Gode råd om kørsel

Overbelastning - startbatteri

Opdateret 7/23/2018

De elektriske funktioner i bilen belaster startbatteriet i forskellig grad. Brug ikke nøgleposition II, når bilen er slukket. Brug i stedet indstilling I – så bruges der mindre strøm.

Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke funktioner, der bruger megen strøm, når bilen er slukket. Eksempler på disse funktioner er:

  • kabineblæser
  • lygter
  • forrudevisker(e)
  • lydanlæg (høj lydstyrke).

Hvis startbatteriets spænding er lav, viser kombiinstrumentets informationsdisplay teksten Lav batterispæn. Nedsat strømforb.. Energisparefunktionen slår derefter visse funktioner fra eller reducerer dem, f.eks. kabineblæser og/eller lydanlæg.

Oplad startbatteriet ved at starte bilen, og lad den derefter køre i mindst 15 minutter - startbatteriet oplades bedre under kørsel end med motoren i tomgang, mens bilen holder stille.


Hjalp dette?