Brændstofpåfyldning

Brændstofforbrug og CO2-udslip

Opdateret 7/23/2018

Brændstofforbruget for et køretøj måles i liter pr. 100 km og CO2-udslippet i gram CO2 pr. km.

Forklaring

gram CO2/km

liter/100 km

Bykørsel

Landevejskørsel

Blandet kørsel

manuel gearkasse

Automatisk gearkasse

Note

Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler, kan de findes i et ledsagende supplement.

Note

Ikke alle motorer fås på alle markeder.

S60CCS60 Cross Country

T5 AWD (B4204T11)

223

9,8

136

6,0

168

7,4

D3 (D4204T4)

120

4,6

106

4,0

111

4,2

D3 (D4204T4)

137

5,3

110

4,2

120

4,6

D4 Gælder ikke varianten lavemisson. (D4204T14)

120

4,6

106

4,0

111

4,2

D4 Gælder kun varianten lavemisson. (D4204T14)

119

4,6

105

4,0

110

4,2

D4 (D4204T14)

137

5,3

110

4,2

120

4,6

D4 AWD (D5244T21)

178

6,8

132

5,1

149

5,7

Værdierne for brændstofforbrug og emissioner i ovenstående tabel er baseret på specifikke EU-kørecyklusser (se nedenfor), der gælder for biler med køreklar vægt i basisudførelse og uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.

Der er flere årsager til øget brændstofforbrug sammenlignet med tabellens værdier. Eksempler på dette er:

  • Hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som ændrer bilens vægt.
  • Førerens køremåde.
  • Hvis kunden vælger andre hjul end dem der monteres som standard på modellens grundversion kan rullemodstanden øges.
  • Høj hastighed giver øget luftmodstand.
  • Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold, vejr og bilens tilstand.

En kombination af de her nævnte eksempler kan give betydeligt højere forbrug.

Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i forhold til EU-kørecyklusserne (se nedenfor), som anvendes ved certificering af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er baseret på. For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret.

Note

Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder kombineret med brændstofkvaliteten er faktorer, der kan påvirke bilens brændstofforbrug i væsentlig grad.

EU-kørecyklusser

De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) og UN ECE Regulation no 101. Da kørecyklusserne også anvendes til kvalitetskontrol, stilles der store krav til prøvens repeterbarhed. Derfor udføres prøven under nøje kontrol og udelukkende med bilens grundfunktioner (f.eks. med aircondition, radio mv. slukket). Som en konsekvens heraf er resultaterne fra officielle tal ikke åbenbart repræsentative for, hvad kunden ser i faktisk brug.

Reglerne omfatter kørecyklusserne "Bykørsel" og "Landevejskørsel":

  • Bykørsel - Målingen begynder med koldstart af motoren. Kørslen er simuleret.
  • Landevejskørsel - Bilen accelereres og bremses ved hastigheder på mellem 0-120 km/t(0-75 mph). Kørslen er simuleret.

Biler med manuel gearkasse startes i 2. gear.

Den officielle værdi for blandet kørsel der vises i tabellen, er som krævet ved lov en kombination af resultaterne af kørecyklusserne "Bykørsel" og "Landevejskørsel".

For at finde frem til udslippet af kuldioxid (CO2) under de to kørecyklusser indsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.


Hjalp dette?