Fremtid

Selvkørende biler til folket

Volvo Cars visionære og akademiske Trent Victor fortæller om psykologien i autonom kørsel, og hvorfor det kan betale sig at forvente det uventede.

MIKE DUFF, APRIL 2017

       

"Det vil være som at rejse på business class"

Jeg mener, at autonom kørsel har potentiale til at ændre vores forhold til biler fuldstændigt. Når du pendler til arbejde, vil det for eksempel kunne være som at flyve på business class, hvor du kan arbejde eller slappe af i dit eget personlige rum uden at skulle bekymre dig om, hvordan du kommer frem.
 

Vores Drive Me-forsøg, hvor rigtige familier kommer til at sidde bag rattet på autonome biler, vil primært fokusere på pendlerruter, fordi vi vil finde ud af, hvordan folk interagerer med en selvkørende bil i hverdagen. Pendling til og fra arbejde, hvor trafikken ofte er langsom eller holder stille, er også det tidspunkt, hvor der er størst potentiale til at ændre spildtid til produktiv eller afslappende tid. Vi vil gerne vide mere om, hvad folk har lyst til at foretage sig i et køretøj, når de ikke behøver køre det, så vi ser på tjenester, der understøtter arbejde og underholdning.

       

"Autonom kørsel vil ændre transport som helhed"

Forholdet mellem autonome biler og andre trafikanter er fascinerende. Under Drive Me-forsøgene er bilerne ikke mærket, fordi det tydeligt ville vise, at de var noget specielt, så de andre trafikanter måske ville opføre sig på en anden måde. Hele ideen med det er at se, hvordan autonome biler fungerer i hverdagssituationer på rigtige veje. I vores forskningsarbejde ser vi på de sekundære effekter - nye risici, der ikke er lette at forudse. Det betaler sig altid at forvente det uventede.
 

Så er der de bredere spørgsmål om, hvordan autonom kørsel vil ændre transport som helhed. Det kan for eksempel reducere behovet for parkeringspladser, og mere samkørsel kan betyde, at antallet af køretøjer på vejene falder. Det er længere ude i fremtiden, men vi tænker hele tiden på det. En ændring kan ske hurtigt og er ofte uventet. I begyndelsen af det 20. århundrede planlagde de kommunale myndigheder en eksponentiel stigning i antallet af heste, idet befolkningen voksede. Så blev bilen opfundet, og det ændrede alt. Det kan ske igen med autonom kørsel. Og vi tror, at det bliver en utrolig positiv forandring, med en væsentlig forbedring af trafiksikkerhed, effektivitet og folks mulighed for at planlægge deres tid.

"Når man pendler, er der størst potentiale til at få vendt spildtid til produktiv eller afslappende tid".
 

TRENT VICTOR
Senior teknisk leder, kollisionsforebyggelse, Volvo Cars

       

"Et unikt perspektiv"

I hele bilindustrien arbejdes der meget på autonomi, men vi har bevidst valgt en anden fremgangsmåde med Drive Me. Det, som er unikt med Drive Me, er at vi lægger fokus på, hvordan kunderne bruger autonome biler i den virkelige verden. Det betyder, at vi ser på den type dagligdags problemer, der måske ikke er rigtig spændende, men som vi er nødt til at løse sideløbende med de store. Hvordan holder vi bilens sensorer rene, når vejene begynder at blive snavsede? Hvordan gør vi materiellet så effektivt som mulig? Det er ikke opsigtsvækkende ting, men de er vigtige - og Drive Me giver os et unikt perspektiv på, hvordan autonomi vil blive brugt af rigtige mennesker.
 

Vi kalder det "humancentreret automatiseringsudvikling". Det betyder, at vi afprøver udviklernes antagelser om kundeoplevelser med autonom kørsel. Det understøtter udviklerens læringskurve og optimerer den med hensyn til, hvordan brugerne kan, vil og skal bruge produktet, i stedet for at bede dem om at ændre sig. Vi ser det som problemløsning i flere trin.
 

At basere vores arbejde på mennesker betyder, at vi undersøger både subjektive og objektive erfaringer. Subjektive oplevelser såsom meninger og beskrivelser af deres erfaringer. Objektive erfaringer som fx hvordan de benytter pladsen i interiøret, hvor meget opmærksomhed de har på kørslen, hvor meget de sidder klar bag rattet og med pedalerne, og hvor meget de ønsker at være involveret i at supplere kørselsadfærden.

       

"Vi skal finde en løsning, der virker for alle"

Vi har allerede lært meget, og en af overraskelserne har været folks meget forskellige reaktion på autonom kørsel. Der er mange forskellige holdninger og tillidsniveauer. Nogle mennesker er meget tøvende og har ikke lyst til at overlade styringen til bilen, heller ikke i langsomtkørende trafik, hvor bilen kunne køre selv uden problemer. Det er endnu mere overraskende, at nogle mennesker bare sætter sig ind og straks har for stor tillid til systemet og forventer, at det kan mere, end det rent faktisk kan på nuværende tidspunkt. Det er forskellige udfordringer, men vi skal finde en løsning, som virker for alle.
 

Det gælder om at gøre alt forudsigeligt, at vide, hvornår du har kontrollen, og hvornår bilen har kontrollen. Når vi ser på automatisering uden overvågning, hvor man uddelegerer styringen i så stort omfang, at man kan foretage sig noget andet, og bilen kører selv, skal vi sørge for, at bilen er meget forudsigelig. Den skal være naturligt forsigtig, som en god fører, men ikke frygtsom. Når man har tillid til, at bilen ved, hvad den gør, vil man kunne slappe af og bruge sin tid på forskellige måder, fx arbejde eller andet.

"Det gælder om at gøre alt forudsigeligt, at vide, hvornår du har kontrollen, og hvornår bilen har kontrollen".

       

"Det rigtige er at fokusere på menneskerne og ikke teknologien"

Når vi taler om autonomi, mener vi forskellige ting. I den ene ende er der den type kørselshjælp, der findes i en Volvo på nuværende tidspunkt. I den anden ende er der det, som kaldes Niveau 5-autonomi, det vil sige, at en bil er selvkørende på alle de samme veje, som et menneske kan køre på, uden nogen form for førerinput.
 

Det er klart, at det vil tage lang tid at nå dette niveau. Se, hvordan mobiltelefonen har udviklet sig. I begyndelsen var det en luksusvare, der kun kunne bruges i storbyer og tætbefolkede områder. Brugen af mobiltelefon bredte sig i takt med, at dækningen blev forbedret, og priserne faldt, og i dag er den nærmest alle steder. Nu bemærker vi, når den ikke virker i stedet for, når den virker.
 

Jeg tror, det vil være det samme med autonomi på højere niveau. Det vil begynde i byerne og andre områder, hvor der er mest brug for det, og så vil det brede sig. På et tidspunkt, tror jeg, at alle veje vil kunne anvendes til autonom kørsel, men det vil ikke være noget, der sker pludseligt. Det vigtige er, at vi har den rette tilgang til tingene og fokuserer på menneskerne og ikke teknologien.

Vi skaber fremtiden