Trafikskilt-information

Trafikskiltinformation (RSI)* - begrænsninger

Opdateret 7/23/2018

Funktionen trafikskilt-information (RSIRoad Sign Information) kan have begrænset funktionalitet i visse situationer.

Kamerasensoren for RSI har begrænsninger i lighed med det menneskelige øje - læs mere herom i afsnittet om kamerasensorens begrænsninger.

Skilte der indirekte informerer om, at der gælder en hastighedsgrænse, f.eks. et skilt for by/byområde, registreres ikke af RSI.

Eksempler på, hvad der kan reducere RSI:

 • Blegede skilte
 • Skilte placeret i en kurve
 • Forvredne eller beskadigede skilte
 • Skilte placeret højt over kørebanen
 • Helt/delvist skjulte eller dårligt placerede skilte
 • Skilte, der er helt eller delvist dækket med frost, sne og/eller snavs
 • Digitale vejkort

  I en bil, der er udstyret med Sensus Navigation.

  der er forældede, forkerte eller mangler hastighedsinformation

  Kortdata med hastighedsinformation findes ikke for alle områder.

  .

Hjalp dette?