Betjeningsknapper - andet

Sidespejle

Opdateret 7/23/2018

Sidespejlenes positioner justeres med knappen i førerdørens betjeningspanel.

P3-S60/V60/V60H Power door mirrors

Indstilling af sidespejle.

Indstilling

Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.

Justér indstillingen med knappen i midten.

Tryk én gang til på L eller R. Lampen skal nu slukkes.

Advarsel

Begge spejle er buede for at give godt overblik. Genstande kan virke, som om de er længere væk, end de faktisk er.

Gemme indstillinger

Kun i kombination med elbetjent sæde med hukommelse, se Forsæder - elbetjente.

Indstillingerne af sidespejlenes og førersædets positioner kan for hver fjernbetjening gemmes i bilnøglehukommelsen*, se Fjernbetjening – individualisering.

Neddrejning af sidespejle ved parkering

Kun i kombination med elbetjent sæde med hukommelse, se Forsæder - elbetjente.

Video thumbnail

Sidespejlene kan vippes nedad, f.eks. for at give føreren mulighed for at se vejkanten ved parkering.

Sæt i bakgear, og tryk på knappen L eller R.

Når bakgearet forlades, stilles sidespejlene automatisk tilbage til deres oprindelige stilling efter ca. 10 sekunder, eller tidligere ved at trykke på henholdsvis knap L eller R.

Automatisk neddrejning af sidespejle ved parkering

Kun i kombination med elbetjent sæde med hukommelse, se Forsæder - elbetjente.

Når bakgearet vælges, vippes sidespejlene automatisk nedad, f.eks. for at give føreren mulighed for at se vejkanten ved parkering. Når der skiftes ud af bakgear, stilles sidespejlene automatisk tilbage til deres oprindelige stilling efter et stykke tid.

Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR, se MY CAR.

Automatisk inddrejning ved låsning*

Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, drejes sidespejlene automatisk ind henholdsvis ud.

Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR, se MY CAR.

Nulstilling til neutral stilling

Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga. ydre påvirkning, skal stilles elektrisk tilbage til neutral stilling for at den elektriske ind- og udfoldning skal kunne fungere korrekt:

Drej spejlene ind ved brug af L og  R.

Drej dem ud igen ved brug af L og  R.

Gentag ovenstående procedure efter behov.

Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.

Automatisk nedblænding*

For at sidespejlene skal kunne være udrustede med denne funktion, kræves det også, at bakspejlet har automatisk nedblænding, se Bakspejl - indvendigt.

Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*

Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er trang, kan spejlene drejes ind:

Tryk samtidigt på knapperne L og R (nøglepositionen skal være den laveste I).

Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene standser automatisk, når de er drejet helt ind.

Spejlene drejes ud ved at trykke på L og R samtidigt. Spejlene standser automatisk, når de er drejet helt ud.

Varighed for ankomstlys og Varighed for gå-hjem-lys

Lyset på sidespejlene tændes, når ankomstlys eller orienteringslys er valgt.


Hjalp dette?