S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Parkeringsklima

Parkeringsvarmer

Opdateret 11/9/2020

Parkeringsvarmer

Parkeringsvarmeren opvarmer om nødvendigt kabinen inden kørsel, hvis bilens aircondition er aktiveret.

Parkeringsvarmeren er en af to delfunktioner til bilens varmer. Varmeren er monteret i forreste højre hjulkasse.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Når dette symbol lyser på førerdisplayet, kan parkeringsvarmeren være aktiv.Gælder for brændstofdrevet varmer.

Note

Når varmeren er aktiveretGælder for brændstofdrevet varmer., kan der komme røg fra højre hjulkasse foran, og en dæmpet lyd høres. Der kan også høres en tikkende lyd fra brændstofpumpen fra den bageste del af bilen. Dette er helt normalt.

Parkeringsvarmeren starter automatisk, hvis parkeringsklimaets forkonditionering er aktiveret, og kabinen trænger til at varmes op.

Alt efter faktorer såsom batteriniveau, kabinetemperatur og omgivelsestemperatur har varmeren forskellig køretid, men aldrig længere end 30 minutter.

Note

Sørg for, at der er tilstrækkeligt brændstof i bilens brændstoftank, hvis parkeringsvarmeren skal bruges.Gælder for brændstofdrevet varmer.

Sørg for, at hybridbatteriets opladningsniveau er tilstrækkelig højt, hvis parkeringsvarmeren skal bruges. Bilen skal være tilsluttet til et eludtag for at kunne anvende varmeren til forkonditionering.

Advarsel

Brug ikke forkonditioneringGælder for brændstofdrevet varmer.:

  • Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes udstødningsgas, hvis varmeren starter.
  • På steder, hvor der er brændbare eller letantændelige materialer i nærheden. Brændstof, gasser, højt græs, savsmuld osv. kan antændes.
  • Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør er blokeret. F.eks. kan høj sne i forreste højre hjulkasse forhindre varmerens aftræk.

Husk, at forkonditioneringen kan startes af en timer, der er indstillet lang tid i forvejen.

Advarsel

Hvis der lugter af brændstof, der kommer usædvanligt meget eller sort røg, eller der høres unormale lyde fra parkeringsvarmerenGælder for brændstofdrevet varmer., skal der slukkes for varmeren og dens sikring om muligt tages ud. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes for reparation.


Hjalp dette?