Kørecomputer

Kørecomputer – analogt kombiinstrument

Opdateret 7/23/2018

Bilens kørecomputer registrerer og beregner værdierne, f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed under kørslen.

Informationen fra kørecomputeren kan vises i kombiinstrumentet og betjenes ved hjælp af knapperne på venstre kontaktarm og kombiinstrumentets menu.

Kontrol og indstillinger kan foretages umiddelbart efter, at kombiinstrumentet tændes automatisk i forbindelse med oplåsning. Hvis der ikke røres ved nogen af kørecomputerens knapper inden for ca. 30 sekunder efter åbning af førerdøren, slukkes instrumentet, hvorefter enten nøgleposition II eller motorstart er nødvendig for at kunne betjene kørecomputeren.

Note

Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når kørecomputeren bruges, skal meddelelsen bekræftes, før kørecomputeren kan aktiveres igen.

 • Der kvitteres for meddelelsen med et kort tryk på blinklysarmens OK-knap.

Betjeningsknapper

Informationsdisplay og betjeningspanel.

Informationsdisplay og betjeningspanel.

OK - åbner kombiinstrumentets menu, bekræfter meddelelser eller menupunkter.
Fingerhjul - ruller gennem menupunkter eller kørecomputerens punkter.
RESET - nulstiller den aktuelle triptæller eller forlader menustrukturen.

Kørecomputerens punkter

      

Vælg, hvilke køredata der skal vises:

For at sikre, at ingen knapper befinder sig midt i en sekvens – nulstil dem først med to trykRESET.

Drej fingerhjulet for at rulle gennem mulighederne, og stands ved den ønskede overskrift.

Kørecomputerens visning i kombiinstrumentet kan til enhver tid skiftes til et andet punkt under kørslen. Et af punkterne betyder, at ingen køredata vises.

Kørecomputer-overskrift på kombiinstrumentet

Information

Triptællere T1 og tot. afst.

 • Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T1.

Triptællere T2 og tot. afst.

 • Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T2.

Afstand t. tom

For mere information, se afsnittet "Rækkevidde – kørestrækning til tom tank".

Brændst.forbr.

Aktuelt forbrug.

Gns. hastigh.

 • Et langt tryk på RESET nulstiller Gns. hastigh..

Ingen kørecomputer-information.

Dette punkt viser et tomt display og markerer også begyndelsen/slutningen på løkken.

Nulstille køredata

Drej fingerhjulet og stands på kørecomputerens overskrift, der skal nulstilles: T1 og tot. afst., T2 og tot. afst. eller Gns. hastigh..

Et langt tryk på RESET nulstiller værdien for den valgte overskrift.

Hver overskrift skal nulstilles enkeltvis.

Funktioner i kombiinstrumentets menu

I kombiinstrumentets menu er der indstillingsmuligheder for bl.a. kørecomputer. Åbn menuen for at kontrollere/justere funktionerne i tabellen nedenfor.

For at sikre, at ingen knapper befinder sig midt i en sekvens – nulstil dem først med to trykRESET.

Tryk på OK.

Rul gennem funktionerne med fingerhjulet, og vælg/bekræft med OK.

Afslut med to trykRESET efter udført kontrol/justering.

Funktioner

Information

Digit. hastigh.
 • km/t
 • mph
 • Ingen visning

Viser bilens hastighed digitalt i midten af kombiinstrumentet.

Varmer *
 • DIREKTE START
 • - Timer 1 - fører til menuen for valg af klokkeslæt.
 • - Timer 2 - fører til menuen for valg af klokkeslæt.

For beskrivelse af programmering af timer, se Motor- og kabinevarmer - timer.

Ekstra varmer *
 • Auto TIL
 • FRA

For nærmere oplysninger, se Ekstravarmer.

FK-mulighed.
 • Kørestrækning til tom tank
 • Brændstofforbrug
 • Gennemsnitshastighed
 • Triptællere T1 og tot. afst.
 • Triptællere T2 og tot. afst.

Her aktiveres de punkter, der skal være til rådighed som overskrifter, der kan vælges i kørecomputeren. Symbolerne for de allerede valgte punkter er hvide og forsynet med en "afkrydsning" – de øvrige er grå og har ikke en "afkrydsning".

Servicestatus

Viser antal måneder og kørestrækning til næste service.

Oliestand

Visse motorer.

For nærmere oplysninger, se Motorolie - kontrol og påfyldning.

Meddelelser (##)

For nærmere oplysninger, se Meddelelser - håndtering.


Hjalp dette?