S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Typegodkendelser og licenser

Typegodkendelse for HomeLink®*

Gælder visse markeder.

Opdateret 11/9/2020

Typegodkendelse for HomeLink®*

Gælder visse markeder.

Typegodkendelse til HomeLink® kan udlæses nedenfor.

Land/Område

Typegodkendelse

USA og Canada

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne og Industry Canada RSS-210. For anvendelsen gælder følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) denne enhed skal kunne acceptere eventuelle modtagne forstyrrelser, herunder forstyrrelser som kan forårsage uønskede funktioner.

Europa

Gentex Corporation erklærer herved, at HomeLink® model UAHL5 opfylder radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Frekvensbånd på hvilke radioudstyret fingerer:

  • 433,05-434,79 MHz <10 mW E.R.P.
  • 868,00-868,60 MHz <25 mW E.R.P.
  • 868,70-868,20 MHz <25 mW E.R.P.
  • 869,40-869,65 MHz <25 mW E.R.P.
  • 869,70-870,00 MHz <25 mW E.R.P.

Certifikatindehaverens adresse: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA


Hjalp dette?