S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Forrude og bagrude

Anvende regnsensoren

Opdateret 11/9/2020

Anvende regnsensoren

Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres med fingerhjulet på højre kontaktarm.

P5-1617 S90-Rain sensor

Højre kontaktarm.

Regnsensorknap
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens

Når regnsensoren er aktiveret, vises regnsensorsymbolet på førerdisplayet.

Aktivere regnsensor

Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen være i gang eller i tændingsposition I eller II, samtidig med at viskerbetjeningsarmen er i position 0 eller i enkeltslagsposition.

Regnsensoren aktiveres ved at trykke på regnsensorknappen .

Før armen nedad for at viskerne skal udføre et enkelt viskerslag.

Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og nedad for mindre følsomhed. Der foretages et ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad.

Deaktivere regnsensor

Regnsensoren deaktiveres ved at trykke på regnsensorknappen eller føre armen opad til et andet viskerprogram.

Regnsensoren deaktiveres automatisk i tændingsposition 0, eller når motoren er slukket.

Regnsensoren deaktiveres automatisk, når viskerbladet sættes i servicestilling. Regnsensoren aktiveres igen, når servicestillingen er deaktiveret.

Vigtigt

Vinduesviskerne kan gå i gang og beskadiges ved vask i vaskehal. Slå regnsensoren fra, mens bilen kører, eller når bilens elsystem er i tændingsposition I eller II. Symbolet på førerdisplayet slukkes.


Hjalp dette?