Kørsel med anhænger

Kørsel med anhænger*

Opdateret 7/23/2018

Ved kørsel med anhænger er der nogle vigtige ting at overveje, f.eks. hvad angår trækanordningen, anhængeren, og hvordan lasten placeres på anhængeren.

Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt. Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. anhængertræk, mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information, se Vægt.

Hvis trækanordningen er monteret af Volvo, leveres bilen med det nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.

  • Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
  • Hvis anhængertrækket eftermonteres, bør man sammen med sin autoriserede Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har alt udstyret til kørsel med anhænger.
  • Læg lasten i anhængeren, så trykket på bilens anhængertræk følger det angivne maksimale kugletryk.
  • Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk for fuld last. For information om dæktryk, se Dæk - godkendte dæktryk.
  • Motoren belastes hårdere end normalt ved kørsel med anhænger.
  • Kør ikke med en tung anhænger, når bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst 1000 km.
  • På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere end normalt. Skift til et lavere gear, og afpas hastigheden.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager bør den maksimalt tilladte hastighed for en bilen med tilkoblet anhænger ikke overskrides. Følg de gældende regler for tilladte hastigheder og vægte.
  • Hold en lav hastighed ved kørsel med anhænger op ad en lang, stejl bakke.
  • Undgå at køre med anhænger på stigninger over 12 %.

Anhængerkabel

Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt, skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.

Blinklys og bremselygter på anhænger

Hvis en af anhængerens pærer til afviserne er defekt, blinker kombiinstrumentets symbol for afviserne hurtigere end normalt, og informationsdisplayet viser teksten Anhængerafviser fejl.

Hvis en af anhængerens pærer til bremselygterne er defekt, vises teksten Anhængerstoplys fejl.

Niveauregulering*

De bageste støddæmpere holder en konstant højde, uanset bilens belastning (op til den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder stille, synker bagvognen lidt, hvilket er normalt.

Anhængervægte

For information om Volvos tilladte anhængervægte, se Trækvægt og kugletryk.

Note

De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Nationale regulativer for motorkøretøjer kan yderligere begrænse anhængervægt og hastighed. Anhængertræk kan være certificeret til en højere trækvægt, end hvad bilen må trække.

Advarsel

Følg de angivne anbefalinger for anhængervægt. Ellers kan hele vognen blive svær at kontrollere ved undvigemanøvrer og opbremsning.


Hjalp dette?