Hentning af kort for Sensus Navigation

Hentning af kort for Sensus Navigation

MapCareTM er en kortopdateringstjenste for Volvobiler udstyret med Sensus Navigation. Opdatering af kort sker i to trin: Først hentes kortet til en tom USB-hukommelse, og derefter overføres kortet fra USB-hukommelsen til bilen. Instruktioner til disse trin er beskrevet i dette afsnit.

Forberedelser

Kortet skal hentes til en tom USB-hukommelse (32GB) med FAT32-formatering. Hvis en USB-hukommelse ikke er til rådighed, kan du hente kortet til en anden valgfri plads. Derefter skal du kopiere alle filer til en tom USB-hukommelse på et senere tidspunkt.

Program til hentning af kort

Hentningen af kort sker ved hjælp af et program, der installeres på din computer. Dette program hjælper med at hente den store kortfil og gør det muligt at afbryde og senere genoptage hentningen.

Udfør kortopdatering

Ved at vælge din bil og modelår under menupunktet ”biler” ovenfor kommer du til oplysninger for den respektive bil. Under fanen for software og hentning kan du finde aktuelle opdateringer vedrørende netop dit navigationssystem. Klik på den opdatering, du vil foretage, og følg derefter instruktionerne nedenfor.

Bemærk venligst følgende:

  • Overførslen fra USB-hukommelsen til bilen tager forskellig tid alt efter kortdataenes størrelse. Opdateringen kan foretages under kørslen. Ved opdatering af en kortregion kan navigationssystemet bruges, men ved opdatering af et helt kortmarked, f.eks. EU, kan navigationssystemet ikke bruges under opdateringen. Hvis indlæsningen ikke er klar, når bilen slukkes, fortsætter opdateringen næste gang, der køres i bilen.
  • Hvis infotainmentsystemet slås fra, eller hvis USB-hukommelsen trækkes ud, før opdateringen er fuldført, holdes der pause i kortopdateringen. Opdateringen genoptages automatisk, når systemet slås til igen, eller når USB-hukommelsen sættes i igen.
  • Vent gerne et stykke tid med at slukke bilen og trække USB-hukommelsen ud, efter at overføringen er færdig. Det er for at sikre, at kortet bliver korrekt installeret.
  • Hvis du oplever, at et kort ikke er blevet installeret korrekt, kan du prøve først at installere et mindre kort fra et andet land (f.eks. Israel) og derefter geninstallere det ønskede kort igen.
  • Hvis du ønsker at opdatere dit navigationssystem med et andet kort end det, der allerede er i systemet, kontakt din Volvo-forhandler for at kontrollere, at dette kan lade sig gøre.

Instruktioner

Afhængigt af, hvilket system du har, vælges downloadlinket for enten Windows eller Mac.

Vælg "Kør" for at installere programmet til hentning af kort.

Klik på "Ny hentning" for at hente kortet til en USB-hukommelse eller til computerens harddisk.

Du kan sikre dig, at hentningen/kopieringen til USB-hukommelsen er foregået korrekt, inden kortet installeres i bilen, ved at gentage trin 1-2 og dernæst trykke på "Kontroller hentning" i hentningsprogrammet.

Medbring USB-hukommelsen med det hentede kort til din bil, og tænd for infotainmentsystemet.

Sæt USB-hukommelsen i USB-stikkontakten.

P3/P4 - Support site - MapUpdate - USB

Stikkets placering kan variere fra bilmodel til bilmodel.

Kortopdateringen startes automatisk, og infotainmentsystemet informerer om tid for opdateringen og beder dig bekræfte, at du ønsker at fortsætte.

Tryk på OK/MENU. Kortopdateringen påbegyndes, og en ”statuslinje” vises.

P3/P4 - Support site - Map update ongoing

Kortopdatering i gang.

Tag USB-hukommelsen ud, når opdateringen er færdig.

Kontakt din kundesupport eller Volvo-forhandler, hvis der opstår problemer med kortopdateringen.

Ved download er det ikke hensigtsmæssigt at anvende mobil opkobling via mobile enheder/telefoner eller i situationer, hvor det anvendte abonnement kan have en begrænsning i antallet af GB, som kan downloades pr. måned.

Bilmodel/modelår

S60, V60, XC60 fra modelår 2014 (2013 uge 46) udstyret med Sensus Navigation

Bilmodeller fra og med modelår 2015 udstyret med Sensus Navigation

System

Sensus Navigation

Denne artikel er relevant

Bilmodel/modelår

S60, V60, XC60 fra modelår 2014 (2013 uge 46) udstyret med Sensus Navigation

Bilmodeller fra og med modelår 2015 udstyret med Sensus Navigation

System

Sensus Navigation

Listet under emner

Kort og Navigation

Relaterede oplysninger

MapCareTM

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description