Artikelversion 2021.121.0

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred – Registreredes rettigheder og anmodning

Træder i kraft den:

Udgivet den:

Dette dokument beskriver, hvordan Volvo Cars (som defineret nedenfor) behandler dine personoplysninger, når du fremsender en anmodning om registreredes rettigheder (i det følgende "DSRR") i nogen form (e-mail, telefon, webformular eller brev).

Nedenfor kan du finde information om:

 1. Hvem er vi;
 2. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor;
 3. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger;
 4. Hvem vi deler dine personoplysninger med;
 5. Hvilke rettigheder du har i relation til den databehandling, vi udfører;
 6. Hvordan du kontakter os;
 7. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

1. Hvem er vi

Den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forhold til DSSR, er Volvo Car Corporation, som har sit hjemsted på Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, selskabsregistreringsnummer 556074-3089, herefter benævnt "Volvo Cars", "vi" eller "os".

2. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor

DSRR involverer behandling af følgende kategorier af personoplysninger. :

 1. For at verificere din identitet ved fremsendelse af en DSRR, behandler vi dine personoplysninger. Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at sikre, at vi udfører tilladte og præcise DSRR. De oplysninger, som vi behandler i verifikationsøjemed, afhænger af den type oplysninger, som DSRR'en beskæftiger sig med. For oplysninger om:
  1. dig som kunde behandler vi din e-mail- og/eller postadresse
  2. din bil behandler vi den pågældende bils VIN
  3. om digitale tjenester behandler vi det Volvo ID (e-mailadresse eller telefonnummer), som du brugte til at registrere dig til sådanne tjenester.
 2. Når din identitet er verificeret, behandler vi dit fulde navn, postadresse(r), telefonnummer/-numre, e-mailadresse(r), og VIN for at håndtere og imødekomme din anmodning. Afhængigt af, hvilken rettighed for den registrerede, som DSRR beskæftiger sig med, består håndteringen af denne anmodning i at finde og indsamle de pågældende oplysninger, ændre eller slette dem, og indsamle alle de oplysninger, der vedrører de foranstaltninger, der gennemføres i et følgebrev, som fremlægger resultaterne af proceduren med henblik på din gennemgang. Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er overholdelsen af den juridiske forpligtelse, som vi er underlagt (artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR).
 3. Desuden behandler vi oplysninger vedrørende din sag, som f.eks. type anmodning, relevant marked, og sagsbehandlingstiden af hensyn til oprettelsen af DSRR-relaterede statistikker og forbedringen af vores DSRR-styringsproces. Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at optimere vores DSRR-processer og -procedurer (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).
 4. Vi behandler også data relateret til din sag, såsom type anmodning, relevant marked sagsbehandlingstiden og andre sagsrelaterede oplysninger baseret på vores legitime interesse i at dokumentere vores praksisser med henblik på intern og ekstern revision (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

3. Hvor længe vi opbevarer dine data

Vi opbevarer de oplysninger, der vedrører din DSRR, i tre (3) år. Såfremt oplysningerne vedrører en verserende klage eller tvist, opbevares de under hele sagsforløbet.

4. Hvem vi deler dine persondata med

Vi vil dele dine personoplysninger med følgende kategorier af tredjeparter på et need-to-know-grundlag:

 • Vores behandlere understøtter vores aktiviteter generelt, såsom udbydere af IT-løsninger;
 • Vores behandlere supporterer levering af DSRR, som er begrænset ved kontrakt i deres muligheder for at bruge dine personoplysninger til ethvert andet formål end at levere tjenester til os i overensstemmelse med den enkelte indgåede aftale om behandling af personoplysninger:
 • Andre tredjeparter:
  • Selskaber i Volvo Car-koncernen (EØS) - med henblik på opfyldelse af DSRR, hvis dine personoplysninger opbevares af en anden juridisk enhed end Volvo Car Corporation.

5. Dine rettigheder i relation til den databehandling, vi udfører

Du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan trække dit samtykke tilbage eller gøre indvending mod vores behandling af dine data, tilgå de data, vi opbevarer om dig, bede om berigtigelse eller begrænsning af dine data, anmode om at få dine data porteret til en anden enhed, anmode om, at vi sletter dine data, og endelig kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. Detaljer om dine rettigheder – hvad de betyder, hvornår og hvordan du kan udøve dem - kan findes i vores Privatlivspolitik for Kunder.

6. Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder bedes du gøre brug af den gældende webformular, som du finder i ovennævnte politik om beskyttelse af kunders data. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os med følgende kontaktoplysninger:

Ansvarlig for databeskyttelse

Postadresse: Volvo Car Corporation, att.: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sverige.

E-mailadresse: globdpo@volvocars.com

7. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn til enhver tid at ændre vores praksis vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, samt opdatere og foretage ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Når vi foretager væsentlige ændringer af denne meddelelse, og især når denne meddelelse ligger til grund for dit samtykke, vil vi informere dig om ændringerne. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred er den, der er gyldig på den dato, der vises øverst på dokumentet.