Kørecomputer

Kørecomputer - digitalt kombiinstrument

Opdateret 7/23/2018

Bilens kørecomputer registrerer og beregner værdierne, f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed under kørslen.

Informationen fra kørecomputeren kan vises i kombiinstrumentet og betjenes ved hjælp af knapperne på venstre kontaktarm og kombiinstrumentets menu.

Kontrol og indstillinger kan foretages umiddelbart efter, at kombiinstrumentet tændes automatisk i forbindelse med oplåsning. Hvis der ikke røres ved nogen af kørecomputerens knapper inden for ca. 30 sekunder efter åbning af førerdøren, slukkes instrumentet, hvorefter enten nøgleposition II eller motorstart er nødvendig for at kunne betjene kørecomputeren.

Note

Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når kørecomputeren bruges, skal meddelelsen bekræftes, før kørecomputeren kan aktiveres igen.

 • Der kvitteres for meddelelsen med et kort tryk på blinklysarmens OK-knap.

Betjeningsknapper

 Tre af kørecomputerens punkter kan vises samtidigt – et i hvert

Tre af kørecomputerens punkter kan vises samtidigt – et i hvert "vindue".

OK - åbner kombiinstrumentets menu, bekræfter meddelelser eller menupunkter.
Fingerhjul - ruller gennem menupunkter eller kørecomputerens punkter.
RESET - nulstiller den aktuelle triptæller eller forlader menustrukturen.

Kørecomputerens punkter

      

Vælg, hvilke køredata der skal vises:

For at sikre, at ingen knapper befinder sig midt i en sekvens – nulstil dem først med to trykRESET.

Drej fingerhjulet for at rulle gennem overskriftskombinationerne.

Stands på den ønskede kombination for konstant visning af disse køredata i kombiinstrumentet.

Kørecomputerens visning i kombiinstrumentet kan til enhver tid skiftes til et andet punkt under kørslen. Et af punkterne betyder, at ingen køredata vises.

Overskriftskombinationer

Information

Gennemsnitsforbrug

Triptæller T1 + Kilometertal

Gennemsnitshastighed

 • Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T1.

Nuværende forbrug

Triptæller T2 + Kilometertal

Kørestrækning til tom tank

 • Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T2.

Nuværende forbrug

Kilometertal

km/t<>mph

km/t<>mph – se afsnittet "Digital visning af hastighed".

Ingen kørecomputer-information.

Dette punkt deaktiverer alle kørecomputerens tre display, og det markerer også begyndelsen/slutningen på løkken.

Nulstille køredata

Triptællere

Drej fingerhjulet og stands på overskriftkombinationen med kilometertælleren, der skal nulstilles.

Et langt tryk på RESET nulstiller værdien for den valgte overskrift.

Gennemsnitshastighed og gennemsnitsforbrug

Tryk på OK for at åbne kombiinstrumentets menu.

Rul til menupunktet Tripcomputer nulstillet med fingerhjulet, og bekræft med OK.

Vælg at nulstille gennemsnitligt forbrug, gennemsnitshastighed, eller at nulstille begge. Bekræft valget med OK.

Afslut med et tryk på RESET.

Funktioner i kombiinstrumentets menu

I kombiinstrumentets menu er der indstillingsmuligheder for bl.a. kørecomputer. Åbn menuen for at kontrollere/justere funktionerne i tabellen nedenfor.

For at sikre, at ingen knapper befinder sig midt i en sekvens – nulstil dem først med to trykRESET.

Tryk på OK.

Rul gennem funktionerne med fingerhjulet, og vælg/bekræft med OK.

Afslut med to trykRESET efter udført kontrol/justering.

Funktioner

Information

Tripcomputer nulstillet
 • Gennemsnitsforbrug
 • Gennemsnitshastighed

Nulstil værdien af gennemsnitsforbruget af brændstof og gennemsnitshastighed.

Bemærk, at denne funktion ikke nulstiller de to triptællere T1 og T2.

Meddelelser

For nærmere oplysninger, se Meddelelser - håndtering.

Temaer

Vælg tema for kombiinstrumentets udseende.

Indstillinger *

Vælg Auto TIL eller FRA.

For nærmere oplysninger, se Ekstravarmer.

Kontrastfunktion/Farvefunktion

Juster kombiinstrumentets lys- og farveintensitet.

Parkeringsvarmer *
 • Direkte start
 • - Symbol Timer 1 - fører til menuen for valg af klokkeslæt.
 • - Symbol Timer 2 - fører til menuen for valg af klokkeslæt.

For beskrivelse af programmering af timer, se Motor- og kabinevarmer - timer.

Servicestatus

Viser antal måneder og kørestrækning til næste service.

Oliestand

Visse motorer.

For nærmere oplysninger, se Motorolie - kontrol og påfyldning.


Hjalp dette?