické vybavení kombinuje bezklíčovou jízdu a obousměrnou komunikaci s vaším Volvem. Dokáže rozpoznat, zda je auto zamčené, a pokud je máte v kapse, můžete nastartovat motor a také odemykat a zamykat dveře. Při příchodu k vozu vás osobní komunikátor může varovat, pokud byl aktivován alarm; v případě, že k aktivaci došlo během posledních pěti minut, zobrazí se zvláště viditelné varování.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikace Volvo On Call propojí vaše Volvo s vaším smartphonem, z kterého je pak můžete ovládat na dálku. Tímto způsobem můžete před jízdou zapnout vyhřívání kabiny, zkontrolovat stav auta, zjistit, kde je, odeslat pokyny do navigace, zamknout nebo odemknout dveře a mnoho dalšího. Před odchodem z domova můžete vůz vytopit na dálku, zapnete-li ze svého smartphonu parkovací vytápění. Volvo On Call vám také umožní synchronizovat místa schůzek mezi osobním kalendářem a navigačním systémem, který vás na ně dovede. Můžete si zde pohodlně vést záznamy o služebních cestách a ukládat je do deníku jízd.
Pokud píchnete pneumatiku, zůstanete stát s poruchou nebo se octnete v nouzové situaci, pouhým stisknutím tlačítka přivoláte pomoc. A pokud dojde k vystřelení airbagů nebo k aktivaci předpínačů bezpečnostních pásů, do servisního střediska Volvo On Call bude automaticky odesláno upozornění. Volvo On Call vás může upozornit také na pokus o vloupání a dokáže váš vůz sledovat přes satelit.

Jako bonus nabízí Volvo On Call stabilní internetové připojení přes střešní anténu vozu, takže vaše Volvo poslouží všem pasažérům jako Wi-Fi hotspot.

Aplikace Volvo On Call je k dispozici pro váš smartphone, iPad a nositelná zařízení jako Apple Watch, Android Wear nebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládáním. Lze ji používat také na PC se systémem Windows 10 a je kompatibilní s tlačítky Flic.

Uvítací a doprovodné osvětlení
Image2
Uvítací a doprovodné osvětlení

Kvůli lepší bezpečnosti při příchodu k vozu v noci se po odemknutí vozu dálkovým ovladačem rozsvítí vnější světla a osvítí nejbližší okolí vozu. A při odchodu od vozidla si můžete posvítit na cestu zatažením za páčku pro přepínání světel. Pro tyto funkce lze nastavit dobu svícení na 30, 60 nebo 90 sekund.

Elektricky sklápěna vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru
Image2
Elektricky sklápěna vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru

Tato elektricky ovládaná dveřní zrcátka se po zamknutí vozu automaticky sklopí, aby byla po dobu parkování chráněna. Při průjezdu myčkou je můžete sklopit také ručně stisknutím tlačítka ze sedadla řidiče. A pro usnadnění parkování se mohou vnější zpětná zrcátka automaticky nebo stisknutím tlačítka naklopit tak, abyste při couvání viděli na obrubník.

Kalená boční okna
Image2
Kalená boční okna

Kalené sklo v bočních oknech je třikrát až pětkrát pevnější než běžné sklo o stejné tloušťce. Kalené sklo pomáhá zvyšovat bezpečnost v případě kolize nebo rozbití okna. Rozpadá se na drobné kousky a snižuje tak nebezpečí úrazu.

Uzamykatelné šrouby kol
Image2
Uzamykatelné šrouby kol

Použitím těchto uzamykatelných šroubů kol posílíte zabezpečení a snížíte riziko krádeže kol. Díky jedinečnému kódování zámku odmontujete kola jen vy, váš dealer nebo váš technik. Chcete-li mít šrouby dokonale sladěné s designem kol, vyberte si některou ze sad šroubů kol s barevně sladěnými krytkami v provedení Matt Tech Black, Silver nebo Chrome.

Sedadla
Vyhřívaná sedadla, vpředu
Image2
Vyhřívaná sedadla, vpředu

Protože jako Skandinávci rozumíme chladnému počasí lépe než většina ostatních národů, je jen málo vozidel vybavených pro mrazy lépe než Vaše Volvo. Díky našemu systému topení se nyní můžete pozitivně těšit na jízdu i když rtuť na teploměru klesne pod bod mrazu. Pořiďte si naše přední vyhřívaná sedadla s funkcí vyhřívání sedáku a spodní části opěradla. Vyhřívání lze pro sedadlo řidiče i spolujezdce nastavit pomocí tlačítek ve třech individuálních úrovních intenzity, a protože funguje obzvláště rychle, bude ve vašem voze v mžiku stejně příjemně jako ve vašem obýváku. O cestující na zadních sedadlech je postaráno stejně dobře prostřednictvím volitelných vyhřívaných zadních krajních sedadel, která mají také tři individuální úrovně intenzity.

Vyhřívaná zadní sedadla
Image2
Vyhřívaná zadní sedadla

Pokud vnější sedadla vzadu opatříte individuálně přidaným elektrickým vyhříváním, budou si moci také cestující vzadu užívat tepelný komfort i během mrazivých ročních období. Tato funkce vyhřívá sedák a spodní část opěradla a lze ji šikovně a prakticky ovládat ze zadního sedadla pomocí individuálních ovladačů se třemi úrovněmi.

Ergonomicky navržená sedadla
Image2
Ergonomicky navržená sedadla

Sedadla ve Vašem Volvu mohou být ta nejdůležitější ve Vašem životě – v průběhu životnosti Vašeho vozu v nich pravděpodobně strávíte tisíce hodin. To je důvod, proč jsme strávili tolik času při vývoji jejich ergonomicky tvarovaného designu, aby byla pevná a přesto pohodlná, poskytovala oporu po stranách a měla ergonomické čalounění. A skutečně, naše sedadla jsou široce uznávána jako jedna z nejlepších na světě. Přední sedadla jsou vybavena lumbární opěrou s plynulým nastavením, které umožňuje nejemnější možné individuální nastavení opěry. Vyberte si z našeho širokého sortimentu materiálů čalounění a designů a získáte sedadla, ze který se Vám nebude chtít vstát.

Osvětlení okolí
Image2
Osvětlení okolí

Dobré osvětlení je klíčové pro vytvoření správné atmosféry. To platí stejně ve Vašem voze, jako u Vás doma. Náš nový paket osvětlení interiéru zajišťuje dokonalou viditelnost všech funkcí, které můžete v noci potřebovat. Propracované bílé světlo vám zajistí, že už nikdy nebudete šmátrat ve tmě po držáku nápojů nebo naslepo prohledávat odkládací prostory ve dveřích. „Celkový efekt je velmi vřelý a příjemný, jako byste byli v útulném švédském domě uprostřed mrazivé noci,“ prohlásili naši designéři. Barevné téma krásně koresponduje s podsvícenými ovládacími prvky na přístrojové desce i jinde ve vozidle. Dokonce i kompas ve zpětném zrcátku se rozsvítí stejně elegantním bílým tónem.

Plně nastavitelné sedadlo řidiče
Image2
Plně nastavitelné sedadlo řidiče

U plně nastavitelného sedadla řidiče můžete například měnit výšku a úhel sedáku tak, aby vám ideálně vyhovoval a poskytoval plnou podporu vašim stehnům. Velkorysé možnosti posouvání dopředu a dozadu vám dovolí najít si ideální polohu pro řízení bez ohledu na to, jak jste vysocí.

Elektricky ovládané sedadlo řidiče s paměťovou funkcí
Image2
Elektricky ovládané sedadlo řidiče s paměťovou funkcí

Paměťová funkce pro elektricky ovládané sedadlo řidiče a zpětná zrcátka zajišťuje, že vaše Volvo bude dokonale přizpůsobeno podle vašich požadavků, kdykoli se posadíte za volant. Pokaždé, když použijete dálkové ovládání centrálního zamykání, se sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka automaticky nastaví na vaše nastavení (s Volvem obdržíte dvě dálková ovládání a můžete si objednat až čtyři další). Každé dálkové ovládání vyvolá odpovídající nastavení od posledního uložení, kdy byl příslušný dálkový ovladač použit. Navíc můžete pomocí tlačítek na sedadle nastavit až tři různá nastavení sedadla a vnějších zpětných zrcátek. Jako volitelná výbava je k dispozici také elektrické nastavení sedadla spolujezdce.

Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce
Image2
Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce

Podsedák i opěradlo sedadla spolujezdce jsou pocit maximálního pohodlí vybaveny funkcí elektrického nastavení. Polohu lze snadno nastavit ovládacími prvky intuitivně umístěnými na vnější straně podsedáku a opěradla.

Středová loketní opěrka na zadních sedadlech
Image2
Středová loketní opěrka na zadních sedadlech

Středovou loketní opěrku lze šikovně vyklápět z opěradla zadního sedadla. Cestujícím na zadních sedadlech nabízí dokonalé uvolnění a komfort při dlouhých jízdách.

Integrovaný držák nápojů, zadní
Image2
Integrovaný držák nápojů, zadní

Vyklápěcí držák na nápoje je chytře zabudován do sedáku zadního sedadla, takže jej mají cestující na krajních sedadlech hned po ruce. Když se nepoužívá, je diskrétně skryt a nenarušuje komfort na zadním prostředním sedadle.

Textilní čalounění
Textil Lorensberg Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P000)
Image2
Textil Lorensberg Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P000)

Jemně tkaná látka nabízející pohodlí za každého počasí i teploty. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond

Čalounění City Weave Sports Uni / textilní čalounění / čalounění T-Tec
Čalounění v kombinaci City Weave Sports Uni / textil / T-Tec Blond v interiéru Blond/Charcoal, čalounění stropu Blond (P92G)
Image2
Čalounění v kombinaci City Weave Sports Uni / textil / T-Tec Blond v interiéru Blond/Charcoal, čalounění stropu Blond (P92G)

Textilní panely sedadel City Weave s kontrastním polstrováním a vložkami T-Tec. City Weave je tkaná látka v barvách Charcoal a Blond, která navzdory světlému a jasnému povrchu umožňuje snadné čištění. T-Tec je technický materiál s hladkým odolným povrchem.

Čalounění: Blond/Charcoal
Interiér: Blond/Charcoal
Čalounění stropu Blond

Textilní čalounění/čalounění T-Tec
Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P560)
Image2
Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P560)

Textilní panely sedadel s kontrastním polstrováním a vložkami T-Tec. Jsou vyrobeny z jemně tkané látky nabízející pohodlí za každého počasí i teploty. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život. T-Tec je technický materiál s hladkým odolným povrchem.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal

Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P500)
Image2
Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P500)

Textilní panely sedadel s kontrastním polstrováním a vložkami T-Tec. Jsou vyrobeny z jemně tkané látky nabízející pohodlí za každého počasí i teploty. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život. T-Tec je technický materiál s hladkým odolným povrchem.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond

Textilní/kožené čalounění
Džínovina/kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P860)
Image2
Džínovina/kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P860)

Jedinečné čalounění z textilu v barvě Charcoal inspirovaného tmavou džínovou tkaninou s koženými vložkami nesoucími jemný nádech moderního švédského luxusu.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal
Volant: Kožený volant s obložením Uni-deco, Charcoal
Sedadlo: Sedadlo Comfort

Džínovina/kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P800)
Image2
Džínovina/kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P800)

Jedinečné čalounění z textilu v barvě Charcoal inspirovaného tmavou džínovou tkaninou s koženými vložkami nesoucími jemný nádech moderního švédského luxusu.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Volant: Kožený volant s obložením Uni-deco, Charcoal
Sedadlo: Sedadlo Comfort

Kožené čalounění
Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P160)
Image2
Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P160)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P100)
Image2
Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P100)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P107)
Image2
Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P107)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Amber
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P167)
Image2
Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P167)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Amber
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Blond v interiéru Charcoal/Blond, čalounění stropu Blond (P12G)
Image2
Kůže Blond v interiéru Charcoal/Blond, čalounění stropu Blond (P12G)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Charcoal/Blond
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Blond v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P10G)
Image2
Kůže Blond v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P10G)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Blond
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Čalounění R-Design Nubuck textil/perforovaná kůže
Textilní čalounění Nubuck R-Design/perforovaná kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PR00)
Image2
Textilní čalounění Nubuck R-Design/perforovaná kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PR00)

Textilní panely sedadel Nubuck s kontrastním perforovaným polstrováním a vložkami. Nubuck je špičková technická tkanina s přitažlivým vzhledem, vynikající přilnavostí a přirozeným odvětráváním. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život. Perforovaná kůže se vyznačuje přirozeným jednolitým povrchem; otvory přitom zlepšují větrání.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal

K dispozici pouze pro R-Design.

Čalounění R-Design kůže/perforovaná kůže
Čalounění R-Design z jemné kůže/perforované kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PZ00)
Image2
Čalounění R-Design z jemné kůže/perforované kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PZ00)

Jemná kůže vyráběná šetrně k životnímu prostředí s použitím barvicích technologií s nízkým ekologickým dopadem, produkujících trvanlivou povrchovou úpravu. Minimální použití laku zachovává přirozený vzhled, který stárnutím ještě vyzrává. Perforovaná kůže se vyznačuje přirozeným jednolitým povrchem; otvory přitom zlepšují větrání.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal

K dispozici pouze pro R-Design.

Klima
CleanZone
Image2
CleanZone

Se systémem CleanZone si můžete spolu s pasažéry v kabině užívat čisté a zdravé ovzduší. Monitoruje přicházející vzduch a pokud zjistí přítomnost škodlivin, uzavře přívod vzduchu do kabiny. Kombinovaný filtr snižuje hladinu prachu, pylů, pevných částic a chemických pachů. Automatická funkce CleanZone navíc pomáhá za teplého počasí připravit v kabině svěží ovzduší účinným odvětráním při odemčení vozu.

Automatická klimatizace
Image2
Automatická klimatizace

Elektronická klimatizace udržuje v prostoru pro cestující zvolenou teplotu a lze ji nastavovat nezávisle pro stranu řidiče i spolujezdce na předním sedadle. Systém přispívá k vašemu zdraví a komfortu tím, že v kabině pomáhá udržovat vhodnou hladinu vzdušné vlhkosti.

Filtr interiéru
Image2
Filtr interiéru

Filtr interiéru brání pronikání prachu a pylu ventilačním systémem do kabiny a účinně tak přispívá k zdravému vnitřnímu klimatu.

Tmavě tónovaná zadní okna
Image2
Tmavě tónovaná zadní okna

Extra tmavě tónovaná skla zadních oken dodávají vašemu Volvu vytříbený vzhled a pomáhají chránit kabinu před slunečními paprsky a za slunných, horkých dnů udržovat příjemnou teplotu v interiéru.

Panoramatické střešní okno
Image2
Panoramatické střešní okno

Naše pevné panoramatické střešní okno přinese všem pasažérům ve vašem Volvu více vzdušnosti a světla. Elektricky ovládaná sluneční clona z perforované textilie omezuje oslňování za slunečných dnů a přitom v kabině zachovává vzdušnou atmosféru. Otevírá se odzadu, takže cestující na zadních sedadlech si mohou užívat světlo, zatímco řidič a spolujezdec na předním sedadle jsou ve stínu. Tmavě tónované vrstvené sklo ještě více zvyšuje komfort klimatu uvnitř vozu a bezpečnost. To také pomáhá chránit před ultrafialovým zářením.

Přídavné palivové topení
Image2
Přídavné palivové topení

Toto topení ohřívá kabinu i motor a pomáhá tak omezit emise i opotřebení motoru startováním za studena. Nastavte čas, kdy chcete vstupovat do vytopené kabiny, nebo spusťte ohřev na dálku z aplikace Volvo On Call pro smartphony.

Vyhřívaná sedadla, vpředu
Image2
Vyhřívaná sedadla, vpředu

Protože jako Skandinávci rozumíme chladnému počasí lépe než většina ostatních národů, je jen málo vozidel vybavených pro mrazy lépe než Vaše Volvo. Díky našemu systému topení se nyní můžete pozitivně těšit na jízdu i když rtuť na teploměru klesne pod bod mrazu. Pořiďte si naše přední vyhřívaná sedadla s funkcí vyhřívání sedáku a spodní části opěradla. Vyhřívání lze pro sedadlo řidiče i spolujezdce nastavit pomocí tlačítek ve třech individuálních úrovních intenzity, a protože funguje obzvláště rychle, bude ve vašem voze v mžiku stejně příjemně jako ve vašem obýváku. O cestující na zadních sedadlech je postaráno stejně dobře prostřednictvím volitelných vyhřívaných zadních krajních sedadel, která mají také tři individuální úrovně intenzity.

Vyhřívaná zadní sedadla
Image2
Vyhřívaná zadní sedadla

Pokud vnější sedadla vzadu opatříte individuálně přidaným elektrickým vyhříváním, budou si moci také cestující vzadu užívat tepelný komfort i během mrazivých ročních období. Tato funkce vyhřívá sedák a spodní část opěradla a lze ji šikovně a prakticky ovládat ze zadního sedadla pomocí individuálních ovladačů se třemi úrovněmi.

Vyhřívané čelní sklo
Image2
Vyhřívané čelní sklo

Tento prvek vybavení vám umožňuje v mrazivém počasí pohodlně zbavit ledu čelní sklo stejně jako zadní okno a vnější zpětná zrcátka. Stačí stisknout tlačítko a za chvíli můžete vyjet.

Čištění čelních světlometů
Image2
Čištění čelních světlometů

Náš systém čištění čelních světlometů odstraňuje nečistoty z čelních světlometů; aktivuje se současně s ostřikovači čelního skla. Při aktivaci se trysky vysunou z nárazníků. Inteligentní sekvenční čištění pomáhá šetřit ostřikovací kapalinu.

Úložný prostor
Osvětlená uzamykatelná odkládací schránka
Image2
Osvětlená uzamykatelná odkládací schránka

Uzamykatelná odkládací schránka umožňuje pohodlné uložení dokladů k automobilu nebo jiných drobností. Díky osvětlení vždy najdete, co hledáte. Pro větší pohodlí obsahuje odkládací schránka také držáky na tužky, kreditní kartu a dvě plechovky o objemu 0,33 l. Zvolíte-li kombinaci s funkcí privátního zamykání, můžete schránku ponechat uzamknutou, i když vůz zapůjčíte jiné osobě, například obsluze parkoviště nebo technikovi v servisu.

Přihrádky v předních dveřích
Image2
Přihrádky v předních dveřích

Při dlouhých jízdách přispívají přihrádky v předních dveřích k ještě většímu pohodlí. Můžete si do nich odložit věci, které budete vy nebo váš spolucestující na předním sedadle potřebovat mít po ruce. Je zde také vodotěsná kapsa na škrabku na led.

Úložná schránka za přední střední konzolí
Image2
Úložná schránka za přední střední konzolí

Pro malé předměty je za středovou konzolou k dipozici šikovný úložný prostor. Za tmy je tento úložný prostor diskrétně osvětlen, což usnadňuje hledání předmětů.

Držáky na nápoje vpředu
Image2
Držáky na nápoje vpředu

Aby bylo možné mít občerstvení pohodlně po ruce, jsou pod elegantním roletovým krytem skryty dva držáky na nápoje pro řidiče a spolujezdce vpředu. Chcete-li získat více úložného prostoru, je možné držáky nápojů odstranit.

Integrovaný držák nápojů, zadní
Image2
Integrovaný držák nápojů, zadní

Vyklápěcí držák na nápoje je chytře zabudován do sedáku zadního sedadla, takže jej mají cestující na krajních sedadlech hned po ruce. Když se nepoužívá, je diskrétně skryt a nenarušuje komfort na zadním prostředním sedadle.

Přední střední loketní opěrka
Image2
Přední střední loketní opěrka

Střední loketní opěrka vpředu je dalším prvkem přispívajícím k maximálnímu pohodlí při dlouhých cestách. Lze ji nastavit ve směru dopředu–dozadu a obsahuje inteligentní příslušenství. Pod roletovým krytem máte přístup ke dvěma držákům na nápoje a elektrické zásuvce. Pod loketní opěrkou se nachází šikovný úložný prostor. Loketní opěrka obsahuje i vstup AUX – a v závislosti na výběru audiosystému – i USB port pro připojení přídavných zařízení k audiosystému vozidla.

Úložné kapsy v zadní části kabiny
Image2
Úložné kapsy v zadní části kabiny

Tyto pružné kapsy, šikovně umístěné na zadní straně předních sedadel, poskytují cestujícím na zadních sedadlech další úložný prostor – což je velmi praktické pro ukládání různých předmětů, jako jsou například noviny, časopisy, ubrousky nebo hračky.

Úložný prostor bočního panelu zadního sedadla
Image2
Úložný prostor bočního panelu zadního sedadla

Aby bylo dlouhé cestování pro cestující na krajních sedadlech vzadu ještě pohodlnější, mají nyní k dispozici přístup k šikovným odkládacím schránkám na malé předměty přímo pod sedáky sedadel.

Popelník a zapalovač
Image2
Popelník a zapalovač

Popelník s krytem je upevněný tam, kde je snadno přístupný, tj. v jednom z panelů držáku nápojů střední konzole. Popelník se snadno vyndává a vkládá a díky hladkému designu je jeho čištění snadné. Zapalovač lze vložit do 12V zásuvek v přední a zadní sekci tunelové konzoly.

(Obrázek XC40)

Podpora řidiče
Podpůrný balíček řidiče
Image2
Podpůrný balíček řidiče

Uvolněný řidič je bezpečný řidič. Zde jsou některé z doplňkových prvků pro podporu řidiče – díky nim si můžete vychutnat jízdu a přitom si udržíte dokonalou kontrolu nad vozem. Funkce varování před kolizí s automatickou brzdou a detekce chodců a cyklistů vás upozorní a automaticky zasáhne, pokud by hrozila bezprostřední kolize s jiným vozidlem, chodcem nebo cyklistou před vámi. Pokud nereagujte a kolize je neodvratná, aktivuje se plné brzdění, aby vám pomohlo odvrátit nebo zmírnit náraz. Začnete-li se odchylovat od směru, může vás naše technologie Lane Keeping Aid upozornit na nebezpečí nebo může v případě potřeby jemně zasáhnout pomocí posilovače řízení a pomoci vám s udržením vozidla v pruhu. Systém Driver Alert Control vás decentně upozorní v případě, že váš styl jízdy začne vykazovat známky nesoustředěnosti nebo únavy. V případě potřeby vydá varovný zvukový signál a na přístrojové desce zobrazí zprávu s doporučením, abyste si udělali přestávku. Při jízdě v noci zajišťuje funkce aktivních dálkových světel (Active High Beam – AHB) trvalé použití dálkových světel, čímž optimalizuje vaše vidění bez oslňování ostatních účastníků provozu.

Sensus Navigation
Image2
Sensus Navigation

Vybavení Sensus Navigation poskytuje intuitivní navigační pokyny a hladce se připojuje k našim cloudovým službám a navigačním aplikacím. Lze je pohodlně ovládat hlasem nebo prostřednictvím dotykové obrazovky. Pokyny se zobrazují na displeji řidiče, na středové obrazovce a na head-up displeji. Systém můžete ovládat, aniž byste spouštěli pozornost ze silnice – Volvu můžete zadávat přirozené hlasové pokyny a modul hlasového ovládání pak vaše příkazy provede. Volitelný head-up displej pak umožňuje zobrazovat navigační pokyny v prostoru před čelním sklem. Systém může ovládat také spolujezdec z dotykové obrazovky středového displeje. K dispozici máte automobilové aplikace, které vám pomohou například najít parkoviště a zaplatit za něj, sdílet polohu s přáteli nebo jednoduše vyhledat nejlepší kávu ve městě. Služba RTTI (Real Time Traffic Information) vám pomůže vyhnout se dopravním zácpám díky přehlednému zobrazení alternativních tras. Bezplatné aktualizace map zaručují neustále aktuální navigační prostředí. Po přidání aplikace Volvo On Call můžete do vozu přenášet cílová místa nalezená na vašem smartphonu. Umožní vám také synchronizovat místa schůzek mezi osobním kalendářem a navigačním systémem, který vás na ně dovede.

Vyhřívané čelní sklo
Image2
Vyhřívané čelní sklo

Tento prvek vybavení vám umožňuje v mrazivém počasí pohodlně zbavit ledu čelní sklo stejně jako zadní okno a vnější zpětná zrcátka. Stačí stisknout tlačítko a za chvíli můžete vyjet.

Kamera parkovacího asistenta, zadní
Image2
Kamera parkovacího asistenta, zadní

Tato zadní kamera usnadňuje couváním tím, že na středovém displeji ukazuje, co se děje za vozem. Vodítka na obrazovce poskytují další pomoc pro hladký průběh parkování. Zvětšený obraz bezprostředního okolí vozu se hodí při nacouvávání k přívěsu.

Displej řidiče, analogový
Image2
Displej řidiče, analogový

Analogový displej řidiče je navržen tak, abyste vždy měli okamžitý a intuitivní přehled o všem podstatném. Indikátor řazení převodových stupňů pro manuální převodovku a měřič úsporné jízdy pomáhají udržovat nejúspornější způsob jízdy.

Displej řidiče, digitální
Image2
Displej řidiče, digitální

Vysoké rozlišení digitálního displeje řidiče umožňuje snadno přizpůsobit rozložení přístrojů a rozhraní při jízdě vašim preferencím. Můžete přepínat mezi třemi režimu zobrazení - Elegance, Eco a Výkon. Elegance je klasický výchozí režim, zatímco režim Eco podporuje jízdu ohleduplnou k životnímu prostředí s nízkou spotřebou. Režim Performance má výraznou červenou barvu a zobrazuje velký otáčkoměr s údajem o rychlosti v digitální formě uprostřed.

5palcový středový displej
Image2
5palcový středový displej

5palcový středový displej vám dává možnost intuitivního ovládání různých funkcí, jako je například klimatizace, audiosystém, telefon nebo další systémy zabudované do vozu. Umožňuje též naplno využívat funkce vašeho Volva a přizpůsobit je vašim potřebám. Vše lze pohodlně ovládat prostřednictvím středové konzoly nebo ovládacích prvků na volantu.

Tempomat
Image2
Tempomat

Tempomat zvyšuje komfort při jízdě po dálnici udržováním nastavené rychlosti bez toho, abyste museli držet nohu na plynu. Ovládá se pohodlně z volantu.

Adaptivní tempomat a asistent v koloně
Image2
Adaptivní tempomat a asistent v koloně

Adaptive Cruise Control, tedy adaptivní tempomat, je podpůrným partnerem pro uvolněnější jízdu při cestách. Pomůže vám udržovat přednastavenou bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel při všech rychlostech až do 200 km/h. V pomalé městské dopravě přejde systém Adaptive Cruise Control do funkce* s režimem ECO a automaticky přizpůsobí Vaši rychlost rychlosti vozidla jedoucího vepředu, přičemž Vám pomáhá uspořit palivo udržováním plynulé jízdy s menší potřebou prudkého přidávání plynu. Z klidu stačí stisknout tlačítko nebo sešlápnout plynový pedál, aby Váš vůz plynule následoval vozidlo jedoucí před Vámi. Při rychlosti vyšší než 30 km/h zvolte požadovanou rychlost a minimální časový interval od vozidla jedoucího před Vámi. Když radarový snímač detekuje pomalejší vozidlo před Vámi, rychlost jízdy se automaticky přizpůsobí tomuto vozidlu. A když je silnice volná, vozidlo obnoví svou zvolenou rychlost. Je-li adaptivní tempomat vypnutý a vozidlo před vámi se přiblíží na příliš krátkou vzdálenost, aktivuje funkce systému upozornění na bezpečný odstup výstražnou kontrolku v dolní části čelního okna, aby vám tak pomohla udržet bezpečný odstup. Kdykoli se Vám zachce, můžete několikasekundovým stisknutím tlačítka Adaptive Cruise Control zapnout běžný tempomat.

*Funkce Queue Assist a zastavení a rozjezdu z rychlosti 0 až 30 km/h vyžaduje automatickou převodovku Geartronic™.

Zahrnuje také funkci varování před kolizí s automatickou brzdou a detekce chodců a cyklistů.

Omezovač rychlosti
Image2
Omezovač rychlosti

Omezovač rychlosti zajišťuje, že při jízdě nepřekročíte nastavenou rychlost. Při dosažení nastavené rychlosti ucítíte jemné zvýšení odporu plynového pedálu. Chcete-li tuto funkci potlačit, stačí jednoduše sešlápnout plynový pedál.

Palubní počítač
Image2
Palubní počítač

Palubní počítač vám dává neustálou kontrolu a napomáhá k hospodárnému provozu. Zobrazuje nejdůležitější údaje o cestě, jako je aktuální a průměrná spotřeba paliva, dojezd se zbývajícím palivem nebo průměrná rychlost.

Teploměr venkovní teploty
Image2
Teploměr venkovní teploty

Teploměr venkovní teploty sleduje venkovní teplotu a informuje řidiče o podmínkách na silnicích závislých na povětrnostních vlivech. Hrozí-li výskyt náledí, upozorní vás.

Informační systém dopravních značek
Image2
Informační systém dopravních značek

Informační systém dopravních značek vám neustále poskytuje aktuální informace o omezeních platných v daném silničním úseku. Detekuje omezení rychlosti, zákazy předjíždění i různé typy dodatkových tabulek a zobrazuje značky přímo na displeji řidiče. Ve vozech s výbavou Sensus Navigation systém využívá také informace o omezení rychlosti z map. Informační systém dopravních značek vás také může upozornit na překročení povolené rychlosti trojím zablikáním.

Informační systém BLIS™ pro eliminaci mrtvého úhlu a systém varování před křížením cesty jiným vozidlem
Image2
Informační systém BLIS™ pro eliminaci mrtvého úhlu a systém varování před křížením cesty jiným vozidlem

Zkratka BLIS™ označuje systém, který vás upozorní, pokud se v tzv. mrtvém úhlu nachází jiné vozidlo nebo se rychle přibližuje zezadu. Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem vás při couvání z úzkého parkovacího prostoru upozorní, pokud by se z některé strany blížila jiná vozidla, chodci nebo cyklisté. Systém BLIS™ navíc poskytuje podporu, pokud musíte v hustém provozu přejíždět mezi pruhy. V případě potřeby vás upozorní světelným signálem v levém nebo pravém zpětném zrcátku. Radarová čidla na zádi neustále monitorují slepé úhly a rozsáhlý prostor za vozem. Funkce BLIS™ pracuje v různém počasí a světelných podmínkách, ve dne i v noci. Systém se aktivuje, jakmile rychlost vozu překročí 12 km/h, a reaguje na téměř všechny typy vozidel, včetně motocyklů. Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem vás upozorní zvukovým varovným signálem z levého či pravého zadního reproduktoru a také grafickým varovným signálem na středovém displeji. Radarové senzory na zádi vozu dokážou rozpoznat vozidla přijíždějící ze strany na vzdálenost až 30 metrů. Na kratší vzdálenosti dokážou zaznamenávat také cyklisty a chodce a upozorňovat na ně, což se hodí zejména v hustě zalidněných oblastech.

Systém BLIS™ s funkcí varování před křížením cesty jiným vozidlem je součástí technologie IntelliSafe Surround.

Zadní parkovací asistent
Image2
Zadní parkovací asistent

Zadní parkovací asistent pomáhá při couvání do stísněných prostor s omezeným výhledem. Když se vůz přiblíží k překážce, uslyšíte ze zadních reproduktorů pulzující zvuk a na středovém displeji uvidíte grafické znázornění situace.

Zadní a přední parkovací asistent
Image2
Zadní a přední parkovací asistent

Zadní a přední parkovací asistent pomáhá při manévrování ve stísněných prostorách s omezeným výhledem. Když se vůz přiblíží k překážce, uslyšíte ze zadních nebo předních reproduktorů pulzující zvuk a na středovém displeji se objeví výstražná grafika. Frekvence varovného zvuku se při přibližování k překážce zvyšuje.

Parkovací asistent
Image2
Parkovací asistent

S naším praktickým parkovacím asistentem budete parkovat rádi. Dokáže změřit parkovací místo (vystačí si 1,2násobkem délky vozu), převzít volant a zaparkovat za vás. Pomůže vám také při vyjíždění z těsného parkovacího místa.

Dešťový senzor
Image2
Dešťový senzor

Dešťový senzor spouští stěrače čelního skla, jakmile začne pršet nebo je-li čelní sklo postříkáno vodou. Pro vaše pohodlí také podle potřeby mění rychlost stírání.

Denní světla s čidlem denního světla
Image2
Denní světla s čidlem denního světla

Světla pro denní svícení přispívají k vaší lepší viditelnosti během dne. Když se světelné podmínky změní a je třeba rozsvítit světlomety, světlomety se zapnou automaticky. Světlomety se také zapnou, pokud zapnete stěrače čelního skla nebo zadní mlhové světlo.

Elektricky nastavitelná vyhřívaná dveřní zrcátka
Image2
Elektricky nastavitelná vyhřívaná dveřní zrcátka

Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, která lze je snadno nastavit ze sedadla řidiče, jsou elektricky vyhřívána společně se zadním oknem, a proto se na nich v chladném počasí netvoří námraza.

Multifunkční vnější zpětná zrcátka
Image2
Multifunkční vnější zpětná zrcátka

Velkoryse dimenzovaná vnější zpětná zrcátka jsou elektricky ovládaná pomocí ovládací páčky na panelu dveří řidiče. Ve stranách zrcátka jsou zabudované ukazatele směru - dotykem ovládací páčky se aktivují tři bliknutí ukazatelů směru, takže je menší riziko, že Váš úmysl změnit směr zůstane bez povšimnutí. Za účelem zvýšení Vaší bezpečnosti a pohodlí je k dispozici volitelná výbava, například elektrické sklápění vnějších zpětných zrcátek, osvětlení nástupního prostoru a námi vyvinutý systém BLIS™ pro eliminaci mrtvého úhlu.

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým ztlumením
Image2
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým ztlumením

Vnitřní zpětné zrcátko je vybaveno automatickým ztlumováním, které pomáhá chránit oči před oslněním reflektory vozidel vzadu. Jakmile intenzita světla poklesne, zrcátko se automaticky vrátí do normálního režimu.

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým ztlumením a kompasem
Image2
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým ztlumením a kompasem

Toto zrcátko posiluje váš komfort při jízdě za tmy automatickým přepínáním do polohy, v níž od vašich očí odklání světla reflektorů vozidel za vámi. Pokud právě nesvítí žádné oslňující světlo, automaticky se nastaví zpět na normální nastavení. Jako navigační pomůcka se ve zpětném zrcátku trvale zobrazuje směrový údaj kompasu.

Osvětlené toaletní zrcátko
Image2
Osvětlené toaletní zrcátko

Světla namontovaná ve sluneční cloně se rozsvítí při otevření krytu toaletního zrcátka - pohodlné a praktické. Integrovaný držák lístků pak ještě více zvyšuje pohodlí. K dispozici pro řidiče a spolujezdce vpředu.

Elektricky sklápěna vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru
Image2
Elektricky sklápěna vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru

Tato elektricky ovládaná dveřní zrcátka se po zamknutí vozu automaticky sklopí, aby byla po dobu parkování chráněna. Při průjezdu myčkou je můžete sklopit také ručně stisknutím tlačítka ze sedadla řidiče. A pro usnadnění parkování se mohou vnější zpětná zrcátka automaticky nebo stisknutím tlačítka naklopit tak, abyste při couvání viděli na obrubník.

Elektricky ovládaná okna, vpředu i vzadu
Image2
Elektricky ovládaná okna, vpředu i vzadu

Komfort elektricky stahovaných okének si může vychutnat každý člen posádky vašeho Volva. Ovládací prvky jsou šikovně umístěny v loketních opěrkách ve dveřích. A pokud cestujete s malými dětmi, můžete stahování zadních okének uzamknout ze sedadla řidiče.

Na rychlosti závislý posilovač řízení
Image2
Na rychlosti závislý posilovač řízení

Náš posilovač řízení závislý na rychlosti poskytuje přesně tu míru asistence, která je zapotřebí pro maximální komfort a odezvu řízení: tužší řízení při rychlostech obvyklých na dálnici, volnější v pomalém provozu. Reakci volantu lze také přizpůsobit pomocí ovládání jízdního režimu.

Přizpůsobení elektrického posilovače řízení
Image2
Přizpůsobení elektrického posilovače řízení

V rámci příplatkové výbavy si můžete vybrat progresivní posilovač řízení. Zatímco asistent řízení upravuje míru podpory automaticky podle rychlosti vozidla, vy si můžete na středovém displeji vybrat ze tří úrovní celkové míry posilování – od slabé, střední až po vysoké v celém rozsahu rychlostí.

Systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách
Image2
Systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách

Náš systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách vás na displeji řidiče okamžitě upozorní na podhuštěnou pneumatiku a pomůže vám tak zajistit bezpečné ovládání vozu. Systém je aktivní od rychlosti 30 km/h.

Ovládací prvek nastavení světlometu
Image2
Ovládací prvek nastavení světlometu

Ovládací prvek nastavení světlometu na přístrojové desce umožňuje řidiči otáčením nastavit sklon světlometu. To je zvlášť důležité při jízdě v noci s plně naloženým vozem. Týká se pouze halogenových světlometů; LED světlomety se přizpůsobují automaticky.

Přídavná napájecí zásuvka
Image2
Přídavná napájecí zásuvka

Přídavná napájecí zásuvka v úložném prostoru pod středovou loketní opěrkou je přístupná cestujícím na předních i zadních sedadlech a může být využita pro napájení nabíječek telefonů, laptopu, herní konzoly, DVD přehrávače či dalších přenosných elektronických zařízení.

Komunikace
Systém handsfree Bluetooth®, integrovaný
Image2
Systém handsfree Bluetooth®, integrovaný

Chcete mít na cestě přístup k vašemu mobilnímu telefonu, abyste vyhledali adresu pro naplánování trasy v navigačním systému a zavolali, že jste již na cestě? Palubní technologie Bluetooth® Vám toto vše umožní bezdrátově prostřednictvím informačního systému – za současného poslechu hudby. Po nakonfigurování pro mobilní telefon, systém automaticky rozpozná Váš telefon při nástupu do vozidla. Při nastupování a vystupování z vozu Vám tento systém automaticky umožní volné přepínání z telefonu na systém hands-free a opačně. Audiosystémy High Performance a Premium Sound by Harman Kardon zahrnují integrovaný systém handsfree s rozhraním Bluetooth®, který vám umožní pohodlné ovládání telefonu pomocí tlačítek na volantu nebo klávesnice na středové konzole. Informace z telefonu se zobrazují na multimediálním displeji středové konzoly. A pokud jste si do výbavy vybrali navigační systém Sensus, můžete uskutečňovat vaše hovory pomocí hlasového ovládání. Navíc můžete streamovat vysoce kvalitní audio z multimediálního přehrávače a poslouchat jej prostřednictvím audiosystému vozidla.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání takových značek společností Volvo Car Corporation se uskutečňuje na základě licence. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou ty s jejich příslušnými majiteli.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikace Volvo On Call propojí vaše Volvo s vaším smartphonem, z kterého je pak můžete ovládat na dálku. Tímto způsobem můžete před jízdou zapnout vyhřívání kabiny, zkontrolovat stav auta, zjistit, kde je, odeslat pokyny do navigace, zamknout nebo odemknout dveře a mnoho dalšího. Před odchodem z domova můžete vůz vytopit na dálku, zapnete-li ze svého smartphonu parkovací vytápění. Volvo On Call vám také umožní synchronizovat místa schůzek mezi osobním kalendářem a navigačním systémem, který vás na ně dovede. Můžete si zde pohodlně vést záznamy o služebních cestách a ukládat je do deníku jízd.
Pokud píchnete pneumatiku, zůstanete stát s poruchou nebo se octnete v nouzové situaci, pouhým stisknutím tlačítka přivoláte pomoc. A pokud dojde k vystřelení airbagů nebo k aktivaci předpínačů bezpečnostních pásů, do servisního střediska Volvo On Call bude automaticky odesláno upozornění. Volvo On Call vás může upozornit také na pokus o vloupání a dokáže váš vůz sledovat přes satelit.

Jako bonus nabízí Volvo On Call stabilní internetové připojení přes střešní anténu vozu, takže vaše Volvo poslouží všem pasažérům jako Wi-Fi hotspot.

Aplikace Volvo On Call je k dispozici pro váš smartphone, iPad a nositelná zařízení jako Apple Watch, Android Wear nebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládáním. Lze ji používat také na PC se systémem Windows 10 a je kompatibilní s tlačítky Flic.

Audiosystémy
Výkonný audiosystém s 5palcovým středovým displejem
Image2
Výkonný audiosystém s 5palcovým středovým displejem

Tento výkonný audiosystém byl speciálně navržen pro vaše Volvo. Díky šesti reproduktorům poskytuje každému členovi posádky kvalitní zvukový zážitek. Lze jej šikovně ovládat pomocí ovládacích prvků na volantu nebo na středové konzole. 5palcový středový displej vám dává nad systémem naprostou kontrolu.

Audiosystém High Performance s 5palcovým středovým displejem
Image2
Audiosystém High Performance s 5palcovým středovým displejem

Tento audiosystém s výkonem 4x45 W a osmi reproduktory, zkonstruovaný pro excelentní podání zvuku a vysoký výkon, vám přinese vrcholný posluchačský zážitek. Díky streamování přes Bluetooth®, USB rozhraní, CD přehrávači a 5palcovému středovému displeji máte pod kontrolou vše potřebné.

Audiosystém High Performance se 7palcovým středovým displejem Sensus Connect
Image2
Audiosystém High Performance se 7palcovým středovým displejem Sensus Connect

Tento audiosystém s výkonem 4x45 W a osmi reproduktory, zkonstruovaný pro excelentní podání zvuku, vám přinese vrcholný posluchačský zážitek. Díky streamování přes Bluetooth®, USB rozhraní, CD přehrávači a 7palcovému multimediálnímu displeji Sensus Connect se z vašeho Volva stává propojené infozábavní centrum. Kromě možnosti streamování skvělé hudby a sledování DVD filmů a pozemního televizního vysílání ve vozidle vám systém Sensus Connect poskytuje trvalé spojení s vnějším světem. Nabízí vám řadu užitečných automobilových aplikací zaměřených na zábavu, navigaci, ovládání vozu, připojení a servis. A to nejlepší nakonec: Vaše Volvo je již dnes připraveno na budoucí webové a cloudové funkce automobilové infozábavy, které jsou teprve ve fázi vývoje.

Premium audiosystém Harman/Kardon
Image2
Premium audiosystém Harman/Kardon

Náš high-endový audiosystém Harman Kardon Premium Sound s 10 reproduktory produkuje bohatý, čistý a věrný zvuk v celém frekvenčním rozsahu hudby – bez ohledu na to, kde sedíte. Technologie Dirac Live® optimalizuje reprodukci pro autentický živý zážitek z poslechu. Digitální zesilovač s výkonem 5x130 W zajišťuje dynamický a autentický zvuk v libovolném hudebním žánru. Rozšíření rozsahu spodních frekvencí zvuku do nových hloubek pomocí basového reproduktoru s plošným vyzařováním pak dodá vaší hudbě novou dimenzi, kterou procítíte skutečně celým tělem. Díky USB rozhraní, CD přehrávači a 7palcovému multimediálnímu displeji Sensus Connect se z vašeho Volva stane propojené infozábavní centrum. Kromě možnosti streamování skvělé hudby a sledování DVD filmů a pozemního televizního vysílání ve vozidle vám systém Sensus Connect poskytuje trvalé spojení s vnějším světem. Nabízí vám řadu užitečných automobilových aplikací zaměřených na zábavu, navigaci, ovládání vozu, připojení a servis. A to nejlepší nakonec: Vaše Volvo je již dnes připraveno na budoucí webové a cloudové funkce automobilové infozábavy, které jsou teprve ve fázi vývoje.

Zvukové vybavení
Audio streaming
Image2
Audio streaming

Integrovaná technologie Bluetooth® umožňuje bezdrátovou komunikaci a streaming hudebních souborů. Jednoduše připojte mobilní telefon kompatibilní s Bluetooth® k audiosystému vozidla a můžete poslouchat hudební soubory uložené ve telefonu. Na integrované centrální obrazovce se budou zobrazovat názvy skladeb a jejich interpreti.

Dálkové ovládání na volantu
Image2
Dálkové ovládání na volantu

S tímto ovladačem můžete pohodlně ovládat funkce audiosystému a telefonu, aniž byste spustili ruce z volantu. Změny hlasitosti, přepínání rozhlasových stanic, přechody mezi skladbami, zahajování i příjem hovorů zvládnete pomocí tlačítek nebo intuitivního posouvacího kolečka.

Digitální vysílání Digital Audio Broadcasting (DAB)
Image2
Digitální vysílání Digital Audio Broadcasting (DAB)

V rádiu můžete poslouchat digitální vysílání Digital Audio Broadcasting (DAB – standard pro digitální rozhlasové vysílání v Evropě). V zemích s digitálním vysíláním DAB tak získáváte přístup k většímu počtu rozhlasových kanálů, lepší rozhlasový příjem a vysokou kvalitu zvuku.

Zábava
Digitální televizní přijímač
Image2
Digitální televizní přijímač

S digitálním televizním přijímačem můžete ve stojícím autě sledovat pozemní televizní vysílání na 7palcovém středovém displeji. Digitální televizor lze pohodlně ovládat volitelným dálkovým ovladačem.

Přídavná napájecí zásuvka
Image2
Přídavná napájecí zásuvka

Přídavná napájecí zásuvka v úložném prostoru pod středovou loketní opěrkou je přístupná cestujícím na předních i zadních sedadlech a může být využita pro napájení nabíječek telefonů, laptopu, herní konzoly, DVD přehrávače či dalších přenosných elektronických zařízení.

Textilní čalounění
Textil Lorensberg Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P000)
Image2
Textil Lorensberg Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P000)

Jemně tkaná látka nabízející pohodlí za každého počasí i teploty. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond

Čalounění City Weave Sports Uni / textilní čalounění / čalounění T-Tec
Čalounění v kombinaci City Weave Sports Uni / textil / T-Tec Blond v interiéru Blond/Charcoal, čalounění stropu Blond (P92G)
Image2
Čalounění v kombinaci City Weave Sports Uni / textil / T-Tec Blond v interiéru Blond/Charcoal, čalounění stropu Blond (P92G)

Textilní panely sedadel City Weave s kontrastním polstrováním a vložkami T-Tec. City Weave je tkaná látka v barvách Charcoal a Blond, která navzdory světlému a jasnému povrchu umožňuje snadné čištění. T-Tec je technický materiál s hladkým odolným povrchem.

Čalounění: Blond/Charcoal
Interiér: Blond/Charcoal
Čalounění stropu Blond

Textilní čalounění/čalounění T-Tec
Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P560)
Image2
Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P560)

Textilní panely sedadel s kontrastním polstrováním a vložkami T-Tec. Jsou vyrobeny z jemně tkané látky nabízející pohodlí za každého počasí i teploty. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život. T-Tec je technický materiál s hladkým odolným povrchem.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal

Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P500)
Image2
Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P500)

Textilní panely sedadel s kontrastním polstrováním a vložkami T-Tec. Jsou vyrobeny z jemně tkané látky nabízející pohodlí za každého počasí i teploty. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život. T-Tec je technický materiál s hladkým odolným povrchem.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond

Kožené čalounění
Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P160)
Image2
Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P160)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P100)
Image2
Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P100)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P167)
Image2
Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P167)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Amber
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P107)
Image2
Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P107)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Amber
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Blond v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P10G)
Image2
Kůže Blond v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P10G)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Blond
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Blond v interiéru Charcoal/Blond, čalounění stropu Blond (P12G)
Image2
Kůže Blond v interiéru Charcoal/Blond, čalounění stropu Blond (P12G)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Charcoal/Blond
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Čalounění R-Design Nubuck textil/perforovaná kůže
Textilní čalounění Nubuck R-Design/perforovaná kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PR00)
Image2
Textilní čalounění Nubuck R-Design/perforovaná kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PR00)

Textilní panely sedadel Nubuck s kontrastním perforovaným polstrováním a vložkami. Nubuck je špičková technická tkanina s přitažlivým vzhledem, vynikající přilnavostí a přirozeným odvětráváním. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život. Perforovaná kůže se vyznačuje přirozeným jednolitým povrchem; otvory přitom zlepšují větrání.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal

K dispozici pouze pro R-Design.

Čalounění R-Design kůže/perforovaná kůže
Čalounění R-Design z jemné kůže/perforované kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PZ00)
Image2
Čalounění R-Design z jemné kůže/perforované kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PZ00)

Jemná kůže vyráběná šetrně k životnímu prostředí s použitím barvicích technologií s nízkým ekologickým dopadem, produkujících trvanlivou povrchovou úpravu. Minimální použití laku zachovává přirozený vzhled, který stárnutím ještě vyzrává. Perforovaná kůže se vyznačuje přirozeným jednolitým povrchem; otvory přitom zlepšují větrání.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal

K dispozici pouze pro R-Design.

Volanty
Volant potažený kůží, Charcoal
Image2
Volant potažený kůží, Charcoal

Třípaprskový kožený volant se sportovním designem v barvě Charcoal. Volant je opatřen ergonomicky konstruovaným věncem s výraznými palcovými opěrkami a dynamickým úchopem. Exkluzivní pohodlný kožený povrch poskytuje nejlepší možný pocit z doteku. Dekorativní panel s povrchovou úpravou Silk Metal dodá vzhledu high-tech nádech.

Kůží potažený volant, Charcoal s obložením Silk Metal
Image2
Kůží potažený volant, Charcoal s obložením Silk Metal

Třípaprskový kožený volant se sportovním designem v barvě Charcoal. Volant je opatřen ergonomicky konstruovaným věncem s výraznými palcovými opěrkami a dynamickým úchopem. Exkluzivní pohodlný kožený povrch poskytuje nejlepší možný pocit z doteku. Dekorativní panel s povrchovou úpravou Silk Metal dodá vzhledu high-tech nádech.

Kůží potažený volant, Blond/Charcoal s obložením Silk Metal
Image2
Kůží potažený volant, Blond/Charcoal s obložením Silk Metal

Volant s ručně sešívaným koženým potahem s vnějším okrajem v barvě Charcoal a vnitřním kruhem v barvě Blond. Obložení v úpravě Silk Metal obklopuje střed volantu chromovaným rámem a rozšiřuje se do středového paprsku.

Kůží potažený sportovní volant R-Design, Charcoal s vložkami Silk Metal
Image2
Kůží potažený sportovní volant R-Design, Charcoal s vložkami Silk Metal

Volant s ručně sešívaným koženým potahem v barvě Charcoal s vnějším okrajem z perforované kůže. Obložení v úpravě Silk Metal obklopuje střed volantu chromovaným rámem a rozšiřuje se do dvoudílného středového paprsku s logem R-Design.

Hlavice řadicí páky
Kůží potažená hlavice řadicí páky Charcoal s obložením Silk Metal, manuální převodovka
Image2
Kůží potažená hlavice řadicí páky Charcoal s obložením Silk Metal, manuální převodovka

Hlavice řadicí páky pro manuální řazení, potažená kůží. Luxusní povrchová úprava hlavice je v dokonalém souladu s celým interiérem, což z ní činí pověstnou třešničku na dortu v prostoru pro posádku vozu.

Hlavice řadicí páky potažená iluminovanou kůží, Charcoal, manuální
Image2
Hlavice řadicí páky potažená iluminovanou kůží, Charcoal, manuální

Hlavice řadicí páky pro manuální řazení, potažená iluminovanou kůží. Luxusní povrchová úprava hlavice je v dokonalém souladu s celým interiérem, což z ní činí pověstnou třešničku na dortu v prostoru pro posádku vozu.

Kůží potažená hlavice řadicí páky, Charcoal s obložením Silk Metal, Geartronic™
Image2
Kůží potažená hlavice řadicí páky, Charcoal s obložením Silk Metal, Geartronic™

Hlavice řadicí páky pro automatické řazení, potažená kůží. Luxusní povrchová úprava hlavice je v dokonalém souladu s celým interiérem, což z ní činí pověstnou třešničku na dortu v prostoru pro posádku vozu.

Hlavice řadicí páky potažená kůží
Image2
Hlavice řadicí páky potažená kůží

Luxusní povrchová úprava kožené hlavice je v dokonalém souladu s celým interiérem, což z ní činí pověstnou třešničku na dortu v prostoru pro posádku vozu.

R-Design, Hlavice řadicí páky potažená iluminovanou kůží, Charcoal, Geartronic™
Image2
R-Design, Hlavice řadicí páky potažená iluminovanou kůží, Charcoal, Geartronic™

Hlavice řadicí páky R-Design, potažená iluminovanou perforovanou kůží, dodává vzhledu Vašeho vozu sportovní a nevšední nádech. Ve tmě bude osvětlená hlavice řadicí páky dále zintenzivňovat soustředěný zážitek řidiče uvnitř vozu.

(Standard pro R-Design)

Dekorativní vykládání
Charcoal
Image2
Charcoal

Ručně lakované panely v matové barvě dřevěného uhlí nabízejí hladký povrch s kovovými vločkami, které se objeví pod dopadajícím světlem.

Milled Aluminium
Image2
Milled Aluminium

Světlá metalíza s jemným geometrickým vzorem vytvářejícím trojrozměrný efekt. Vzor je na pohled ještě zvýrazněn saténovou povrchovou úpravou. Jen na středové konzole.

Mřížovaná vložka z černého hliníku
Image2
Mřížovaná vložka z černého hliníku

Kov s vysokým leskem a vrstvou pianového laku na šachovnicovém vzoru s jemnými detaily, který je na kov vytištěn pro jednolitý vzhled. Jen na středové konzole.

Stealth Aluminium
Image2
Stealth Aluminium

Černý kov s matným povrchem na lehce plasticky strukturovaném mřížkovém vzoru pro jednolitý vzhled. Jen na středové konzole.

Moderní dřevo
Image2
Moderní dřevo

Dřevo s otevřenou strukturou, hlubokou bohatou kaštanovou barvou a rovnoměrně rozloženými podélnými léty. Jemná matová povrchová úprava působí velmi přirozeně. Jen na středové konzole.

Rohože
Textilní podlahové rohože
Image2
Textilní podlahové rohože

Stylové, praktické a s designem, který dodá interiéru vašeho Volva ještě charakterističtější vzhled – podlahové rohože v barvě Charcoal jsou vyrobeny z textilie s všitým vlasem a zdobeny střídáním příčně tkaných a jednoduchých vláken, tvořícím osobitý pruhovaný vzor. Tyto rohože s vroubkovanými okraji a pogumovanou zadní stranou jsou vodovzdorné, účinně chrání před vlhkostí a špínou, snadno se nasazují a těsně přiléhají k podlaze díky integrovaným příchytkám zapadajícím do instalačních otvorů s ochranou proti průsaku. Lze je snadno vyjmout a rychle očistit pod vodou. K dispozici v provedení Charcoal a Blond.

Podlahové textilní rohože R-Design
Image2
Podlahové textilní rohože R-Design

S těmito praktickými stylovými podlahovými rohožemi R-Design bude váš vůz vypadat uvnitř stejně sportovně jako zvenčí. K výhodám těchto rohoží patří pryžová spodní strana, díky níž jsou vodotěsné a chrání interiér před špínou a vlhkostí. Jsou vyrobeny z robustního zátěžového textilu s všitým vlasem, který poskytuje nohám pohodlnou oporu a současně působí na pohled dynamickým, individuálně přizpůsobeným dojmem.

Gumové podlahové rohože, Charcoal
Image2
Gumové podlahové rohože, Charcoal

Tato sada plastových podlahových rohoží do prostoru pro cestující s měkkostí a pružností pryžového materiálu, zahrnující také rohož na středový tunel, byla navržena tak, aby chránila podlahu vašeho Volva a přitom nenarušovala design jeho interiéru.

K praktickým výhodám patří měkké vyvýšené okraje po celém obvodu, zajišťující optimální ochranu před vlhkostí a špínou. Rohož pro místo řidiče je opatřena pohodlnou textilní podložkou pod nohu, která chrání boty před opotřebením; barva i tvar rohoží jsou zvoleny tak, aby se dobře snoubily s interiérem vozu. Rohože se jednoduše instalují a těsně přiléhají k podlaze díky integrovaným příchytkám, které zapadají do instalačních otvorů chráněných proti prosakování. Lze je snadno vyjmout a rychle opláchnout pod vodou.

Podlahové rohože z vstřikovaného plastu, Blond
Image2
Podlahové rohože z vstřikovaného plastu, Blond

Tato sada plastových podlahových rohoží do prostoru pro cestující s měkkostí a pružností pryžového materiálu, zahrnující také rohož na středový tunel, byla navržena tak, aby chránila podlahu vašeho Volva a přitom nenarušovala design jeho interiéru. K praktickým výhodám patří měkké vyvýšené okraje po celém obvodu, zajišťující optimální ochranu před vlhkostí a špínou. Rohož pro místo řidiče je opatřena pohodlnou textilní podložkou pod nohu, která chrání boty před opotřebením; barva i tvar rohoží jsou zvoleny tak, aby se dobře snoubily s interiérem vozu. Rohože se jednoduše instalují a těsně přiléhají k podlaze díky integrovaným příchytkám, které zapadají do instalačních otvorů chráněných proti prosakování. Lze je snadno vyjmout a rychle opláchnout pod vodou.

Gumová rohož na středový tunel
Image2
Gumová rohož na středový tunel

S touto barevně sladěnou gumovou rohoží na středový tunel udržíte interiér svého Volva v dobré kondici a ochráníte kobercovou krytinu. Ideální pomůcka při převážení tří pasažérů na zadním sedadle.

Ostatní stylové provedení interiéru
Osvětlení okolí
Image2
Osvětlení okolí

Dobré osvětlení je klíčové pro vytvoření správné atmosféry. To platí stejně ve Vašem voze, jako u Vás doma. Náš nový paket osvětlení interiéru zajišťuje dokonalou viditelnost všech funkcí, které můžete v noci potřebovat. Propracované bílé světlo vám zajistí, že už nikdy nebudete šmátrat ve tmě po držáku nápojů nebo naslepo prohledávat odkládací prostory ve dveřích. „Celkový efekt je velmi vřelý a příjemný, jako byste byli v útulném švédském domě uprostřed mrazivé noci,“ prohlásili naši designéři. Barevné téma krásně koresponduje s podsvícenými ovládacími prvky na přístrojové desce i jinde ve vozidle. Dokonce i kompas ve zpětném zrcátku se rozsvítí stejně elegantním bílým tónem.

Osvětlení interiéru
Image2
Osvětlení interiéru

LED osvětlení interiéru posiluje sofistikovanou atmosféru ve Volvu, pokud je venku tma. Díky sedmi individuálním možnostem nastavení barvy světla a bodového osvětlení si můžete vytvořit vlastní interiérové prostředí. Ať už se jedná o dojíždění do zaměstnání nebo cestu na večeři - nálada interiéru Vašeho Volva bude vždy podle Vašeho přání. Nebo dovolte, ať se barva osvětlení interiéru přizpůsobí nastavení teploty systému klimatizace.

Sportovní pedály
Image2
Sportovní pedály

Exkluzivní sportovní vzhled a styl interiéru vašeho Volva můžete ještě obohatit o tyto sportovní pedály. Jejich povrch tvoří kartáčovaný hliník s pryží pro větší přilnavost.

Adaptivní digitální displej R-Design
Image2
Adaptivní digitální displej R-Design

S tímto digitálním displejem řidiče si můžete vychutnávat dynamický vzhled charakteristického modrého režimu displeje R-Design a snadno přizpůsobit jeho rozložení a rozhraní svým řidičským potřebám ve třech režimech zobrazení: Performance, Eco a Elegance. Režim Performance je charakteristický dramaticky velikým otáčkoměrem, režim Eco oceňuje úsporný a ekologický styl jízdy a Elegance je klasický výchozí režim.

Čalounění stropu Charcoal v interiéru R-Design
Image2
Čalounění stropu Charcoal v interiéru R-Design

S tímto exkluzivním čalouněním stropu R-Design v barvě Charcoal dodáte vnitřku svého Volva optimální dynamický charakter připomínající kokpit závodního vozu. Standard pro R-Design.

Prahy, přední
Image2
Prahy, přední

Tyto hliníkové prahy předních dveří dodávají vašemu Volvu na rafinované eleganci a tvoří stylový doplněk, viditelný při každém otevření předních dveří.

Barvy vozu
614 Ice White
Image2
614 Ice White

Jasná jednolitá bílá s jemnými šedivými tóny, které barvě dodávají bohatost a hloubku.

707 Crystal White Pearl
Image2
707 Crystal White Pearl

Třpytivá metalíza mění v závislosti na osvětlení barvu z jiskřivé bílé na měnivou teplou žlutobílou.

K dispozici i pro R-Design.

719 metalická Luminous Sand
Image2
719 metalická Luminous Sand

Světlá teple tónovaná metalíza s vysokým podílem stříbrné.

612 Passion Red
Image2
612 Passion Red

K dispozici i pro R-Design.

723 metalická Denim Blue
Image2
723 metalická Denim Blue

Bohatá kouřová modř s výraznou hloubkou a hedvábnou povrchovou úpravou. Inspirováno opotřebenou kůží a džínovinou.

720 metalická Bursting Blue
Image2
720 metalická Bursting Blue

Pouze R-Design.

721 metalická Mussel Blue
Image2
721 metalická Mussel Blue

Světlá elegantní modř s ocelovým nádechem, připomínající barvu moře a oblohy ve Švédsku.

621 Amazon Blue
Image2
621 Amazon Blue

Barva inspirovaná originálními odstíny vozů Volvo ze 60. let používanými u klasických modelů, např. Amazon.

711 metalická Bright Silver
Image2
711 metalická Bright Silver

Jemná, čistá neutrální metalíza s hladkými hliníkovými vločkami vytvářejícími zářivý povrch.

477 metalická Electric Silver
Image2
477 metalická Electric Silver

Temně stříbrná s šedými a modrými tóny, které dodávají barvě celkovou hloubku, a s výraznou jiskrou.

714 metalická Osmium Grey
Image2
714 metalická Osmium Grey

Tmavě šedá; barva surové neopracované oceli se stříbrnými detaily definujícími tvar vozu.

717 metalická Onyx Black
Image2
717 metalická Onyx Black

Velmi tmavá sytá čerň, která se na slunci třpytí a za slabého osvětlení působí ještě černěji.

725 metalická Fusion Red
Image2
725 metalická Fusion Red

Decentní červeň s tmavšími a světlejšími akcenty, které jí dodávají skutečnou hloubku.

019 Black Stone
Image2
019 Black Stone

Lesklá elegantní čerň s lakem připomínajícím klavírní černou vyhlazenou do vysokého lesku.

Kola
Kolo Artio 8x19" „Matt Tech Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Artio 8x19" „Matt Tech Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 8x19
Rozměr pneumatiky: 235/35R19

Kolo Ixion 7,5x18" „Matt Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Ixion 7,5x18" „Matt Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kolo Midir 7,5x18" „Silver Bright Alloy Wheel“
Image2
Kolo Midir 7,5x18" „Silver Bright Alloy Wheel“

18" kola z lehkých slitin.

Kolo Midir 7,5x18" „Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Midir 7,5x18" „Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení. Kola jsou připravena pro systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/45R18

Kolo Tamesis 7,5x18" „Silver Bright Alloy Wheel“
Image2
Kolo Tamesis 7,5x18" „Silver Bright Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kolo Narvi 7x18" „Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Narvi 7x18" „Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení. Kola jsou připravena pro systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Rozměr: 7x18
Rozměr pneumatiky:

Kolo Ixion 7,5x17" „Matt Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Ixion 7,5x17" „Matt Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení. Kola jsou připravena pro systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Rozměr: 7,5x17
Rozměr pneumatiky: 205/50R17
Rozměr pneumatiky: 225/45R17

Ve verzi R-Design součást standardní výbavy

Kolo Sarpas 7,5x17" „Silver Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Sarpas 7,5x17" „Silver Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7,5x17
Rozměr pneumatiky: 225/45R17

Kolo Segomo 7,5x17" „Matt Tinted Silver Alloy Wheel“
Image2
Kolo Segomo 7,5x17" „Matt Tinted Silver Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7x17
Rozměr pneumatiky: 225/45R17

Kolo Spider 7x17" „Dark Grey Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Spider 7x17" „Dark Grey Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7x17
Rozměr pneumatiky: 205/50R17

Kolo Markeb 7x16" „Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Markeb 7x16" „Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení. Kola jsou připravena pro systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Rozměr: 7x16
Rozměr pneumatiky:

Kolo Matres 7x16" „Silver Stone Alloy Wheel“
Image2
Kolo Matres 7x16" „Silver Stone Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7x16
Rozměr pneumatiky: 205/55R16

Stylové provedení karosérie
LED denní světla
Image2
LED denní světla

Tato stylová LED světla pro denní svícení, integrovaná do spojleru, se za denního světla automaticky aktivují a posílí tak viditelnost vašeho vozu. Pokud je nutné osvítit silnici tlumenými halogenovými světly, zapnou se automaticky. Pouze v kombinaci s halogenovými světlomety.

Kruhové koncovky výfuku
Image2
Kruhové koncovky výfuku

Tyto koncovky výfuku z nerezové oceli s jedinečnou oku lahodící chromovanou povrchovou úpravou podporují dynamický vzhled a zvýrazňují sportovní profil vašeho Volva.

Zadní spojler R-Design
Image2
Zadní spojler R-Design

Dvě koncovky výfuku o průměru 90 mm v povrchové úpravě Silk Metal integrované do zadního difuzoru R-Design doplňují sportovní charakter Vaší V40 R-Design. Dvě sportovní koncovky výfuku jsou namontovány na obou stranách. (Standard pro R-Design).

Sportovní koncovky výfuku v provedení R-Design
Image2
Sportovní koncovky výfuku v provedení R-Design

Nekompromisně sportovní charakter vašeho vozu V40 R-Design doplňují dvojité koncovky výfuku o průměru 90 mm v povrchové úpravě Silk Metal integrované do zadního difuzoru R-Design. Po obou stranách jsou namontovány vždy dvě sportovní koncovky výfuku. (Standardní výbava modelu R-Design.)

Kryty vnějších zpětných zrcátek R-Design, matová barva Bright Silver
Image2
Kryty vnějších zpětných zrcátek R-Design, matová barva Bright Silver

Tyto osobité kryty dveřních zrcátek v matové úpravě Bright Silver přinášejí dotek individuálního stylu a zdůrazňují sportovní charakter vašeho Volva. Standard pro R-Design.

Bez emblému motoru na zádi
Image2
Bez emblému motoru na zádi

Na přání můžete mít své Volvo bez emblému motoru na zádi.

Bez emblémů na zádi (vlevo a vpravo)
Image2
Bez emblémů na zádi (vlevo a vpravo)

Na přání můžete mít své Volvo bez emblémů na zádi (vlevo a vpravo).

Zavazadlový prostor
Zadní sedadlo s možností sklopení děleného opěradla v poměru 60/40
Image2
Zadní sedadlo s možností sklopení děleného opěradla v poměru 60/40

Ergonomické zadní sedadlo nabízí během dlouhých cest vynikající úroveň komfortu a v případě potřeby je velmi flexibilní. Zadní opěradlo je dělené a jednotlivé části lze sklápět samostatně, takže lze kombinovat převážení nákladu i osob bez kompromisů ohledně pohodlí. Vnější zadní sedadla jsou umístěna směrem ke středu, takže si cestující mohou užívat více místa a lepší výhled. Úroveň pohodlí dále zvyšují sklopná loketní opěrka, držáky nápojů zabudované do prostředního sedáku a další odkládací prostor u vnějších zadních sedadel.

Dvouúrovňová podlaha zavazadlového prostoru
Image2
Dvouúrovňová podlaha zavazadlového prostoru

Dvouúrovňová podlaha zavazadlového prostoru usnadňuje naložení, upevnění a přepravu nákladu díky dokonale rovnému dnu nákladové plochy při sklopení zadních sedadel. Tato součást výbavy vytváří další možnosti úložného prostoru pod podlahou, zvláště pak v kombinaci s rohoží s organizérem do zavazadlového prostoru. Vyklopením přídavné podlahy nahoru navíc získáte chytře řešený držák na nákupní tašky.

Síťová kapsa, boční panel zavazadlového prostoru
Image2
Síťová kapsa, boční panel zavazadlového prostoru

Tato elastická síťová kapsa poskytuje praktický úložný prostor pro drobné předměty podél levého panelu v zavazadlovém prostoru. Nelze kombinovat s dvouúrovňovou podlahou zavazadlového prostoru.

Držák nákladu, zavazadlový prostor
Image2
Držák nákladu, zavazadlový prostor

Na montáž jednoduchý zasouvací rám spolu s kolejničkami a držákem nákladu zjednodušuje zajištění a uspořádání tašek, vybavení a volných předmětů. Odděluje křehké předměty od ostatního nákladu a v případě potřeby může i rozdělit zavazadlový prostor na dvě poloviny. Není-li držák nákladu právě zapotřebí, lze jej jednoduše demontovat a uložit.

Síťka pod krytem zavazadelníku
Image2
Síťka pod krytem zavazadelníku

Tato odkládací síťka, která je namontována pod odkládací poličkou, poskytuje možnost uložení volných předmětů, například deštníku, knih či map, a pomůže vám udržet pořádek v zavazadlovém prostoru; v případě potřeby jsou uložené předměty snadno dostupné.

Napájecí zásuvka, zavazadlový prostor
Image2
Napájecí zásuvka, zavazadlový prostor

Tato 12V elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru obohatí všestrannost vašeho Volva o možnost připojení přídavných elektrických zařízení, jako je například elektrický chladicí box.

Zajištění nákladu
Ochranná síť
Image2
Ochranná síť

Při prudkém zabrzdění tato síť chrání posádku před volně uloženými zavazadly. V době, kdy ji nepotřebujete, můžete síť uložit do praktického vaku pod podlahou zavazadlového prostoru.

Motory
T5, 245 k / 350 Nm
Image2
T5, 245 k / 350 Nm

Hnací ústrojí T5 Drive-E nové generace reaguje stejně pohotově na dálnici i ve městě. Vynikající všestranný motor štědře dodává energii právě tam, kde je jí zapotřebí, a ve spolupráci s plynule pracující 8stupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ zaručuje excelentní jízdní vlastnosti.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

T4, 190 k / 300 Nm
Image2
T4, 190 k / 300 Nm

S naším pohonným ústrojím T4 AWD Drive-E nové generace si můžete užívat plynulou jízdu s rychlými reakcemi motoru a vysokou efektivitou. Už od nízkých otáček dodává stálý přísun energie, který zaručuje vynikající jízdní vlastnosti za každých podmínek.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

Motor T4 je k dispozici se speciální šestistupňovou manuální převodovkou nebo úspornou šestistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™.

T3, 1,5 l, 152 k / 250 Nm
Image2
T3, 1,5 l, 152 k / 250 Nm

Novou generaci pohonného ústrojí T3 Drive-E jsme vyvinuli tak, abychom pro vás získali více za méně. V kombinaci s naší úspornou šestistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ vám toto pohonné ústrojí přinese nízkou spotřebu paliva a plynulý přísun energie v celém rozsahu otáček.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

T3, 2,0 l, 152 k / 250 Nm
Image2
T3, 2,0 l, 152 k / 250 Nm

Novou generaci pohonného ústrojí T3 Drive-E jsme vyvinuli tak, abychom pro vás získali více za méně. S tímto pohonným ústrojím si můžete užívat nízkou spotřebu a plynulý přísun výkonu v celém rozsahu otáček, to vše v kombinaci se speciální šestistupňovou manuální převodovkou.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

T2, 122 k / 220 Nm
Image2
T2, 122 k / 220 Nm

S pohonným ústrojím T2 Drive-E (122 k / 220 Nm) si můžete užívat vysokou účinnost, nízkou spotřebu a pohodlné řízení. Plný výkon máte k dispozici už od velmi nízkých otáček a naše šestistupňová manuální převodovka vám dává do rukou totální kontrolu.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

T2, 1,5 l, 122 k / 220 Nm
Image2
T2, 1,5 l, 122 k / 220 Nm

S pohonným ústrojím T2 Drive-E si můžete užívat vysokou účinnost, nízkou spotřebu a pohodlné řízení. Aby byla jízda ještě plynulejší, je motor T2 spárován s naší úspornou 6rychlostní automatickou převodovkou Geartronic™.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

D4, 190 k / 400 Nm
Image2
D4, 190 k / 400 Nm

Naše sofistikované hnací ústrojí 190 k / 400 Nm D4 Drive-E vám nabízí více zážitků s menší spotřebou. D4 využívá nejmodernější technologii vznětových motorů a je zkonstruován tak, aby vám umožnil co nejefektivnější a přitom sebejistou jízdu.

Díky své efektivitě a propracovanosti je tato pohonná jednotka ideální volbou pro uživatele z podnikatelského sektoru. Technologie nízkého tření, inovovaný systém řízení motoru a pokročilá technologie dvojitého turbodmychadla přispívají k vaší radosti z jízdy bez kompromisů v oblasti účinnosti. Díky preciznímu odměřování správného množství paliva pro každý válec pomáhá naše technologie i-Art motoru běžet rovnoměrněji a současně spotřebovávat méně paliva.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

Tento motor D4 je k dispozici s šestistupňovou manuální převodovkou nebo osmistupňovým automatem Geartronic™.

D3 150 k / 320 Nm
Image2
D3 150 k / 320 Nm

Hnací ústrojí D3 s vznětovým motorem jsme pro vás zkonstruovali jako optimální kombinaci úspory paliva a výkonnosti. Tyto vlastnosti společně s propracovanými charakteristikami motoru dělají z vysoce efektivní a všestranné varianty D3 ideálního partnera na každé cestě.

Technologie nízkého tření, inovovaný systém řízení motoru a pokročilá technologie turbodmychadla přispívají k vaší radosti z jízdy bez kompromisů v oblasti účinnosti. Díky preciznímu odměřování správného množství paliva pro každý válec pomáhá naše technologie i-Art motoru běžet rovnoměrněji a současně spotřebovávat méně paliva.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂. Kontrola emisí nejnovější generace se selektivní katalytickou redukcí snižuje množství zdraví škodlivých emisí oxidů dusíku (NOx) až o 90 %.

Díky přidané funkci jízdních režimů můžete charakter hnacího ústrojí v režimech Comfort, Eco, Dynamic a Individual snadno přizpůsobit svým potřebám.

Hnací ústrojí D3 je k dispozici s osmistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ nebo s šestistupňovou manuální převodovkou.

D2, 120 k / 280 Nm
Image2
D2, 120 k / 280 Nm

S naším pohonným ústrojím D2 Drive-E se můžete těšit ze špičkové efektivity, aniž byste se museli vzdát zábavného pocitu z jízdy. Ať ve městě nebo na dálnici, tento motor vždy nabízí nepřekonatelnou kombinaci výkonu a nízké spotřeby.

Technologie nízkého tření, inovativní řídicí systém motoru a pokročilá technologie turbodmychadel, to jsou jen některé příklady řešení, která stojí za tajemstvím této udivující efektivity. Díky preciznímu odměřování správného množství paliva pro každý válec pomáhá naše technologie i-Art motoru běžet rovnoměrněji a současně spotřebovávat méně paliva.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

Motor D2 lze zkombinovat s ojedinělou šestistupňovou manuální převodovkou nebo naším plynule řadícím šestistupňovým automatem Geartronic™.

D2, 120 k / 280 Nm
Image2
D2, 120 k / 280 Nm

S naším pohonným ústrojím D2 Drive-E se můžete těšit ze špičkové efektivity, aniž byste se museli vzdát zábavného pocitu z jízdy. Ať ve městě nebo na dálnici, tento motor vždy nabízí nepřekonatelnou kombinaci výkonu a nízké spotřeby.

Technologie nízkého tření, inovativní řídicí systém motoru a pokročilá technologie turbodmychadel, to jsou jen některé příklady řešení, která stojí za tajemstvím této udivující efektivity. Díky preciznímu odměřování správného množství paliva pro každý válec pomáhá naše technologie i-Art motoru běžet rovnoměrněji a současně spotřebovávat méně paliva.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

Motor D2 je zkombinován se speciální šestistupňovou manuální převodovkou.

Převodovka
8stupňová automatická převodovka Geartronic™
Image2
8stupňová automatická převodovka Geartronic™

Naše 8stupňová převodovka Geartronic™ nové generace s rychlým a plynulým řazením nabízí špičkovou efektivitu a intuitivní ovládání. Vždy máte zařazeno správně – ať vám jde o optimální odezvu motoru v celém rozsahu otáček nebo o plynulou jízdu s co nejmenší spotřebou. Kdykoli budete mít náladu jet dynamičtěji, stačí přepnout na manuální režim. S našimi volitelnými řadicími pádly máte nad řazením absolutní kontrolu a rychlostní stupně můžete měnit s oběma rukama na volantu.

6stupňová automatická převodovka Geartronic™
Image2
6stupňová automatická převodovka Geartronic™

Naše 6stupňová převodovka Geartronic™ nové generace s rychlým a plynulým řazením nabízí vynikající efektivitu a intuitivní ovládání. Vždy máte zařazeno správně – ať vám jde o optimální odezvu motoru v celém rozsahu otáček nebo o plynulou jízdu s nízkou spotřebou. Kdykoli budete mít náladu jet dynamičtěji, stačí přepnout na manuální režim. S našimi volitelnými řadicími pádly máte nad řazením absolutní kontrolu a rychlostní stupně můžete měnit s oběma rukama na volantu.

Páčkové řazení
Image2
Páčkové řazení

Řadicí pádla pro automatickou převodovku Geartronic™ umožňují rychlejší manuální řazení s rukama na volantu a přinesou vám při řízení ještě více zábavy a přesnější kontrolu nad vozidlem.

6stupňová manuální převodovka
Image2
6stupňová manuální převodovka

Naše šestistupňová manuální převodovka s nízkou hmotností nabízí plynulý a přesný chod. Šestý stupeň umožňuje klidnou jízdu po dálnici s nízkou spotřebou. Hladký chod spojky Vám zajišťuje sebejistý a snadný rozjezd.

6stupňová manuální převodovka
Image2
6stupňová manuální převodovka

Naše šestistupňová manuální převodovka s nízkou hmotností nabízí plynulý a přesný chod. Šestý stupeň umožňuje klidnou jízdu po dálnici s nízkou spotřebou. Hladký chod spojky Vám zajišťuje sebejistý a snadný rozjezd.

Technologie Start/Stop
Image2
Technologie Start/Stop

Funkce Start/Stop dále snižuje spotřebu paliva a emise výfukových plynů ve městě. Jakmile zastavíte na křižovatce se světelnou signalizací nebo v dopravní zácpě, motor se dočasně vypne, aby zbytečně neběžel na volnoběh, a při dalším rozjezdu okamžitě znovu nastartuje.

Hill Start Assist
Image2
Hill Start Assist

Funkce Hill Start Assist (asistent rozjezdu do kopce) usnadňuje rozjezd do kopce nebo z kopce tak, že přidrží auto v klidu, než přesunete nohu z brzdového na akcelerační pedál. Účinek sešlápnuté brzdy přetrvá ještě krátce po uvolnění brzdového pedálu.

Podvozek a řízení
Podvozek
Image2
Podvozek

Konstrukce podvozku vašeho Volva poskytuje plynulou jízdu a zcela předvídatelné chování na cestách všech typů. Víceprvkové zavěšení zadních kol a zavěšení předních kol s pružicími vzpěrami McPherson namontovaná na dokonale tuhé karosérii jsou zárukou toho, že budete mít nad řízením vždy dokonalou kontrolu. Přední a zadní zavěšení kol vzájemně spolupracují, čímž poskytují stabilní brzdění a přesné řízení. V zatáčce mají zadní kola mírnou schopnost řízení, což přidává stabilitu a dobré reakce řízení.

Sportovní podvozek
Image2
Sportovní podvozek

Toto sportovní šasi snižuje vaše Volvo o 10 mm a dociluje tak sportovnějšího vzhledu i jízdních vlastností. Nižší těžiště spolu s tužšími tlumiči a pružinami dále zlepšuje přilnavost k silnici, trakci a dynamickou kontrolu v zatáčkách.

Elektronické řízení stability, ESC
Image2
Elektronické řízení stability, ESC

Funkce ESC pro elektronické řízení stability pomáhá optimalizovat adhezní vlastnosti a minimalizovat riziko smyku při všech rychlostech a za všech podmínek. Kompenzací nedotáčivosti a přetáčivosti také přispívá k bezpečnějšímu a zábavnějšímu projíždění zatáček. Funkce elektronického řízení stability dokáže detekovat potenciální nebezpečí smyku a přijmout opatření k jeho odvrácení tím, že sníží výkon motoru nebo také přibrzdí příslušná kola. Navíc zaznamená možnou tendenci vozu k převrácení a omezuje riziko ztráty trakce při nouzových manévrech a jízdě do prudkých zatáček. A konečně, pokud zabrzdíte na povrchu s rozdílným třením na jedné straně vozu, vůz automaticky zatočí v přiměřené míře na opačnou stranu, což vám pomůže zachovat stabilitu. Náš systém řízení trakce v zatáčkách (CTC) s vektorováním točivého momentu umožňuje ještě ostřejší průjezd zatáčkami, měně nedotáčivosti, výkonnější zrychlení, což vše slibuje dynamičtější jízdu a více zábavy za volantem. Pracuje tak, že přibrzdí vnitřní kola v okamžiku, kdy začínají ztrácet přilnavost, přičemž přenese výkon na vnější kola. Další inovační technologií je logika regulace nedotáčivosti, která o další krok snižuje tendence vozidla k rovnému průjezdu zatáčkami, a umožňuje tak stabilnější a dynamičtější jízdu v zatáčkách. A pokud máte náladu na dynamičtější jízdu s ještě lepším pocitem kontroly nad vozem, zvolte režim Sport, v němž je vypojena funkce snižování výkonu motoru a do určité míry umožněn kontrolovaný prokluz zadních kol.

Na rychlosti závislý posilovač řízení
Image2
Na rychlosti závislý posilovač řízení

Náš posilovač řízení závislý na rychlosti poskytuje přesně tu míru asistence, která je zapotřebí pro maximální komfort a odezvu řízení: tužší řízení při rychlostech obvyklých na dálnici, volnější v pomalém provozu. Reakci volantu lze také přizpůsobit pomocí ovládání jízdního režimu.

ROPS™ – systém ochrany při převrácení vozidla
Image2
ROPS™ – systém ochrany při převrácení vozidla

Při nehodách s převrácením vozu chrání posádku speciální střešní konstrukce. Zároveň systém ROPS™ okamžitě aktivuje předpínače bezpečnostních pásů a nafukovací clonu, což jsou prvky, které poskytují cestujícím na předních a na zadních krajních sedadlech další ochranu.

Elektrický posilovač řízení
Image2
Elektrický posilovač řízení

Elektrický posilovač řízení reaguje přesně na vaše pokyny při všech rychlostech. Ve velmi nízkých rychlostech nabízí intenzivní posilující účinek, což se hodí zejména při parkování. Jak rychlost narůstá, posilující účinek postupně oslabuje, abyste si mohli řízení vychutnat na maximum. Charakteristiku řízení a posilující účinek můžete snadno přizpůsobit podle svých požadavků, abyste si mohli vychutnat mezní nastavení pro každou situaci.

Přizpůsobení elektrického posilovače řízení
Image2
Přizpůsobení elektrického posilovače řízení

V rámci příplatkové výbavy si můžete vybrat progresivní posilovač řízení. Zatímco asistent řízení upravuje míru podpory automaticky podle rychlosti vozidla, vy si můžete na středovém displeji vybrat ze tří úrovní celkové míry posilování – od slabé, střední až po vysoké v celém rozsahu rychlostí.

Uvnitř
CleanZone
Image2
CleanZone

Se systémem CleanZone si můžete spolu s pasažéry v kabině užívat čisté a zdravé ovzduší. Monitoruje přicházející vzduch a pokud zjistí přítomnost škodlivin, uzavře přívod vzduchu do kabiny. Kombinovaný filtr snižuje hladinu prachu, pylů, pevných částic a chemických pachů. Automatická funkce CleanZone navíc pomáhá za teplého počasí připravit v kabině svěží ovzduší účinným odvětráním při odemčení vozu.

Filtr interiéru
Image2
Filtr interiéru

Filtr interiéru brání pronikání prachu a pylu ventilačním systémem do kabiny a účinně tak přispívá k zdravému vnitřnímu klimatu.

Venku
T5, 245 k / 350 Nm
Image2
T5, 245 k / 350 Nm

Hnací ústrojí T5 Drive-E nové generace reaguje stejně pohotově na dálnici i ve městě. Vynikající všestranný motor štědře dodává energii právě tam, kde je jí zapotřebí, a ve spolupráci s plynule pracující 8stupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ zaručuje excelentní jízdní vlastnosti.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

T4, 190 k / 300 Nm
Image2
T4, 190 k / 300 Nm

S naším pohonným ústrojím T4 AWD Drive-E nové generace si můžete užívat plynulou jízdu s rychlými reakcemi motoru a vysokou efektivitou. Už od nízkých otáček dodává stálý přísun energie, který zaručuje vynikající jízdní vlastnosti za každých podmínek.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

Motor T4 je k dispozici se speciální šestistupňovou manuální převodovkou nebo úspornou šestistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™.

T3, 1,5 l, 152 k / 250 Nm
Image2
T3, 1,5 l, 152 k / 250 Nm

Novou generaci pohonného ústrojí T3 Drive-E jsme vyvinuli tak, abychom pro vás získali více za méně. V kombinaci s naší úspornou šestistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ vám toto pohonné ústrojí přinese nízkou spotřebu paliva a plynulý přísun energie v celém rozsahu otáček.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

T3, 2,0 l, 152 k / 250 Nm
Image2
T3, 2,0 l, 152 k / 250 Nm

Novou generaci pohonného ústrojí T3 Drive-E jsme vyvinuli tak, abychom pro vás získali více za méně. S tímto pohonným ústrojím si můžete užívat nízkou spotřebu a plynulý přísun výkonu v celém rozsahu otáček, to vše v kombinaci se speciální šestistupňovou manuální převodovkou.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

T2, 122 k / 220 Nm
Image2
T2, 122 k / 220 Nm

S pohonným ústrojím T2 Drive-E (122 k / 220 Nm) si můžete užívat vysokou účinnost, nízkou spotřebu a pohodlné řízení. Plný výkon máte k dispozici už od velmi nízkých otáček a naše šestistupňová manuální převodovka vám dává do rukou totální kontrolu.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

T2, 1,5 l, 122 k / 220 Nm
Image2
T2, 1,5 l, 122 k / 220 Nm

S pohonným ústrojím T2 Drive-E si můžete užívat vysokou účinnost, nízkou spotřebu a pohodlné řízení. Aby byla jízda ještě plynulejší, je motor T2 spárován s naší úspornou 6rychlostní automatickou převodovkou Geartronic™.

Díky technologii nízkého tření, inovovanému systému správy motoru, přímému vstřikování paliva Common Rail a pokročilé technice turbodmychadla tento zážehový motor maximalizuje výkon i účinnost. S ohledem na každodenní pojížďky je turbodmychadlo konstruováno pro zvlášť dobrou odezvu v nízkých a středních otáčkách.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

D4, 190 k / 400 Nm
Image2
D4, 190 k / 400 Nm

Naše sofistikované hnací ústrojí 190 k / 400 Nm D4 Drive-E vám nabízí více zážitků s menší spotřebou. D4 využívá nejmodernější technologii vznětových motorů a je zkonstruován tak, aby vám umožnil co nejefektivnější a přitom sebejistou jízdu.

Díky své efektivitě a propracovanosti je tato pohonná jednotka ideální volbou pro uživatele z podnikatelského sektoru. Technologie nízkého tření, inovovaný systém řízení motoru a pokročilá technologie dvojitého turbodmychadla přispívají k vaší radosti z jízdy bez kompromisů v oblasti účinnosti. Díky preciznímu odměřování správného množství paliva pro každý válec pomáhá naše technologie i-Art motoru běžet rovnoměrněji a současně spotřebovávat méně paliva.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

Tento motor D4 je k dispozici s šestistupňovou manuální převodovkou nebo osmistupňovým automatem Geartronic™.

D3 150 k / 320 Nm
Image2
D3 150 k / 320 Nm

Hnací ústrojí D3 s vznětovým motorem jsme pro vás zkonstruovali jako optimální kombinaci úspory paliva a výkonnosti. Tyto vlastnosti společně s propracovanými charakteristikami motoru dělají z vysoce efektivní a všestranné varianty D3 ideálního partnera na každé cestě.

Technologie nízkého tření, inovovaný systém řízení motoru a pokročilá technologie turbodmychadla přispívají k vaší radosti z jízdy bez kompromisů v oblasti účinnosti. Díky preciznímu odměřování správného množství paliva pro každý válec pomáhá naše technologie i-Art motoru běžet rovnoměrněji a současně spotřebovávat méně paliva.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂. Kontrola emisí nejnovější generace se selektivní katalytickou redukcí snižuje množství zdraví škodlivých emisí oxidů dusíku (NOx) až o 90 %.

Díky přidané funkci jízdních režimů můžete charakter hnacího ústrojí v režimech Comfort, Eco, Dynamic a Individual snadno přizpůsobit svým potřebám.

Hnací ústrojí D3 je k dispozici s osmistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ nebo s šestistupňovou manuální převodovkou.

D2, 120 k / 280 Nm
Image2
D2, 120 k / 280 Nm

S naším pohonným ústrojím D2 Drive-E se můžete těšit ze špičkové efektivity, aniž byste se museli vzdát zábavného pocitu z jízdy. Ať ve městě nebo na dálnici, tento motor vždy nabízí nepřekonatelnou kombinaci výkonu a nízké spotřeby.

Technologie nízkého tření, inovativní řídicí systém motoru a pokročilá technologie turbodmychadel, to jsou jen některé příklady řešení, která stojí za tajemstvím této udivující efektivity. Díky preciznímu odměřování správného množství paliva pro každý válec pomáhá naše technologie i-Art motoru běžet rovnoměrněji a současně spotřebovávat méně paliva.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

Motor D2 lze zkombinovat s ojedinělou šestistupňovou manuální převodovkou nebo naším plynule řadícím šestistupňovým automatem Geartronic™.

D2, 120 k / 280 Nm
Image2
D2, 120 k / 280 Nm

S naším pohonným ústrojím D2 Drive-E se můžete těšit ze špičkové efektivity, aniž byste se museli vzdát zábavného pocitu z jízdy. Ať ve městě nebo na dálnici, tento motor vždy nabízí nepřekonatelnou kombinaci výkonu a nízké spotřeby.

Technologie nízkého tření, inovativní řídicí systém motoru a pokročilá technologie turbodmychadel, to jsou jen některé příklady řešení, která stojí za tajemstvím této udivující efektivity. Díky preciznímu odměřování správného množství paliva pro každý válec pomáhá naše technologie i-Art motoru běžet rovnoměrněji a současně spotřebovávat méně paliva.

Nízká hmotnost motoru přispívá k pružnému ovládání v serpentinách, zatímco technologie Stop-Start a naše vlastní funkce Eco optimalizují provoz pohonného ústrojí i klimatizace směrem k dalšímu snížení spotřeby a emisí CO₂.

Motor D2 je zkombinován se speciální šestistupňovou manuální převodovkou.

Technologie Start/Stop
Image2
Technologie Start/Stop

Funkce Start/Stop dále snižuje spotřebu paliva a emise výfukových plynů ve městě. Jakmile zastavíte na křižovatce se světelnou signalizací nebo v dopravní zácpě, motor se dočasně vypne, aby zbytečně neběžel na volnoběh, a při dalším rozjezdu okamžitě znovu nastartuje.

Pokročilá kontrola emisí zážehových motorů a filtr pevných částic vznětových motorů.
Image2
Pokročilá kontrola emisí zážehových motorů a filtr pevných částic vznětových motorů.

Díky rychlé reakci již velmi brzy po studeném startu dokáže pokročilá kontrola emisí eliminovat 95 až 99 procent oxidu uhelnatého, uhlovodíků a oxidů dusíku z výfukových plynů zážehového motoru. Přeplňované vznětové motory Volvo jsou vybaveny filtry pevných částic, které odloučí okolo 95 procent pevných částic z výfukových plynů.

Preventivní bezpečnost
Systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách
Image2
Systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách

Náš systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách vás na displeji řidiče okamžitě upozorní na podhuštěnou pneumatiku a pomůže vám tak zajistit bezpečné ovládání vozu. Systém je aktivní od rychlosti 30 km/h.

Alcoguard
Image2
Alcoguard

Alcoguard pomáhá řidiči vyvarovat se jízdy pod vlivem alkoholu. Před nastartováním řidič dýchne do příruční jednotky. Při překročení nastavené hladiny alkoholu auto nenastartuje. Vzorek dechu je analyzován a výsledek se zobrazí na jednotce. Náš tester Alcoguard je propojen s elektronickými řídicími systémy Volva. Využívá podobnou technologii jako policejní měřiče a velmi snadno se používá.

Ochranný kryt motoru
Image2
Ochranný kryt motoru

Tento hliníkový štít je určen k ochraně motoru, olejové vany a převodovky před nárazy do země při jízdě v mimořádně drsném nebo nerovném terénu.

Sněhové návleky na kola
Image2
Sněhové návleky na kola

Tyto sněhové návleky lze v případě potřeby snadno natáhnout na kola hnací nápravy a okamžitě tak dosáhnout maximální přilnavosti a trakce na kluzkém povrchu. Jsou vyrobeny z pevného a odolného materiálu, jehož vlákna s používáním hrubnou; tento materiál maximalizuje tření na sněhu a ledu. Když se podmínky na silnici zlepší, jednoduše návleky stáhnete a uložíte pod podlahu zavazadlového prostoru, dokud je nebudete znovu potřebovat.

Sněhové řetězy
Image2
Sněhové řetězy

Sněhové řetězy pomáhají udržovat přilnavost předních hnacích kol v zasněžených nebo zledovatělých podmínkách. Snadno se instalují, dokonce i v obtížných podmínkách.

Výstražný trojúhelník
Image2
Výstražný trojúhelník

Tento lehký výstražný trojúhelník odrážející světlo v širokém úhlu zvýší vaši bezpečnost stejně jako bezpečnost cestujících a dalších účastníků silničního provozu. Díky chytré konstrukci stojí rovně i v silném větru a na kluzkém povrchu.

Složený výstražný trojúhelník nezabere mnoho místa a lze jej pohodlně uložit do vlastního pouzdra.

Ochranná bezpečnost
Lékárnička
Image2
Lékárnička

S touto praktickou lékárničkou si můžete být jisti, že s sebou máte vše potřebné pro případ nouze. Uložíte ji pohodlně do zavazadlového prostoru a najdete v ní široký výběr obvazů. Obsah lékárničky je rozdělen do více přihrádek, v nichž potřebné pomůcky snadno uvidíte.

Dětské bezpečnostní sedačky
Dětská sedačka, podsedák a opěradlo, vlna (15–36 kg)
Image2
Dětská sedačka, podsedák a opěradlo, vlna (15–36 kg)

Tento sedák s opěradlem z elegantní a jemné vlněné textilie poskytuje dětem ve věku 3 až 10 let cestovní pohodlí, přičemž bezpečnost je zajištěna bezpečnostním pásem vozu. Opěradlo lze pro ještě větší pohodlí nastavit podle tělesných rozměrů dítěte. Sedačka i opěradlo mají povrchovou úpravu z jemné vlněné textilie, která dokonale ladí s interiérem vozu. Díky své prodyšné a vlhkost pohlcující struktuře poskytuje tento přírodní materiál vynikající pohodlí při libovolné teplotě. Chce-li dítě spát, lze opěradlo snadno sklopit. Podsedák lze použít s opěradlem nebo bez něj. Pro děti do věku alespoň 3–4 roky doporučujeme usazení ve voze proti směru jízdy.

Dětská autosedačka, podsedák s opěradlem, kůže / textil Nubuck (15–36 kg)
Image2
Dětská autosedačka, podsedák s opěradlem, kůže / textil Nubuck (15–36 kg)

Náš exkluzivní sedák z pravé kůže a textilu Nubuck s opěradlem poskytuje dětem ve věku 3 až 10 let cestovní pohodlí, přičemž bezpečnost je zajištěna bezpečnostním pásem vozu. Opěradlo lze pro ještě větší pohodlí nastavit podle tělesných rozměrů dítěte. Sedačka i opěradlo mají povrchovou úpravu z jemného a odolného textilu Nubuck a boční opěrky jsou z exkluzivní kůže – vše dokonale ladí s interiérem vozu. Chce-li dítě spát, lze opěradlo snadno sklopit. Podsedák lze použít s opěradlem nebo bez něj. Pro děti do věku alespoň 3–4 roky doporučujeme usazení ve voze proti směru jízdy.

Dětská autosedačka, kojenecká sedačka (do 13 kg)
Image2
Dětská autosedačka, kojenecká sedačka (do 13 kg)

Tato dětská sedačka instalovaná proti směru jízdy nabízí prvotřídní ochranu a prémiový komfort pro malé děti, od kojenců po děti přibližně do 1 roku. Vysoké, dobře vypolštářované bočnice spolu s hlubokým vykrojením sedačky pomáhají zajistit optimální ochranu. Hlavovou opěrku a pětibodový bezpečnostní pás lze snadno nastavit a vypolštářovanou oporu pro hlavu je možné posouvat v sedmi krocích, takže rostoucímu dítěti stále perfektně padne. Elegantní textilní čalounění sedačky z měkké vlny zvyšuje míru pohodlí dítěte a dokonale ladí s interiérem vozidla. Vlněné textilní čalounění, obsahující 80 % vlny, je přirozeným materiálem, který poskytuje vynikající míru pohodlí za všech teplot, zejména díky dokonalé prodyšnosti a schopnosti absorbovat vlhkost. Komfort dále zvyšuje odnímatelná sluneční clona, která dítě za slunných dnů chrání před přílišným teplem a světelným zářením; přenášení sedačky usnadňuje dynamický design rukojeti s možností snadného nastavení. Sedačka se uchycuje pomocí bezpečnostních pásů vozu; pro zvláště pohodlnou instalaci s využitím ukotvení ISOFIX ve voze k ní lze připojit základnu ISOFIX.

Dětská sedačka, umístěná proti směru jízdy (9–25 kg)
Image2
Dětská sedačka, umístěná proti směru jízdy (9–25 kg)

Naše dětská sedačka umístěná proti směru jízdy umožňuje dětem cestovat bezpečně a pohodlně po mnoho let. Elegantní textilní čalounění sedačky z měkké vlny zvyšuje míru pohodlí dítěte a dokonale ladí s interiérem vozidla. Pro děti s hmotností od 9 do 25 kg ve věkovém rozmezí přibližně 9 měsíců až 6 let doporučujeme usazení ve voze proti směru jízdy (alespoň do věku 3–4 roky). V této velmi univerzální dětské sedačce se zvětšeným prostorem pro nohy má dítě i při sezení proti směru jízdy vždy dostatek pohodlí. Díky unikátně řešené opěrce hlavy a vysoké boční podpoře nabízí tato sedačka dokonalou kombinaci pohodlí a vysoké úrovně bezpečnosti. Jak dítě roste, lze opěrku hlavy i integrovaný bezpečnostní pás kdykoli snadno upravit s ohledem na optimální komfort a bezpečnost. Vlněné textilní čalounění, obsahující 80 % vlny, je přirozeným materiálem, který poskytuje vynikající míru pohodlí za všech teplot, zejména díky dokonalé prodyšnosti a schopnosti absorbovat vlhkost. Sedačka se upevňuje pomocí zádržných pásů, které ji bezpečně ukotví do připravených kotvicích ok na podlaze vozu. Zádržné pásy jsou pro snadnější instalaci a odstranění vybaveny karabinami. Integrovaná opora pro nohy pomáhá zajistit bezpečnou instalaci proti směru jízdy; pro jednodušší přemisťování z auta do auta lze sedačku doplnit přídavnými bezpečnostními pásy.

Dětská autosedačka, podsedák (15–36 kg)
Image2
Dětská autosedačka, podsedák (15–36 kg)

Díky významné podpoře v oblasti ramen a po stranách těla nabízí tento podsedák pro děti od 3 do 10 let prvotřídní ochranu. Snadno nastavitelná opěrka hlavy poskytuje vysokou míru pohodlí i na dlouhých cestách. Pro děti do věku alespoň 3–4 roky doporučujeme usazení ve voze proti směru jízdy. Tento podsedák s opěrkou je navržen tak, aby zajistil správné usazení bezpečnostního pásu a těsné přiléhání k tělu dítěte, a tedy i optimální úroveň bezpečnosti. Elegantní textilní čalounění sedačky z měkké vlny zvyšuje míru pohodlí dítěte a dokonale ladí s interiérem vozidla. Vlněné textilní čalounění, obsahující 80 % vlny, je přirozeným materiálem, který poskytuje vynikající míru pohodlí za všech teplot, zejména díky dokonalé prodyšnosti a schopnosti absorbovat vlhkost.

Dětské bezpečnostní zařízení
Ochranný kryt proti okopávání
Image2
Ochranný kryt proti okopávání

Tento praktický ochranný kryt proti okopávání, opatřený kapsami pro skladování hraček a jiných malých předmětů, chrání opěradlo a sedák předního i zadního sedadla před špinavými botami dětí.

Zrcátko
Image2
Zrcátko

S tímto snadno snímatelným zrcátkem budete mít neustále na očích dítě sedící v dětské sedačce proti směru jízdy. Připojuje se k prostřední hlavové opěrce na zadních sedadlech.

Zabezpečení
Alarm
Image2
Alarm

Alarm pomáhá chránit vaše Volvo na parkovišti a odhánět nezvané návštěvníky. Reaguje i na pohyb ve voze, na rozbití okénka či v případě, že vám někdo pokusí ukrást kola nebo odtáhnout celé auto. Aktivuje se automaticky při zamknutí vozu a je napojen na dveře, kapotu a zadní výklopné dveře. Náklonové čidlo odradí zloděje od vyheverování auta s úmyslem ukrást kola nebo vůz odtáhnout; blokovací funkce „deadlock“ znemožní otevření dveří zevnitř, je-li auto zamčeno zvenčí. Snímač pohybu, snímač náklonu a funkci blokování lze vypnout, aby bylo možné nechat v zaparkovaném a uzamčeném vozidle pasažéry nebo domácí mazlíčky, dovoluje-li to teplota, počasí a další vnější podmínky.

Uzamykatelné šrouby kol
Image2
Uzamykatelné šrouby kol

Použitím těchto uzamykatelných šroubů kol posílíte zabezpečení a snížíte riziko krádeže kol. Díky jedinečnému kódování zámku odmontujete kola jen vy, váš dealer nebo váš technik. Chcete-li mít šrouby dokonale sladěné s designem kol, vyberte si některou ze sad šroubů kol s barevně sladěnými krytkami v provedení Matt Tech Black, Silver nebo Chrome.

Startovací kabely
Image2
Startovací kabely

Tyto startovací kabely o délce 3,5 m umožňují „půjčit si“ proud z jiného odděleného akumulátoru nebo z jiného automobilu – nebo obráceně. Pevné svorky s izolovanými rukojeťmi Vám poskytují klid v duši, který se dostavuje s přidanou ochranou.

Sedadla
Krční opěrka z vlněné textilie v provedení Charcoal
Image2
Krční opěrka z vlněné textilie v provedení Charcoal

Tato krční opěrka z měkké vlněné textilie poskytne během dlouhých cest cestujícím komfortní podporu krční páteře. Jde o další doplněk zvyšující úroveň komfortu, který udržuje hlavu odpočívající či spící osoby ve stabilní poloze. Krční opěrka se vytvaruje podle anatomie krku a poskytne krční páteři stabilní oporu. Vlněná textilie v provedení Charcoal (80 % vlny) je měkká a příjemná na omak ve všech klimatických podmínkách. Opěrku lze ve voze snadno upevnit na kterékoli sedadlo nebo ji odstranit, jakmile již není potřeba.

Krční opěrka z textilie Nubuck v barevném provedení Blond
Image2
Krční opěrka z textilie Nubuck v barevném provedení Blond

Tato krční opěrka z odolné textilie Nubuck poskytuje cestujícím během dlouhých cest komfortní podporu krční páteře. Jde o další doplněk zvyšující úroveň komfortu, který udržuje hlavu odpočívající či spící osoby ve stabilní poloze. Krční opěrka se vytvaruje podle anatomie krku a poskytne krční páteři stabilní oporu. Textilie Blond Nubuck je odolný materiál s jemným povrchem, který nabízí pocit maximálního komfortu. Opěrku lze ve voze snadno upevnit na kterékoli sedadlo nebo ji odstranit, jakmile již není potřeba.

Polštář z vlněné textilie, provedení Charcoal
Image2
Polštář z vlněné textilie, provedení Charcoal

Tento stylový polštář z vlněné textilie poskytne vám i cestujícím za dlouhých cest komfortní oporu hlavy. Měkké a poddajné polstrování přispívá k celkovému komfortu a design dokonale ladí s interiérem vašeho Volva. Vlněná textilie v provedení Charcoal (80 % vlny) je měkká a příjemná na omak ve všech klimatických podmínkách. Polštáře dokonale jsou uzpůsobeny pro použití na předních sedadlech, ale lze je též snadno přemístit na kterékoli jiné sedadlo ve voze.

Polštář z perforované kůže, provedení Charcoal
Image2
Polštář z perforované kůže, provedení Charcoal

Tento exkluzivní polštář z perforované kůže poskytne cestujícím za dlouhých cest komfortní oporu hlavy. Měkké a poddajné polstrování přispívá k celkovému komfortu a design dokonale ladí s interiérem vašeho Volva. Perforovaná kůže v barevném provedení Charcoal dodává interiéru luxusní nádech a poskytuje komfortní oporu. Polštáře dokonale jsou uzpůsobeny pro použití na předních sedadlech, ale lze je též snadno přemístit na kterékoli jiné sedadlo ve voze.

Polštář z perforované kůže, provedení Blond
Image2
Polštář z perforované kůže, provedení Blond

Tento exkluzivní polštář z perforované kůže poskytne cestujícím za dlouhých cest komfortní oporu hlavy. Měkké a poddajné polstrování přispívá k celkovému komfortu a design dokonale ladí s interiérem vašeho Volva. Perforovaná kůže v barevném provedení Blond dodává interiéru luxusní nádech a poskytuje komfortní oporu. Polštáře dokonale jsou uzpůsobeny pro použití na předních sedadlech, ale lze je též snadno přemístit na kterékoli jiné sedadlo ve voze.

Klima
Protisluneční fólie, 7% propustnost světla
Image2
Protisluneční fólie, 7% propustnost světla

Užívejte si své Volvo v ničím nerušeném soukromí a komfortu. Tato vysoce kvalitní protisluneční fólie osazovaná na zadní okno a zadní boční okénka vám pomůže udržet v kabině příjemnou teplotu i za silného slunečního svitu a bude vás chránit před oslněním; kromě toho propůjčí vašemu Volvu sebejistý, sofistikovaný vzhled.

Fólie sluneční clony byla prověřena podle náročných požadavků společnosti Volvo Cars a nemá žádný dopad na mobilní telefonní signál ani na funkce dálkového ovládání vozu. Dodává se ve třech různých úrovních propustnosti světla, takže si můžete pro svou sluneční clonu vybrat fólii, která bude nejlépe vyhovovat vašim osobním potřebám a požadavkům.

Protisluneční fólie, 22% propustnost světla
Image2
Protisluneční fólie, 22% propustnost světla

Užívejte si své Volvo v ničím nerušeném soukromí a komfortu. Tato vysoce kvalitní protisluneční fólie osazovaná na zadní okno a zadní boční okénka vám pomůže udržet v kabině příjemnou teplotu i za silného slunečního svitu a bude vás chránit před oslněním; kromě toho propůjčí vašemu Volvu sebejistý, sofistikovaný vzhled.

Fólie sluneční clony byla prověřena podle náročných požadavků společnosti Volvo Cars a nemá žádný dopad na mobilní telefonní signál ani na funkce dálkového ovládání vozu. Dodává se ve třech různých úrovních propustnosti světla, takže si můžete pro svou sluneční clonu vybrat fólii, která bude nejlépe vyhovovat vašim osobním potřebám a požadavkům.

Protisluneční fólie, 50% propustnost světla
Image2
Protisluneční fólie, 50% propustnost světla

Užívejte si své Volvo v ničím nerušeném soukromí a komfortu. Tato vysoce kvalitní protisluneční fólie osazovaná na zadní okno a zadní boční okénka vám pomůže udržet v kabině příjemnou teplotu i za silného slunečního svitu a bude vás chránit před oslněním; kromě toho propůjčí vašemu Volvu sebejistý, sofistikovaný vzhled.

Fólie sluneční clony byla prověřena podle náročných požadavků společnosti Volvo Cars a nemá žádný dopad na mobilní telefonní signál ani na funkce dálkového ovládání vozu. Dodává se ve třech různých úrovních propustnosti světla, takže si můžete pro svou sluneční clonu vybrat fólii, která bude nejlépe vyhovovat vašim osobním potřebám a požadavkům.

Sluneční clona, zadní dveře
Image2
Sluneční clona, zadní dveře

Díky naší sluneční cloně na zadní dveře můžete i za nejteplejších dnů zlepšit komfort pasažérů na zadních sedadlech. Účinně potlačuje teplo i oslňující záři, snadno se instaluje a dodává zadnímu oknu elegantní tónovaný vzhled.

Je perforovaná pro lepší výhled a pokud ji nepoužíváte, můžete ji uložit do dodaného vaku.

Sluneční clona, zadní boční okna
Image2
Sluneční clona, zadní boční okna

Tyto snadno osaditelné sluneční clony pro zadní okna vám přinesou chladivý komfort a styl. Jejich účelem je omezit přístup tepla a světla z přímého slunečního záření; kromě toho dodávají oknům vzhled připomínající tónovaná skla a když je právě nepotřebujete, můžete je snadno sejmout.

Sluneční clona, zadní okno
Image2
Sluneční clona, zadní okno

Tato sluneční clona pro zadní okno zvýší komfort pasažérů na zadních sedadlech za horkých slunečných dnů. Účinně potlačuje teplo i oslňující záři, snadno se instaluje a dodává zadnímu oknu elegantní tónovaný vzhled. Pokud není její použití nutné, lze ji snadno demontovat.

Sluneční clona, čelní sklo
Image2
Sluneční clona, čelní sklo

Po zaparkování vozu za horkých dnů zabraňuje tato celoplošná sluneční clona pronikání přímého slunečního světla dovnitř a přehřívání interiéru. Lze ji snadno upevnit zevnitř na čelní sklo, a pokud není použita, lze ji snadno uložit do přiloženého obalu.

Ohřívač prostoru pro cestující, elektrický
Image2
Ohřívač prostoru pro cestující, elektrický

Díky tomuto kompaktnímu ohřívači prostoru pro cestující si můžete užívat teplo v kabině a za chladných rán i výhled z rozmrazených oken. Výstupní výkon se automaticky přizpůsobuje teplotě v kabině, kde je ohřívač zapojen do elektrické zásuvky.

Nabíječka akumulátorů
Image2
Nabíječka akumulátorů

Nenechte se zaskočit vybitou baterií. S naší nabíječkou své Volvo zaručeně nastartujete i v chladném počasí při použití nezávislého palivového topení.

Tuto nabíječku oceníte zvláště v oblastech s chladným klimatem, když se svým Volvem jezdíte na krátké vzdálenosti a přídavné palivové topení je neustále v provozu. Lze ji také snadno připojit do elektrické zásuvky v předním nárazníku vozu. Pravidelné dobíjení navíc udrží baterii v dobrém stavu a prodlouží její životnost.

Ohřívač prostoru pro cestující, elektrický
Image2
Ohřívač prostoru pro cestující, elektrický

Se samostatným ohřívačem prostoru pro cestující se za chladných rán můžete těšit na teplejší kabinu a odmrazená okna. Výstupní výkon se automaticky přizpůsobuje teplotě v kabině, kde je ohřívač zapojen do elektrické zásuvky.

Zástěrky, přední
Image2
Zástěrky, přední

Tyto praktické robustní zástěrky, navržené jako designový doplněk exteriéru vašeho Volva, omezují rozstřikování nečistot po bocích vozu a pomáhají zlepšit viditelnost pro řidiče za vámi. Vyrábějí se z měkkého materiálu odolného proti nárazům, aby si déle udržely tvar i vzhled.

Zástěrky, zadní
Image2
Zástěrky, zadní

Tyto praktické robustní zástěrky, navržené jako designový doplněk exteriéru vašeho Volva, omezují rozstřikování nečistot po bocích vozu a pomáhají zlepšit viditelnost pro řidiče za vámi. Vyrábějí se z měkkého materiálu odolného proti nárazům, aby si déle udržely tvar i vzhled.

Úložný prostor
Držák brýlí
Image2
Držák brýlí

Tento držák upevněný na stropě Vám pomáhá vždy brýle najít a rovněž je chránit, je vhodný pro většinu obrouček a má olejem napuštěný kryt.

Popelník
Image2
Popelník

Popelník s krytem je upevněný tam, kde je snadno přístupný, tj. v jednom z panelů držáku nápojů střední konzole. Popelník se snadno vyndává a vkládá a díky hladkému designu je jeho čištění snadné.

Podpora řidiče
Servisní smlouva, 3x
Image2
Servisní smlouva, 3x

Díky naší servisní smlouvě budete mít veškeré náklady na servis plně pod kontrolou. Po zaplacení jednorázové platby budete mít jistotu, že po následující 3 roky bude o vaše Volvo postaráno tím nejlepším možným způsobem. Nejjednodušším způsobem, jak vlastnit automobil bez starostí a jak co nejdéle uchovat hodnotu svého Volva, jsou pravidelné naplánované servisní prohlídky prováděné odborně vyškolenými techniky za použití originálních dílů Volvo. Toto inteligentní řešení servisu kryje 3 naplánované servisní prohlídky prováděné každých 12 měsíců nebo vždy po ujetí 30000 km, podle toho, co nastane dříve. Každá servisní prohlídka zahrnuje bezplatný update softwaru, rozšířenou službu Volvo Assistance, osobní kontakt v servisu, bezplatnou kontrolu technického stavu vozidla a umytí vozu. Jako pozornost podniku během servisní návštěvy také vždy nabízíme alternativní možnost přepravy.

Servisní smlouva, 5x
Image2
Servisní smlouva, 5x

Díky naší servisní smlouvě budete mít veškeré náklady na servis plně pod kontrolou. Po zaplacení jednorázové platby budete mít jistotu, že po následujících 5 let bude o vaše Volvo postaráno tím nejlepším možným způsobem. Nejjednodušším způsobem, jak vlastnit automobil bez starostí a jak co nejdéle uchovat hodnotu svého Volva, jsou pravidelné naplánované servisní prohlídky prováděné odborně vyškolenými techniky za použití originálních dílů Volvo. Toto inteligentní řešení servisu kryje 5 naplánovaných servisních prohlídek prováděných každých 12 měsíců nebo vždy po ujetí 30000 km, podle toho, co nastane dříve. Každá servisní prohlídka zahrnuje bezplatný update softwaru, rozšířenou službu Volvo Assistance, osobní kontakt v servisu, bezplatnou kontrolu technického stavu vozidla a umytí vozu. Jako pozornost podniku během servisní návštěvy také vždy nabízíme alternativní možnost přepravy.

Servisní smlouva Plus, 3x
Image2
Servisní smlouva Plus, 3x

Servisní smlouva Volvo Plus vám umožňuje kontrolu nad výdaji za servis a údržbu. Po zaplacení jednorázové platby budete mít jistotu, že po následující 3 roky bude o vaše Volvo postaráno tím nejlepším možným způsobem. Nejjednodušším způsobem, jak vlastnit automobil bez starostí a jak co nejdéle uchovat hodnotu svého Volva, je pravidelná naplánovaná údržba včetně prohlídky komponent podléhajících opotřebení, prováděná odborně vyškolenými techniky za použití originálních dílů Volvo. Toto chytré řešení zahrnuje 3 plánované služby údržby a výměnu dílů podléhajících opotřebení, jako jsou lišty stěračů, žárovky, brzdové destičky, brzdové kotouče a brzdová kapalina, prováděné každých 12 měsíců nebo v intervalech po 30 000 km, podle toho, co nastane dříve. Každá servisní prohlídka zahrnuje bezplatný update softwaru, rozšířenou službu Volvo Assistance, osobní kontakt v servisu, bezplatnou kontrolu technického stavu vozidla a umytí vozu. Jako pozornost podniku během servisní návštěvy také vždy nabízíme alternativní možnost přepravy.

Servisní smlouva Plus, 5x
Image2
Servisní smlouva Plus, 5x

Servisní smlouva Volvo Plus vám umožňuje kontrolu nad výdaji za servis a údržbu. Po zaplacení jednorázové platby budete mít jistotu, že po následujících 5 let bude o vaše Volvo postaráno tím nejlepším možným způsobem. Nejjednodušším způsobem, jak vlastnit automobil bez starostí a jak co nejdéle uchovat hodnotu svého Volva, je pravidelná naplánovaná údržba včetně prohlídky komponent podléhajících opotřebení, prováděná odborně vyškolenými techniky za použití originálních dílů Volvo. Toto chytré řešení zahrnuje 5 plánovaných služeb údržby a výměnu dílů podléhajících opotřebení, jako jsou lišty stěračů, žárovky, brzdové destičky, brzdové kotouče a brzdová kapalina, prováděné každých 12 měsíců nebo v intervalech po 30 000 km, podle toho, co nastane dříve. Každá servisní prohlídka zahrnuje bezplatný update softwaru, rozšířenou službu Volvo Assistance, osobní kontakt v servisu, bezplatnou kontrolu technického stavu vozidla a umytí vozu. Jako pozornost podniku během servisní návštěvy také vždy nabízíme alternativní možnost přepravy.

Displej řidiče, digitální
Image2
Displej řidiče, digitální

Vysoké rozlišení digitálního displeje řidiče umožňuje snadno přizpůsobit rozložení přístrojů a rozhraní při jízdě vašim preferencím. Můžete přepínat mezi třemi režimu zobrazení - Elegance, Eco a Výkon. Elegance je klasický výchozí režim, zatímco režim Eco podporuje jízdu ohleduplnou k životnímu prostředí s nízkou spotřebou. Režim Performance má výraznou červenou barvu a zobrazuje velký otáčkoměr s údajem o rychlosti v digitální formě uprostřed.

Zadní parkovací asistent
Image2
Zadní parkovací asistent

Zadní parkovací asistent pomáhá při couvání do stísněných prostor s omezeným výhledem. Když se vůz přiblíží k překážce, uslyšíte ze zadních reproduktorů pulzující zvuk a na středovém displeji uvidíte grafické znázornění situace.

Parkovací asistent
Image2
Parkovací asistent

S naším praktickým parkovacím asistentem budete parkovat rádi. Dokáže změřit parkovací místo (vystačí si 1,2násobkem délky vozu), převzít volant a zaparkovat za vás. Pomůže vám také při vyjíždění z těsného parkovacího místa.

Kamera parkovacího asistenta, zadní
Image2
Kamera parkovacího asistenta, zadní

Tato zadní kamera usnadňuje couváním tím, že na středovém displeji ukazuje, co se děje za vozem. Vodítka na obrazovce poskytují další pomoc pro hladký průběh parkování. Zvětšený obraz bezprostředního okolí vozu se hodí při nacouvávání k přívěsu.

Sensus Navigation
Image2
Sensus Navigation

Vybavení Sensus Navigation poskytuje intuitivní navigační pokyny a hladce se připojuje k našim cloudovým službám a navigačním aplikacím. Lze je pohodlně ovládat hlasem nebo prostřednictvím dotykové obrazovky. Pokyny se zobrazují na displeji řidiče, na středové obrazovce a na head-up displeji. Systém můžete ovládat, aniž byste spouštěli pozornost ze silnice – Volvu můžete zadávat přirozené hlasové pokyny a modul hlasového ovládání pak vaše příkazy provede. Volitelný head-up displej pak umožňuje zobrazovat navigační pokyny v prostoru před čelním sklem. Systém může ovládat také spolujezdec z dotykové obrazovky středového displeje. K dispozici máte automobilové aplikace, které vám pomohou například najít parkoviště a zaplatit za něj, sdílet polohu s přáteli nebo jednoduše vyhledat nejlepší kávu ve městě. Služba RTTI (Real Time Traffic Information) vám pomůže vyhnout se dopravním zácpám díky přehlednému zobrazení alternativních tras. Bezplatné aktualizace map zaručují neustále aktuální navigační prostředí. Po přidání aplikace Volvo On Call můžete do vozu přenášet cílová místa nalezená na vašem smartphonu. Umožní vám také synchronizovat místa schůzek mezi osobním kalendářem a navigačním systémem, který vás na ně dovede.

Tempomat
Image2
Tempomat

Tempomat zvyšuje komfort při jízdě po dálnici udržováním nastavené rychlosti bez toho, abyste museli držet nohu na plynu. Ovládá se pohodlně z volantu.

Volanty
Kůží potažený volant, Charcoal s obložením Silk Metal
Image2
Kůží potažený volant, Charcoal s obložením Silk Metal

Třípaprskový kožený volant se sportovním designem v barvě Charcoal. Volant je opatřen ergonomicky konstruovaným věncem s výraznými palcovými opěrkami a dynamickým úchopem. Exkluzivní pohodlný kožený povrch poskytuje nejlepší možný pocit z doteku. Dekorativní panel s povrchovou úpravou Silk Metal dodá vzhledu high-tech nádech.

Kůží potažený sportovní volant R-Design, Charcoal s vložkami Silk Metal
Image2
Kůží potažený sportovní volant R-Design, Charcoal s vložkami Silk Metal

Volant s ručně sešívaným koženým potahem v barvě Charcoal s vnějším okrajem z perforované kůže. Obložení v úpravě Silk Metal obklopuje střed volantu chromovaným rámem a rozšiřuje se do dvoudílného středového paprsku s logem R-Design.

Hlavice řadicí páky
Kůží potažená hlavice řadicí páky Charcoal s obložením Silk Metal, manuální převodovka
Image2
Kůží potažená hlavice řadicí páky Charcoal s obložením Silk Metal, manuální převodovka

Hlavice řadicí páky pro manuální řazení, potažená kůží. Luxusní povrchová úprava hlavice je v dokonalém souladu s celým interiérem, což z ní činí pověstnou třešničku na dortu v prostoru pro posádku vozu.

Kůží potažená hlavice řadicí páky, Charcoal s obložením Silk Metal, Geartronic™
Image2
Kůží potažená hlavice řadicí páky, Charcoal s obložením Silk Metal, Geartronic™

Hlavice řadicí páky pro automatické řazení, potažená kůží. Luxusní povrchová úprava hlavice je v dokonalém souladu s celým interiérem, což z ní činí pověstnou třešničku na dortu v prostoru pro posádku vozu.

Hlavice řadicí páky potažená iluminovanou kůží, Charcoal, manuální
Image2
Hlavice řadicí páky potažená iluminovanou kůží, Charcoal, manuální

Hlavice řadicí páky pro manuální řazení, potažená iluminovanou kůží. Luxusní povrchová úprava hlavice je v dokonalém souladu s celým interiérem, což z ní činí pověstnou třešničku na dortu v prostoru pro posádku vozu.

Hlavice řadicí páky potažená kůží
Image2
Hlavice řadicí páky potažená kůží

Luxusní povrchová úprava kožené hlavice je v dokonalém souladu s celým interiérem, což z ní činí pověstnou třešničku na dortu v prostoru pro posádku vozu.

Dekorativní vykládání
Milled Aluminium
Image2
Milled Aluminium

Světlá metalíza s jemným geometrickým vzorem vytvářejícím trojrozměrný efekt. Vzor je na pohled ještě zvýrazněn saténovou povrchovou úpravou. Jen na středové konzole.

Mřížovaná vložka z černého hliníku
Image2
Mřížovaná vložka z černého hliníku

Kov s vysokým leskem a vrstvou pianového laku na šachovnicovém vzoru s jemnými detaily, který je na kov vytištěn pro jednolitý vzhled. Jen na středové konzole.

Moderní dřevo
Image2
Moderní dřevo

Dřevo s otevřenou strukturou, hlubokou bohatou kaštanovou barvou a rovnoměrně rozloženými podélnými léty. Jemná matová povrchová úprava působí velmi přirozeně. Jen na středové konzole.

Rohože
Textilní podlahové rohože, Charcoal
Image2
Textilní podlahové rohože, Charcoal

Stylové, praktické a s designem, který dodá interiéru vašeho Volva ještě charakterističtější vzhled – podlahové rohože v barvě Charcoal jsou vyrobeny z textilie s všitým vlasem a zdobeny střídáním příčně tkaných a jednoduchých vláken, tvořícím osobitý pruhovaný vzor. Tyto rohože s vroubkovanými okraji a pogumovanou zadní stranou jsou vodovzdorné, účinně chrání před vlhkostí a špínou, snadno se nasazují a těsně přiléhají k podlaze díky integrovaným příchytkám zapadajícím do instalačních otvorů s ochranou proti průsaku. Lze je snadno vyjmout a rychle očistit pod vodou.

Textilní podlahové rohože, Blond
Image2
Textilní podlahové rohože, Blond

Stylové, praktické a s designem, který dodá interiéru vašeho Volva ještě charakterističtější vzhled – podlahové rohože v barvě Blond jsou vyrobeny z textilie s všitým vlasem a zdobeny střídáním příčně tkaných a jednoduchých vláken, tvořícím osobitý pruhovaný vzor. Tyto rohože s vroubkovanými okraji a pogumovanou zadní stranou jsou vodovzdorné, účinně chrání před vlhkostí a špínou, snadno se nasazují a těsně přiléhají k podlaze díky integrovaným příchytkám zapadajícím do instalačních otvorů s ochranou proti průsaku. Lze je snadno vyjmout a rychle opláchnout pod vodou.

Podlahové textilní rohože R-Design
Image2
Podlahové textilní rohože R-Design

S těmito praktickými stylovými podlahovými rohožemi R-Design bude váš vůz vypadat uvnitř stejně sportovně jako zvenčí. K výhodám těchto rohoží patří pryžová spodní strana, díky níž jsou vodotěsné a chrání interiér před špínou a vlhkostí. Jsou vyrobeny z robustního zátěžového textilu s všitým vlasem, který poskytuje nohám pohodlnou oporu a současně působí na pohled dynamickým, individuálně přizpůsobeným dojmem.

Gumové podlahové rohože, Charcoal
Image2
Gumové podlahové rohože, Charcoal

Tato sada plastových podlahových rohoží do prostoru pro cestující s měkkostí a pružností pryžového materiálu, zahrnující také rohož na středový tunel, byla navržena tak, aby chránila podlahu vašeho Volva a přitom nenarušovala design jeho interiéru.

K praktickým výhodám patří měkké vyvýšené okraje po celém obvodu, zajišťující optimální ochranu před vlhkostí a špínou. Rohož pro místo řidiče je opatřena pohodlnou textilní podložkou pod nohu, která chrání boty před opotřebením; barva i tvar rohoží jsou zvoleny tak, aby se dobře snoubily s interiérem vozu. Rohože se jednoduše instalují a těsně přiléhají k podlaze díky integrovaným příchytkám, které zapadají do instalačních otvorů chráněných proti prosakování. Lze je snadno vyjmout a rychle opláchnout pod vodou.

Podlahové rohože z vstřikovaného plastu, Blond
Image2
Podlahové rohože z vstřikovaného plastu, Blond

Tato sada plastových podlahových rohoží do prostoru pro cestující s měkkostí a pružností pryžového materiálu, zahrnující také rohož na středový tunel, byla navržena tak, aby chránila podlahu vašeho Volva a přitom nenarušovala design jeho interiéru. K praktickým výhodám patří měkké vyvýšené okraje po celém obvodu, zajišťující optimální ochranu před vlhkostí a špínou. Rohož pro místo řidiče je opatřena pohodlnou textilní podložkou pod nohu, která chrání boty před opotřebením; barva i tvar rohoží jsou zvoleny tak, aby se dobře snoubily s interiérem vozu. Rohože se jednoduše instalují a těsně přiléhají k podlaze díky integrovaným příchytkám, které zapadají do instalačních otvorů chráněných proti prosakování. Lze je snadno vyjmout a rychle opláchnout pod vodou.

Gumová rohož na středový tunel
Image2
Gumová rohož na středový tunel

S touto barevně sladěnou gumovou rohoží na středový tunel udržíte interiér svého Volva v dobré kondici a ochráníte kobercovou krytinu. Ideální pomůcka při převážení tří pasažérů na zadním sedadle.

Ostatní stylové provedení interiéru
Displej řidiče, digitální
Image2
Displej řidiče, digitální

Vysoké rozlišení digitálního displeje řidiče umožňuje snadno přizpůsobit rozložení přístrojů a rozhraní při jízdě vašim preferencím. Můžete přepínat mezi třemi režimu zobrazení - Elegance, Eco a Výkon. Elegance je klasický výchozí režim, zatímco režim Eco podporuje jízdu ohleduplnou k životnímu prostředí s nízkou spotřebou. Režim Performance má výraznou červenou barvu a zobrazuje velký otáčkoměr s údajem o rychlosti v digitální formě uprostřed.

Sportovní pedály
Image2
Sportovní pedály

Exkluzivní sportovní vzhled a styl interiéru vašeho Volva můžete ještě obohatit o tyto sportovní pedály. Jejich povrch tvoří kartáčovaný hliník s pryží pro větší přilnavost.

Prahy, přední
Image2
Prahy, přední

Tyto hliníkové prahy předních dveří dodávají vašemu Volvu na rafinované eleganci a tvoří stylový doplněk, viditelný při každém otevření předních dveří.

Kola
Kolo Rodinia 7x17" „Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Rodinia 7x17" „Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení. Kola jsou připravena pro systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Rozměr: 7x17
Rozměr pneumatiky: 215/50R17

Polestar Performance PR 172-S 8x19"
Image2
Polestar Performance PR 172-S 8x19"

Kola Polestar z hliníkové slitiny jsou navržena a pečlivě testována inženýrským týmem výrobce Polestar. Tato lehká 19palcová kola jsou navržena s ohledem na maximální adhezi a na co nejpřesnější řízení a přispívají k dokonale odstupňovanému a sebevědomému jízdnímu projevu.

Barva: Light Grey Matt
Rozměr: 8x19
Rozměr pneumatiky: 235/40R19

Kolo Artio 8x19" „Matt Tech Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Artio 8x19" „Matt Tech Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 8x19
Rozměr pneumatiky: 235/35R19

Kolo Ailos 7,5x18" „White/Dark Grey Matt Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Ailos 7,5x18" „White/Dark Grey Matt Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kolo Ailos 7,5x18" „Lime/Dark Grey Matt Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Ailos 7,5x18" „Lime/Dark Grey Matt Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kolo Ailos 7,5x18" „Red/Dark Grey Matt Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Ailos 7,5x18" „Red/Dark Grey Matt Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kolo Atreus 7,5x18" „Glossy Black/Glossy White Alloy Wheel“
Image2
Kolo Atreus 7,5x18" „Glossy Black/Glossy White Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení. Kola jsou připravena pro systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kolo Ixion 7,5x18" „Matt Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Ixion 7,5x18" „Matt Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kolo Midir 7,5x18" „Silver Bright Alloy Wheel“
Image2
Kolo Midir 7,5x18" „Silver Bright Alloy Wheel“

18" kola z lehkých slitin.

Kolo Midir 7,5x18" „Glossy Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Midir 7,5x18" „Glossy Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Kola z lehkých slitin

Kolo Tamesis 7,5x18" „Silver Bright Alloy Wheel“
Image2
Kolo Tamesis 7,5x18" „Silver Bright Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kolo Tarvos 7,5x18" „Matt Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Tarvos 7,5x18" „Matt Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kolo Ixion 7x17" „Matt Black Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Ixion 7x17" „Matt Black Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7x17
Rozměr pneumatiky: 205/50R17

Kolo Segomo 7,5x17" „Matt Tinted Silver Alloy Wheel“
Image2
Kolo Segomo 7,5x17" „Matt Tinted Silver Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7x17
Rozměr pneumatiky: 225/45R17

Kolo Sarpas 7,5x17" „Silver Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Sarpas 7,5x17" „Silver Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7,5x17
Rozměr pneumatiky: 225/45R17

Kolo Freja 7x17" „Dark Grey Matt Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Freja 7x17" „Dark Grey Matt Diamond Cut Alloy Wheel“

17" kola z lehkých slitin.

Kolo Spider 7x17" „Dark Grey Diamond Cut Alloy Wheel“
Image2
Kolo Spider 7x17" „Dark Grey Diamond Cut Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7x17
Rozměr pneumatiky: 205/50R17

Kolo Styx 7x17" „Matt Black Alloy Wheel“
Image2
Kolo Styx 7x17" „Matt Black Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení. Kola jsou připravena pro systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Rozměr: 7x17
Rozměr pneumatiky: 205/50R17

Kolo Matres 7x16" „Silver Stone Alloy Wheel“
Image2
Kolo Matres 7x16" „Silver Stone Alloy Wheel“

Hliníková kola Volvo jsou opatřena třemi vrstvami laku s čirou ochrannou povrchovou vrstvou. U všech kol je také použita základová vrstva zvyšující ochranu proti korozi, všechna jsou účinně odvětrávána a vykazují dobré vlastnosti, pokud jde o šíření tepla. Hodí se pro všechny vozy. Hliníková kola Volvo jsou vycentrována vůči náboji v extrémně malých tolerancích. V kombinaci s nízkým příčným házením a malými tolerancemi kruhového tvaru je tak zaručeno vynikající vyvážení.

Rozměr: 7x16
Rozměr pneumatiky: 205/55R16

Kompletní kola
Kompletní letní kola Polestar Performance PR 172-S 8x19"
Image2
Kompletní letní kola Polestar Performance PR 172-S 8x19"

Kola Polestar z lehkých slitin s vybranými vysoce kvalitními pneumatikami byla navržena a pečlivě testována inženýrským týmem výrobce Polestar. Tato lehká 19palcová kola jsou navržena s ohledem na maximální adhezi a na co nejpřesnější řízení a přispívají k dokonale odstupňovanému a sebevědomému jízdnímu projevu.

Barva: Light Grey Matt
Rozměr: 8x19
Rozměr pneumatiky: 235/40R19

Kompletní letní kolo Ailos 7,5x18" „White/Dark Grey Matt Diamond Cut“
Image2
Kompletní letní kolo Ailos 7,5x18" „White/Dark Grey Matt Diamond Cut“

Vpravdě novátorský design kola a jedinečná aerodynamika posouvá design 18" kola Ailos za hranice všednosti. Pro snížení odporu jsou paprsky kola vybaveny aerodynamickými disky. Tato kola jsou k dispozici s grafickými potisky ve třech barevných variantách – červená, bílá a citronová – takže perfektně ladí s pruhy na bočních deflektorech. A kompletní kola završí dokonalou harmonii vašeho vozu. Hliníkové ráfky a speciálně vybrané pneumatiky perfektně ladí s Vaší V40 a optimalizují dynamiku Vaší jízdy, komfort a spotřebu paliva za všech podmínek.

Pneumatiky: Michelin Pilot Sport 3
Rozměr: 225/40 R18 92W XL

Kompletní letní kolo Ailos 7,5x18" „Lime/Dark Grey Matt Diamond Cut“
Image2
Kompletní letní kolo Ailos 7,5x18" „Lime/Dark Grey Matt Diamond Cut“

Vpravdě novátorský design kola a jedinečná aerodynamika posouvá design 18" kola Ailos za hranice všednosti. Pro snížení odporu jsou paprsky kola vybaveny aerodynamickými disky. Tato kola jsou k dispozici s grafickými potisky ve třech barevných variantách – červená, bílá a citronová – takže perfektně ladí s pruhy na bočních deflektorech. A kompletní kola završí dokonalou harmonii vašeho vozu. Hliníkové ráfky a speciálně vybrané pneumatiky perfektně ladí s Vaší V40 a optimalizují dynamiku Vaší jízdy, komfort a spotřebu paliva za všech podmínek.

Pneumatiky: Michelin Pilot Sport 3
Rozměr: 225/40 R18 92W XL

Kompletní letní kolo Ailos 7,5x18" „Red/Dark Grey Matt Diamond Cut“
Image2
Kompletní letní kolo Ailos 7,5x18" „Red/Dark Grey Matt Diamond Cut“

Vpravdě novátorský design kola a jedinečná aerodynamika posouvá design 18" kola Ailos za hranice všednosti. Pro snížení odporu jsou paprsky kola vybaveny aerodynamickými disky. Tato kola jsou k dispozici s grafickými potisky ve třech barevných variantách – červená, bílá a citronová – takže perfektně ladí s pruhy na bočních deflektorech. A kompletní kola završí dokonalou harmonii vašeho vozu. Hliníkové ráfky a speciálně vybrané pneumatiky perfektně ladí s Vaší V40 a optimalizují dynamiku Vaší jízdy, komfort a spotřebu paliva za všech podmínek.

Pneumatiky: Michelin Pilot Sport 3
Rozměr: 225/40 R18 92W XL

Atreus 7,5x18" Glossy Black / Glossy White kompletní letní kolo
Image2
Atreus 7,5x18" Glossy Black / Glossy White kompletní letní kolo

Můžeme Vám sestavit kompletní kola pro završení dokonalé harmonie Vašeho vozu. Hliníkové ráfky jsou stylově navrženy designéry společnosti Volvo tak, aby perfektně ladily s Vaším vozem, přičemž výběr pneumatik je přizpůsoben Vaší jízdní dynamice, komfortu a nízké spotřebě paliva za všech podmínek.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kompletní letní kolo Ixion II 7,5x18" „Matt Black Diamond Cut“
Image2
Kompletní letní kolo Ixion II 7,5x18" „Matt Black Diamond Cut“

Můžeme Vám sestavit kompletní kola pro završení dokonalé harmonie Vašeho vozu. Hliníkové ráfky jsou stylově navrženy designéry společnosti Volvo tak, aby perfektně ladily s Vaším vozem, přičemž výběr pneumatik je přizpůsoben Vaší jízdní dynamice, komfortu a nízké spotřebě paliva za všech podmínek.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kompletní letní kolo Midir 7,5x18" „Glossy Black Diamond Cut“
Image2
Kompletní letní kolo Midir 7,5x18" „Glossy Black Diamond Cut“

Můžeme Vám sestavit kompletní kola pro završení dokonalé harmonie Vašeho vozu. Hliníkové ráfky jsou stylově navrženy designéry společnosti Volvo tak, aby perfektně ladily s Vaším vozem, přičemž výběr pneumatik je přizpůsoben Vaší jízdní dynamice, komfortu a nízké spotřebě paliva za všech podmínek.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Tamesis 7,5x18" Silver Bright kompletní letní kolo
Image2
Tamesis 7,5x18" Silver Bright kompletní letní kolo

Můžeme Vám sestavit kompletní kola pro završení dokonalé harmonie Vašeho vozu. Hliníkové ráfky jsou stylově navrženy designéry společnosti Volvo tak, aby perfektně ladily s Vaším vozem, přičemž výběr pneumatik je přizpůsoben Vaší jízdní dynamice, komfortu a nízké spotřebě paliva za všech podmínek.

Rozměr: 7,5x18
Rozměr pneumatiky: 225/40R18

Kompletní letní kolo Freja 7x17'' „Light Grey Diamond Cut“
Image2
Kompletní letní kolo Freja 7x17'' „Light Grey Diamond Cut“

Můžeme Vám sestavit kompletní kola pro završení dokonalé harmonie Vašeho vozu. Hliníkové ráfky jsou stylově navrženy designéry společnosti Volvo tak, aby perfektně ladily s Vaším vozem, přičemž výběr pneumatik je přizpůsoben Vaší jízdní dynamice, komfortu a nízké spotřebě paliva za všech podmínek.

Rozměr: 7x17
Rozměr pneumatiky: 205/50R17

Kompletní letní kolo Freja 7x17'' „Dark Grey Matt Diamond Cut“
Image2
Kompletní letní kolo Freja 7x17'' „Dark Grey Matt Diamond Cut“

Můžeme Vám sestavit kompletní kola pro završení dokonalé harmonie Vašeho vozu. Hliníkové ráfky jsou stylově navrženy designéry společnosti Volvo tak, aby perfektně ladily s Vaším vozem, přičemž výběr pneumatik je přizpůsoben Vaší jízdní dynamice, komfortu a nízké spotřebě paliva za všech podmínek.

Rozměr: 7x17
Rozměr pneumatiky: 205/50R17

Stylové provedení karosérie
Stylová sada pro exteriér, barevné sladění, citrónově žlutý pruh
Image2
Stylová sada pro exteriér, barevné sladění, citrónově žlutý pruh

Díky této aerodynamické sadě stylového provedení exteriéru si můžete vytvořit vlastní, zcela jedinečný vůz V40. Obsahuje designové prvky, testované v aerodynamickém tunelu, jako jsou například boční či zadní deflektory nebo zadní difuzér. Spolu se střešním spojlerem a volitelnými aerodynamickými 18palcovými koly Ailos napomáhají k hladšímu obtékání karosérie vzduchem. Oválné koncovky výfuku z chromované nerezové oceli dokonale ladí se zadním difuzérem a dodávají vašemu vozu V40 exkluzivní sportovní vzezření. Sada je lakována stejnou barvou jako váš vůz, což jí propůjčuje stylový přístup. Díky doplňkovým pruhům barvy Lime v deflektorech můžete svůj osobní styl posunout ještě dále.
Tato sada stylového provedení exteriéru obsahuje následující prvky:
• Postranní deflektory
• Zadní deflektory
• Střešní spojler
• Zadní difuzér
• Dvojité koncovky výfuku

Stylová sada pro exteriér, barevné sladění, červený pruh
Image2
Stylová sada pro exteriér, barevné sladění, červený pruh

Díky této aerodynamické sadě stylového provedení exteriéru si můžete vytvořit vlastní, zcela jedinečný vůz V40. Obsahuje designové prvky, testované v aerodynamickém tunelu, jako jsou například boční či zadní deflektory nebo zadní difuzér. Spolu se střešním spojlerem a volitelnými aerodynamickými 18palcovými koly Ailos napomáhají k hladšímu obtékání karosérie vzduchem. Oválné koncovky výfuku z chromované nerezové oceli dokonale ladí se zadním difuzérem a dodávají vašemu vozu V40 exkluzivní sportovní vzezření. Sada je lakována stejnou barvou jako váš vůz, což jí propůjčuje stylový přístup. Díky doplňkovým červeným pruhům v deflektorech můžete svůj osobní styl posunout ještě dále.
Tato sada stylového provedení exteriéru obsahuje následující prvky:
• Postranní deflektory
• Zadní deflektory
• Střešní spojler
• Zadní difuzér
• Dvojité koncovky výfuku

Stylová sada pro exteriér, barevné sladění, bílý pruh
Image2
Stylová sada pro exteriér, barevné sladění, bílý pruh

Díky této aerodynamické sadě stylového provedení exteriéru si můžete vytvořit vlastní, zcela jedinečný vůz V40. Obsahuje designové prvky, testované v aerodynamickém tunelu, jako jsou například boční či zadní deflektory nebo zadní difuzér. Spolu se střešním spojlerem a volitelnými aerodynamickými 18palcovými koly Ailos napomáhají k hladšímu obtékání karosérie vzduchem. Oválné koncovky výfuku z chromované nerezové oceli dokonale ladí se zadním difuzérem a dodávají vašemu vozu V40 exkluzivní sportovní vzezření. Sada je lakována stejnou barvou jako váš vůz, což jí propůjčuje stylový přístup. Díky doplňkovým bílým pruhům v deflektorech můžete svůj osobní styl posunout ještě dále.
Tato sada stylového provedení exteriéru obsahuje následující prvky:
• Postranní deflektory
• Zadní deflektory
• Střešní spojler
• Zadní difuzér
• Dvojité koncovky výfuku

Stylová sada pro exteriér, provedení Dark Grey Matt, citrónově žlutý ozdobný pruh
Image2
Stylová sada pro exteriér, provedení Dark Grey Matt, citrónově žlutý ozdobný pruh

Díky této aerodynamické sadě stylového provedení exteriéru si můžete vytvořit vlastní, zcela jedinečný vůz V40. Obsahuje designové prvky, testované v aerodynamickém tunelu, jako jsou například boční či zadní deflektory nebo zadní difuzér. Spolu se střešním spojlerem a volitelnými aerodynamickými 18palcovými koly Ailos napomáhají k hladšímu obtékání karosérie vzduchem. Oválné koncovky výfuku z chromované nerezové oceli dokonale ladí se zadním difuzérem a dodávají vašemu vozu V40 exkluzivní sportovní vzezření. Sada je lakována v kontrastní matové úpravě Dark Grey, což jí propůjčuje dynamický vzhled. Díky doplňkovým pruhům barvy Lime v deflektorech můžete svůj osobní styl posunout ještě dále.
Tato sada stylového provedení exteriéru obsahuje následující prvky:
• Postranní deflektory
• Zadní deflektory
• Střešní spojler
• Zadní difuzér
• Dvojité koncovky výfuku

Stylová sada pro exteriér, provedení Dark Grey Matt, červený ozdobný pruh
Image2
Stylová sada pro exteriér, provedení Dark Grey Matt, červený ozdobný pruh

Díky této aerodynamické sadě stylového provedení exteriéru si můžete vytvořit vlastní, zcela jedinečný vůz V40. Obsahuje designové prvky, testované v aerodynamickém tunelu, jako jsou například boční či zadní deflektory nebo zadní difuzér. Spolu se střešním spojlerem a volitelnými aerodynamickými 18palcovými koly Ailos napomáhají k hladšímu obtékání karosérie vzduchem. Oválné koncovky výfuku z chromované nerezové oceli dokonale ladí se zadním difuzérem a dodávají vašemu vozu V40 exkluzivní sportovní vzezření. Sada je lakována v kontrastní matové úpravě Dark Grey, což jí propůjčuje dynamický vzhled. Díky doplňkovým červeným pruhům v deflektorech můžete svůj osobní styl posunout ještě dále.
Tato sada stylového provedení exteriéru obsahuje následující prvky:
• Postranní deflektory
• Zadní deflektory
• Střešní spojler
• Zadní difuzér
• Dvojité koncovky výfuku

Sada stylového provedení exteriéru, provedení Dark Grey Matt, bílý ozdobný pruh
Image2
Sada stylového provedení exteriéru, provedení Dark Grey Matt, bílý ozdobný pruh

Díky této aerodynamické sadě stylového provedení exteriéru si můžete vytvořit vlastní, zcela jedinečný vůz V40. Obsahuje designové prvky, testované v aerodynamickém tunelu, jako jsou například boční či zadní deflektory nebo zadní difuzér. Spolu se střešním spojlerem a volitelnými aerodynamickými 18palcovými koly Ailos napomáhají k hladšímu obtékání karosérie vzduchem. Oválné koncovky výfuku z chromované nerezové oceli dokonale ladí se zadním difuzérem a dodávají vašemu vozu V40 exkluzivní sportovní vzezření. Sada je lakována v kontrastní matové úpravě Dark Grey, což jí propůjčuje dynamický vzhled. Díky doplňkovým bílým pruhům v deflektorech můžete svůj osobní styl posunout ještě dále.
Tato sada stylového provedení exteriéru obsahuje následující prvky:
• Postranní deflektory
• Zadní deflektory
• Střešní spojler
• Zadní difuzér
• Dvojité koncovky výfuku

Stylová sada pro exteriér R-Design, barevné sladění, citrónově žlutý pruh
Image2
Stylová sada pro exteriér R-Design, barevné sladění, citrónově žlutý pruh

Tato sada stylového provedení exteriéru ještě dále vylepší sportovní vzhled a aerodynamiku vašeho vozu V40 R-Design. Obsahuje designové prvky vybavení testované v aerodynamickém tunelu, jako jsou například boční a zadní deflektory nebo střešní spojler. Spolu s volitelnými aerodynamickými 18palcovými koly Ailos tyto prvky napomáhají k hladšímu obtékání karosérie vzduchem. Sada je lakována ve stejné barvě jako karoserie vozu, což jí propůjčuje stylový vzhled. Díky doplňkovým pruhům barvy Lime v deflektorech můžete svůj osobní styl posunout ještě dále.
Tato sada stylového provedení exteriéru obsahuje následující prvky:
• Postranní deflektory
• Zadní deflektory
• Střešní spojler

Stylová sada pro exteriér R-Design, barevné sladění, červený pruh
Image2
Stylová sada pro exteriér R-Design, barevné sladění, červený pruh

Tato sada stylového provedení exteriéru ještě dále vylepší sportovní vzhled a aerodynamiku vašeho vozu V40 R-Design. Obsahuje designové prvky vybavení testované v aerodynamickém tunelu, jako jsou například boční a zadní deflektory nebo střešní spojler. Spolu s volitelnými aerodynamickými 18palcovými koly Ailos tyto prvky napomáhají k hladšímu obtékání karosérie vzduchem. Sada je lakována ve stejné barvě jako karoserie vozu, což jí propůjčuje stylový vzhled. Díky doplňkovým červeným pruhům v deflektorech posunete svůj osobní styl ještě dále.
Tato sada stylového provedení exteriéru obsahuje následující prvky:
• Postranní deflektory
• Zadní deflektory
• Střešní spojler

Stylová sada pro exteriér R-Design, barevné sladění, bílý pruh
Image2
Stylová sada pro exteriér R-Design, barevné sladění, bílý pruh

Tato sada stylového provedení exteriéru ještě dále vylepší sportovní vzhled a aerodynamiku vašeho vozu V40 R-Design. Obsahuje designové prvky vybavení testované v aerodynamickém tunelu, jako jsou například boční a zadní deflektory nebo střešní spojler. Spolu s volitelnými aerodynamickými 18palcovými koly Ailos tyto prvky napomáhají k hladšímu obtékání karosérie vzduchem. Sada je lakována ve stejné barvě jako karoserie vozu, což jí propůjčuje stylový vzhled. Díky doplňkovým bílým pruhům v deflektorech můžete svůj osobní styl posunout ještě dále.
Tato sada stylového provedení exteriéru obsahuje následující prvky:
• Postranní deflektory
• Zadní deflektory
• Střešní spojler

Kryty vnějších zrcátek, uhlíková vlákna
Image2
Kryty vnějších zrcátek, uhlíková vlákna

Exkluzivní kryty vnějších zpětných zrcátek z pravého uhlíkového vlákna dodají vašemu Volvu nekompromisní sportovní charakter. Doplněním tohoto jemného, ale působivého detailu posílíte cílevědomý vzhled vozu v harmonickém souladu s dalšími designovými prvky exteriéru.

Střešní spojler, sportovní
Image2
Střešní spojler, sportovní

Tento aerodynamický spojler s ploutvemi a křidélky inspirovanými leteckým průmyslem dále zvýrazňuje sportovní charakter vašeho Volva. Jeho konstrukce pomáhá optimalizovat průtok vzduchu a zvyšovat přítlak při nižším aerodynamickém odporu a lepší stabilitě ve vysokých rychlostech. Horní část v barvě karoserie a kontrastní černá spodní plocha spoluvytvářejí čistý moderní vzhled. Do spojleru je hladce integrováno horní brzdové světlo vozu a tryska zadního ostřikovače.

Zadní difuzor se dvěma koncovkami výfuku
Image2
Zadní difuzor se dvěma koncovkami výfuku

Tento difuzér, hladce integrovaný se zadním nárazníkem, vylepšuje aerodynamiku a dynamický vzhled vašeho vozu V40. Integrované oválné koncovky výfuku z chromované nerezové oceli doplňují exkluzivní sportovní ladění. Horní část difuzéru může být nalakována ve stejné barvě jako vaše V40 a dolní část má vždy barvu Charcoal. Součást sady stylového provedení exteriéru.

LED denní světla
Image2
LED denní světla

Tato stylová LED světla pro denní svícení, integrovaná do spojleru, se za denního světla automaticky aktivují a posílí tak viditelnost vašeho vozu. Pokud je nutné osvítit silnici tlumenými halogenovými světly, zapnou se automaticky. Pouze v kombinaci s halogenovými světlomety.

Stylové provedení exteriéru R-Design
Image2
Stylové provedení exteriéru R-Design

Pokud milujete řízení, je tu pro vás model V40 R-Design. Jde o velmi atraktivní provedení se sportovními prvky exteriéru, jako je například vlastní charakteristická mřížka chladiče, čelní spojler, kryty zpětných zrcátek v jasně stříbrném matovém provedení a výrazná pětipaprsková slitinová kola Ixion o průměru 17, 18 nebo 19 palců. Na zádi celek korunují nápadné chromované dvojité koncovky výfuku a zadní difuzér sportovního střihu.

Sada pro stylové provedení exteriéru R-Design, barevně sladěná
Image2
Sada pro stylové provedení exteriéru R-Design, barevně sladěná

Pomocí této stylové sady pro exteriér můžete ještě dále vylepšit sportovní vzhled a aerodynamiku svého vozu V40 R-Design. Sada obsahuje prvky a funkce, které byly vyvíjeny a testovány za použití aerodynamického tunelu, jako jsou například boční či zadní deflektory nebo střešní spojler. Spolu s volitelnými aerodynamickými 18palcovými koly Ailos tyto prvky napomáhají k hladšímu obtékání karosérie vzduchem. Tato sada je pro elegantní výraz lakována stejnou barvou jako váš vůz.

Zadní spojler R-Design
Image2
Zadní spojler R-Design

Dvě koncovky výfuku o průměru 90 mm v povrchové úpravě Silk Metal integrované do zadního difuzoru R-Design doplňují sportovní charakter Vaší V40 R-Design. Dvě sportovní koncovky výfuku jsou namontovány na obou stranách. (Standard pro R-Design).

Sportovní koncovky výfuku v provedení R-Design
Image2
Sportovní koncovky výfuku v provedení R-Design

Nekompromisně sportovní charakter vašeho vozu V40 R-Design doplňují dvojité koncovky výfuku o průměru 90 mm v povrchové úpravě Silk Metal integrované do zadního difuzoru R-Design. Po obou stranách jsou namontovány vždy dvě sportovní koncovky výfuku. (Standardní výbava modelu R-Design.)

Kryty vnějších zpětných zrcátek R-Design, matová barva Bright Silver
Image2
Kryty vnějších zpětných zrcátek R-Design, matová barva Bright Silver

Tyto osobité kryty dveřních zrcátek v matové úpravě Bright Silver přinášejí dotek individuálního stylu a zdůrazňují sportovní charakter vašeho Volva. Standard pro R-Design.

Kruhové koncovky výfuku
Image2
Kruhové koncovky výfuku

Tyto koncovky výfuku z nerezové oceli s jedinečnou oku lahodící chromovanou povrchovou úpravou podporují dynamický vzhled a zvýrazňují sportovní profil vašeho Volva.

Zavazadlový prostor
Síťka pod krytem zavazadelníku
Image2
Síťka pod krytem zavazadelníku

Tato odkládací síťka, která je namontována pod odkládací poličkou, poskytuje možnost uložení volných předmětů, například deštníku, knih či map, a pomůže vám udržet pořádek v zavazadlovém prostoru; v případě potřeby jsou uložené předměty snadno dostupné.

Síťová kapsa, boční panel zavazadlového prostoru
Image2
Síťová kapsa, boční panel zavazadlového prostoru

Tato elastická síťová kapsa poskytuje praktický úložný prostor pro drobné předměty podél levého panelu v zavazadlovém prostoru. Nelze kombinovat s dvouúrovňovou podlahou zavazadlového prostoru.

Podlážka s organizérem nákladu
Image2
Podlážka s organizérem nákladu

Naše univerzální rohož s organizérem do zavazadlového prostoru, vybavená pohyblivými hliníkovými přepážkami, vám umožní zavazadlový prostor plně využít tím, že si v něm vytvoříte menší úložné oddíly přesně na míru svým potřebám. Kromě toho pomáhá udržovat zavazadlový prostor v čistém a úhledném stavu. Tento organizátor perfektně doplňuje dvouúrovňovou podlahu zavazadlového prostoru a umožní Vám udržet pořádek ve věcech uložených pod podlahou. Je také k dispozici ve variantě pro vozy se standardní podlahou zavazadlového prostoru.

Dvouúrovňová podlaha zavazadlového prostoru
Image2
Dvouúrovňová podlaha zavazadlového prostoru

Dvouúrovňová podlaha zavazadlového prostoru usnadňuje naložení, upevnění a přepravu nákladu díky dokonale rovnému dnu nákladové plochy při sklopení zadních sedadel. Tato součást výbavy vytváří další možnosti úložného prostoru pod podlahou, zvláště pak v kombinaci s rohoží s organizérem do zavazadlového prostoru. Vyklopením přídavné podlahy nahoru navíc získáte chytře řešený držák na nákupní tašky.

Držák nákladu, zavazadlový prostor
Image2
Držák nákladu, zavazadlový prostor

Na montáž jednoduchý zasouvací rám spolu s kolejničkami a držákem nákladu zjednodušuje zajištění a uspořádání tašek, vybavení a volných předmětů. Odděluje křehké předměty od ostatního nákladu a v případě potřeby může i rozdělit zavazadlový prostor na dvě poloviny. Není-li držák nákladu právě zapotřebí, lze jej jednoduše demontovat a uložit.

Rohož zavazadlového prostoru, tvarovaný plast, provedení Charcoal
Image2
Rohož zavazadlového prostoru, tvarovaný plast, provedení Charcoal

Tato praktická, stylová rohož z vstřikovaného plastu, konstruovaná speciálně pro Volvo, je opatřena nátěrem s vysokou přilnavostí, která brání posouvání nákladu za jízdy. Zabraňuje také pronikání nečistot a vody do zavazadlového prostoru.

Rohož zavazadlového prostoru, tvarovaný plast, provedení Blond
Image2
Rohož zavazadlového prostoru, tvarovaný plast, provedení Blond

Tato praktická, stylová rohož z vstřikovaného plastu, konstruovaná speciálně pro Volvo, je opatřena nátěrem s vysokou přilnavostí, která brání posouvání nákladu za jízdy. Zabraňuje také pronikání nečistot a vody do zavazadlového prostoru.

Textilní rohož zavazadlového prostoru, oboustranná, provedení Charcoal
Image2
Textilní rohož zavazadlového prostoru, oboustranná, provedení Charcoal

Tato elegantní textilní rohož umožňuje zachovat atraktivní vzhled zavazadlového prostoru i v době, kdy příležitostně převážíte znečištěný náklad. Rohož je oboustranná a nepromokavá; jedna strana je zhotovena z textilního materiálu v barvě interiéru a druhá je plastová.

Textilní rohož zavazadlového prostoru, oboustranná, provedení Blond
Image2
Textilní rohož zavazadlového prostoru, oboustranná, provedení Blond

Tato elegantní textilní rohož umožňuje zachovat atraktivní vzhled zavazadlového prostoru i v době, kdy příležitostně převážíte znečištěný náklad. Rohož je oboustranná a nepromokavá; jedna strana je zhotovena z textilního materiálu v barvě interiéru a druhá je plastová.

Textilní rohož zavazadlového prostoru, oboustranná a skládací, provedení Charcoal
Image2
Textilní rohož zavazadlového prostoru, oboustranná a skládací, provedení Charcoal

Tato oboustranná rohož s textilní a plastovou stranou uchová atraktivní vzhled zavazadlového prostoru i tehdy, potřebujete-li příležitostně převážet špinavý náklad. Při sklopených zadních sedadlech se rozloží a pokryje celou ložnou plochu.

Textilní rohož zavazadlového prostoru, oboustranná a skládací, provedení Blond
Image2
Textilní rohož zavazadlového prostoru, oboustranná a skládací, provedení Blond

Tato oboustranná rohož s textilní a plastovou stranou uchová atraktivní vzhled zavazadlového prostoru i tehdy, potřebujete-li příležitostně převážet špinavý náklad. Při sklopených zadních sedadlech se rozloží a pokryje celou ložnou plochu.

Ochrana proti znečištění zavazadlového prostoru, úplné zakrytí
Image2
Ochrana proti znečištění zavazadlového prostoru, úplné zakrytí

Kompletní ochrana zavazadlového prostoru před špínou, prachem a vodou. Tento odolný vinylový chránič kryje dno i boky zadního zavazadlového prostoru spolu se zadní stranou sedadel. Snadno a rychle se nasazuje a jeho opěradlová část je dělená, aby bylo možné samostatně sklápět zadní opěradla.

Ochranný kryt nárazníku
Image2
Ochranný kryt nárazníku

Toto praktické příslušenství se vyklápí přes zadní nárazník a pomáhá chránit jej i váš oděv při nakládání a vykládání vozu.

Napájecí zásuvka, zavazadlový prostor
Image2
Napájecí zásuvka, zavazadlový prostor

Tato 12V elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru obohatí všestrannost vašeho Volva o možnost připojení přídavných elektrických zařízení, jako je například elektrický chladicí box.

Zajištění nákladu
Ochranná síť, nylon
Image2
Ochranná síť, nylon

I při prudkém brzdění může náklad zůstat bezpečně a spolehlivě uložen v zavazadlovém prostoru. S touto zatahovatelnou nylonovou sítí se snadno manipuluje stejně dobře s opěradlem zadního sedadla vyklopeným nahoru nebo sklopeným dolů.

Síť na zavazadla
Image2
Síť na zavazadla

Tato pružná síť pomáhá udržet předměty v zavazadlovém prostoru bezpečně na svém místě. Pouze v kombinaci s dvouúrovňovou podlahou zavazadlového prostoru.

Ochranná mřížka, ocel
Image2
Ochranná mřížka, ocel

Tato barevně sladěná ocelová mřížka pomáhá chránit osádku před nezajištěnými předměty při prudkém brzdění. Uplatní se také tehdy, chcete-li s sebou na cestu vzít psa. Nabízí praktické dělení do dvou oddílů a sklápí se společně s opěradly zadního sedadla.

Popruh pro upevnění nákladu
Image2
Popruh pro upevnění nákladu

S tímto praktickým popruhem lze náklad v zavazadlovém prostoru bezpečně zajistit. Popruh je dlouhý 1,9 metru a je opatřen háčky, které se připevní do upevňovacích ok v zavazadlovém prostoru.

Tažení přívěsu
Kamera parkovacího asistenta, zadní
Image2
Kamera parkovacího asistenta, zadní

Tato zadní kamera usnadňuje couváním tím, že na středovém displeji ukazuje, co se děje za vozem. Vodítka na obrazovce poskytují další pomoc pro hladký průběh parkování. Zvětšený obraz bezprostředního okolí vozu se hodí při nacouvávání k přívěsu.

Pevné tažné zařízení
Image2
Pevné tažné zařízení

S tažným zařízením navrženým přímo pro interakci s vaším Volvem máte k dispozici možnost bezpečného a efektivního tažení přívěsu. Naše technologie Trailer Stability Assist pomáhá zabránit rozkývání přívěsu při rychlostech přes 50 km/h. V případě potřeby může tato technologie přibrzdit jedno či více kol a pomoci vám tak obnovit stabilitu a kontrolu nad přívěsem. Ve společnosti Volvo navrhujeme a testujeme každé tažné zařízení Volvo tak, aby bylo integrální součástí karoserie vozidla a splňovalo ty nejvyšší požadavky na bezpečnost a funkčnost.

Odnímatelné tažné zařízení
Image2
Odnímatelné tažné zařízení

Toto odolné, všestranné tažné zařízení s možností snadného a rychlého nasazení i sejmutí bylo zkonstruováno přímo pro použití na vašem Volvu. Naše technologie Trailer Stability Assist pomáhá zabránit rozkývání přívěsu při rychlostech přes 50 km/h. V případě potřeby může tato technologie přibrzdit jedno či více kol a pomoci vám tak obnovit stabilitu a kontrolu nad přívěsem. Ve společnosti Volvo navrhujeme a testujeme každé tažné zařízení Volvo tak, aby bylo integrální součástí karoserie vozidla a splňovalo ty nejvyšší požadavky na bezpečnost a funkčnost.

Kryt tažného zařízení, sportovní
Image2
Kryt tažného zařízení, sportovní

Tento barevně sladěný kryt vám pomůže zachovat čistý sofistikovaný vzhled vašeho Volva v době, kdy nepoužíváte tažné zařízení. Je navržen tak, aby harmonicky doplňoval zadní difuzér, a v případě potřeby se snadno instaluje.

Nosiče jízdních kol
Nosič jízdního kola, pro upevnění za rám
Image2
Nosič jízdního kola, pro upevnění za rám

Pomocí tohoto nosiče můžete na střeše vozu pohodlně a bezpečně převážet jízdní kola. Rám kola se na nosiči upevňuje robustním klešťovým držákem, vybaveným omezovačem utahovacího momentu a měkkými podložkami. Kola se upevňují pomocí pásků s rychloupínacím mechanismem. Dvojitá zajišťovací funkce zajistí jízdní kolo k držáku a nosiči nákladu.

Nosič jízdního kola, pro upevnění za rám, hliníkový
Image2
Nosič jízdního kola, pro upevnění za rám, hliníkový

Pomocí tohoto nosiče můžete na střeše vozu pohodlně a bezpečně převážet jízdní kola. Rám kola se na nosiči upevňuje robustním klešťovým držákem, vybaveným omezovačem utahovacího momentu a měkkými podložkami. Kola se upevňují pomocí pásků s rychloupínacím mechanismem. Držák rámu se automaticky přizpůsobí průměru trubky (až do 100 mm) a rychloupínací držáky kol umožňují upevnit kola se širokým rozpětím velikostí. Dvojitá zajišťovací funkce zajistí jízdní kolo k držáku a nosiči nákladu.

Nosič jízdního kola, upevněné za vidlici
Image2
Nosič jízdního kola, upevněné za vidlici

S tímto bezpečným střešním nosičem eliminujícím hlučné vibrace můžete převážet svá silniční i horská kola jako profesionálové. Hodí se pro většinu typů jízdních kol a je k dispozici ve dvou verzích: pro jízdní kola s předními kotoučovými brzdami a bez nich. Upevnění Vašeho jízdního kola za přední vidlici a zadní kolo je snadnou operací. Dvojitá zajišťovací funkce zajistí jízdní kolo k držáku a k nosiči nákladu. Pro přepravu předního kola na střeše je k dispozici samostatný držák.

Držák jízdních kol (montovaný na tažné zařízení), umožňující převážet 2 jízdní kola
Image2
Držák jízdních kol (montovaný na tažné zařízení), umožňující převážet 2 jízdní kola

U tohoto nejmodernějšího hliníkového držáku jízdních kol, schopného převážet 2 kola o hmotnosti až 46 kg, oceníte zejména bezpečnou a jednoduchou přepravu na tažném zařízení. Nízká instalační výška usnadňuje nakládání; nosič lze také odklopit od vozidla a snadno se dostat do zavazadlového prostoru. Pro naplnění zákonných požadavků je nosič opatřen panelem koncových světel a držákem SPZ; v době, kdy jej nepoužíváte, jej můžete snadno sejmout a diskrétně uložit.

Skládací držák jízdních kol (montovaný na tažné zařízení), umožňující převážet 2 jízdní kola
Image2
Skládací držák jízdních kol (montovaný na tažné zařízení), umožňující převážet 2 jízdní kola

S tímto kompaktním držákem montovaným na tažné zařízení si můžete užívat volnosti, kterou vám dává možnost vzít s sebou kola na jakoukoli výpravu. Snadno se používá, umožňuje rychlé uchycení ve dvou krocích a poradí si s jedním nebo dvěma koly o hmotnosti do 60 kg. Když držák nepoužíváte, můžete nosič uskladnit v domě nebo garáži, kde nebude překážet. Pro Váš klid je nosič jízdních kol testován a certifikován tak, aby splňoval nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti na trhu.

Držák jízdních kol (montovaný na tažné zařízení), umožňující převážet 2 elektrokola
Image2
Držák jízdních kol (montovaný na tažné zařízení), umožňující převážet 2 elektrokola

S tímto praktickým držákem můžete převážet jedno nebo dvě elektrokola vážící až 60 kg. Nová funkce inteligentního náklonu s nožním ovládáním usnadňuje sklopení držáku, kdykoli se potřebujete dostat do zavazadlového prostoru. Tento nosič lze také doplnit o odnímatelnou rampu, která usnadňuje nakládání těžkých elektrokol.

Držák jízdních kol (montovaný na tažné zařízení), umožňující převážet až 4 jízdní kola
Image2
Držák jízdních kol (montovaný na tažné zařízení), umožňující převážet až 4 jízdní kola

S tímto kvalitním lehkým držákem můžete na tažném zařízení převážet až 4 jízdní kola. Pro posílení bezpečnosti a navození moderního vzhledu je nosič jízdních kol vybaven koncovými LED světly. Pomocí nástavce lze kapacitu nosiče rozšířit ze tří jízdních kol na čtyři. Použitím hliníku a jiných lehkých materiálů bylo dosaženo minimální hmotnosti. Maximální zatížení 60 kg (s přídavným nástavcem pro čtyři jízdní kola)

Nosiče nákladu
Systém zamykání s jedním klíčem
Image2
Systém zamykání s jedním klíčem

S naším systémem zamykání jedním klíčem budete potřebovat pouze jedinou sadu klíčů pro všechny nosiče nákladu, jako jsou střešní boxy a držáky na lyže, jízdní kola a kajaky – toto řešení je praktické, pohodlné a snižuje počet klíčů, o kterých musíte mít přehled.

Nosič nákladu, střecha
Image2
Nosič nákladu, střecha

Tyto odolné obloukovité hliníkové profily s patkami pokrytými černým plastem slouží k snadné a rychlé instalaci příslušenství Volvo pro přepravu nákladů. Jsou konstruovány pro osazení na tvarovanou střešní římsu vašeho Volva, připravenou v továrně.

Nosiče sportovního vybavení
Držák lyží/snowboardu
Image2
Držák lyží/snowboardu

Tento držák lyží nebo snowboardu s aerodynamickou konstrukcí a snadným používáním se dodává ve dvou velikostech – pro 3 nebo 4 páry lyží nebo pro 1 pár lyží a 1 snowboard.

Držák lyží/snowboardu, hliníkový
Image2
Držák lyží/snowboardu, hliníkový

Tento aerodynamicky tvarovaný držák bezpečně upevní vaše lyže a snowboardy ke střeše vašeho Volva. Tlačítkové otevírání usnadňuje nakládání a vykládání i s nasazenými rukavicemi. Dodává se ve dvou variantách: pro 4 páry lyží (2 snowboardy) nebo 6 párů lyží (4 snowboardy).

Držák lyží/snowboardu, hliníkový, vysouvací
Image2
Držák lyží/snowboardu, hliníkový, vysouvací

Tento špičkový hliníkový držák lyží/snowboardu s aerodynamickou konstrukcí lze pro snazší nakládání a vykládání vysunout o 60 cm do stran a nabízí prostor pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy. Tlačítky ovládané západky se snadno otevírají a zavírají dokonce i v rukavicích a pro posílení bezpečnosti je tu funkce dvojitého zamykání, která uchytí vaši výbavu k držáku i ke střešnímu nosiči.

Držák kanoe a kajaku
Image2
Držák kanoe a kajaku

Užijte si beze strachu bezpečnou přepravu své kanoe či kajaku. Tento držák, snadno nastavitelný pro různé typy lodních trupů a na vnitřní straně opatřený pryžovou vrstvou, jednoduše uchytíte k střešním nosičům značky Volvo.

Kolébkový nosič na kajak, skládací
Image2
Kolébkový nosič na kajak, skládací

Tento skládací kolébkový nosič vám poslouží k bezpečnému uchycení kajaku. Chytrá konstrukce usnadňuje nakládání – kajak stačí jen naklopit k textilem potaženému držáku a upevnit pomocí popruhů. Úsporná prostorová konstrukce umožňuje montáž až dvou nosičů na střechu. Když není nosič používán, může být složen, aby se snížil odpor vzduchu a usnadnilo se skladování.

Střešní boxy
Střešní box, design Volvo Cars
Image2
Střešní box, design Volvo Cars

Váš střešní box by se měl vyznačovat stejně skvělým vzhledem a vysokou kvalitou jako vaše Volvo. Tento exkluzivní 350litrový střešní box Volvo s vestavěným LED osvětlením, speciálně vytvořený naším designérským týmem, stylově vyřeší vaše potřeby přepravy nákladů na střeše. Aerodynamická konstrukce minimalizuje odpor vzduchu a hluk; lesklý černý nátěr zvýrazňuje sportovní charakter. Z praktického pohledu zaujme náš systém Dual Opening a integrované osvětlení, usnadňující nakládání a vykládání z obou stran, stejně jako rohož s vysokým třením a volitelná nákladová síť, které pomohou udržet vaše věci na místě. Tento střešní box je také vybaven naším systémem Quick-Grip, který zajišťuje pohotové a bezpečné připevnění k střešnímu nosiči jednou rukou. Max. zatížení 69 kg.

Střešní box, roztažitelný
Image2
Střešní box, roztažitelný

Aerodynamický, prostorově úsporný a stylový – přesně takový je náš rozkládací 500litrový střešní box, který posouvá míru univerzálnosti na novou úroveň. Je přístupný z obou stran a po roztažení snadno pojme potraviny, kufry, dětské kočárky, golfové vaky a mnoho dalšího. Tento střešní box se upevňuje k střešním nosičům Volvo a může nést nejvýše 50 kg nákladu.

Střešní box „Sport time“ 2003, Glossy Black
Image2
Střešní box „Sport time“ 2003, Glossy Black

Tento funkční a aerodynamicky řešený 400litrový střešní box se dokonale hodí pro lyžařské či jiné sportovní vybavení, například pro golfové hole. Kvůli snazšímu nakládání a vykládání jej lze otvírat z obou stran. Konstrukce střešního boxu navazuje na tvar vozu a umožňuje snadnou instalaci a uchycení k nosičům nákladu. Střešní box je opatřen patentovaným zavěšením tlumícím pohyb při otvírání a zavírání. Max. zatížení 50 kg.

Střešní box „Sport time“ 2003, Titan Aeroskin
Image2
Střešní box „Sport time“ 2003, Titan Aeroskin

Tento funkční a aerodynamicky řešený 400litrový střešní box se dokonale hodí pro lyžařské či jiné sportovní vybavení, například pro golfové hole. Kvůli snazšímu nakládání a vykládání jej lze otvírat z obou stran. Konstrukce střešního boxu navazuje na tvar vozu a umožňuje snadnou instalaci a uchycení k nosičům nákladu. Střešní box je opatřen patentovaným zavěšením tlumícím pohyb při otvírání a zavírání. Max. zatížení 50 kg.

Střešní box „Space Design“ 420, lesklá černá barva
Image2
Střešní box „Space Design“ 420, lesklá černá barva

Moderní, exkluzivní a aerodynamický střešní box Space Design se vyznačuje minimálním odporem vzduchu, je vybaven funkcemi usnadňujícími manipulaci a díky systému Dual Opening jej lze otvírat z obou stran. Tento 320litrový střešní box Space Design v exkluzivní lesklé černé barvě může elegantním způsobem rozšířit přepravní možnosti vašeho Volva. Systém uchycení umožňuje snadné osazení bez použití nástrojů, pouze jednoduchým postupem prováděným uvnitř střešního boxu. Box je navíc vybaven patentovaným západkovým zámkem Power-click, který umožňuje rychlé a bezpečné sestavení jednou rukou a integrovanou rukojetí pro snadné otvírání a zavírání. Rohož na dně omezuje hluk. Box se připevňuje k střešním nosičům Volvo a unese až 75 kg.

Střešní box „Space Design“ 420, lesklá stříbrná barva Titan Silver
Image2
Střešní box „Space Design“ 420, lesklá stříbrná barva Titan Silver

Moderní, exkluzivní a aerodynamický střešní box Space Design se vyznačuje minimálním odporem vzduchu, je vybaven funkcemi usnadňujícími manipulaci a díky systému Dual Opening jej lze otvírat z obou stran. Tento 320litrový střešní box Space Design v exkluzivní lesklé stříbrné barvě Titan Silver může elegantním způsobem rozšířit přepravní možnosti vašeho Volva. Systém uchycení umožňuje snadné osazení bez použití nástrojů, pouze jednoduchým postupem prováděným uvnitř střešního boxu. Box je navíc vybaven patentovaným západkovým zámkem Power-click, který umožňuje rychlé a bezpečné sestavení jednou rukou a integrovanou rukojetí pro snadné otvírání a zavírání. Rohož na dně omezuje hluk. Box se připevňuje k střešním nosičům Volvo a unese až 75 kg.

Střešní box „Space Design“ 520, lesklá černá barva
Image2
Střešní box „Space Design“ 520, lesklá černá barva

Moderní, exkluzivní a aerodynamický střešní box Space Design se vyznačuje minimálním odporem vzduchu, je vybaven funkcemi usnadňujícími manipulaci a díky systému Dual Opening jej lze otvírat z obou stran. Tento 430litrový střešní box Space Design v exkluzivní lesklé černé barvě může elegantním způsobem rozšířit přepravní možnosti vašeho Volva. Systém uchycení umožňuje snadné osazení bez použití nástrojů, pouze jednoduchým postupem prováděným uvnitř střešního boxu. Box je navíc vybaven patentovaným západkovým zámkem Power-click, který umožňuje rychlé a bezpečné sestavení jednou rukou a integrovanou rukojetí pro snadné otvírání a zavírání. Rohož na dně omezuje hluk. Box se připevňuje k střešním nosičům Volvo a unese až 75 kg.

Střešní box „Space Design“ 520, lesklá stříbrná barva Titan Silver
Image2
Střešní box „Space Design“ 520, lesklá stříbrná barva Titan Silver

Moderní, exkluzivní a aerodynamický střešní box Space Design se vyznačuje minimálním odporem vzduchu, je vybaven funkcemi usnadňujícími manipulaci a díky systému Dual Opening jej lze otvírat z obou stran. Tento 430litrový střešní box Space Design v exkluzivní lesklé stříbrné barvě Titan Silver může elegantním způsobem rozšířit přepravní možnosti vašeho Volva. Systém uchycení umožňuje snadné osazení bez použití nástrojů, pouze jednoduchým postupem prováděným uvnitř střešního boxu. Box je navíc vybaven patentovaným západkovým zámkem Power-click, který umožňuje rychlé a bezpečné sestavení jednou rukou a integrovanou rukojetí pro snadné otvírání a zavírání. Rohož na dně omezuje hluk. Box se připevňuje k střešním nosičům Volvo a unese až 75 kg.

Zvedák střešního boxu pro nakládání zavazadel
Image2
Zvedák střešního boxu pro nakládání zavazadel

S naším zvedákem střešního boxu je manipulace a bezpečné ukládání snazší a rychlejší než kdykoli dříve. Stačí jednoduchý manévr a váš střešní box bude pohodlně uložen pod střechou vaší garáže, připraven na nadcházející výpravy. Maximální zatížení je 50 kg.

Polestar
Polestar Engineered Optimisation
Image2
Polestar Engineered Optimisation

Software pro hnací ústrojí Polestar Performance Optimisation vám poskytne rychlejší, přesnější a intuitivnější zážitek z jízdy. Společně s konstruktéry společnosti Cyan Racing jsme optimalizovali důležité výkonové oblasti, jako například výkonnost motoru ve středních otáčkách, rychlostní stupně a reakci na plynový pedál. K dispozici pro pohonné ústrojí D4.

Kompletní sada příslušenství Polestar Performance
Image2
Kompletní sada příslušenství Polestar Performance

Tato kompletní sada příslušenství Polestar Performance Parts uvádí do života pravou vášeň pro řízení. Obsahuje všechno možné od příslušenství pro podvozek, kola a pneumatiky, sací a výfukový systém až po aerodynamické příslušenství a drobné doplňky do interiéru. Speciálně vyvinuté tlumiče a vinuté pružiny Polestar poskytují řidiči přímočařejší a citlivější odezvu na řízení, zatímco lehká slitinová 19" kola Polestar se špičkovými pneumatikami ještě zpřesňují řízení a umocňují adhezní schopnosti. Výfukový systém z nerezové oceli s většími koncovkami, zkonstruovaný pro snížení tlaku, dodává motoru ostřejší zvuk a v kombinaci s jedinečným vzduchovým filtrem Polestar mu umožňuje volněji dýchat a dodávat vyšší výkon. Zadní difuzér zvyšuje přítlak, a tím i stabilitu ve vyšších rychlostech. Také zadní spojler Polestar účinně napomáhá ke zvýšení stability při rychlejší jízdě a navíc dodává vozu sportovní charakter.

Drobné detaily exteriéru, jako jsou například černé kryty vnějších zrcátek, ještě podtrhují dynamický charakter vašeho Volva. Uvnitř vozu si lze všimnout nerezových prahů dveří Polestar s gravírováním, hlavice řadicí páky Polestar a hliníkových sportovních pedálů – to vše vám při každém usednutí za volant připomene, jakého dravce máte pod rukama.

Všechny součásti sady Polestar Performance Parts splňují bezpečnostní standardy společnosti Volvo a byly vyvíjeny a testovány ve spolupráci společností Volvo Cars a Polestar. Díky tomu u nich můžeme zaručit perfektní lícování i povrchovou úpravu, stejně jako vzorné chování na silnici. Kromě toho nemají vliv na délku omezené tovární záruky na vůz. Přidejte k nejdynamičtějším charakteristikám motoru ještě software Polestar Performance Optimisation a můžete si užívat ještě rychlejší a přesnější odezvu hnacího ústrojí.

Sací a výfukový systém Polestar Performance
Image2
Sací a výfukový systém Polestar Performance

Tento sací a výfukový systém, navržený a zkonstruovaný týmem Polestar, optimalizuje výkon a točivý moment a ještě vylepšuje odezvu motoru. Zahrnuje výfukový systém Polestar z nerezové oceli a dále sportovní vzduchový filtr a zadní difuzér Polestar, které zvyšují stabilitu ve vyšších rychlostech.

Výfukový systém a sportovní vzduchový filtr Polestar vylepšují zpětný tlak a průtok sání vzduchu. Motor díky tomu lépe „dýchá“ a má vyšší výkon, přičemž dvojité koncovky výfuku nabízejí drsnější tóny. Dokonalým doplňkem dvojitých koncovek výfuku je aerodynamicky navržený zadní difuzér, který vylepšuje přítlak a přispívá k výraznému sportovnímu vzhledu vašeho Volva.

Podvozek Polestar Performance
Image2
Podvozek Polestar Performance

Konstrukční tým Polestar vyladil komponenty podvozku tak, aby podvozek poskytoval optimální jízdní vlastnosti a odezvu na vozovce. Díky použití tlumičů a sportovních pružin Polestar je podvozek nižší a tužší, takže nabízí sportovnější jízdní vlastnosti při zachování nejvyšší úrovně pohodlí.

Dodavatel Polestar vyvinul tlumiče a také tužší vinuté pružiny, které podvozku dodávají dynamičtější nastavení. Při řízení si můžete vychutnat přímočařejší a citlivější odezvu s vyšší přesností a vylepšenou stabilitou za všech podmínek. K ještě lepší stabilitě na vozovce přispívá také snížený podvozek.

Polestar Performance PR 172-S 8x19"
Image2
Polestar Performance PR 172-S 8x19"

Kola Polestar z hliníkové slitiny jsou navržena a pečlivě testována inženýrským týmem výrobce Polestar. Tato lehká 19palcová kola jsou navržena s ohledem na maximální adhezi a na co nejpřesnější řízení a přispívají k dokonale odstupňovanému a sebevědomému jízdnímu projevu.

Barva: Light Grey Matt
Rozměr: 8x19
Rozměr pneumatiky: 235/40R19

Kompletní letní kola Polestar Performance PR 172-S 8x19"
Image2
Kompletní letní kola Polestar Performance PR 172-S 8x19"

Kola Polestar z lehkých slitin s vybranými vysoce kvalitními pneumatikami byla navržena a pečlivě testována inženýrským týmem výrobce Polestar. Tato lehká 19palcová kola jsou navržena s ohledem na maximální adhezi a na co nejpřesnější řízení a přispívají k dokonale odstupňovanému a sebevědomému jízdnímu projevu.

Barva: Light Grey Matt
Rozměr: 8x19
Rozměr pneumatiky: 235/40R19

IntelliSafe Standard
Ochranná kostra
Image2
Ochranná kostra

Karosérie vašeho vozu Volvo poskytuje maximální možnou ochranu při nehodách všech typů. Řidič i cestující jsou chráněni extrémně pevnou ochrannou kostrou a ke zmírnění účinků nárazu slouží přední a zadní deformační zóny. Odolná ochranná kostra zajišťuje, že prostor posádky zůstává při nehodě co nejvíce chráněn a pokud možno bez deformací. Její hlavní část je vyrobena z borové oceli – jednoho z nejodolnějších druhů oceli. Spolu s přední a zadní deformační zónou a zádržnými technologiemi v interiéru vozu toto řešení napomáhá k zajištění bezpečnosti posádky Volva při nárazech všech typů. Při bočním nárazu náš systém ochrany při bočním nárazu SIPS™ rozvádí síly vznikající při nárazu do co největší části karosérie vozu, čímž dále napomáhá snížit riziko zranění. A při nehodách s převrácením vozu chrání posádku silná střešní konstrukce.

Nafukovací clona
Image2
Nafukovací clona

Při šikmém čelním nebo bočním nárazu pomáhá nafukovací clona chránit hlavy obou cestující na předních sedadlech a cestujících na krajních zadních sedadlech. Zůstává nafouknutá ještě několik sekund a poskytuje prodlouženu ochranu při případných následných nárazech.

Konstrukce přední části vozu absorbující energii
Image2
Konstrukce přední části vozu absorbující energii

Unikátní geometrie čelní konstrukce a podélné ocelové vzpěry ve dveřích pomáhají rozptýlit energii nárazu z přední na zadní část vozu, což snižuje účinky nárazu na řidiče a cestující. Vaši ochranu dále posiluje kompaktní, příčně orientovaná instalace motoru, ponechávající maximum místa pro deformaci a pohlcování energie.

Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači zatížení
Image2
Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači zatížení

Hlavním bezpečnostním prvkem uvnitř vozu jsou tříbodové bezpečnostní pásy s inovovanou technologií Volvo. Při nárazu nebo převrácení předpínače během zlomku sekundy přitáhnou bezpečnostní pásy k tělu cestujících na předních a na krajních zadních sedadlech a zadrží je na místě. Poté se pásy mírně povolí, aby neškrtily. Znamená to také, že řidič a spolujezdec na předním sedadle jsou kontrolovaně zachyceni airbagy. Aby byla zajištěna maximální ochrana pro vás i vaše pasažéry, bezpečnostní pásy navíc interagují i se sloupkem volantu a doplňkovými technologiemi, jako jsou například boční airbagy nebo nafukovací clona.

Airbag pro chodce
Image2
Airbag pro chodce

Airbag pro chodce pomáhá zmírnit následky srážky mezi vaším vozem a chodcem. Pokud by došlo ke srážce, bude aktivován systém u zadního okraje kapoty spolu s airbagem, který zajišťuje ochranu v dolní části čelního okna. To spolu s deformační zónou přední části vozidla a kapoty zmírňuje závažnost zranění chodce při nárazu. Airbag pro chodce je aktivní při rychlostech od 20 do 50 km/h.

Předem připravené zádržné prvky
Image2
Předem připravené zádržné prvky

Když vaše Volvo zaznamená bezprostředně hrozící srážku, automaticky připraví airbagy a bezpečnostní pásy na očekávanou sílu nárazu. To spolu s deformačními zónami a tuhou konstrukcí karosérie poskytuje nelepší možnou ochranu při menších a středně závažných čelním nárazech.

City Safety
Image2
City Safety

Systém City Safety přispívá k pohodové jízdě v pomalu se pohybujícím městském provozu. Neustále sleduje výskyt stojících či pomalu jedoucích vozidel před vámi a v případě potřeby automaticky zabrzdí, pokud je to nutné k zabránění srážce. Systém City Safety dokáže zaznamenat bezprostředně hrozící srážku při rychlostech do 50 km/h (ve dne i v noci) a může také zabránit kolizi mezi vámi a vozidlem jedoucím vpředu při rozdílu rychlostí do 15 km/h.

Ochrana zranitelných účastníku silničního provozu
Image2
Ochrana zranitelných účastníku silničního provozu

Námi vyvinutá unikátní technologie airbagu pro chodce pomáhá zmírnit následky střetu s nechráněnými účastníky silničního provozu. Pro další zmírnění následků střetu s nechráněnými účastníky silničního provozu, je přední část vozidla mírně zaoblená, světlomety jsou zabudované tak, aby lícovaly s karosérií a kapota absorbuje energii, čímž funguje jako deformační zóna.

Brzdy s ABS a hydraulickým brzdovým asistentem (Hydraulic Brake Assist) a pohotovostními brzdami (Ready Alert Brakes)
Image2
Brzdy s ABS a hydraulickým brzdovým asistentem (Hydraulic Brake Assist) a pohotovostními brzdami (Ready Alert Brakes)

K pocitu jistoty a bezpečí při řízení jsou nejdůležitější účinné brzdy. Teprve v nouzové situaci se pozná, co opravdu dovedou brzdy s výkonnými kotouči a protiblokovacím systémem. Pokud byste nezabrzdili s dostatečnou intenzitou, hydraulický brzdový asistent zajistí maximum brzdového účinku za vás. Podobně v případě, kdy náhle zvednete nohu z plynového pedálu, nebo pokud senzory detekují překážku před vozidlem, systém pohotovosti brzd (Ready Alert Brakes) okamžitě přiblíží brzdové destičky k brzdovým kotoučům za účelem zkrácení brzdné dráhy. Elektronický systém rozložení brzdného účinku zajišťuje správné rozložení brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravu v závislosti na zatížení vozu a stavu vozovky.

Elektronické řízení stability, ESC
Image2
Elektronické řízení stability, ESC

Funkce ESC pro elektronické řízení stability pomáhá optimalizovat adhezní vlastnosti a minimalizovat riziko smyku při všech rychlostech a za všech podmínek. Kompenzací nedotáčivosti a přetáčivosti také přispívá k bezpečnějšímu a zábavnějšímu projíždění zatáček. Funkce elektronického řízení stability dokáže detekovat potenciální nebezpečí smyku a přijmout opatření k jeho odvrácení tím, že sníží výkon motoru nebo také přibrzdí příslušná kola. Navíc zaznamená možnou tendenci vozu k převrácení a omezuje riziko ztráty trakce při nouzových manévrech a jízdě do prudkých zatáček. A konečně, pokud zabrzdíte na povrchu s rozdílným třením na jedné straně vozu, vůz automaticky zatočí v přiměřené míře na opačnou stranu, což vám pomůže zachovat stabilitu. Náš systém řízení trakce v zatáčkách (CTC) s vektorováním točivého momentu umožňuje ještě ostřejší průjezd zatáčkami, měně nedotáčivosti, výkonnější zrychlení, což vše slibuje dynamičtější jízdu a více zábavy za volantem. Pracuje tak, že přibrzdí vnitřní kola v okamžiku, kdy začínají ztrácet přilnavost, přičemž přenese výkon na vnější kola. Další inovační technologií je logika regulace nedotáčivosti, která o další krok snižuje tendence vozidla k rovnému průjezdu zatáčkami, a umožňuje tak stabilnější a dynamičtější jízdu v zatáčkách. A pokud máte náladu na dynamičtější jízdu s ještě lepším pocitem kontroly nad vozem, zvolte režim Sport, v němž je vypojena funkce snižování výkonu motoru a do určité míry umožněn kontrolovaný prokluz zadních kol.

Nouzová brzdová světla a varovná výstraha
Image2
Nouzová brzdová světla a varovná výstraha

Nouzová brzdová světla pomáhají upozornit řidiče vozidel za vámi v případě, že jste v nouzové situaci nuceni velmi prudce zabrzdit. Tato funkce se aktivuje při rychlostech vyšších než 50 km/h. Dokáže rozpoznat rozdíl mezi běžným a tzv. panickým brzděním v nouzové situaci. Při nouzovém brzdění budou brzdová blikat frekvencí čtyřikrát za sekundu, což vyšle vzadu jedoucím řidičům jasný vzkaz potencionálního nebezpečí vepředu. Po zpomalení pod 10 km/h přestanou brzdová světla blikat a zapnou se Vaše výstražná světla.

Automatické brzdění po kolizi
Image2
Automatické brzdění po kolizi

Pomáhá zmírnit riziko většího poškození a poranění osob po kolizi, např. po srážce s jiným vozidlem či sražení osob. Vaše Volvo začne automaticky brzdit v okamžiku, kdy jsou aktivovány předpínače bezpečnostních pásů nebo airbag.

ROPS™ – systém ochrany při převrácení vozidla
Image2
ROPS™ – systém ochrany při převrácení vozidla

Při nehodách s převrácením vozu chrání posádku speciální střešní konstrukce. Zároveň systém ROPS™ okamžitě aktivuje předpínače bezpečnostních pásů a nafukovací clonu, což jsou prvky, které poskytují cestujícím na předních a na zadních krajních sedadlech další ochranu.

Systém ochrany při bočních nárazech SIPS™
Image2
Systém ochrany při bočních nárazech SIPS™

Systém ochrany při bočních nárazech SIPS™ napomáhá k ochraně posádky vozu při bočním nárazu. Ocelová kostra karosérie – spolu s rámy předních sedadel – odvádí rázové síly vznikající při bočním nárazu směrem od členů posádky do jiných částí karosérie. Extrémně pevná boční konstrukce pomáhá odolat silnému bočnímu nárazu – i nárazu způsobenému větším vozidlem. Nafukovací clona a airbagy na předních sedadlech spolupracují se systémem SIPS™ a přispívají k posílení ochrany cestujících na předních sedadlech. Vzadu chrání systém SIPS™ a nafukovací clony cestující na krajních zadních sedadlech.

Bezpečnostní sloupek řízení
Image2
Bezpečnostní sloupek řízení

Sloupek řízení je pokročilou součástí bezpečnostního systému, jehož horní i dolní část se při čelním nárazu kontrolovaným způsobem zhroutí, což přispívá k ochraně řidiče.

Boční airbagy
Image2
Boční airbagy

Při bočních nárazech se okamžitě nafouknou boční airbagy, které chrání hruď a boky řidiče a spolujezdce vpředu. Boční airbagy jsou umístěny v ideálním místě v opěradlech předních sedadel.

Airbagy s dvoustupňovým plněním, řidiče a předního spolujezdce
Image2
Airbagy s dvoustupňovým plněním, řidiče a předního spolujezdce

Přední airbagy spolu s bezpečnostními pásy pomáhají chránit vaši hlavu, obličej a hruď v případě čelního nárazu. Jde také o inteligentní prvky: airbagy kvůli optimální ochraně přizpůsobí úroveň nafouknutí síle nárazu. Pokud se jedná o malý náraz, kdy není použití airbagů nutné, aktivuje v případě potřeby systém pouze předpínače bezpečnostních pásů. Aby bylo možné na přední sedadlo spolujezdce upevnit dětskou sedačku, lze airbag spolujezdce snadno odpojit vypínačem.

Opěrky hlavy
Image2
Opěrky hlavy

Opěrky hlavy vašeho Volva nabízejí vynikající ochranu bez ohledu na výšku pasažéra či na to, zda sedí vepředu nebo vzadu. A zadní prostřední opěrku hlavy je možné úplně zasunout do opěradla, aby měl řidič lepší výhled dozadu. Pro další zlepšení výhledu lze stisknutím tlačítka (volitelná výbava) sklopit také krajní opěrky hlavy na zadních sedadlech. Opěrky hlav ve sklopené poloze brání usednutí cestujících, takže je nutné je nejprve zvednout do vzpřímené polohy.

Interiér absorbující energii
Image2
Interiér absorbující energii

Všechny panely a strany dveří jsou vycpané materiály absorbujícími energii, aby se snížilo riziko zranění cestujících ve vozidle.

Výstražný trojúhelník
Image2
Výstražný trojúhelník

Tento lehký výstražný trojúhelník odrážející světlo v širokém úhlu zvýší vaši bezpečnost stejně jako bezpečnost cestujících a dalších účastníků silničního provozu. Díky chytré konstrukci stojí rovně i v silném větru a na kluzkém povrchu.

Složený výstražný trojúhelník nezabere mnoho místa a lze jej pohodlně uložit do vlastního pouzdra.

Lékárnička
Image2
Lékárnička

S touto praktickou lékárničkou si můžete být jisti, že s sebou máte vše potřebné pro případ nouze. Uložíte ji pohodlně do zavazadlového prostoru a najdete v ní široký výběr obvazů. Obsah lékárničky je rozdělen do více přihrádek, v nichž potřebné pomůcky snadno uvidíte.

Systém IntelliSafe Surround zahrnuje IntelliSafe Standard a následující technologie:
Systém sledování bdělosti řidiče
Image2
Systém sledování bdělosti řidiče

Systém Driver Alert Control vás decentně upozorní v případě, že váš styl jízdy začne vykazovat známky nesoustředěnosti nebo únavy. V případě potřeby vydá varovný zvukový signál a na přístrojové desce zobrazí zprávu s doporučením, abyste si udělali přestávku. Aktivuje se při rychlostech vyšších než 65 km/h. Kamera sleduje situaci před vozem, zatímco systém sledování bdělosti řidiče současně monitoruje vaše reakce při řízení a porovnává je s vašim běžným stylem řízení.

Informační systém dopravních značek
Image2
Informační systém dopravních značek

Informační systém dopravních značek vám neustále poskytuje aktuální informace o omezeních platných v daném silničním úseku. Detekuje omezení rychlosti, zákazy předjíždění i různé typy dodatkových tabulek a zobrazuje značky přímo na displeji řidiče. Ve vozech s výbavou Sensus Navigation systém využívá také informace o omezení rychlosti z map. Informační systém dopravních značek vás také může upozornit na překročení povolené rychlosti trojím zablikáním.

Informační systém BLIS™ pro eliminaci mrtvého úhlu a systém varování před křížením cesty jiným vozidlem
Image2
Informační systém BLIS™ pro eliminaci mrtvého úhlu a systém varování před křížením cesty jiným vozidlem

Zkratka BLIS™ označuje systém, který vás upozorní, pokud se v tzv. mrtvém úhlu nachází jiné vozidlo nebo se rychle přibližuje zezadu. Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem vás při couvání z úzkého parkovacího prostoru upozorní, pokud by se z některé strany blížila jiná vozidla, chodci nebo cyklisté. Systém BLIS™ navíc poskytuje podporu, pokud musíte v hustém provozu přejíždět mezi pruhy. V případě potřeby vás upozorní světelným signálem v levém nebo pravém zpětném zrcátku. Radarová čidla na zádi neustále monitorují slepé úhly a rozsáhlý prostor za vozem. Funkce BLIS™ pracuje v různém počasí a světelných podmínkách, ve dne i v noci. Systém se aktivuje, jakmile rychlost vozu překročí 12 km/h, a reaguje na téměř všechny typy vozidel, včetně motocyklů. Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem vás upozorní zvukovým varovným signálem z levého či pravého zadního reproduktoru a také grafickým varovným signálem na středovém displeji. Radarové senzory na zádi vozu dokážou rozpoznat vozidla přijíždějící ze strany na vzdálenost až 30 metrů. Na kratší vzdálenosti dokážou zaznamenávat také cyklisty a chodce a upozorňovat na ně, což se hodí zejména v hustě zalidněných oblastech.

Systém BLIS™ s funkcí varování před křížením cesty jiným vozidlem je součástí technologie IntelliSafe Surround.

Lane Keeping Aid (systém udržování vozidla v jízdním pruhu)
Image2
Lane Keeping Aid (systém udržování vozidla v jízdním pruhu)

Začnete-li se odchylovat od směru, může vás naše technologie Lane Keeping Aid upozornit na nebezpečí nebo může v případě potřeby jemně zasáhnout pomocí posilovače řízení a pomoci vám s udržením vozidla v pruhu. Tato funkce používá kameru s pokročilou verzí vysokého rozlišení ke sledování značení jízdních pruhů a rovněž pomáhá monitorovat polohu vozu na silnici. Pokud se dostanete příliš blízko k dělicí čáře mezi pruhy, systém jemně stočí vozidlo zpět, aby je pomohl udržet v jízdním pruhu. Pokud přesto nechtěně překročíte značení jízdního pruhu, budete na to upozorněni haptickými vibracemi ve volantu nebo výstražným zvukem. Pokud značení jízdního pruhu přejedete úmyslně se zapnutým ukazatelem směru, systém Lane Keeping Aid se neaktivuje. Systém pracuje při rychlostech od 65 do 200 km/h.

Systém IntelliSafe Pro zahrnuje IntelliSafe Standard, IntelliSafe Surround a následující technologie:
Varování před kolizí s automatickou brzdou a detekce chodců a cyklistů
Image2
Varování před kolizí s automatickou brzdou a detekce chodců a cyklistů

Vůz Volvo Vás může varovat a automaticky zasáhnout, pokud hrozí bezprostřední kolize s jiným vozidlem, chodcem nebo cyklistou před Vámi. Naše technologie pro odvrácení kolize, která je aktivní při rychlostech nad 4 km/h, Vás varuje zvukovými a vizuálními výstrahami, pokud se přiblížíte příliš blízko k vozidlu jedoucímu před Vámi nebo pokud Vám do cesty vstoupí chodci nebo vjedou cyklisté. Pokud nereagujte a kolize je neodvratná, aktivuje se plné brzdění, aby vám pomohlo odvrátit nebo zmírnit náraz. Radar s dosahem 150 metrů umístěný za mřížkou chladiče nepřetržitě monitoruje vzdálenost k vozidlu jedoucímu před Vámi a digitální kamera za čelním sklem určuje, jaké objekty jsou před Vámi. Za denního světla dokáže detekovat také stojící nebo pohybující se chodce a cyklisty, kteří se přesouvají stejným směrem jako Vy. Pokud Vám do cesty náhle vstoupí chodec nebo vybočí cyklista, anebo vozidlo před Vámi náhle zabrzdí (nebo zastaví), a systém varování před kolizí detekuje, že existuje pravděpodobnost kolize, upozorní Vás na nutnost reagovat blikající kontrolka na čelním okně doprovázená zvukovým alarmem. Tato technologie navíc podporuje řidičem iniciované brzdění prednatlakováním brzd za účelem co možná největšího zkrácení brzdné dráhy. Pokud nereagujte na varování a kolize je neodvratná, vozidlo začne okamžitě brzdit plnou brzdnou silou.

Adaptivní tempomat a asistent v koloně
Image2
Adaptivní tempomat a asistent v koloně

Adaptive Cruise Control, tedy adaptivní tempomat, je podpůrným partnerem pro uvolněnější jízdu při cestách. Pomůže vám udržovat přednastavenou bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel při všech rychlostech až do 200 km/h. V pomalé městské dopravě přejde systém Adaptive Cruise Control do funkce* s režimem ECO a automaticky přizpůsobí Vaši rychlost rychlosti vozidla jedoucího vepředu, přičemž Vám pomáhá uspořit palivo udržováním plynulé jízdy s menší potřebou prudkého přidávání plynu. Z klidu stačí stisknout tlačítko nebo sešlápnout plynový pedál, aby Váš vůz plynule následoval vozidlo jedoucí před Vámi. Při rychlosti vyšší než 30 km/h zvolte požadovanou rychlost a minimální časový interval od vozidla jedoucího před Vámi. Když radarový snímač detekuje pomalejší vozidlo před Vámi, rychlost jízdy se automaticky přizpůsobí tomuto vozidlu. A když je silnice volná, vozidlo obnoví svou zvolenou rychlost. Je-li adaptivní tempomat vypnutý a vozidlo před vámi se přiblíží na příliš krátkou vzdálenost, aktivuje funkce systému upozornění na bezpečný odstup výstražnou kontrolku v dolní části čelního okna, aby vám tak pomohla udržet bezpečný odstup. Kdykoli se Vám zachce, můžete několikasekundovým stisknutím tlačítka Adaptive Cruise Control zapnout běžný tempomat.

*Funkce Queue Assist a zastavení a rozjezdu z rychlosti 0 až 30 km/h vyžaduje automatickou převodovku Geartronic™.

Zahrnuje také funkci varování před kolizí s automatickou brzdou a detekce chodců a cyklistů.

Preventivní bezpečnost
Systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách
Image2
Systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách

Náš systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách vás na displeji řidiče okamžitě upozorní na podhuštěnou pneumatiku a pomůže vám tak zajistit bezpečné ovládání vozu. Systém je aktivní od rychlosti 30 km/h.

LED denní světla
Image2
LED denní světla

Tato stylová LED světla pro denní svícení, integrovaná do spojleru, se za denního světla automaticky aktivují a posílí tak viditelnost vašeho vozu. Pokud je nutné osvítit silnici tlumenými halogenovými světly, zapnou se automaticky. Pouze v kombinaci s halogenovými světlomety.

LED světlomety
Image2
LED světlomety

Naše značkové designové LED světlomety propojují atraktivní vzhled s bezkonkurenční šířkou a délkou světelné stopy. Přidáte-li navíc technologii Driver Alert System, funkce Active High Beam se postará o tlumení světel a posílí tak váš komfort i kvalitu osvětlení. Během dne působí výrazné světlovody ve tvaru kladiva jako světla pro denní svícení, která vůz více zviditelňují. V případě potřeby se automaticky zapnou potkávací světlomety. Díky funkci Active High Beam (součást naší technologie Driver Alert System) můžete nechat dálková světla trvale zapnutá; když potkáte nebo dojedete jiné vozidlo, světlomety automaticky přepnou mezi dálkovými a potkávacími světly tak, abyste měli stále optimální výhled a přitom neoslňovali druhé. Navíc jsou inteligentní: při vjezdu do města dálková světla zhasnou, ale při míjení osvětlených objektů zůstanou rozsvícená. LED světla jsou navíc extrémně energeticky nenáročná a vydrží bez snížení jasu po celou dobu životnosti vozidla, čímž přispívají ke snížení provozních nákladů a k lepší palivové hospodárnosti vozidla.

LED osvětlení s aktivními světly pro zatáčení
Image2
LED osvětlení s aktivními světly pro zatáčení

Tyto moderní LED světlomety vlastní konstrukce vám přinášejí ještě vyšší svítivost a dosah. Za tmy s nimi také lépe uvidíte do zatáček – při otočení volantem se světlomety naklopí tak, aby osvětlily křivku vozovky před vámi. Během dne působí výrazné světlovody ve tvaru kladiva jako světla pro denní svícení, která vůz více zviditelňují. V případě potřeby se automaticky zapnou potkávací světlomety. Díky funkci Active High Beam (součást naší technologie Driver Alert System) můžete nechat dálková světla trvale zapnutá; když potkáte nebo dojedete jiné vozidlo, světlomety automaticky přepnou mezi dálkovými a potkávacími světly tak, abyste měli stále optimální výhled a přitom neoslňovali druhé. Navíc jsou inteligentní: při vjezdu do města dálková světla zhasnou, ale při míjení osvětlených objektů zůstanou rozsvícená. LED světla jsou navíc extrémně energeticky nenáročná a vydrží bez snížení jasu po celou dobu životnosti vozidla, čímž přispívají ke snížení provozních nákladů a k lepší palivové hospodárnosti vozidla.

Halogenové osvětlení s regulací sklonu
Image2
Halogenové osvětlení s regulací sklonu

Díky výkonným halogenovým světlům si můžete vychutnat vynikající rozhled za všech světelných podmínek. A pokud přidáte naši technologii Driver Alert System s funkcí Active High Beam, nemusíte dálková světla vůbec vypínat. Blíží-li se z protisměru jiný vůz, systém samočinně přepne z dálkových světel na potkávací, aby vám poskytl optimální výhled bez oslňování ostatních řidičů. Navíc jsou inteligentní: při vjezdu do města dálková světla zhasnou, ale při míjení osvětlených objektů zůstanou rozsvícená.

Náhradní kolo pro dojetí
Image2
Náhradní kolo pro dojetí

Toto rezervní kolo, určené pro dočasné použití a maximální rychlost 80 km/h, vám ve voze ušetří místo i hmotnost. Sada pro Vaše pohodlí zahrnuje hever, klíč na matice kol a textilní vak pro uložení plnohodnotného kola.

Ochranná bezpečnost
Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikace Volvo On Call propojí vaše Volvo s vaším smartphonem, z kterého je pak můžete ovládat na dálku. Tímto způsobem můžete před jízdou zapnout vyhřívání kabiny, zkontrolovat stav auta, zjistit, kde je, odeslat pokyny do navigace, zamknout nebo odemknout dveře a mnoho dalšího. Před odchodem z domova můžete vůz vytopit na dálku, zapnete-li ze svého smartphonu parkovací vytápění. Volvo On Call vám také umožní synchronizovat místa schůzek mezi osobním kalendářem a navigačním systémem, který vás na ně dovede. Můžete si zde pohodlně vést záznamy o služebních cestách a ukládat je do deníku jízd.
Pokud píchnete pneumatiku, zůstanete stát s poruchou nebo se octnete v nouzové situaci, pouhým stisknutím tlačítka přivoláte pomoc. A pokud dojde k vystřelení airbagů nebo k aktivaci předpínačů bezpečnostních pásů, do servisního střediska Volvo On Call bude automaticky odesláno upozornění. Volvo On Call vás může upozornit také na pokus o vloupání a dokáže váš vůz sledovat přes satelit.

Jako bonus nabízí Volvo On Call stabilní internetové připojení přes střešní anténu vozu, takže vaše Volvo poslouží všem pasažérům jako Wi-Fi hotspot.

Aplikace Volvo On Call je k dispozici pro váš smartphone, iPad a nositelná zařízení jako Apple Watch, Android Wear nebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládáním. Lze ji používat také na PC se systémem Windows 10 a je kompatibilní s tlačítky Flic.

Dětské bezpečnostní zařízení
Vypínač airbagu spolujezdce
Image2
Vypínač airbagu spolujezdce

Tímto vypínačem můžete snadno odpojit airbag spolujezdce, pokud chcete na přední sedadlo nainstalovat dětskou sedačku proti směru jízdy. Vypínač je přístupný pouze při otevřených dveřích. Na vypnutí airbagu jste upozorněni zprávou, která se zobrazí na displeji středové konzoly.

Elektricky ovládaná dětská bezpečnostní pojistka dveří
Image2
Elektricky ovládaná dětská bezpečnostní pojistka dveří

Elektricky ovládaná dětská bezpečnostní pojistka dveří umožňuje pohodlně zamknutí zadních dveří a zadních elektricky ovládaných oken ze sedadla řidiče a zabránit tak možnosti jejich otevření zevnitř.

Zabezpečení
Alarm
Image2
Alarm

Alarm pomáhá chránit vaše Volvo na parkovišti a odhánět nezvané návštěvníky. Reaguje i na pohyb ve voze, na rozbití okénka či v případě, že vám někdo pokusí ukrást kola nebo odtáhnout celé auto. Aktivuje se automaticky při zamknutí vozu a je napojen na dveře, kapotu a zadní výklopné dveře. Náklonové čidlo odradí zloděje od vyheverování auta s úmyslem ukrást kola nebo vůz odtáhnout; blokovací funkce „deadlock“ znemožní otevření dveří zevnitř, je-li auto zamčeno zvenčí. Snímač pohybu, snímač náklonu a funkci blokování lze vypnout, aby bylo možné nechat v zaparkovaném a uzamčeném vozidle pasažéry nebo domácí mazlíčky.

Nouzový alarm
Image2
Nouzový alarm

V nouzové situaci můžete pro přivolání pozornosti použít nouzové tlačítko na dálkovém ovládání. Pro zapnutí výstražných světel a klaksonu stiskněte a podržte tlačítko minimálně po dobu 3 sekund nebo je stiskněte dvakrát.

Dálkově ovládaný systém centrálního zamykání
Image2
Dálkově ovládaný systém centrálního zamykání

Boční dveře i dveře zavazadlového prostoru můžete bezpečně a šikovně zamykat a odmykat pomocí dálkového ovladače. A když odcházíte od vozu (nebo k němu přicházíte), můžete všechna okénka zavřít (nebo naopak otevřít) jediným stisknutím tlačítka. Dveře zavazadlového prostoru lze odemknout samostatně, což přispívá k větší bezpečnosti. Tak máte přístup do zavazadlového prostoru, aniž by někdo další mohl zvenku otevřít kterékoli boční dveře.

Automatické zamykání dveří
Image2
Automatické zamykání dveří

Pro posílení osobní bezpečnosti je možné nastavit automatické zamykání dveří v okamžiku, kdy se rozjedete. Nebo alternativně jejich rychlé uzamknutí z předních sedadel pomocí tlačítky zamykání. V případě nehody pro vaši bezpečnost Volvo dveře opět automaticky odemkne, aby byl umožněn přístup zvenčí do vozu.

Startování bez klíče
Image2
Startování bez klíče

Přistoupíte-li k vozu se svým dálkovým ovladačem, funkce startování bez klíče vám umožní nastartovat motor prostým otočením startéru při sešlápnutém brzdovém pedálu.

Komplexní zamykání a zavírání
Image2
Komplexní zamykání a zavírání

Pokud jste při vystoupení z vozu zapomněli zavřít boční okna, můžete je pohodlně zavřít na dálku dálkovým ovladačem. Stejně tak je lze otevřít i před příchodem k vozu, aby se kabina před nastoupením posádky vyvětrala.

Imobilizér a zámky chránicí před odcizením
Image2
Imobilizér a zámky chránicí před odcizením

Nejenže zámky dveří odolají většině pokusů o násilné vniknutí, ale elektronický imobilizér také znemožní nastartování motoru bez správného dálkového ovladače. A i kdyby se potenciální zloděj dostal do vašeho vozu oknem, systém „deadlock“ (z volitelného příslušenství) znemožní otevření dveří zevnitř.

Osobní komunikátor (Personal Car Communicator) s bezklíčovým ovládáním vozu
Image2
Osobní komunikátor (Personal Car Communicator) s bezklíčovým ovládáním vozu

Toto praktické vybavení kombinuje bezklíčovou jízdu a obousměrnou komunikaci s vaším Volvem. Dokáže rozpoznat, zda je auto zamčené, a pokud je máte v kapse, můžete nastartovat motor a také odemykat a zamykat dveře. Při příchodu k vozu vás osobní komunikátor může varovat, pokud byl aktivován alarm; v případě, že k aktivaci došlo během posledních pěti minut, zobrazí se zvláště viditelné varování.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikace Volvo On Call propojí vaše Volvo s vaším smartphonem, z kterého je pak můžete ovládat na dálku. Tímto způsobem můžete před jízdou zapnout vyhřívání kabiny, zkontrolovat stav auta, zjistit, kde je, odeslat pokyny do navigace, zamknout nebo odemknout dveře a mnoho dalšího. Před odchodem z domova můžete vůz vytopit na dálku, zapnete-li ze svého smartphonu parkovací vytápění. Volvo On Call vám také umožní synchronizovat místa schůzek mezi osobním kalendářem a navigačním systémem, který vás na ně dovede. Můžete si zde pohodlně vést záznamy o služebních cestách a ukládat je do deníku jízd.
Pokud píchnete pneumatiku, zůstanete stát s poruchou nebo se octnete v nouzové situaci, pouhým stisknutím tlačítka přivoláte pomoc. A pokud dojde k vystřelení airbagů nebo k aktivaci předpínačů bezpečnostních pásů, do servisního střediska Volvo On Call bude automaticky odesláno upozornění. Volvo On Call vás může upozornit také na pokus o vloupání a dokáže váš vůz sledovat přes satelit.

Jako bonus nabízí Volvo On Call stabilní internetové připojení přes střešní anténu vozu, takže vaše Volvo poslouží všem pasažérům jako Wi-Fi hotspot.

Aplikace Volvo On Call je k dispozici pro váš smartphone, iPad a nositelná zařízení jako Apple Watch, Android Wear nebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládáním. Lze ji používat také na PC se systémem Windows 10 a je kompatibilní s tlačítky Flic.

Uvítací a doprovodné osvětlení
Image2
Uvítací a doprovodné osvětlení

Kvůli lepší bezpečnosti při příchodu k vozu v noci se po odemknutí vozu dálkovým ovladačem rozsvítí vnější světla a osvítí nejbližší okolí vozu. A při odchodu od vozidla si můžete posvítit na cestu zatažením za páčku pro přepínání světel. Pro tyto funkce lze nastavit dobu svícení na 30, 60 nebo 90 sekund.

Elektricky sklápěna vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru
Image2
Elektricky sklápěna vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru

Tato elektricky ovládaná dveřní zrcátka se po zamknutí vozu automaticky sklopí, aby byla po dobu parkování chráněna. Při průjezdu myčkou je můžete sklopit také ručně stisknutím tlačítka ze sedadla řidiče. A pro usnadnění parkování se mohou vnější zpětná zrcátka automaticky nebo stisknutím tlačítka naklopit tak, abyste při couvání viděli na obrubník.

Kalená boční okna
Image2
Kalená boční okna

Kalené sklo v bočních oknech je třikrát až pětkrát pevnější než běžné sklo o stejné tloušťce. Kalené sklo pomáhá zvyšovat bezpečnost v případě kolize nebo rozbití okna. Rozpadá se na drobné kousky a snižuje tak nebezpečí úrazu.

Uzamykatelné šrouby kol
Image2
Uzamykatelné šrouby kol

Použitím těchto uzamykatelných šroubů kol posílíte zabezpečení a snížíte riziko krádeže kol. Díky jedinečnému kódování zámku odmontujete kola jen vy, váš dealer nebo váš technik. Chcete-li mít šrouby dokonale sladěné s designem kol, vyberte si některou ze sad šroubů kol s barevně sladěnými krytkami v provedení Matt Tech Black, Silver nebo Chrome.

Sedadla
Vyhřívaná sedadla, vpředu
Image2
Vyhřívaná sedadla, vpředu

Protože jako Skandinávci rozumíme chladnému počasí lépe než většina ostatních národů, je jen málo vozidel vybavených pro mrazy lépe než Vaše Volvo. Díky našemu systému topení se nyní můžete pozitivně těšit na jízdu i když rtuť na teploměru klesne pod bod mrazu. Pořiďte si naše přední vyhřívaná sedadla s funkcí vyhřívání sedáku a spodní části opěradla. Vyhřívání lze pro sedadlo řidiče i spolujezdce nastavit pomocí tlačítek ve třech individuálních úrovních intenzity, a protože funguje obzvláště rychle, bude ve vašem voze v mžiku stejně příjemně jako ve vašem obýváku. O cestující na zadních sedadlech je postaráno stejně dobře prostřednictvím volitelných vyhřívaných zadních krajních sedadel, která mají také tři individuální úrovně intenzity.

Vyhřívaná zadní sedadla
Image2
Vyhřívaná zadní sedadla

Pokud vnější sedadla vzadu opatříte individuálně přidaným elektrickým vyhříváním, budou si moci také cestující vzadu užívat tepelný komfort i během mrazivých ročních období. Tato funkce vyhřívá sedák a spodní část opěradla a lze ji šikovně a prakticky ovládat ze zadního sedadla pomocí individuálních ovladačů se třemi úrovněmi.

Ergonomicky navržená sedadla
Image2
Ergonomicky navržená sedadla

Sedadla ve Vašem Volvu mohou být ta nejdůležitější ve Vašem životě – v průběhu životnosti Vašeho vozu v nich pravděpodobně strávíte tisíce hodin. To je důvod, proč jsme strávili tolik času při vývoji jejich ergonomicky tvarovaného designu, aby byla pevná a přesto pohodlná, poskytovala oporu po stranách a měla ergonomické čalounění. A skutečně, naše sedadla jsou široce uznávána jako jedna z nejlepších na světě. Přední sedadla jsou vybavena lumbární opěrou s plynulým nastavením, které umožňuje nejemnější možné individuální nastavení opěry. Vyberte si z našeho širokého sortimentu materiálů čalounění a designů a získáte sedadla, ze který se Vám nebude chtít vstát.

Osvětlení okolí
Image2
Osvětlení okolí

Dobré osvětlení je klíčové pro vytvoření správné atmosféry. To platí stejně ve Vašem voze, jako u Vás doma. Náš nový paket osvětlení interiéru zajišťuje dokonalou viditelnost všech funkcí, které můžete v noci potřebovat. Propracované bílé světlo vám zajistí, že už nikdy nebudete šmátrat ve tmě po držáku nápojů nebo naslepo prohledávat odkládací prostory ve dveřích. „Celkový efekt je velmi vřelý a příjemný, jako byste byli v útulném švédském domě uprostřed mrazivé noci,“ prohlásili naši designéři. Barevné téma krásně koresponduje s podsvícenými ovládacími prvky na přístrojové desce i jinde ve vozidle. Dokonce i kompas ve zpětném zrcátku se rozsvítí stejně elegantním bílým tónem.

Plně nastavitelné sedadlo řidiče
Image2
Plně nastavitelné sedadlo řidiče

U plně nastavitelného sedadla řidiče můžete například měnit výšku a úhel sedáku tak, aby vám ideálně vyhovoval a poskytoval plnou podporu vašim stehnům. Velkorysé možnosti posouvání dopředu a dozadu vám dovolí najít si ideální polohu pro řízení bez ohledu na to, jak jste vysocí.

Elektricky ovládané sedadlo řidiče s paměťovou funkcí
Image2
Elektricky ovládané sedadlo řidiče s paměťovou funkcí

Paměťová funkce pro elektricky ovládané sedadlo řidiče a zpětná zrcátka zajišťuje, že vaše Volvo bude dokonale přizpůsobeno podle vašich požadavků, kdykoli se posadíte za volant. Pokaždé, když použijete dálkové ovládání centrálního zamykání, se sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka automaticky nastaví na vaše nastavení (s Volvem obdržíte dvě dálková ovládání a můžete si objednat až čtyři další). Každé dálkové ovládání vyvolá odpovídající nastavení od posledního uložení, kdy byl příslušný dálkový ovladač použit. Navíc můžete pomocí tlačítek na sedadle nastavit až tři různá nastavení sedadla a vnějších zpětných zrcátek. Jako volitelná výbava je k dispozici také elektrické nastavení sedadla spolujezdce.

Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce
Image2
Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce

Podsedák i opěradlo sedadla spolujezdce jsou pocit maximálního pohodlí vybaveny funkcí elektrického nastavení. Polohu lze snadno nastavit ovládacími prvky intuitivně umístěnými na vnější straně podsedáku a opěradla.

Středová loketní opěrka na zadních sedadlech
Image2
Středová loketní opěrka na zadních sedadlech

Středovou loketní opěrku lze šikovně vyklápět z opěradla zadního sedadla. Cestujícím na zadních sedadlech nabízí dokonalé uvolnění a komfort při dlouhých jízdách.

Integrovaný držák nápojů, zadní
Image2
Integrovaný držák nápojů, zadní

Vyklápěcí držák na nápoje je chytře zabudován do sedáku zadního sedadla, takže jej mají cestující na krajních sedadlech hned po ruce. Když se nepoužívá, je diskrétně skryt a nenarušuje komfort na zadním prostředním sedadle.

Textilní čalounění
Textil Lorensberg Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P000)
Image2
Textil Lorensberg Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P000)

Jemně tkaná látka nabízející pohodlí za každého počasí i teploty. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond

Čalounění City Weave Sports Uni / textilní čalounění / čalounění T-Tec
Čalounění v kombinaci City Weave Sports Uni / textil / T-Tec Blond v interiéru Blond/Charcoal, čalounění stropu Blond (P92G)
Image2
Čalounění v kombinaci City Weave Sports Uni / textil / T-Tec Blond v interiéru Blond/Charcoal, čalounění stropu Blond (P92G)

Textilní panely sedadel City Weave s kontrastním polstrováním a vložkami T-Tec. City Weave je tkaná látka v barvách Charcoal a Blond, která navzdory světlému a jasnému povrchu umožňuje snadné čištění. T-Tec je technický materiál s hladkým odolným povrchem.

Čalounění: Blond/Charcoal
Interiér: Blond/Charcoal
Čalounění stropu Blond

Textilní čalounění/čalounění T-Tec
Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P560)
Image2
Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P560)

Textilní panely sedadel s kontrastním polstrováním a vložkami T-Tec. Jsou vyrobeny z jemně tkané látky nabízející pohodlí za každého počasí i teploty. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život. T-Tec je technický materiál s hladkým odolným povrchem.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal

Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P500)
Image2
Čalounění v kombinaci textil Linné / T-Tec Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P500)

Textilní panely sedadel s kontrastním polstrováním a vložkami T-Tec. Jsou vyrobeny z jemně tkané látky nabízející pohodlí za každého počasí i teploty. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život. T-Tec je technický materiál s hladkým odolným povrchem.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond

Textilní/kožené čalounění
Džínovina/kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P860)
Image2
Džínovina/kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P860)

Jedinečné čalounění z textilu v barvě Charcoal inspirovaného tmavou džínovou tkaninou s koženými vložkami nesoucími jemný nádech moderního švédského luxusu.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal
Volant: Kožený volant s obložením Uni-deco, Charcoal
Sedadlo: Sedadlo Comfort

Džínovina/kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P800)
Image2
Džínovina/kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P800)

Jedinečné čalounění z textilu v barvě Charcoal inspirovaného tmavou džínovou tkaninou s koženými vložkami nesoucími jemný nádech moderního švédského luxusu.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Volant: Kožený volant s obložením Uni-deco, Charcoal
Sedadlo: Sedadlo Comfort

Kožené čalounění
Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P160)
Image2
Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P160)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P100)
Image2
Kůže Charcoal v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P100)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P107)
Image2
Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P107)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Amber
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P167)
Image2
Kůže Amber v interiéru Charcoal, čalounění stropu Charcoal (P167)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Amber
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Blond v interiéru Charcoal/Blond, čalounění stropu Blond (P12G)
Image2
Kůže Blond v interiéru Charcoal/Blond, čalounění stropu Blond (P12G)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Charcoal/Blond
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Kůže Blond v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P10G)
Image2
Kůže Blond v interiéru Charcoal, čalounění stropu Blond (P10G)

Kůže se zrnitou strukturou a rovnoměrným přírodním povrchem, vyráběná technologiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Čalounění: Blond
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Blond
Sedadla: Sedadla Comfort

Čalounění R-Design Nubuck textil/perforovaná kůže
Textilní čalounění Nubuck R-Design/perforovaná kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PR00)
Image2
Textilní čalounění Nubuck R-Design/perforovaná kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PR00)

Textilní panely sedadel Nubuck s kontrastním perforovaným polstrováním a vložkami. Nubuck je špičková technická tkanina s přitažlivým vzhledem, vynikající přilnavostí a přirozeným odvětráváním. Jsou odolné a praktické – ideální pro každodenní život. Perforovaná kůže se vyznačuje přirozeným jednolitým povrchem; otvory přitom zlepšují větrání.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal

K dispozici pouze pro R-Design.

Čalounění R-Design kůže/perforovaná kůže
Čalounění R-Design z jemné kůže/perforované kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PZ00)
Image2
Čalounění R-Design z jemné kůže/perforované kůže Charcoal v provedení interiéru Charcoal s čalouněním stropu Charcoal (PZ00)

Jemná kůže vyráběná šetrně k životnímu prostředí s použitím barvicích technologií s nízkým ekologickým dopadem, produkujících trvanlivou povrchovou úpravu. Minimální použití laku zachovává přirozený vzhled, který stárnutím ještě vyzrává. Perforovaná kůže se vyznačuje přirozeným jednolitým povrchem; otvory přitom zlepšují větrání.

Čalounění: Charcoal
Interiér: Charcoal
Čalounění stropu Charcoal

K dispozici pouze pro R-Design.

Klima
CleanZone
Image2
CleanZone

Se systémem CleanZone si můžete spolu s pasažéry v kabině užívat čisté a zdravé ovzduší. Monitoruje přicházející vzduch a pokud zjistí přítomnost škodlivin, uzavře přívod vzduchu do kabiny. Kombinovaný filtr snižuje hladinu prachu, pylů, pevných částic a chemických pachů. Automatická funkce CleanZone navíc pomáhá za teplého počasí připravit v kabině svěží ovzduší účinným odvětráním při odemčení vozu.

Automatická klimatizace
Image2
Automatická klimatizace

Elektronická klimatizace udržuje v prostoru pro cestující zvolenou teplotu a lze ji nastavovat nezávisle pro stranu řidiče i spolujezdce na předním sedadle. Systém přispívá k vašemu zdraví a komfortu tím, že v kabině pomáhá udržovat vhodnou hladinu vzdušné vlhkosti.

Filtr interiéru
Image2
Filtr interiéru

Filtr interiéru brání pronikání prachu a pylu ventilačním systémem do kabiny a účinně tak přispívá k zdravému vnitřnímu klimatu.

Tmavě tónovaná zadní okna
Image2
Tmavě tónovaná zadní okna

Extra tmavě tónovaná skla zadních oken dodávají vašemu Volvu vytříbený vzhled a pomáhají chránit kabinu před slunečními paprsky a za slunných, horkých dnů udržovat příjemnou teplotu v interiéru.

Panoramatické střešní okno
Image2
Panoramatické střešní okno

Naše pevné panoramatické střešní okno přinese všem pasažérům ve vašem Volvu více vzdušnosti a světla. Elektricky ovládaná sluneční clona z perforované textilie omezuje oslňování za slunečných dnů a přitom v kabině zachovává vzdušnou atmosféru. Otevírá se odzadu, takže cestující na zadních sedadlech si mohou užívat světlo, zatímco řidič a spolujezdec na předním sedadle jsou ve stínu. Tmavě tónované vrstvené sklo ještě více zvyšuje komfort klimatu uvnitř vozu a bezpečnost. To také pomáhá chránit před ultrafialovým zářením.

Přídavné palivové topení
Image2
Přídavné palivové topení

Toto topení ohřívá kabinu i motor a pomáhá tak omezit emise i opotřebení motoru startováním za studena. Nastavte čas, kdy chcete vstupovat do vytopené kabiny, nebo spusťte ohřev na dálku z aplikace Volvo On Call pro smartphony.

Vyhřívaná sedadla, vpředu
Image2
Vyhřívaná sedadla, vpředu

Protože jako Skandinávci rozumíme chladnému počasí lépe než většina ostatních národů, je jen málo vozidel vybavených pro mrazy lépe než Vaše Volvo. Díky našemu systému topení se nyní můžete pozitivně těšit na jízdu i když rtuť na teploměru klesne pod bod mrazu. Pořiďte si naše přední vyhřívaná sedadla s funkcí vyhřívání sedáku a spodní části opěradla. Vyhřívání lze pro sedadlo řidiče i spolujezdce nastavit pomocí tlačítek ve třech individuálních úrovních intenzity, a protože funguje obzvláště rychle, bude ve vašem voze v mžiku stejně příjemně jako ve vašem obýváku. O cestující na zadních sedadlech je postaráno stejně dobře prostřednictvím volitelných vyhřívaných zadních krajních sedadel, která mají také tři individuální úrovně intenzity.

Vyhřívaná zadní sedadla
Image2
Vyhřívaná zadní sedadla

Pokud vnější sedadla vzadu opatříte individuálně přidaným elektrickým vyhříváním, budou si moci také cestující vzadu užívat tepelný komfort i během mrazivých ročních období. Tato funkce vyhřívá sedák a spodní část opěradla a lze ji šikovně a prakticky ovládat ze zadního sedadla pomocí individuálních ovladačů se třemi úrovněmi.

Vyhřívané čelní sklo
Image2
Vyhřívané čelní sklo

Tento prvek vybavení vám umožňuje v mrazivém počasí pohodlně zbavit ledu čelní sklo stejně jako zadní okno a vnější zpětná zrcátka. Stačí stisknout tlačítko a za chvíli můžete vyjet.

Čištění čelních světlometů
Image2
Čištění čelních světlometů

Náš systém čištění čelních světlometů odstraňuje nečistoty z čelních světlometů; aktivuje se současně s ostřikovači čelního skla. Při aktivaci se trysky vysunou z nárazníků. Inteligentní sekvenční čištění pomáhá šetřit ostřikovací kapalinu.

Úložný prostor
Osvětlená uzamykatelná odkládací schránka
Image2
Osvětlená uzamykatelná odkládací schránka

Uzamykatelná odkládací schránka umožňuje pohodlné uložení dokladů k automobilu nebo jiných drobností. Díky osvětlení vždy najdete, co hledáte. Pro větší pohodlí obsahuje odkládací schránka také držáky na tužky, kreditní kartu a dvě plechovky o objemu 0,33 l. Zvolíte-li kombinaci s funkcí privátního zamykání, můžete schránku ponechat uzamknutou, i když vůz zapůjčíte jiné osobě, například obsluze parkoviště nebo technikovi v servisu.

Přihrádky v předních dveřích
Image2
Přihrádky v předních dveřích

Při dlouhých jízdách přispívají přihrádky v předních dveřích k ještě většímu pohodlí. Můžete si do nich odložit věci, které budete vy nebo váš spolucestující na předním sedadle potřebovat mít po ruce. Je zde také vodotěsná kapsa na škrabku na led.

Úložná schránka za přední střední konzolí
Image2
Úložná schránka za přední střední konzolí

Pro malé předměty je za středovou konzolou k dipozici šikovný úložný prostor. Za tmy je tento úložný prostor diskrétně osvětlen, což usnadňuje hledání předmětů.

Držáky na nápoje vpředu
Image2
Držáky na nápoje vpředu

Aby bylo možné mít občerstvení pohodlně po ruce, jsou pod elegantním roletovým krytem skryty dva držáky na nápoje pro řidiče a spolujezdce vpředu. Chcete-li získat více úložného prostoru, je možné držáky nápojů odstranit.

Integrovaný držák nápojů, zadní
Image2
Integrovaný držák nápojů, zadní

Vyklápěcí držák na nápoje je chytře zabudován do sedáku zadního sedadla, takže jej mají cestující na krajních sedadlech hned po ruce. Když se nepoužívá, je diskrétně skryt a nenarušuje komfort na zadním prostředním sedadle.

Přední střední loketní opěrka
Image2
Přední střední loketní opěrka

Střední loketní opěrka vpředu je dalším prvkem přispívajícím k maximálnímu pohodlí při dlouhých cestách. Lze ji nastavit ve směru dopředu–dozadu a obsahuje inteligentní příslušenství. Pod roletovým krytem máte přístup ke dvěma držákům na nápoje a elektrické zásuvce. Pod loketní opěrkou se nachází šikovný úložný prostor. Loketní opěrka obsahuje i vstup AUX – a v závislosti na výběru audiosystému – i USB port pro připojení přídavných zařízení k audiosystému vozidla.

Úložné kapsy v zadní části kabiny
Image2
Úložné kapsy v zadní části kabiny

Tyto pružné kapsy, šikovně umístěné na zadní straně předních sedadel, poskytují cestujícím na zadních sedadlech další úložný prostor – což je velmi praktické pro ukládání různých předmětů, jako jsou například noviny, časopisy, ubrousky nebo hračky.

Úložný prostor bočního panelu zadního sedadla
Image2
Úložný prostor bočního panelu zadního sedadla

Aby bylo dlouhé cestování pro cestující na krajních sedadlech vzadu ještě pohodlnější, mají nyní k dispozici přístup k šikovným odkládacím schránkám na malé předměty přímo pod sedáky sedadel.

Popelník a zapalovač
Image2
Popelník a zapalovač

Popelník s krytem je upevněný tam, kde je snadno přístupný, tj. v jednom z panelů držáku nápojů střední konzole. Popelník se snadno vyndává a vkládá a díky hladkému designu je jeho čištění snadné. Zapalovač lze vložit do 12V zásuvek v přední a zadní sekci tunelové konzoly.

(Obrázek XC40)

Podpora řidiče
Podpůrný balíček řidiče
Image2
Podpůrný balíček řidiče

Uvolněný řidič je bezpečný řidič. Zde jsou některé z doplňkových prvků pro podporu řidiče – díky nim si můžete vychutnat jízdu a přitom si udržíte dokonalou kontrolu nad vozem. Funkce varování před kolizí s automatickou brzdou a detekce chodců a cyklistů vás upozorní a automaticky zasáhne, pokud by hrozila bezprostřední kolize s jiným vozidlem, chodcem nebo cyklistou před vámi. Pokud nereagujte a kolize je neodvratná, aktivuje se plné brzdění, aby vám pomohlo odvrátit nebo zmírnit náraz. Začnete-li se odchylovat od směru, může vás naše technologie Lane Keeping Aid upozornit na nebezpečí nebo může v případě potřeby jemně zasáhnout pomocí posilovače řízení a pomoci vám s udržením vozidla v pruhu. Systém Driver Alert Control vás decentně upozorní v případě, že váš styl jízdy začne vykazovat známky nesoustředěnosti nebo únavy. V případě potřeby vydá varovný zvukový signál a na přístrojové desce zobrazí zprávu s doporučením, abyste si udělali přestávku. Při jízdě v noci zajišťuje funkce aktivních dálkových světel (Active High Beam – AHB) trvalé použití dálkových světel, čímž optimalizuje vaše vidění bez oslňování ostatních účastníků provozu.

Sensus Navigation
Image2
Sensus Navigation

Vybavení Sensus Navigation poskytuje intuitivní navigační pokyny a hladce se připojuje k našim cloudovým službám a navigačním aplikacím. Lze je pohodlně ovládat hlasem nebo prostřednictvím dotykové obrazovky. Pokyny se zobrazují na displeji řidiče, na středové obrazovce a na head-up displeji. Systém můžete ovládat, aniž byste spouštěli pozornost ze silnice – Volvu můžete zadávat přirozené hlasové pokyny a modul hlasového ovládání pak vaše příkazy provede. Volitelný head-up displej pak umožňuje zobrazovat navigační pokyny v prostoru před čelním sklem. Systém může ovládat také spolujezdec z dotykové obrazovky středového displeje. K dispozici máte automobilové aplikace, které vám pomohou například najít parkoviště a zaplatit za něj, sdílet polohu s přáteli nebo jednoduše vyhledat nejlepší kávu ve městě. Služba RTTI (Real Time Traffic Information) vám pomůže vyhnout se dopravním zácpám díky přehlednému zobrazení alternativních tras. Bezplatné aktualizace map zaručují neustále aktuální navigační prostředí. Po přidání aplikace Volvo On Call můžete do vozu přenášet cílová místa nalezená na vašem smartphonu. Umožní vám také synchronizovat místa schůzek mezi osobním kalendářem a navigačním systémem, který vás na ně dovede.

Vyhřívané čelní sklo
Image2
Vyhřívané čelní sklo

Tento prvek vybavení vám umožňuje v mrazivém počasí pohodlně zbavit ledu čelní sklo stejně jako zadní okno a vnější zpětná zrcátka. Stačí stisknout tlačítko a za chvíli můžete vyjet.

Kamera parkovacího asistenta, zadní
Image2
Kamera parkovacího asistenta, zadní

Tato zadní kamera usnadňuje couváním tím, že na středovém displeji ukazuje, co se děje za vozem. Vodítka na obrazovce poskytují další pomoc pro hladký průběh parkování. Zvětšený obraz bezprostředního okolí vozu se hodí při nacouvávání k přívěsu.

Displej řidiče, analogový
Image2
Displej řidiče, analogový

Analogový displej řidiče je navržen tak, abyste vždy měli okamžitý a intuitivní přehled o všem podstatném. Indikátor řazení převodových stupňů pro manuální převodovku a měřič úsporné jízdy pomáhají udržovat nejúspornější způsob jízdy.

Displej řidiče, digitální
Image2
Displej řidiče, digitální

Vysoké rozlišení digitálního displeje řidiče umožňuje snadno přizpůsobit rozložení přístrojů a rozhraní při jízdě vašim preferencím. Můžete přepínat mezi třemi režimu zobrazení - Elegance, Eco a Výkon. Elegance je klasický výchozí režim, zatímco režim Eco podporuje jízdu ohleduplnou k životnímu prostředí s nízkou spotřebou. Režim Performance má výraznou červenou barvu a zobrazuje velký otáčkoměr s údajem o rychlosti v digitální formě uprostřed.

5palcový středový displej
Image2
5palcový středový displej

5palcový středový displej vám dává možnost intuitivního ovládání různých funkcí, jako je například klimatizace, audiosystém, telefon nebo další systémy zabudované do vozu. Umožňuje též naplno využívat funkce vašeho Volva a přizpůsobit je vašim potřebám. Vše lze pohodlně ovládat prostřednictvím středové konzoly nebo ovládacích prvků na volantu.

Tempomat
Image2
Tempomat

Tempomat zvyšuje komfort při jízdě po dálnici udržováním nastavené rychlosti bez toho, abyste museli držet nohu na plynu. Ovládá se pohodlně z volantu.

Adaptivní tempomat a asistent v koloně
Image2
Adaptivní tempomat a asistent v koloně

Adaptive Cruise Control, tedy adaptivní tempomat, je podpůrným partnerem pro uvolněnější jízdu při cestách. Pomůže vám udržovat přednastavenou bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel při všech rychlostech až do 200 km/h. V pomalé městské dopravě přejde systém Adaptive Cruise Control do funkce* s režimem ECO a automaticky přizpůsobí Vaši rychlost rychlosti vozidla jedoucího vepředu, přičemž Vám pomáhá uspořit palivo udržováním plynulé jízdy s menší potřebou prudkého přidávání plynu. Z klidu stačí stisknout tlačítko nebo sešlápnout plynový pedál, aby Váš vůz plynule následoval vozidlo jedoucí před Vámi. Při rychlosti vyšší než 30 km/h zvolte požadovanou rychlost a minimální časový interval od vozidla jedoucího před Vámi. Když radarový snímač detekuje pomalejší vozidlo před Vámi, rychlost jízdy se automaticky přizpůsobí tomuto vozidlu. A když je silnice volná, vozidlo obnoví svou zvolenou rychlost. Je-li adaptivní tempomat vypnutý a vozidlo před vámi se přiblíží na příliš krátkou vzdálenost, aktivuje funkce systému upozornění na bezpečný odstup výstražnou kontrolku v dolní části čelního okna, aby vám tak pomohla udržet bezpečný odstup. Kdykoli se Vám zachce, můžete několikasekundovým stisknutím tlačítka Adaptive Cruise Control zapnout běžný tempomat.

*Funkce Queue Assist a zastavení a rozjezdu z rychlosti 0 až 30 km/h vyžaduje automatickou převodovku Geartronic™.

Zahrnuje také funkci varování před kolizí s automatickou brzdou a detekce chodců a cyklistů.

Omezovač rychlosti
Image2
Omezovač rychlosti

Omezovač rychlosti zajišťuje, že při jízdě nepřekročíte nastavenou rychlost. Při dosažení nastavené rychlosti ucítíte jemné zvýšení odporu plynového pedálu. Chcete-li tuto funkci potlačit, stačí jednoduše sešlápnout plynový pedál.

Palubní počítač
Image2
Palubní počítač

Palubní počítač vám dává neustálou kontrolu a napomáhá k hospodárnému provozu. Zobrazuje nejdůležitější údaje o cestě, jako je aktuální a průměrná spotřeba paliva, dojezd se zbývajícím palivem nebo průměrná rychlost.

Teploměr venkovní teploty
Image2
Teploměr venkovní teploty

Teploměr venkovní teploty sleduje venkovní teplotu a informuje řidiče o podmínkách na silnicích závislých na povětrnostních vlivech. Hrozí-li výskyt náledí, upozorní vás.

Informační systém dopravních značek
Image2
Informační systém dopravních značek

Informační systém dopravních značek vám neustále poskytuje aktuální informace o omezeních platných v daném silničním úseku. Detekuje omezení rychlosti, zákazy předjíždění i různé typy dodatkových tabulek a zobrazuje značky přímo na displeji řidiče. Ve vozech s výbavou Sensus Navigation systém využívá také informace o omezení rychlosti z map. Informační systém dopravních značek vás také může upozornit na překročení povolené rychlosti trojím zablikáním.

Informační systém BLIS™ pro eliminaci mrtvého úhlu a systém varování před křížením cesty jiným vozidlem
Image2
Informační systém BLIS™ pro eliminaci mrtvého úhlu a systém varování před křížením cesty jiným vozidlem

Zkratka BLIS™ označuje systém, který vás upozorní, pokud se v tzv. mrtvém úhlu nachází jiné vozidlo nebo se rychle přibližuje zezadu. Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem vás při couvání z úzkého parkovacího prostoru upozorní, pokud by se z některé strany blížila jiná vozidla, chodci nebo cyklisté. Systém BLIS™ navíc poskytuje podporu, pokud musíte v hustém provozu přejíždět mezi pruhy. V případě potřeby vás upozorní světelným signálem v levém nebo pravém zpětném zrcátku. Radarová čidla na zádi neustále monitorují slepé úhly a rozsáhlý prostor za vozem. Funkce BLIS™ pracuje v různém počasí a světelných podmínkách, ve dne i v noci. Systém se aktivuje, jakmile rychlost vozu překročí 12 km/h, a reaguje na téměř všechny typy vozidel, včetně motocyklů. Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem vás upozorní zvukovým varovným signálem z levého či pravého zadního reproduktoru a také grafickým varovným signálem na středovém displeji. Radarové senzory na zádi vozu dokážou rozpoznat vozidla přijíždějící ze strany na vzdálenost až 30 metrů. Na kratší vzdálenosti dokážou zaznamenávat také cyklisty a chodce a upozorňovat na ně, což se hodí zejména v hustě zalidněných oblastech.

Systém BLIS™ s funkcí varování před křížením cesty jiným vozidlem je součástí technologie IntelliSafe Surround.

Zadní parkovací asistent
Image2
Zadní parkovací asistent

Zadní parkovací asistent pomáhá při couvání do stísněných prostor s omezeným výhledem. Když se vůz přiblíží k překážce, uslyšíte ze zadních reproduktorů pulzující zvuk a na středovém displeji uvidíte grafické znázornění situace.

Zadní a přední parkovací asistent
Image2
Zadní a přední parkovací asistent

Zadní a přední parkovací asistent pomáhá při manévrování ve stísněných prostorách s omezeným výhledem. Když se vůz přiblíží k překážce, uslyšíte ze zadních nebo předních reproduktorů pulzující zvuk a na středovém displeji se objeví výstražná grafika. Frekvence varovného zvuku se při přibližování k překážce zvyšuje.

Parkovací asistent
Image2
Parkovací asistent

S naším praktickým parkovacím asistentem budete parkovat rádi. Dokáže změřit parkovací místo (vystačí si 1,2násobkem délky vozu), převzít volant a zaparkovat za vás. Pomůže vám také při vyjíždění z těsného parkovacího místa.

Dešťový senzor
Image2
Dešťový senzor

Dešťový senzor spouští stěrače čelního skla, jakmile začne pršet nebo je-li čelní sklo postříkáno vodou. Pro vaše pohodlí také podle potřeby mění rychlost stírání.

Denní světla s čidlem denního světla
Image2
Denní světla s čidlem denního světla

Světla pro denní svícení přispívají k vaší lepší viditelnosti během dne. Když se světelné podmínky změní a je třeba rozsvítit světlomety, světlomety se zapnou automaticky. Světlomety se také zapnou, pokud zapnete stěrače čelního skla nebo zadní mlhové světlo.

Elektricky nastavitelná vyhřívaná dveřní zrcátka
Image2
Elektricky nastavitelná vyhřívaná dveřní zrcátka

Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, která lze je snadno nastavit ze sedadla řidiče, jsou elektricky vyhřívána společně se zadním oknem, a proto se na nich v chladném počasí netvoří námraza.

Multifunkční vnější zpětná zrcátka
Image2
Multifunkční vnější zpětná zrcátka

Velkoryse dimenzovaná vnější zpětná zrcátka jsou elektricky ovládaná pomocí ovládací páčky na panelu dveří řidiče. Ve stranách zrcátka jsou zabudované ukazatele směru - dotykem ovládací páčky se aktivují tři bliknutí ukazatelů směru, takže je menší riziko, že Váš úmysl změnit směr zůstane bez povšimnutí. Za účelem zvýšení Vaší bezpečnosti a pohodlí je k dispozici volitelná výbava, například elektrické sklápění vnějších zpětných zrcátek, osvětlení nástupního prostoru a námi vyvinutý systém BLIS™ pro eliminaci mrtvého úhlu.

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým ztlumením
Image2
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým ztlumením

Vnitřní zpětné zrcátko je vybaveno automatickým ztlumováním, které pomáhá chránit oči před oslněním reflektory vozidel vzadu. Jakmile intenzita světla poklesne, zrcátko se automaticky vrátí do normálního režimu.

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým ztlumením a kompasem
Image2
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým ztlumením a kompasem

Toto zrcátko posiluje váš komfort při jízdě za tmy automatickým přepínáním do polohy, v níž od vašich očí odklání světla reflektorů vozidel za vámi. Pokud právě nesvítí žádné oslňující světlo, automaticky se nastaví zpět na normální nastavení. Jako navigační pomůcka se ve zpětném zrcátku trvale zobrazuje směrový údaj kompasu.

Osvětlené toaletní zrcátko
Image2
Osvětlené toaletní zrcátko

Světla namontovaná ve sluneční cloně se rozsvítí při otevření krytu toaletního zrcátka - pohodlné a praktické. Integrovaný držák lístků pak ještě více zvyšuje pohodlí. K dispozici pro řidiče a spolujezdce vpředu.

Elektricky sklápěna vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru
Image2
Elektricky sklápěna vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru

Tato elektricky ovládaná dveřní zrcátka se po zamknutí vozu automaticky sklopí, aby byla po dobu parkování chráněna. Při průjezdu myčkou je můžete sklopit také ručně stisknutím tlačítka ze sedadla řidiče. A pro usnadnění parkování se mohou vnější zpětná zrcátka automaticky nebo stisknutím tlačítka naklopit tak, abyste při couvání viděli na obrubník.

Elektricky ovládaná okna, vpředu i vzadu
Image2
Elektricky ovládaná okna, vpředu i vzadu

Komfort elektricky stahovaných okének si může vychutnat každý člen posádky vašeho Volva. Ovládací prvky jsou šikovně umístěny v loketních opěrkách ve dveřích. A pokud cestujete s malými dětmi, můžete stahování zadních okének uzamknout ze sedadla řidiče.

Na rychlosti závislý posilovač řízení
Image2
Na rychlosti závislý posilovač řízení

Náš posilovač řízení závislý na rychlosti poskytuje přesně tu míru asistence, která je zapotřebí pro maximální komfort a odezvu řízení: tužší řízení při rychlostech obvyklých na dálnici, volnější v pomalém provozu. Reakci volantu lze také přizpůsobit pomocí ovládání jízdního režimu.

Přizpůsobení elektrického posilovače řízení
Image2
Přizpůsobení elektrického posilovače řízení

V rámci příplatkové výbavy si můžete vybrat progresivní posilovač řízení. Zatímco asistent řízení upravuje míru podpory automaticky podle rychlosti vozidla, vy si můžete na středovém displeji vybrat ze tří úrovní celkové míry posilování – od slabé, střední až po vysoké v celém rozsahu rychlostí.

Systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách
Image2
Systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách

Náš systém nepřímého sledování tlaku v pneumatikách vás na displeji řidiče okamžitě upozorní na podhuštěnou pneumatiku a pomůže vám tak zajistit bezpečné ovládání vozu. Systém je aktivní od rychlosti 30 km/h.

Ovládací prvek nastavení světlometu
Image2
Ovládací prvek nastavení světlometu

Ovládací prvek nastavení světlometu na přístrojové desce umožňuje řidiči otáčením nastavit sklon světlometu. To je zvlášť důležité při jízdě v noci s plně naloženým vozem. Týká se pouze halogenových světlometů; LED světlomety se přizpůsobují automaticky.

Přídavná napájecí zásuvka
Image2
Přídavná napájecí zásuvka

Přídavná napájecí zásuvka v úložném prostoru pod středovou loketní opěrkou je přístupná cestujícím na předních i zadních sedadlech a může být využita pro napájení nabíječek telefonů, laptopu, herní konzoly, DVD přehrávače či dalších přenosných elektronických zařízení.

Komunikace
Systém handsfree Bluetooth®, integrovaný
Image2
Systém handsfree Bluetooth®, integrovaný

Chcete mít na cestě přístup k vašemu mobilnímu telefonu, abyste vyhledali adresu pro naplánování trasy v navigačním systému a zavolali, že jste již na cestě? Palubní technologie Bluetooth® Vám toto vše umožní bezdrátově prostřednictvím informačního systému – za současného poslechu hudby. Po nakonfigurování pro mobilní telefon, systém automaticky rozpozná Váš telefon při nástupu do vozidla. Při nastupování a vystupování z vozu Vám tento systém automaticky umožní volné přepínání z telefonu na systém hands-free a opačně. Audiosystémy High Performance a Premium Sound by Harman Kardon zahrnují integrovaný systém handsfree s rozhraním Bluetooth®, který vám umožní pohodlné ovládání telefonu pomocí tlačítek na volantu nebo klávesnice na středové konzole. Informace z telefonu se zobrazují na multimediálním displeji středové konzoly. A pokud jste si do výbavy vybrali navigační systém Sensus, můžete uskutečňovat vaše hovory pomocí hlasového ovládání. Navíc můžete streamovat vysoce kvalitní audio z multimediálního přehrávače a poslouchat jej prostřednictvím audiosystému vozidla.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání takových značek společností Volvo Car Corporation se uskutečňuje na základě licence. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou ty s jejich příslušnými majiteli.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikace Volvo On Call propojí vaše Volvo s vaším smartphonem, z kterého je pak můžete ovládat na dálku. Tímto způsobem můžete před jízdou zapnout vyhřívání kabiny, zkontrolovat stav auta, zjistit, kde je, odeslat pokyny do navigace, zamknout nebo odemknout dveře a mnoho dalšího. Před odchodem z domova můžete vůz vytopit na dálku, zapnete-li ze svého smartphonu parkovací vytápění. Volvo On Call vám také umožní synchronizovat místa schůzek mezi osobním kalendářem a navigačním systémem, který vás na ně dovede. Můžete si zde pohodlně vést záznamy o služebních cestách a ukládat je do deníku jízd.
Pokud píchnete pneumatiku, zůstanete stát s poruchou nebo se octnete v nouzové situaci, pouhým stisknutím tlačítka přivoláte pomoc. A pokud dojde k vystřelení airbagů nebo k aktivaci předpínačů bezpečnostních pásů, do servisního střediska Volvo On Call bude automaticky odesláno upozornění. Volvo On Call vás může upozornit také na pokus o vloupání a dokáže váš vůz sledovat přes satelit.

Jako bonus nabízí Volvo On Call stabilní internetové připojení přes střešní anténu vozu, takže vaše Volvo poslouží všem pasažérům jako Wi-Fi hotspot.

Aplikace Volvo On Call je k dispozici pro váš smartphone, iPad a nositelná zařízení jako Apple Watch, Android Wear nebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládáním. Lze ji používat také na PC se systémem Windows 10 a je kompatibilní s tlačítky Flic.