VILKÅR OG BETINGELSER

  for forlængelse af Volvo On Call-abonnementer

 1. NÆRVÆRENDE VILKÅR
 2. Nedenstående Vilkår og betingelser gælder for Din online-forlængelse af Dine Volvo On Call-abonnementer via Vores websted.

  Du bedes omhyggeligt gennemlæse disse Vilkår og betingelser, inden du afgiver din bestilling. Ved at markere afkrydsningsfeltet som bekræftelse på din accept af disse Vilkår og betingelser erklærer du, at du accepterer og forstår disse Vilkår og betingelser, og at du indvilger i at være bundet af dem. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår og betingelser, vil du ikke kunne afgive Din bestilling.

  Vi har bestræbt os på at gøre disse Vilkår og betingelser lette at forstå, men vi er klare over, at du måske kan være i tvivl om visse dele heraf, når du læser dem. Vores personale er klar til at hjælpe og bistår gerne med at besvare de eventuelle spørgsmål, du måtte have. Hvis du er i tvivl om noget i disse Vilkår og betingelser, hvis du ønsker en kopi af dem eller ikke kan acceptere dem, bedes du venligst kontakte Os på en af følgende måder:

  • Telefon: [+ 45 70112700]

  • Postadresse: Volvo Car Denmark A/S

  • Lyskær 5, 2730 Herlev, DK

  • Websted: kundserv@volvocars.com

  Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre nærværende Vilkår og betingelser uden varsel.

 3. DEFINITIONER
 4. For at gøre det let at læse disse Vilkår og betingelser har Vi defineret nogle af ordene heri. Hvis et ord begynder med et stort bogstav, betyder det, at ordet er defineret. Nedenfor følger en liste over de definerede ord:

  "Kontrakt" vil sige enhver kontrakt mellem Dig og Os om forlængelse af Dit Volvo On Call-abonnement, hvori indgår nærværende Vilkår og betingelser.

  "Vilkår og betingelser" vil sige nærværende vilkår og betingelser sammen med Vores Politik om beskyttelse af kunders data, som Du kan se på Webstedet.

  "Vi"/"Vores"/"Os" vil sige Volvo Car Corporation, et selskab registreret i Sverige (selskabsregistreringsnummer 556074-3089) med hjemstedsadressen SE-405 31 Göteborg, Sverige.

  "Websted" vil sige qaoxp.volvocars.com/dk og

   

  "Du"/"Dig"/"Din"/"Dit"/"Dine" vil sige dig som Vores kunde.

 5. BESTILLINGSPROCESS
 6. Vores online proces vejleder dig gennem det, du skal foretage dig for at afgive din bestilling. Processen giver mulighed for at kontrollere og rette eventuelle fejl, inden Du afgiver bestillingen. Du bedes give dig tid til at læse og kontrollere din bestilling på hvert trin af processen.

 7. PRISER
 8. Alle priser opført på Webstedet er i euro (€, EUR); og inkluderer Moms og anden beskatning.

 9. POLITIK OM BESKYTTELSE AF KUNDERS DATA
 10. Vi har ansvaret for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med din bestilling. Al behandling foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning om behandling af personoplysninger samt vores politik om beskyttelse af kunders data, som er tilgængelig på qaoxp.volvocars.com/dk/footer/privacy.

  Du anerkender og samtykker herved i, at dine personoplysninger behandles af os og Volvo Car Denmark A/S, et dansk selskab med registreringsnummer CVR:14540733 og hjemstedsadresse Lyskær 5, 2730 Herlev. Medmindre du samtykker i og accepterer at blive kontaktet af os af nogen anden grund, behandles dine personoplysninger kun af os og vores samarbejdspartnere med det formål at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig i henhold til Kontrakten eller i forbindelse med behandlingen af din bestilling.

 11. COOKIES
 12. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din enhed, når du besøger et websted. De hjælper os med at forbedre din brugeroplevelse på Webstedet og at gøre ordrebehandlingen så ukompliceret som muligt. Ved at bruge Webstedet samtykker du i vores brug af cookies. Du kan læse mere om de cookies, vi bruger, her: qaoxp.volvocars.com/dk/footer/cookies.

 13. DIN KONTRAKT MED OS
 14. Under dette punkt redegøres for, hvordan der oprettes en juridisk bindende Kontrakt mellem dig og os.

  For at forlænge dit Volvo On Call-abonnement på Webstedet skal du gennemføre online bestillingsprocessen og betale for forlængelsen.

  Når du har færdiggjort bestillingen (dvs. når du har klikket på "betal nu"-knappen ved slutningen af betalingsprocessen), vil du se en ordrebekræftelse på skærmen. Vi vil også sende dig en e-mail med kvittering/faktura indeholdende relevante detaljer om din bestilling og et unikt ID-nummer for den, som du bedes oplyse i forbindelse med eventuelle senere forespørgsler eller korrespondance om bestillingen. Alternativt vil vi muligvis kontakte dig for at meddele, at vi ikke accepterer din bestilling. Dette vil typisk være af en af følgende årsager:

  • (i) Vi kan ikke autorisere din betaling, eller

  • (ii) Du har ikke et gældende Volvo On Call-abonnement, der kan forlænges.

  En Kontrakt oprettes kun, når vi har accepteret din bestilling i overensstemmelse med pkt. 7.3.

  Bemærk venligst, at denne Kontrakt omfatter en forlængelse af Volvo On Call-abonnementet for din Volvo-bil og kan ikke overføres til nogen anden bil. Volvo On Call-abonnementet følger således din bil, og du vil ikke være berettiget til tilbagebetaling, hvis du vælger at sælge din bil i løbet af forlængelsesperioden.

 15. BETALING
 16. Forlængelsen af dit Volvo On Call-abonnement bestilles og betales online. Betalingen kan kun foretages med kredit- eller betalingskort (Visa eller MasterCard) via Vores sikre online betalingssystem. Vi benytter Worldline til betalingstjenester på internettet, og du accepterer, at Worldline tager sig af betalingstransaktionen og håndterer dine kortoplysninger og alle andre oplysninger, der kræves, for at betalingstransaktionen kan udføres af Worldline (herunder bl.a. bedrageriforebyggelse). Worldline er certificeret af banker og kortindløsere til sikker varetagelse af betalingstransaktioner. Al kommunikation mellem Vores Websted og Din bank varetages af Worldline og krypteres med SSL (Secure Sockets Layer).

 17. AKTIVERING
 18. Forlængelsen af Dit Volvo On Call-abonnement aktiveres automatisk i vores systemer, når dit nuværende abonnement er udløbet.

 19. ANNULLERING
 20. Hvis du er forbruger, kan du annullere Kontrakten inden 14 dage uden at angive nogen grund. Annulleringsperioden udløber 14 dage efter den dag, du først har brugt tjenesten efter afgivelse af din bestilling.

  For at kunne gøre din annulleringsret gældende skal du informere os (ved brug af oplysningerne i pkt. 1.3 i disse Vilkår og betingelser) om din beslutning om at annullere Kontrakten med en tydelig tilkendegivelse heraf. Dette kan gøres på følgende måder:

  • (i) Det letteste er at kontakte vores kundesupport pr. telefon eller e-mail (som angivet ovenfor, pkt. 1.3) for at annullere Kontrakten. Hvis du mailer os, bedes du give os detaljerede oplysninger om din bestilling (herunder bestillingsnummeret). Hvis du benytter dig af denne mulighed, vil annulleringen træde i kraft fra den dato, som du mailer eller ringer til os for at annullere Kontrakten. Vi vil anerkende modtagelsen af annulleringen pr. e-mail.

  • (ii) Du kan også sende annulleringen pr. post til vores hjemstedsadresse (som angivet i pkt. 1.3 ovenfor). Hvivis du sender annulleringen pr. post, træder den i kraft den dato, du sender annulleringsformularen eller -brevet til os. Hvis du benytter denne metode, mailer vi dig en bekræftelse på, at vi har modtaget din annullering.

  • (iii) Der er også en annulleringsformularmodel i tillægget til disse Vilkår og betingelser, som kan (men behøver ikke at) benyttes til annullering af Kontrakten.

  For at overholde annulleringsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender annulleringsmeddelelsen, inden annulleringsperioden er udløbet. Hvis du sender os annulleringsmeddelelsen pr. post, rådes du til at beholde et fremsendelsesbevis.

  Hvis du beslutter dig til at annullere Kontrakten, vil vi uden ugrundet ophold refundere alle de beløb, vi har modtaget fra dig i forbindelse med Kontrakten. Vi kan dog foretage en rimelig reduktion af det refunderede beløb for den tid, som det forlængede Volvo On Call-abonnement har eksisteret.

  Vi vil refundere det beløb, du har betalt, og hertil benytte samme betalingsmetode, som du har benyttet til den oprindelige transaktion. Du vil ikke pådrage dig nogen gebyrer som et resultat af refunderingen.

  Intet i nærværende Vilkår og betingelser berører dine lovfæstede rettigheder, hverken i forbindelse med din ret til at annullere eller på anden måde.

 21. BEGRÆNSNING AF VORES ANSVAR
 22. Nærværende Vilkår og betingelser udelukker eller begrænser ikke vores eventuelle erstatningsansvar for:

  • (i) dødsfald eller personskader som følge af vores forsømmelighed

  • (ii) svig eller bevidst urigtige oplysninger

  • (iii) forhold, for hvilke det ville være ulovligt for os at udelukke eller forsøge at udelukke vores ansvar.

  Vi hæfter over for dig kun for tab, som du pådrages som et direkte resultat af vores misligholdelse af disse Vilkår og betingelser, og som er rimeligt påregnelige.

 23. DIVERSE
 24. Alle Kontrakter er underkastet dansk lovgivning. Vi vil til enhver tid overholde alle ufravigelige lokale love. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ufravigelige lokale love, der gælder for vores og din Kontrakt, og bestemmelserne i nærværende Vilkår og betingelser, gælder de relevante ufravigelige lokale love.

  Eventuelle retshandlinger skal foregå for en domstol i Danmark.

  Du kan også vælge, men er ikke forpligtet til, at bringe en eventuel tvist til den europæiske online platform for konfliktløsning, som er tilgængelig ved at klikke på følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.chooseLanguage.

  Vi kan overdrage Vores rettigheder i henhold til Kontrakten til en hvilken som helst person eller anmode en hvilken som helst person om at opfylde et hvilket som helst aspekt af den, forudsat at dette ikke har nogen indflydelse på opfyldelse af Kontrakten.

  Kun du og vi har rettigheder i henhold til Kontrakten. Ingen anden person har nogen rettigheder i henhold til Kontrakten. Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder i henhold til Kontrakten til nogen anden person.

  Du må ikke benytte vores (licensomfattede eller ejede) varemærker eller immaterielle rettigheder uden vores forudgående skriftlige samtykke.

TILLÆG

Annulleringsformularmodel

(Skal kun udfyldes og indsendes, hvis du ønsker at annullere Kontrakten)

Til:

 • Volvo Car Corporation
 • Customer Service
 • Lyskær 5
 • 2730 Heræev

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi annullerer min/vores Kontrakt omfattende følgende produkter:

Bestilt den:

Kundens/kundernes navn(e):

Kundens/kundernes adresse(r):

Kundens underskrift (kun hvis formularen udfærdiges på papir):

Dato: