Trafikskilt-information

Trafikskilt-information (RSI)* - betjening

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Trafikskiltinformation (RSIRoad Sign Information) registrerer og viser trafikskilte på forskellige måder, alt efter skiltet og situationen.

P4-1220-RSI Instrumentpanel

Registrerede hastighedsoplysningerTrafikskilte afhænger af markedet - illustrationerne i denne vejledning viser kun eksempler..

Når RSI har registreret et trafikskilt med påbudt hastighed, viser kombiinstrumentet dette skilt som et symbol.

P4-1220- RSI Omkörningsförbud

Sammen med symbolet for den gældende hastighedsgrænse kan et skiltTrafikskilte afhænger af markedet - illustrationerne i denne vejledning viser kun eksempler. med overhalingsforbud eventuelt også vises.

Hastighedsbegrænsning eller motorvej ophører

Når RSI registrerer et "indirekte hastighedsskilt", der indebærer, den aktuelle hastighedsbegrænsning ophører - f.eks. ved en motorvejs ophør - vises et symbol med det tilsvarende trafikskilt i kombiinstrumentet.

Eksempler på indirekte hastighedsskilteTrafikskilte afhænger af markedet - illustrationerne i denne vejledning viser kun eksempler.:

P3+4-1246- RSI Alla begränsningar upphör

Alle begrænsninger ophører.

P3+4-1246- RSI Motorväg upphör

Motorvej ophører.

Kombiinstrumentets symbol slukkes efter 10-30 sekunder og forbliver slukket, indtil næste hastighedsrelaterede skilt passeres.

Ændret hastighedsbegrænsning

Når et direkte visende hastighedsskilt passeres, når en hastighedsbegrænsning ændres, vises et symbol med et tilsvarende trafikskilt i kombiinstrumentet.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Eksempel på et direkte visende hastighedsskiltTrafikskilte afhænger af markedet - illustrationerne i denne vejledning viser kun eksempler..

Kombiinstrumentets symbol slukkes efter ca. 5 minutter og forbliver slukket, indtil næste hastighedsrelaterede skilt passeres.

Sensus Navigation

Hvis bilen er udstyret med Sensus Navigation, hentes hastighedsrelaterede oplysninger fra navigationsenheden i følgende tilfælde:

  • Indirekte hastighedsskiltning, f.eks. skilte for motorvej eller motortrafikvej og skilte med stednavne.
  • Hvis et tidligere registreret hastighedsskilt ikke vurderes at være gyldigt længere, og ingen nye skilte er passeret.

Ekstra skilte

P4-1220- RSI Hastighet vid undantag

Eksempler på ekstra skilteTrafikskilte afhænger af markedet - illustrationerne i denne vejledning viser kun eksempler..

Nogle gange er der skilte med forskellige hastighedsgrænser for den samme vej - et ekstra skilt angiver, under hvilke omstændigheder hastighederne gælder. Det kan f.eks. være vejafsnit, hvor der sker mange ulykker i regnvejr og/eller tåge.

Et ekstra skilt relateret til regn vises kun, hvis vinduesviskerne anvendes.

P4-1220- RSI Hastighet på Avfart el Annan väg

Hastighed, der gælder for en frakørsel, angives på visse markeder med et ekstra skilt indeholdende en pil.

Hastighedsskilte, der er forbundet med denne form for ekstra skilt, vises kun, hvis føreren bruger afviserne.

P3-V60H RSI Hastighet begränsad sträcka eller tid på dygnet

Nogle hastigheder gælder først efter f.eks. en vis strækning eller på et bestemt tidspunkt af døgnet. Føreren gøres opmærksom på dette med et symbol for ekstra skilt under symbolet med hastighed.

P3+4-1320- RSI Tilläggstavla

Et symbol for ekstra skilt i form af en tom ramme under kombiinstrumentets hastighedssymbolTrafikskilte afhænger af markedet - illustrationerne i denne vejledning viser kun eksempler. betyder, at RSI har registreret en ekstra tavle med supplerende oplysninger om den aktuelle hastighedsgrænse.

Hastighedsadvarsel Til/Fra

Delfunktionen Advarsel om fartbegrænsning for RSI kan vælges - føreren kan vælge Til eller Fra.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Hastighedsadvarsel gives i form af, at kombiinstrumentets symbolTrafikskilte afhænger af markedet - illustrationerne i denne vejledning viser kun eksempler. for den gældende tilladte hastighed midlertidigt blinker, når hastigheden overskrides med 5 km/t(5 mph) eller mere.

P4-1246-MyCar RSI-SpeedAlertOn

Sådan aktiveres Hastighedsadvarsel:

  1. Søg funktionen i menusystemet MY CAR, se MY CAR.
  2. Markér Hastighedsadvarsel med et tryk på OK/MENU, og afslut med EXIT.

Hjalp dette?