Vognbaneassistance

Vognbaneassistance (LKA) - funktion

Opdateret 7/23/2018

Der kan foretages visse indstillinger for funktionen Vognbaneassistance (Lane Keeping Aid).

Aktivering og deaktivering

Vognbaneassistance er aktiveret i hastighedsintervallet 65-200 km/t (40-125 mph) på veje med godt synlige sidemarkeringer. På smalle veje, hvor kørebanerne har en bredde på mindre end 2,6 meter mellem sidemarkeringerne, slås funktionen midlertidigt fra.

Funktionen slås til og fra ved at trykke på midterkonsollens knap. Knappens lampe lyser, når funktionen er slået til.

Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke plads til en Til/Fra-knap på midterkonsollen – så betjenes funktionen i stedet i bilens menusystem MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

I MY CAR kan desuden bl.a. følgende vælges:

  • Advarsel med vibrationer i rattet: Kun vibrationssignal – Til eller Fra.
  • Aktiv styring: Kun rat-assistance – Til eller Fra.
  • Både Advarsel med vibrationer i rattet og Aktiv styring: Fuld funktion – Til eller Fra.

Aktiv styring

Vognbaneassistenten bestræber sig på at holde bilen inden for kørebanens sidemarkeringer.

LKA griber ind og styrer udenom.

LKA griber ind og styrer udenom.

Hvis bilen nærmer sig kørebanens venstre eller højre sidemarkering uden at afviseren er aktiveret, styres bilen tilbage.

Advarsel med vibrationer i rat

LKA styrer og advarer med vibrationer i rattetIllustrationen viser tre vibrationer, når sidemarkeringen krydses..

LKA styrer og advarer med vibrationer i rattet

Illustrationen viser tre vibrationer, når sidemarkeringen krydses.

.

Hvis bilen krydser en sidemarkering, advarer Vognbaneassistance med vibrationer i rattetRatvibrationerne varierer - jo længere tid bilen har krydset sidemarkeringen, jo flere impulser.. Dette sker, uanset om bilen aktivt styres tilbage af et påført styringsmoment eller ej.

Dynamisk kurvekørsel

LKA griber ikke ind i en skarp inderkurve.

LKA griber ikke ind i en skarp inderkurve.

I nogle tilfælde tillader Vognbaneassistance, at sidemarkeringer krydses uden at gribe ind med aktiv styring eller advarsel. At benytte den tilstødende kørebane ved frit sigt for at skyde genvej i kurver er et eksempel på dette.


Hjalp dette?