S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Gearkasse

Automatgear

Opdateret 11/9/2020

Automatgear

Gear vælges automatisk, så kørslen bliver så energieffektiv som muligt. Gearkassen har også en manuel gearposition.

P5-2017-Automatic gear shifter and gear shift pattern hybrids

Oversigt over gearstang og gearskiftemønster på førerdisplay.

Førerdisplayet viser valgt gearposition:

P, R, N, D eller B.


Hjalp dette?