S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Opladning af hybridbatteri

Jordfejlsafbryder i ladekabel

Opdateret 11/9/2020

Jordfejlsafbryder i ladekabel

Ladekablets kontrolenhed har en indbygget fejlstrømsafbryder, der beskytter bilen og brugeren mod elektrisk stød forårsaget af systemfejl.

Advarsel

Opladning af hybridbatteriet må kun foretages med jordede og godkendte 230 V kontakter (vekselstrøm). Hvis kontaktens eller sikringskredsens kapacitet er ukendt, bør en autoriseret elektriker kontrollere kapaciteten. Ved opladning ud over sikringskredsens kapacitet kan der opstå brand, eller sikringskredsen kan tage skade.

Advarsel

  • Ladekablets overstrømsbeskyttelse bidrager til at beskytte bilens ladesystem, men kan ikke garantere, at der aldrig forekommer overbelastning.
  • Brug aldrig stikkontakter, der har synlig slitage eller beskadigelse. I givet fald kan der opstå brand eller alvorlige skader.
  • Slut aldrig ladekablet til en forlængerledning.
  • Vedligeholdelse og udskiftning af hybridbatteriet må kun foretages af en uddannet og kvalificeret Volvo-servicetekniker.
  • Anvend ikke andet ladekabel end det anbefalede.
  • Der må ikke anvendes en ekstern timer mellem ladekablet og eludtaget.
  • Der må ikke anvendes en eller flere adaptere mellem ladekablet og eludtaget.

Vigtigt

Fejlstrømsafbryderen beskytter ikke 230 V-kontakten (vekselstrøm)/installationen.

P5P6-2017- Electric drive- Control module cable

Kontrolenhedens LEDLysdiode (Light Emitting Diode)-lampe.

LED-lampe

Hvis kontrolenhedens indbyggede fejlstrømsafbryder udløses, lyser LED-lampen med et konstant rødt lys - kontroller 230 V-stikkontakten (vekselstrøm).

P6-2017- XC40H Control unit current

Vigtigt

  • Kontrollér kontaktens kapacitet.
  • Øvrigt elektronisk udstyr, som er koblet på samme sikringskreds, skal frakobles, hvis den totale belastning bliver overskredet.
  • Ladekablet må ikke tilkobles, hvis kontakten er beskadiget.

Hjalp dette?