Kørecomputer

Kørecomputer – kørselsstatistik*

Opdateret 7/23/2018

Kørselsstatistik fra kørecomputeren kan vises i midterkonsollens skærm og giver en grafisk oversigt over brændstofforbruget.

Funktion

Åbn menusystemet MY CAR, og vælg Turstatistik for at se et søjlediagram.

KørselsstatistikIllustrationen er skematisk - layoutet kan variere afhængigt af bilmodel eller opdateret software.

Kørselsstatistik

Illustrationen er skematisk - layoutet kan variere afhængigt af bilmodel eller opdateret software.

Hver søjle symboliserer 1 km eller 10 km kørt strækning, afhængigt af den valgte skala - søjlen længst til højre viser værdien for den igangværende km eller 10 km.

Med TUNE-knappen kan skalaen for søjlerne skiftes mellem 1 km og 10 km - markøren længst til højre skifter position mellem øvre og nedre, relateret til den valgte skala.

Indstillinger

Der kan foretages forskellige indstillinger for kørselsstatistik i menusystemet MY CAR - Turstatistik.

  • Reset når motor har været slukket i mindst 4 t – sæt kryds i feltet med ENTER, og gå ud af menuen med EXIT. Med dette punkt markeret slettes al statistik automatisk efter afsluttet kørsel, og når bilen har holdt stille i mere end 4 timer. Ved den næste motorstart starter kørselsstatistikken forfra fra nul.
  • Start ny tur - med ENTER slettes al tidligere statistik, gå ud af menuen med EXIT. Hvis en ny kørecyklus skal påbegyndes, inden 4 timer er gået, skal den aktuelle periode først slettes manuelt med dette punkt.

Se også information om Eco guide.


Hjalp dette?