AdBlue®

AdBlue ®

AdBlue er en farveløs væske, som anvendes i bilens forbrændingssystem (SCR) for at mindske udslippet af skadelige stoffer fra dieselmotoren. Her kan du læse om AdBlue, og hvad du bør vide med hensyn til påfyldning og kontrol af AdBlue-niveau.

Udstødningsrensning med AdBlue

Registreret varemærke, der tilhører Verband der Automobilindustrie E.V. (VDA)

AdBlue-væsken hjælper med at rense udstødningsgassen for skadelige stoffer og dermed mindske udslippet af kvælstofoxider. Teknikken er baseret på, at en separat tank bruges ved siden af dieseltanken, hvor en vis mængde AdBlue sprøjtes ind i udstødningssystemet for at mindske udslippet af skadelige stoffer. AdBlue består hovedsagelig af vand (ca. 67,5 % vand og 32,5 % ureaCO(NH2)2). Den er specielt udviklet til at bruges i bilens forbrændingssystem (SCR-system). AdBlue har sin egen tank og påfyldes i et separat påfyldningsrør inden for tankklappen. Førerdisplayet viser niveauet af AdBlue og meddeler, når det snart er på tide at fylde på.

Her beskrives AdBlue i korthed. Vi anbefaler, at du læser instruktionsvejledningen til din bilmodel for flere oplysninger og vigtige advarsler.

Kontrollere og påfylde AdBlue

Kontrollér AdBlue-niveauet regelmæssigt og påfyld, hvis der vises en meddelelse om for lavt AdBlue-niveau på førerdisplayet. Udstødningsrensningssystemet overvåger kontinuerligt niveau, kvalitet og dosering af AdBlue. Hvis der er noget galt, vises en meddelelse på førerdisplayet. Volvo-værkstedet kan påfylde AdBlue ved service af bilen, men man kan også selv påfylde ved behov. Afhængigt af kørestil, udetemperatur og systemets driftstemperatur skal påfyldning også foretages nogle gange mellem serviceintervallerne. AdBlue påfyldes i et separat påfyldningsrør inden for tankklappen.

Hvis Adblue-tanken skulle blive helt tom, kan bilen ikke længere startes. For at bilen skal kunne startes igen, skal der fyldes AdBlue af specificeret kvalitet i tanken, mindst i den mængde, som er angivet på førerdisplayet. Undgå at køre tanken helt tom og fyld på i god tid.

Kontrollere AdBlue-niveau

18w09 - Supportsite - Car Status symbol

Åbn appen Bilstatus i appvisningen.

18w09 - Supportsite - Adblue level Symbol

Tryk på Statusfor at vise AdBlue-niveau.

18w09 - Supportsite - Graphic for AdBlue level centerdisplay

Grafik for AdBlue-niveau på midterdisplayet.

Hver markør repræsenterer ca. 25 % af fuld tank. Når der er mindre end 25 % tilbage i tanken, skifter den tilbageværende markør farve til gul, og når der er mindre end 10 %, bliver den rød.

Påfyldning

18w09 - Supportsite - AdBlue level low message

Når AdBlue-niveauet begynder at blive lavt, tændes et symbol på førerdisplayet, og meddelelsen AdBlue-niveau lavt vises.

Åbn tankklappen med et let tryk på den bageste del af klappen.

18w09 - Supportsite - Picture showing blue cover for filling AdBlue

Åbn det blå låg til det mindste påfyldningsrør, der er beregnet til AdBlue.

Påfyld AdBlue af den rigtige kvalitetISO 22241. Tanken må ikke overfyldes.

Ved påfyldning fra en AdBlue-stander på en tankstation anbefales en stander, der er tilpasset personbiler. Alternativt kan en AdBlue-stander beregnet til tungere køretøjer bruges.

Håndtering af AdBlue

AdBlue består hovedsagelig af vand og er ikke brandfarlig, men bør håndteres med forsigtighed, da væsken kan irritere øjnene og huden. Undgå indånding af dampe samt kontakt med hud og øjne.

Adblue skal opbevares i tætsluttende originalemballage ved en temperatur på mellem -11 °C og 30 °C. Væsken må ikke opbevares i direkte sollys. Når det er koldt ude, skal du være opmærksom på, at væsken fryser ved -11 °C.

Bilmodel/modelår

XC40 og XC60 fra og med modelår 2018

V60 og V60 Cross Country fra og med modelår 2019

S60 og S60 Twin Engine fra og med modelår 2020

Udbuddet af modeller kan variere afhængigt af markedet.

Denne artikel er relevant

Bilmodel/modelår

XC40 og XC60 fra og med modelår 2018

V60 og V60 Cross Country fra og med modelår 2019

S60 og S60 Twin Engine fra og med modelår 2020

Udbuddet af modeller kan variere afhængigt af markedet.

Listet under emner

Vedligeholdelse & service Brug af din bil

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description