Kørecomputer

Informationscenter

Opdateret 7/23/2018

Bilens kørecomputer registrerer og beregner værdierne, f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed under kørslen.

Kørecomputerens indhold og udseende varierer, afhængigt af om kombiinstrumentet er analogt eller digitalt:

Oplysningerne fra kørecomputeren kan vises på kombiinstrumentets informationsdisplayDisplayets udseende og visning kan variere afhængigt af instrumentets version..

Oplysningerne fra kørecomputeren kan vises på kombiinstrumentets informationsdisplay

Displayets udseende og visning kan variere afhængigt af instrumentets version.

.

Triptællere

Kørecomputeren har to triptællere og en kilometertæller for samlet kørestrækning.

Gennemsnitsforbrug

Gennemsnitligt brændstofforbrug beregnes ud fra den sidste nulstilling.

Note

Der kan opstå en vis afvigelse, hvis en brændstofdrevet varmer* er blevet anvendt.

Gennemsnitshastighed

Gennemsnitshastigheden beregnes for kørestrækningen, der er tilbagelagt siden sidste nulstilling.

Nuværende forbrug

Oplysningen om det aktuelle brændstofforbrug opdateres løbende – omtrent hvert sekund. Når bilen køres med lav hastighed vises forbruget pr. tidsenhed - ved højere hastighed vises den relateret til kørestrækning.

Der kan vælges forskellige enheder (km/miles) til visning – se afsnittet "Skifte enhed".

Rækkevidde – kørestrækning til tom tank

Video thumbnail

Kørecomputeren viser den omtrentlige strækning, der kan køres med den resterende brændstofmængde i tanken.

Når overskriften Afstand t. tom viser "----", er der ingen garanteret kørestrækning tilbage.

  • Fyld i så fald brændstof på snarest muligt.

Beregningen baseres på gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den tilbageværende brugbare brændstofmængde.

Note

Der kan opstå en vis afvigelse, hvis kørestilen ændres.

En økonomisk køremåde giver generelt set en længere kørestrækning. For mere information om, hvordan brændstofforbruget kan påvirkes, se Volvo Car Corporations miljøfilosofi.

Digital visning af hastighed

Hastigheden vises i den modsatte enhedKun med kombiinstrument "Digital". (km/t / mph) i forhold til hovedinstrumentet. Hvis det f.eks. er graderet i mph, viser kørecomputeren den tilsvarende hastighed i km/t og omvendt.

Skifte enhed

Der kan skiftes enhed (km/miles) for strækning og hastighed i menusystemet MY CAR, se MY CAR.

Note

Udover i kørecomputeren ændres disse enheder også samtidigt i Volvos navigationssystem*.


Hjalp dette?