Fjernbetjeningens nøgleblad og udskiftning af batteri

Fjernbetjeningens nøgleblad og udskiftning af batteri

Fjernbetjeningen indeholder et nøgleblad, der kan tages ud og som bl.a. kan anvendes til at låse venstre fordør op, hvis batteriet i fjernbetjeningen er svagt eller tomt. Du kan selv skifte batteri i din fjernbetjening.

fjernbetjening

Fjernbetjeningen indeholder et nøgleblad, der kan tages ud og som bl.a. kan anvendes til at låse venstre fordør op, f.eks. hvis batteriet i fjernbetjeningen er svagt eller tomt. Nøglebladet kan også anvendes til at aktivere og deaktivere de mekaniske børnesikkerhedslåse i de bageste sidedøre. Nedenfor finder du en video og vejledning i at tage nøglebladet ud og udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningens nøgleblad og udskiftning af batteri

Udtageligt nøgleblad

Nøglebladet frigøres fra fjernbetjeningen og isættes igen som beskrevet nedenfor:

Frigøre nøglebladet fra fjernbetjeningen

Hold fjernbetjeningen sådan, at siden med Volvo-logoet vender opad, og med nøgleringen ind mod dig selv.

Skyd knappen ved nøgleringen i nederste hjørne mod højre.

Tryk forsigtigt forsidens dæksel nedad og ud fra nøgleringen.

Dækslet løsnes og kan nu løftes af fjernbetjeningen.

Tag nøglebladet ud af rillen i fjernbetjeningen.

Du kan nu bruge nøglebladet.

Sætte nøglebladet i fjernbetjeningen igen

Anbring nøglebladet i den dertil beregnede rille i nøglehylstret.

Sæt dækslet på fjernbetjeningen igen ved forsigtigt at trykke det nedad i retning af nøgleringen.

Et klik angiver, at dækslet er kommet på plads.

Udskifte batteri i fjernbetjeningen

Batteriet i fjernbetjeningen udskiftes ved at gå frem som følger:

Hold fjernbetjeningen sådan, at siden med Volvo-logoet vender opad, og med nøgleringen ind mod dig selv.

Skyd knappen ved nøgleringen i nederste hjørne mod højre.

Tryk forsigtigt forsidens dæksel nedad og ud fra nøgleringen.

Dækslet løsnes og kan nu løftes af fjernbetjeningen.

Skyd knappen ved nøglebladsrillen indad i retning af nøgleringen, og tryk derefter forsigtigt bagsidedækslet ud, så det løsnes og kan fjernes.

Vend fjernbetjeningen om.

Brug f.eks. en skruetrækker til at dreje batteridækslet venstre om, indtil pilsymbolet peger mod OPEN.

Løft forsigtigt batteridækslet af.

Fjern forsigtigt batteriet.

Sæt et nyt batteri i med (+)-siden af batteriet vendt opad. Undgå at berøre fjernbetjeningens batterikontakter med fingrene.

Sæt batteridækslet over batteriet igen og drej dækslet, indtil pilsymbolet peger mod CLOSE.

Sæt bagsidedækslet på igen ved forsigtigt at trykke det på plads i retning af nøgleringen. Et klik angiver, at dækslet er kommet på plads.

Vend fjernbetjeningen om og sæt forsidedækslet på igen ved forsigtigt at trykke det på plads i retning af nøgleringen. Et klik angiver, at dækslet er kommet på plads.

Vi anbefaler, at du læser instruktionsvejledningen til din bilmodel for flere oplysninger og eventuelle vigtige advarsler.

Bilmodel/modelår

XC90 og XC90 Twin Engine fra modelår 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country fra og med modelår 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine fra og med modelår 2018

V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country fra og med modelår 2019

S60 og S60 Twin Engine fra og med modelår 2020

Udbuddet af modeller kan variere afhængigt af markedet.

Denne artikel er relevant

Bilmodel/modelår

XC90 og XC90 Twin Engine fra modelår 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country fra og med modelår 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine fra og med modelår 2018

V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country fra og med modelår 2019

S60 og S60 Twin Engine fra og med modelår 2020

Udbuddet af modeller kan variere afhængigt af markedet.

Listet under emner

Vedligeholdelse & service Brug af din bil

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description