Sensus Navigation

Sensus Navigation*

Opdateret 7/23/2018

Grundlæggende beskrivelse og oversigt over Sensus Navigation.

Navigationssystemet beregner rute, rejsetid og afstand til den valgte destination. Systemet giver vejvisning og instruktioner om vejkryds mv. Hvis den planlagte rute forlades under kørslens gang, beregner systemet automatisk en ny rute.

Navigationssystemet kan bruges, uden at der er valgt en destination.

Systemet leveres med grundindstillinger, men starter med de senest anvendte indstillinger.

Volvo Sensus Navigation benytter sig af referencesystemet WGS84, som giver position med længdegrad og breddegrad.

Husk på følgende

Navigationssystemet giver vejoplysninger, som fører frem til en forudindstillet destination. Al den anbefalede vejvisning er ikke altid pålidelig, fordi der kan opstå situationer, som ligger uden for navigationssystemets kapacitet og dømmekraft, f.eks. pludselige omslag i vejret.

Advarsel

Husk følgende:

  • Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen.
  • Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft.
  • Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.

Systemoversigt

Knapper på rat til menubetjening, lydstyrke og stemmestyring.
På skærmen vises kort, og der gives detaljeret information om valg af rute, afstand, menuer m.m.
Kontrolpanel på midterkonsollen til aktivering af navigationssystemet, menubetjening og lydstyrke.
USB-stik.
Mikrofon til stemmestyring.

Lyden fra navigationssystemet kommer ud af de forreste højttalere.

Fjernbetjeningen * kan bruges til alle funktioner i navigationssystemet. Fjernbetjeningens knapper har funktioner svarende til knapperne i midterkonsollen eller knapperne på rattet.

Kortoversigt

Eksempler på kortbilleder over den aktuelle position. Rejseplan, kort over vejkryds og rulleindstilling er nogle af de visninger, skærmen kan vise. Bemærk! Illustrationerne er skematiske. Detaljerne kan variere, afhængigt af softwareversion og marked.

Eksempler på kortbilleder over den aktuelle position. Rejseplan, kort over vejkryds og rulleindstilling er nogle af de visninger, skærmen kan vise. Bemærk! Illustrationerne er skematiske. Detaljerne kan variere, afhængigt af softwareversion og marked.

Skærmens udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok og hvilke POI'er der er valgt til visning.

Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan blive vist, se Navigation – tekst og symboler på skærmen.

Ved fastlæggelse af en rejseplan kan tre alternativer for ruten beregnes, se Navigation – rutealternativer.
Detaljeret kort med kryds - skærmens venstre del viser en detaljeret forstørrelse af det næste vejkryds. Situationen suppleres altid med en talemeddelelse, se Navigation – rutealternativer.
Undgå et bestemt område, se Navigation – rutealternativer.
Rulleindstilling, se Navigation – betjening.

Hjalp dette?